Deniz

Deniz, bir okyanus ile bağı olan ve büyük bir alanı kaplayan ve genellikle tuzlu olan su birikintisidir. Terim genellikle okyanus terimi yerine de kullanılır.

DenizAkdenizin, Türkiye'deki, Antalya kıyıları
Deniz, bir okyanus ile bağı olan ve büyük bir alanı kaplayan ve genellikle
Kıtalar arasındaki büyük çukurlarda kalan geniş ve derin su kütlelerine okyanus denir. Okyanus kelimesi Yunanca "nehir" anlamına gelen "Okeanos"'dan gelmektedir, Yunanlılar Cebelitarık Boğazı'ndan gelen güçlü akıntıyı fark etmişler ve bunun bir nehir olduğunu düşünmüşlerdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
tuzlu olan
Tuz, kimyada sodyum klorür (NaCl) ismiyle bilinen beyaz kristal yapılı bir bileşiktir. İnsan dahil tüm canlıların besin kaynaklarından olan tuz, ticari bakımdan da önemli bir maddedir. Dünyanın her yerinde rastlanabilen sofra tuzu tarih boyunca önemli bir ihtiyaç ve ticaret maddesi olmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
su birikintisidir. Terim genellikle
Su, bilinen tüm yaşam biçimleri için gerekli ve vazgeçilmez olan tatsız ve kokusuz bir maddedir. Su, canlıların yaşaması için hayati bir öneme sahiptir. Canlılık için gereken tüm fiziksel olaylar hep suyun özellikleri ile gerçekleşebilmektedir, bu nedenle biyologlar suya "yaşam sıvısı" adını vermişlerdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
okyanus terimi yerine de kullanılır.

Denizler
Kıtalar arasındaki büyük çukurlarda kalan geniş ve derin su kütlelerine okyanus denir. Okyanus kelimesi Yunanca "nehir" anlamına gelen "Okeanos"'dan gelmektedir, Yunanlılar Cebelitarık Boğazı'ndan gelen güçlü akıntıyı fark etmişler ve bunun bir nehir olduğunu düşünmüşlerdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Dünya yüzeyinin % 71'ini kaplamaktadır. Yeryüzünde kapladıkları 1,338 milyar km³ hacimle dünya üzerindeki su varlığının % 96,5'ini oluşturmaktadırlar. Ancak,
Dünya, Güneş Sisteminde bir gezegen. Çapı 12.756km, kütlesi 5,97x1024 kg’dir. Güneş’e uzaklığı 149.597.890 km’dir. Güneş’in etrafında 365,25, kendi etrafında ise 1 günde döner. Ortalama yüzey sıcaklığı 15 derecedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
deniz suyu ortalama % 3,5 oranında tuz içerdiğinden, halen oldukça pahalı olan arıtma yöntemleri uygulanmadan içme suyu olarak kullanılamamaktadır.

Denizler üzerinden gerçekleştirilen ticaret,
Deniz ve okyanuslarda bulunan içinde bir çok element ve tuz içeren saf olmayan su.Okyanuslarda ortalama tuzluluk oranı %3.5tir.Yani 1 kg suda 35 gram tuz bulunur.Böylece %88,8 klor bileşimi oluşur ve en büyük oran 77.7 ile sodyum klorüre aittir.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

hava yoluyla taşımacılığın gittikçe gelişmesine karşın, öneminden pek bir şey yitirmemiştir. Dünya ticaretinde aktarılan malların % 92'si, yılda 5,7 milyar ton, deniz yolu üzerinden taşınmaktadır.

Dünya üzerindeki denizlerin listesi

Havanın en değişken kısmı olan su buharı en nemli havada bile %3’ten daha az bulunursa da hayatın devamı için gerekli bir maddedir. Hayat için gerekli olan diğer bir değişken bileşen ozon (O3)dur. Deniz seviyesinde milyonda 0,07 olan yoğunluğu
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Atlas Okyanusu

 • ATLAS OKYANUSU Alm. atlantischer Ozean, Fr. Océan Atlantique, İng. Atlantic Ocean. Dünyanın ikinci büyük denizi. Büyüklük bakımından Büyük Okyanustan sonra gelir. Doğusunda Avrasya ve Afrika, batısında Amerika (kuzey ve güney) bulunur. Bu okyanus, eski dünya ile yeni dünyayı birbirinden ayırır.

  Bazıları Kuzey Buz Denizi ile Antarktika Okyanusunu da Atlas Okyanusuna dahil ederler. Umumi kanaat, Kuzey Buz Denizi ile Antarktika Okyanusunun buraya dahil olmadığı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Baffin Körfezi

 • Baffin Körfezi, doğuda Grönland, batıda Arktika takımadası arasında deniz kolu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Fundy Körfezi

 • Fundy Körfezi, Kanada'da bir körfezdir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Karayip Denizi

 • Antil Denizi olarak da bilinir. Büyük ve küçük Karayip adaları ve Orta ve Güney Amerika kıyılarıyla çevrilidir. Karayip adı, adalarda yaşayan Carib yerlilerinden gelir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Sargasso Denizi

 • Sargasso Denizi, Atlas Okyanusu'nun kuzey-batı kesiminde (Bermuda), Sargassum türü yüzer alglerle kaplı, elips biçimli ve görece durgun su kütlesi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kuzey Denizi

 • Kuzey Denizi, İngiltere ile Avrupa kıtası arasındaki deniz. Atlantik Okyanusu'nun kuzey-doğu uzantısıdır. Kuzey Denizi'ni Büyük Britanya Adası Shetland ve Orkney Adaları ile Avrupa yakasında Danimarka, Hollanda, Belçika, Almanya, Fransa’nın bir kısmı çevirmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Baltık Denizi

 • Baltık Denizi, Kuzey Avrupa'da 53° ile 66° kuzey enlemleri ve 20° ile 26° doğu boylamları arasında yer alır. Kuzeyinde Botni Körfezi vardır. Baltık Denizi, Beyaz Deniz'e Beyaz Deniz Kanalı ve Kuzey Buz Denizi'ne Kiel Kanalı ile bağlanmıştır. Rusya'nın St. Petersburg şehrine kıyısı vardır ve kış aylarında donan bu deniz üzerinde yürümek hatta araba sürmek mümkündür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Bothnia Körfezi


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Finlandiya Körfezi

 • Finlandiya Körfezi, Baltık Denizi'nin kollarından biridir. Körfezin kuzeyinde Finlandiya, güneyinde Estonya ve doğusunda Rusya Federasyonu yer alır. Tallinn, Helsinki ve Neva Nehri'nın denize döküldüğü yerde bulunan St. Petersburg körfeze kıyısı olan belli başlı kentlerdir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • İrlanda Denizi


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Celtic Denizi


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akdeniz

 • Akdeniz dünyanın en büyük iç denizidir. Kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, doğusunda Asya'nın yer alır. Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizine buradan İstanbul Boğazı ile Karadeniz'e, Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusuna, Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz'e, dolayısıyla Hind Okyanusuna bağlanır. Yüzölçümü 2.971.000 kilometrekaredir. Batıdan doğuya uzunluğu 3755 km, kuzeyden güneye genişliği 741 kilometredir. Düzgün bir derinliğe sahip olup, ortalama derinliği 1400 metredir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Adriyatik Denizi

 • Adriyatik Denizi, Akdeniz'in bir koludur. Çevresinde İtalya, Yunanistan, Arnavutluk, Hırvatistan, Slovenya ve Karadağ bulunmaktadır. Adriya ismini Po Nehri'nin denize döküldüğü delta üzerindeki Adris şehrinden alır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ege Denizi

 • Ege Denizi, 41'-35' kuzey enlemleriyle 23'-27'/28' doğu boylamları arasında yer alır. Kuzeyden güneye yaklaşık 660km uzanır; genişliği kuzeyde 270, ortada 150, güneyde ise 400km kadardır. Balkan yarımadasının doğu bölümü ile Anadolu arasında yer alan deniz. Çanakkale Boğazı aracılığıyla Marmara Denizi’ne ve Karadeniz’e bağlanan Ege Denizi’i yüzölçümü 214000km2’dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Girit Denizi

 • Girit Denizi (Yunanca: Κρητικό πέλαγος, Kritiko Pelagos), Ege Denizinin kuzeyde Kiklad Adaları ile güneyde Girit Adası arasında kalan güney bölümü. Mora Yarımadası'nın güneyinde bulunan Çuha Adası batı, Kerpe ile Çoban adaları ise doğudaki uç noktalarıdır. Ege Denizi'nin en derin bölgesidir. Girit'te Sideron Burnunun doğusunda derinlik 3.294 m'dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Trakya Denizi

 • Trakya Denizi, Ege Denizinin kuzeyini oluşturan su kütlesi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Alboran Denizi

 • Alboran Denizi Akdeniz'in en batısında İspanya'nın güney kıyılarıyla Fas'ın kuzey kıyıları arasında kalan bölgedir. Cebelitarık Boğazı üzerinden Atlantik Okyanusu'na açılır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Marmara Denizi

 • Marmara Denizi Karadeniz'i Ege Denizi ve Akdeniz'e bağlayan bir iç denizdir. Türkiye'nin Asya ve Avrupa kısımlarını da birbirinden ayırır. Karadenize İstanbul Boğazı, Ege Denizine Çanakkale Boğazı ile bağlanır. Yüzölçümü 11,350 km²'dir. Adalarında bol miktarda mermer bulunması yüzünden denize bu isim (Yunanca: Marmaros = Mermer) verilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Karadeniz

 • Karadeniz (Bulgarca: Черно море Çerno more; Rumence: Marea Neagră; Rusça: Чёрное море Çyornoye more; Ukraynaca: Чорне море Çorne more), güneydoğu Avrupa ile Anadolu yarımadası arasında yeralan kuzeyinde Ukrayna, kuzeydoğusunda Rusya, doğuda Abhazya ve Gürcistan; güneyde Türkiye
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Sidra Körfezi

 • Biscay Körfezi

 • Gine Körfezi

  Arktik Okyanusu

 • Hudson Körfezi

 • Barents Denizi

 • Kara Denizi

 • Beaufort Denizi

 • Amundsen Körfezi

 • Grönland Denizi

 • Norveç Denizi

 • Chukchi Denizi

 • Laptev Denizi

 • Doğu Sibirya Denizi

 • Beyaz Deniz

 • Lincoln Denizi

  Hint Okyanusu

 • Kızıldeniz

 • Aden Körfezi

 • Basra Körfezi

 • Umman Körfezi

 • Arabistan Denizi

 • Bengal Körfezi

 • Andaman Denizi

 • Timor Denizi

  Büyük Okyanus

 • Bering Denizi

 • Alaska Körfezi

 • (Kaliforniya Körfezi)

 • Okhotsk Denizi

 • Japon Denizi

 • Doğu Çin Denizi

 • Güney Çin Denizi

 • Sulu Denizi

 • Celebes Denizi

 • Bohol Denizi (Mindanao Denizi)

 • Filipin Denizi

 • Flores Denizi

 • Banda Denizi

 • Arafura Denizi

 • Timor Denizi

 • Tasman Denizi

 • Sarı Deniz

 • Bohai Denizi

 • Bismarck Denizi

 • Solomon Denizi

 • Molucca Denizi

 • Savu Denizi

 • Java Denizi

 • Güney Okyanusu

 • Weddell Denizi

 • Ross Denizi

 • Spencer Körfezi

 • Scotia Denizi

 • Amundsen Denizi

 • Bellingshausen Denizi

 • Okyanuslarla bağlantısı olmayan denizler

 • Aral Gölü

 • Hazar Denizi

 • Lut Gölü

 • Taberiye Gölü

 • Salton Denizi

 • Büyük Tuz Gölü

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

  Deniz Resimleri


  • Dalga

  • Akdenizin, Türkiye'deki, Antalya kıyıları  Yorumlar - Lütfen konu (Deniz) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.