Demokrat Parti (1946)

Siyasi Parti

Demokrat Parti (1946)Atatürk, İsmet İnönü ve Celâl Bayar
Türkiye'de 1950-
1950 yılında meydana gelen olaylar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1960 yılları arasında
1960 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
iktidar olan
1- Genel olarak, eylemde bulunma, bir şeyler yapa­bilme doğal gücü ya da yeteneği. 2- Etkide ya da eylemde bulunma imkanı veren hukuki, siyasi ya da ahlâki güç. Formel olarak, A’nın B’yi, B’nin yapmayı tercih etmedi­ği bir şeyi yapmaya zorlama gücü ya da kudreti.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
siyasi

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
parti. Parti

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
29 Eylül
29 Eylül Gregorian Takvimine göre yılın 272. günüdür. Sonraki sene için 93 (Artık yıllarda 94) gün var.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

1960'ta kapatılmıştır. Partinin kısaltması "DP"dir.

Kuruluşu

1960 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
2.Dünya Savaşı'nın bitmesiyle basında ve mecliste çok partili siyasal sistemi savunan bir anlayış oluştu. Buna
II. Dünya Savaşı, 1939-45 arasında hemen hemen dünyanın her yanını kapsayan uluslararası savaş. I. Dünya Savaşının çözümsüz bıraktığı anlaşmazlıklarla belirlenen yirmi yıllık gergin bir dönemin ardından patlak veren savaşta Almanya, İtalya, ve Japonya’nın oluşturduğu Mihver devletleriyle Fransa, İngiltere, ABD, SSCB ve daha sınırlı bir konumla Çin’in oluşturduğu Müttefik devletler karşı karşıya geldi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
CHP genel başkanı ve cumhurbaşkanı
CHP kısaltma. CHP ile ilgili başlıklar:

 • Cumhuriyet Halk Partisi
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • İsmet İnönü de yaptığı konuşmalarla destek verdi. Bunu takip eden gelişmelerde,
  Mustafa İsmet İnönü, Osmanlı askeri ve Türkiye Cumhuriyeti'nin orgenerali, siyasetçisi ve ikinci cumhurbaşkanı. Ziştovi eşrafından Zühtü Efendinin kızı olan İstanbul-Süleymaniye doğumlu Mevhibe Hanım'ın eşi. Ömer İnönü, Erdal İnönü ve Özden Toker'in babası.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  meclisteki bütçe görüşmeleri sırasında, CHP içinde başını
  TBMM Türkiye Cumhuriyeti parlementosu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Adnan Menderes,
  Adnan Menderes 1899 yılında Aydın'da doğdu. Babası İzmirli Katipzade İbrahim Ethem Bey, annesi Aydınlı Hacı Alipaşazadeler'den Tevfika Hanım'dır. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti. Onu anneannesi büyüttü. Tahsil hayatına İzmir İttihat ve Terakki Mektebi'nde başlayan Adnan Menderes, Kızılçulu Amerikan Koleji'nde okurken misyonerlerle başı derde girdiği için çeşitli mercilere müracaat etti. Müracaat ettiği makamların birinin başında Celal Bayar vardı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Feridun Fikri Düşünsel,
  Feridun Fikri Düşünsel (d.1892 İstanbul- ö.23 Aralık 1958 Ankara)
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yusuf Hikmet Bayur,
  Türk siyaset adamı ve tarihçisi Yusuf Hikmet Bayur, 1881 yılında İstanbul'da doğdu. Türk devrim tarihi konusundaki çalışmalarıyla tanınmıştır. Son Osmanlı sadrazamlarından Kamil Paşa'nın torunuydu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Emin Sazak gibi bazı milletvekillerinin çektiği bir muhalefet oluştu.
  Emin Sazak, Türk siyasetçi.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  11 Haziran'da kabul edilen
  11 Haziran Gregorian Takvimine göre yılın 162. günüdür. Sonraki sene için 203 (Artık yıllarda 204) gün var
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu, parti içindeki muhalefetin güçlenmesine yol açtı. Bu yasanın görüşüldüğü sırada
  Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu'nun tam metni.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Celal Bayar,
  Celal Bayar Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü cumhurbaşkanı. 1883 yılında Bursa Gemlik ilçesinin Umurbey köyünde doğdu. İlk ve orta öğreniminden sonra memuriyet hayatına atıldı. Adalet, reji ve bankacılık sahasında memuriyet görevlerinde bulundu. 1908 yılında İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakki Cemiyeti çalışmalarına katıldı. Bu cemiyetin İzmir Şubesi Genel Sekreterliğini yaptı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Adnan Menderes,
  Adnan Menderes 1899 yılında Aydın'da doğdu. Babası İzmirli Katipzade İbrahim Ethem Bey, annesi Aydınlı Hacı Alipaşazadeler'den Tevfika Hanım'dır. Anne ve babasını küçük yaşta kaybetti. Onu anneannesi büyüttü. Tahsil hayatına İzmir İttihat ve Terakki Mektebi'nde başlayan Adnan Menderes, Kızılçulu Amerikan Koleji'nde okurken misyonerlerle başı derde girdiği için çeşitli mercilere müracaat etti. Müracaat ettiği makamların birinin başında Celal Bayar vardı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fuad Köprülü ve
  Genel anlamda tarihçiliğin, özel anlamda edebiyat tarihçiliğinin bilimsel bir kimlik kazanmasına yol açan ve Halil Berktay’ın sözleriyle, “oryantalizmin Türklerin tarihini sömürgeleştirmesine” karşı çıkan ilk tarihçilerden Mehmet Fuad Köprülü 28 Haziran 1966’da İstanbul’da, bir trafik kazası sonucu kaldırıldığı Baltalimanı Hastanesi’nde öldü. Çemberlitaş’taki Köprülü Türbesi’nde babasının yanına gömüldü.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Refik Koraltan, parti Meclis Grubu'na Dörtlü Takrir olarak bilinen bir önerge verdiler. Ülke ve parti yönetiminde
  Refik Koraltan (1890 - 1974)

  1890'da Divriği'de doğdu. İstanbul Hukuk Fakültesini 1914'te bitirerek devlet hizmetine girdi. Savcılık, emniyet müdürlüğü yapmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda Konya'da bir süre Kuvayı Milliye içinde çalışmış, o sırada birinci TBMM'ne Konya Milletvekili seçilmiştir. 1935 yılına kadar kesintisiz olarak milletvekilliği yaptı. O yıl yöneticilik görevine döndü. Çorum ( 1935), Trabzon ( 1937), Bursa (1939-1942) valiliklerinde bulundu.1942'de Bursa'dan milletvekili se
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  liberal düzenlemeler yapılmasını isteyen bu önerge,
  Liberal Özgürlükçü demektir. Kısaca: "bırakınız yapsınlar bırakınız geçsinler" felsefesidir. Silici yasaklayıcı, banlayıcı, kafaya karşıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  12 Haziran'da reddedildi. Bu gelişmelerden sonra Menderes, Köprülü ve Koraltan partiden çıkarıldı. Bayar ise önce vekillikten sonra partiden istifa etti.

  DP,
  12 Haziran Gregorian Takvimine göre yılın 163. günüdür. Sonraki sene için 202 (Artık yıllarda 203) gün var
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  7 Ocak
  7 Ocak Gregorian takvimine göre yılın 7. günüdür. Sonraki sene için 358 gün var (Artık yıllarda 359).
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1946'da
  1946 yılında meydana gelen gelişmeler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Dörtlü Takrir'e imza atanlar tarafından kuruldu. Parti genel başkanlığına Bayar getirldi. DP, ekonomi ve siyasette liberal düzenlemeleri savunuyordu. DP'nin kuruluşu iktidar tarafından önceleri hoş karşılandı. Ama partinin gelişmesi, tavrın değişikliğine ve baskıların yoğunlaşmasına yol açtı. İktidar muhalefeti ihtilalcilikle suçlarken, muhalefet ise iktidarı tek parti özlemcisi olarak niteledi. Muhalefetin yasalarda ve seçim sisteminde değişiklik isteğinin iktidar tarafından kabul edilmemesi, çatışmaları arttırdı.

  Muhalefet dönemi

  Demokrat Parti,
  Cumhuriyet Halk Partisi'nin 12 Haziran 1945 tarihi Grup toplantısında görüşülen bir önerge. Son yılların politika ...
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  21 Temmuz
  21 Temmuz Gregorian Takvimine göre yılın 202. günüdür. Sonraki sene için 163 (Artık yıllarda 164) gün var
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1946'da yapılan seçimlere hile karıştırıldığını ileri sürdü ve miting ve yayınlara girişti. Ama bu tür etkinlikler sıkıyönetimce yasaklandı. DP, 7 Ocak 1947'de 1.Büyük Kongre'de kabul edilen ve Hürriyet Misakı olarak bilinen raporunda demokratik olmayan ve anayasaya aykırı yasaların kaldırılmasını; seçimleri yargının denetlemesini; cumhurbaşkanlığı makamının parti liderliğinden ayrılmasını istedi.

  DP'nin içinde de anlaşmazlıklar çıkmaya başladı. Özellikle
  1946 yılında meydana gelen gelişmeler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İnönü'nün 1947'de yayımladığı
  Eskişehir ilinin bir ilçesidir. Bozüyük-Kütahya yolu üzerindedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  12 Temmuz Beyannamesi ile iktidar ve muhalefet arasındaki ilişkilerin yumuşaması, DP içindeki sertlik yanlısı grubu harekete geçirdi. Parti içindeki tartışmalar sonucunda
  1947 Yılı haziran ve temmuz aylarında Demokrat Parti Genel Başkanı Celal Bayar ile dönemin başbakanı Recep Peker arasında yaşanan şiddetli siyasi tartışma ve gerilimi azaltmak için cumhurbaşkanı İsmet İnönü tarafından yayımlanan bldiridir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Fevzi Çakmak, Yusuf Hikmet Bayur, Kenan Öner,
  Turkiye Cumhuriyeti ordusunun Atatürk'ten sonraki tek mareşali 1876 yılında İstanbul'da, Cihangir'de doğdu. Asker bir ailenin çocuğudur. Soğuk, çeşme Askeri Rüştiyesi ve Kuleli İdadisinde okuduktan sonra 1898'de kurmay yüzbaşı olarak tahsilini tamamladı. Ordunun çeşitli kademelerinde görev aldı. Birçok savaşlara girip çıktı. Sakarya zaferi ile mareşal rütbesini aldı. 1944 yılına kadar Genelkurmay Başkanlığı görevindeydi. 1950'de öldü.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osman Bölükbaşı, Sadık Aldoğan ve
  Image:obolukbasi.jpg|yok|right|140px|Osman BölükbaşıOSMAN BÖLÜKBAŞI Türk siyâset adamı. 1913’te Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesine bağlı Hasanlar köyünde doğdu. İlköğreniminden sonra ortaöğrenimini İstanbul Erkek Lisesinde yaptı. Fransa’da Nancy Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik bölümünü bitirdi.

  1937’de Türkiye’ye döndükten sonra Kandilli Rasathânesinde asistan olarak vazife aldı. Ayrıca Haydarpaşa Lisesinde öğretmenlik yaptı. 1946’da
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yusuf Kemal Tengirşenk öncülüğünde bir grup milletvekili partiden ayrılarak, 20 Temmuz 1948'de

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Millet Partisi'ni (MP) kurdu.

  DP,
  Millet Partisi, 1948 yılında Mareşal Fevzi Çakmak ve Osman Bölükbaşı'nın başını çektiği Demokrat Parti içinden muhalefet kanadının bir oluşumudur. Kurucuları, milletin iki siyasî seçeneğe sıkıştırılmış olduğunu ileri sürerek milliyetçi çizgiyle üçüncü bir seçenek sunmak istemiş, fakat daha ilk katıldıkları 1950 genel seçimlerde % 3.1 oy alarak sadece Osman Bölükbaşı milletvekili seçilebilmiş ve parti büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  17 Ekim 1948'de ara seçimlere, seçime güven duymadığı için MP ile birlikte katılmadı. 16 Ekim 1949 ara seçimlerinde de bu tavrını sürdürdü. 16 Şubat 1950'de gizli oy, açık tasnif ve yargı denetimini kabul eden, Yargıtay ve Danıştay üyelerinden oluşan bir Yüksek Seçim Kurulu'nu öngeren seçim yasasının kabul edilmesinden sonra, 14 Mayıs 1950'de yapılan genel seçimlerde DP, 487 milletvekilliğinin 408'ini kazandı. 22 Mayıs 1950'de Menderes başkanlığında ilk DP hükümeti kuruldu ve Bayar cumhurbaşkanı seçilerek genel başkanlıktan ayrıldı.Sonuçlar;DP:408,CHP:76,Bağımsız:2,MP:1 vekillik kazandı.

  İktidar dönemi

  Demokrat Parti birinci iktidar döneminde (1950-54) liberalleşmede önemli adımlar attı. Yabancı yatırımlar desteklendi. Ezanın Arapça okunması ve radyoda dini program yapılması yasağı kaldırıldı ve okullara din dersi kondu. 1950 yılında Kore'ye asker göndererek NATO'ya girişin ilk adımı atıldı. 1954'te laiklikten uzaklaştığı gerekçesiyle MP kapatıldı. Dış politikada Batı'ya yakın duruldu. Kore'ye asker gönderilmesinden sonra 1952'de NATO'ya girildi. Türkiye 1953'te Balkan Paktı'na, 1955'te Bağdat Paktı'na katıldı. DP, kuruluş ve gelişiminde demokrasinin savunuculuğunu yapmasına rağmen iktidara geldikten sonra özgürlükleri kısıtlamaya, hükümeti eleştiren gazetelere ağır cezalar ve sansür uygulamaya başladı. DP'nin bu tutumu 10 yıllık iktidarı boyunca sürdü.

  DP, 2 Mayıs 1954 genel seçimlerinde 541 milletvekilliğinin 503'ünü kazandı. İkinci iktidar döneminde (1954-57), iktidar ile muhalefet arası gerginleşti. Ekonomide olumsuz gelişmeler görüldü. İktidar baskılarını daha da arttırdı. Parti içindeki anlaşmazlıklar partinin bölünmesine ve 20 Aralık 1955'te Hürriyet Partisi'nin kurulmasına yol açtı. 27 Ekim 1957 genel seçimlerinde DP oyların yüzde 47,70'ini alarak 610 milletvekilliğinden 424'ünü kazandı. Bu seçimde muhalefetin oylarının toplamı iktidarın üzerine çıktı.

  DP'nin üçüncü ve son iktidar dönemi (1957-60), iktidar ile muhalefetin yer yer sokağa taşan sert çatışmaları ile sürdü. DP iktidarı çeşitli baskı önlemleri aldı. Ekonomideki çıkmazları gidermek için 4 Ağustos Kararları olarak bilinen önlemler alındı. Vatan cephesi kurularak partinin gücü ülke çapında kanıtlanmaya çalışıldı. Muhalefetin etkinliklerinin soruşturulması için TBMM içinde Tahkikat Komisyonu kuruldu. Komisyon, CHP lideri İnönü'nün TBMM'deki konuşmasını yasakladı.

  Yoğun baskılar karşısında 28-29 Nisan 1960'ta Ankara ve İstanbul'da üniversite öğrencilerinin olaylı protesto gösterilerini Harp Okulu'nun başkentte yaptığı gösteri yürüyüşü izledi (21 Mayıs). Başbakan Menderes radyoda yaptığı konuşmalarla kışkırtmalara kulak asılmamasını söyledi. Ege Bölgesi'ne giderek İzmir, Bergama ve Manisa'da CHP'yi eleştiren konuşmalar yaptı. 27 Mayıs 1960'ta silahlı kuvvetlerin yaptığı bir darbeyle hükümet devrildi. DP milletvekilleri ve parti yöneticileri tutuklandılar. Yüksek Adalet Divanı'nca yargilandılar. 15 kişi idama, 31 kişi ömür boyu hapse, 418 kişi değişik hapis cezalarına çarptırılırken 123 kişi de aklandı. Milli Birlik Komitesi'sinde idam, yönetim devri ve seçim tarihi konusunda görüş ayrılıkları çıktı. Bu gelişmelerden sonra daha sonra olarak anılacak 14 subay yurt dışında çeşitli görevlerle sürgüne gönderildi. olarak bilinen Milli Birlik Komitesi üyesi subayların yurtdışına sürgüne gönderilmeleriyle birlikte ordu içinde yaşanan ayrışma ilk kez açıkça ortaya çıkmış oldu. Bu grubun muhalefetine rağmen Adnan Menderes, Hasan Polatkan, Fatin Rüştü Zorlu idam edildi. Celal Bayar ve Refik Koraltan ile 11 kişinin idam cezası ömür boyu hapse çevrildi. DP, 29 Eylül 1960'da kapatıldı.

  5 Mayıs 2007 tarihinde DYP ve ANAP birleşerek kurdukları yeni partinin Demokrat Parti adını kullanacağını açıkladılar.Daha sonra çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle ANAP ayrılmayı tercih etti ve sadece DYP DP olmuş oldu

  İç bağlantılar

 • Adnan Menderes

 • 27 Mayıs İhtilali

 • Hatırla SevgiliArkaplanda 27 Mayıs Dönemi ve sonrasında Türkiye'nin siyasal geçmişini inceleyen dizifilme ait Vikipedi maddesi.

  Katıldığı Seçimler  Yıl Aldığı Oy Milletvekili

  1946: %13 578/65

  1950: %52 487/408

  1954: %57 541/503

  1957: %47 610/424


  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

  Demokrat Parti (1946) Resimleri


  • Başbakan Adnan Menderes

  • DP Genel Başkanı Adnan Menderes bir mitingte

  • Menderes,TBMM Kürsüsünde konuşma yaparken

  • Selçuk Milar'ın hazırlamış olduğu Yeter Söz Milletindir Afişi. DP’nin 1950 seçimlerinde kullandığı propaganda afişi

  • Demokrat Parti'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Celâl Bayar

  • Atatürk, İsmet İnönü ve Celâl Bayar  Yorumlar - Lütfen konu (Demokrat Parti (1946)) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.