damar

Damar; hayat için gerekli olan kan akımını vücudun heryerine taşıyan çeşitli uzunluk ve genişlikte, elastik, boru şeklindeki dolaşım sistemi parçalarıdır.

Damar; hayat için gerekli olan kan akımını vücudun heryerine taşıyan çeşitli uzunluk ve genişlikte, elastik, boru şeklindeki
Kan, atardamar ve toplardamardan oluşan damar ağının içinde dolaşan; akıcı plazma ve hücrelerden (alyuvar,akyuvar ve plaket) meydana gelmiş kırmızı renkli bir sıvıdır. Kan ile ilgili tıbbi terimler genellikle hemo- ve hemoto- sözcükleri ile başlar. Bu sözcükler eski Yunanca'da kan sözcüğünü karşılayan "haima" dan türetilmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
dolaşım sistemi parçalarıdır.

Kanı kalbe geri getiren damarlara "
Dolaşım sistemi (veya kardiyovasküler sistem) maddelerin vücuttaki dolaşımını sağlayan organ sistemidir. Ayrıca, vücut sıcaklığını ve pH'yi dengelemeye yardımcı olur. İki tip dolaşım sistemi vardır: açık dolaşım sistemleri ve kapalı dolaşım sistemleri. Hiç dolaşım sistemine sahip olmayan canlılar da mevcuttur. Canlıların yapısı geliştikçe, dolaşım sisteminin yapısı da gelişir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
toplardamarlar" (VENler), kalpten

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
organlara kan taşıyan damarlara "
Organ, biyolojide belirli bir görevi veya görevler bütününü yapan doku grubudur. Latince organum ("alet, araç") sözcüğünden türemiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
atardamarlar" ARTER denir. Vücutta bulunan her organın en az bir tane temiz kanı kalbe getiren ve birden fazla kirli kanı kalbe götüren damarı vardır. İnsan vücudundaki damarların toplam uzunluğu 100.000 km kadardır.

Damarlar;

 • Kalpten pompalanan kanı, vücudun organ ve dokularına dağıtılan kan damarları. Atardamarlar, dolaşım sisteminin başlıca elemanlarındandır. İnsanlarda dolaşım sistemi, bir büyük bir de küçük dolaşım olmak üzere iki kısımda mütalaa edilir. Arter veya Atardamar, kanı kalpten vücudun diğer bölümlerine taşıyan müsküler (kaslı - kasıl) kan damarı / kan damarlarıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Arterler


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Aort (kalpten kanı çıkaran en büyük arter)

 • Aortun dalları

 • Aort (Yunanca aortē'den), insan vücudundaki en büyük arterdir ve kalbin sol karıncığından çıkan aort oksijenlenmiş kanı kalpten vücudun her bölümüne sistemik dolaşımda nakleder. Kalpten çıkan, vücudun en büyük damarı, kalpten çıktıktan sonraki kavisli bölümüne arcus aorta, göğüs kafesi içersinde seyreden kısmına torasik aorta ve karın içersinde seyreden bölümüne de abdominal aorta denir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Arteriyoller


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kapiller damarlar (Kılcal damarlar)


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Venüller

 • Venül veya toplardamarcık, kılcal damarlar ile venler (toplardamar) arasında bulunan kan dallarıdır ve kılcal damarlardan venlere oksijenlenmemiş kan taşırlar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Venler

 • Venlerin büyük bağlantı noktaları

 • Venler veya toplardamarlar kanı kalbe taşıyan kan damarlarıdır. Venler dolaşım sisteminin bir bölümünü oluştururlar. Kanı kalpten vücudun diğer bölgelerine taşıyan kısacası venlerin tam zıddı görevi yapan kan damarlarına ise arter yani atardamar denir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  (kanı kalbe taşıyan en büyük iki ven) şeklinde gruplanırlar.

  1. Arterler, kalbin ventrikül adı verilen odacıklarından aldıkları kanı organlara taşırlar. Pulmoner arter hariç olmak üzere, bütün arterler O2'den zengin kan taşırlar. Bir arterin en küçük dallarına arteriol adı verilir. Kan basıncının düzenlenmesinde arterioller önemlidir.

  2. Arteriollerdeki kan kapillerlere akar. Bu çok ince damarlar, dokular içinde yoğun damar ağı oluştururlar. Kan ve dokular arasındaki madde alışverişini kapiller damarlar sağlar. Duvarları çok incedir, dolayısıyla O2 ve gıdaların kolayca difüzyonuna imkan verirler. Keza, kapiller duvarı bir dereceye kadar gözeneklidir. Böylece plazma rahatlıkla dokulara geçebilir.

  3. Kapiller içindeki kan venüllere geçer. Bunlarda çap olarak daha büyük olan venleri oluşturur. Çevreye yayılmış kanın, yeniden kalbe dönüşünü venler sağlar. Pulmoner venler hariç, tüm venler O2'den fakır kan taşırlar.

  Organların canlılığını ve fonksiyonlarını koruyabilmesi için onları besleyen kan akımının düzgün ve sürekli olması gerekir. Bu yüzden damarlardaki en ufak tıkanıklıklar ciddi sorunlara yol açabilmektedir.
  Kan, atardamar ve toplardamardan oluşan damar ağının içinde dolaşan; akıcı plazma ve hücrelerden (alyuvar,akyuvar ve plaket) meydana gelmiş kırmızı renkli bir sıvıdır. Kan ile ilgili tıbbi terimler genellikle hemo- ve hemoto- sözcükleri ile başlar. Bu sözcükler eski Yunanca'da kan sözcüğünü karşılayan "haima" dan türetilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yaşlanma,
  Her canlının belirli bir süre yaşam süresi vardır. Döllenen hücre, gelişimi tamamlayıp yeni döller verdikten sonra yaşlanmaya başlar. Yaşlanma sonucu ölüm meydana gelir. Yaşam uzunluğu türlere göre değişkenlik gösterir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  diyabet,
  İnsülin adlı pankreas hormonunun tesirinin çeşitli sebeplerle azalması veya kaybolması neticesi meydana çıkıp, kan şekerinin yükselmesi, idrarda şeker bulunması ve diğer bazı metabolik değişikliklerle karakterli, müzmin ve toplumda oldukça fazla görülen bir hastalık.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  toksik maddelerin vücutta birimi hareketsizlik gibi unsurlar ve bazı damar dışı hastalıklar damarlarda daralmalara ve tıkanmalara sebep olabilir. Arteri tıkanan organın tamamı veya beslenemeyen kısmı

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  gangren olur ve fonksiyonlarını yitirir. Daha az görülen ven tıkanıklıklarında ise tıkanmanın yaygınlığına göre az veya çok fonksiyon bozuklukları ortaya çıkar.

  Damar cerrahisi; arterlerin, venlerin ve
  Dokunun ölmesidir, ancak halk arasında daha çok bir uzvun vücuda bağlıyken ölmesi anlaşılır. Dokuların; kendilerini besleyen atardamarların herhangi bir sebeple, tamamen yetersiz hale gelmesi sonucunda hayatiyetini kaybetmesi durumu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  lenf damarlarının tıbbi ve cerrahi hastalıklarıyla ilgilenen tıbbi bölümdür.

  Tıkanma ve darlıklarda, balon anjioplastisi ve stent uygulamaları,
  Lenf Hücreler arası sıvının, lenfatik kılcal damarlara geçmesi ile ortaya çıkan mayi. Vücudun her bölgesinde lenf kılcal damarları, yaygın olarak bulunur. Bir bölgenin lenf mayiinde, o bölgenin hücreler arası mayiinin vasıfları vardır. Sol kol, başın sol tarafı gövde ve bacaklardan gelen lenf damarları birleşerek ductus thoracicus adı altında göğüs kafesi içinde solven köşesine (angulus venosus sinister) açılır. Göğsün sağ tarafı, sağ kol ve başın sağ tarafından gelen lenfatik damarlar is
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  emboli tıkanmalarında ve damar sertliğine bağlı tromboz oluşumlarında ameliyat ile tıkanıklıkların giderilmesi,
  TıpUyarı


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  anevrizma tedavisinde cerrahi ve endovasküler greft uygulamaları,
  Anevrizma - Beyin Kanamaları (AVM)

  Beyin kanamaları , damar sertliğine bağlı doku içi kanamaları olabileceği gibi beyin damarı baloncukları (anevrizma) veya doğumsal anomalilerinden (arteriovenöz malfarmasyon) de olabilmektedir. Tedavide ise asıl önemli olan kanamanın ortadan kaldırılması ve nedenlerin tedavi edilmesidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  varis ameliyatları, toplardamar tıkanmalarında
  Varis, toplardamarların duvarlarının zayıflamasına bağlı olarak bu duvarların kalıcı biçimde genişlemesidir. En sık bacaklarda görülür. Erişkinlerde yüzde 15 oranında bulunur. Kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  pıhtılaşmayı önleyici ilaç uygulamaları, pıhtı eritici tedaviler damar cerrahisinin başlıca ilgilendiği konuları oluşturur.

  Ayrıca bakınız

 • Kandaki çok küçük ve çekirdeksiz bir hücre olan kan pulcukları sayesinde,kanın havayla temas sonrası tortu haline gelmesine pıhtılaşma denir. Kanın dışarıda pıhtılaşmaması hemofili hastalığını meydana getirir.Bu hastalık kötü sonuçlar doğurabilir.Hemofili genetik görülür. Fakat kan damarda pıhtılaşırsa,ölümle sonuçlanır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Dolaşım sistemi

 • Dolaşım sistemi (veya kardiyovasküler sistem) maddelerin vücuttaki dolaşımını sağlayan organ sistemidir. Ayrıca, vücut sıcaklığını ve pH'yi dengelemeye yardımcı olur. İki tip dolaşım sistemi vardır: açık dolaşım sistemleri ve kapalı dolaşım sistemleri. Hiç dolaşım sistemine sahip olmayan canlılar da mevcuttur. Canlıların yapısı geliştikçe, dolaşım sisteminin yapısı da gelişir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kalp

 • Kalp Ritmik kasılmalarıyla kan dolaşımını sağlayan, dolaşım sisteminin temel organı. “Yürek” ve “gönül” olarak da bilinir. Görevinin öneminden dolayı, canlı varlıkların hayat merkezi olarak kabul edilir. Lügatte, “değiştirmek, çevirmek veya değişmek, çevrilmek” manalarına kullanılır. Arapça gramer kaidesi olarak kalp, (vav) veya (ya) harflerinin (elif) harfine çevrilerek okunmasına denir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Lenf

  Damar duvarları  Arter ve ven duvarları tunica adı verilen üç tabakadan meydana gelir. En içteki kısım endotel (Tunica intima) adını alır. Basit bir epitelden oluşan tabakadır. Kanın aktığı düzgün, pürüzsüz yüzeyi oluşturur. Orta tabakayı tunica media yapar; bağ dokusu ve düz kaslardan oluşur. Bu tabaka büyük arterlerde en kalını olup, elastik lifler içerir. Dış tabaka, tunica adventitia, arterlerde oldukça incedir, ama büyük venlerin duvarlarında en kalın tabakadır. Elastik ve kollagen liflerden zengin bir bağ dokudan meydana gelir.

  Genel olarak, venler arterlere göre daha ince duvarlara sahiptir. Çoğu büyük venler kapak bulundurur. Valvül adı verilen bu kapaklar, iki kapakçıktan (cuspis) oluşur. Endotel tabakasının içe doğru dönmesiyle oluşan cuspisler sayesinde, yerçekimine ters hareket eden kanın geri dönmesi engellenir.

  Kapiller duvarını başlıca endotel oluşturur. Arteriolun kapillere yakın kısmında damarı çevreleyen düz kas hücreleri, kâsılmak-gevşemek suretiyle, kapiller içine kan akımını düzenler.

  Karaciğer, dalak ve kemik iliğinde, arteriol ve venüller, kapillere benzeyen sinusoidler içine açılırlar. Bir sinüsoidi kuşatan endotel hücreleri, birinin diğeri ile ilişki kurmasını engelleyen barierler oluşturur. Bu nedenle sinusoidlerde sızıntı çoktur. Sinusoidlerin dış duvarında makrofajlar bulunur. Bu makrofajlar, damar içinde gelen yabancı cisimleri dolaşımdan uzaklaştırırlar.
  Lenf Hücreler arası sıvının, lenfatik kılcal damarlara geçmesi ile ortaya çıkan mayi. Vücudun her bölgesinde lenf kılcal damarları, yaygın olarak bulunur. Bir bölgenin lenf mayiinde, o bölgenin hücreler arası mayiinin vasıfları vardır. Sol kol, başın sol tarafı gövde ve bacaklardan gelen lenf damarları birleşerek ductus thoracicus adı altında göğüs kafesi içinde solven köşesine (angulus venosus sinister) açılır. Göğsün sağ tarafı, sağ kol ve başın sağ tarafından gelen lenfatik damarlar is
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (damar) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.