Dil Aileleri

Dünyadaki dil ailelerinin dağılımı şu coğrafi bölgelere bağlı olarak ele alınabilir, Avrupa, Güney Asya, Kuzey Asya, Asya, Güneydoğu Asya, Güneybatı Asy&l Afrika, Kuzey Amerika ve Güney Amerika.

Dil Aileleri
Dil ailesi, birbiriyle aynı kökten gelen akraba dil topluluğuna verilen ad. Yani aynı dil ailesine mensup dillerin, aynı kökenden, belki de aynı ilkel dilden türediği kabul edilir. Çoğu dilin yazılı tarihi çok kısa olduğu için, çok az dilin kesin kökeni bilinmektedir. Dil ailelerinin belirlenmesi, uzun bilimsel çalışmalar sonucunda mümkün olmuştur.

Dil aileleri, ağaç şeması olarak gösterildikleri için kendilerine dil ağacı da denir. Bu sebeple, alt bölümlerinde de dil kolları denir. Bazı diller bulundukları aile içindeki bir alt grubun tek temsilcisi olarak soyutlanmış olabilirler. Örneğin yunanca, Hint-Avrupa Dil Ailesi içerisinde soyutlanmış bir dildir. Bazı dillerin ise bilinen hiçbir yaşayan akrabası bulunmamaktadır ve bu yüzden bütün dünya dilleri içinde soyutlanmıştırlar. Örneğin Baskça tamamen soyutlanmış bir dildir.

Avrupa'da ve Avrupa kökenlilerin (örn. Kuzey ve Güney Amerika'daki
Avrasya olarak bilinen eski dünya kıtasının batısındaki büyük yarımada olan Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib) Güneşin Battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlılara geçen bu ad, Yunanca'da Europa olmuş ve Ege Denizi'ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir. Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusundadır ve bir yarımadadır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

İngilizce ye
İngiltere kökenli bir dil olan İngilizce ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, Güney Afrika ve Kanada gibi pek çok ülkede ana dil olarak kullanılıyor. İngilizce 380 milyon kullanıcısı ile dünya üzerinde en çok konuşulan 3. dildir. (Çince ve Hintçe'den sonra)
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İspanyolca konuşan halkların) yerleştiği; bölgelerde konuşulan diller temel olarak Hint-Avrupa ve Fin-Ugor dil ailelerine bağlıdır.
İspanyolca, Hint-Avrupa dil ailesine bağlı Romans dillerinden biridir. Dünyada en çok konuşulan üç dilden biridir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hint-Avrupa dil ailesinde yer alan
En büyük dil ailelerinden biridir. Tüm kıtalarında kullanılmakta olan bu aile dillerini konuşanların sayısı 2,5 milyar kişi civarındadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Portekizce, İspanyolca,
Portekizce ikiyüz milyon üzerinde insan tarafından anadil olarak konuşulmaktadır.Dünya üzerinde en yaygın altıncı dildir, Latin Amerika'da ise 186 milyon (nüfusun %51 i) konuşan kişi sayısı ile en yaygın dildir.Hint-Avrupa dil ailesinin Romans alt koluna bağldır. İspanyolca, İtalyanca ve Fransızca dilleriyle oldukça benzerlik taşır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Katalanca,
Katalanca veya Valensiyaca, Hint-Avrupa Dillerinin Romans koluna bağlı bir dildir. İspanya'nın bazı bölgelerinde ve Andorra'da resmi dildir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Fransızca,
Fransızca Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığının etkilediği toplumlar tarafından kullanılan dil.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Romans dili,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ladino dili,
Musevi'lerin kullandığı 15. yy İspanyolcasını temel alan ancak içinde İbranice, Türkçe, Fransızca, Yunanca, Arapça ve Portekizce kelimeler de barındıran Latin kökenli bir Hint Avrupa dili.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Friuli dili,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İtalyanca ve
İtalyanca, çoğunluğu İtalya ve çevresinde yaşayan 70 milyon kişi tarafından konuşulan bir dildir. Hint-Avrupa dil ailesinin Romans kolundadır. Genellikle, Roma İmparatorluğu'nun doğduğu bölge olan Toskana diline dayanır. Çok fazla şivesi olan İtalyancanın şivelerini dilbilimciler 'İtalya şiveleri' olarak tanımlarlar çünkü İspanyolca, Katalanca ve Dalmaçyaca dilleri ile olan farklardan daha büyük farklara sahip şiveleri vardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Rumence, ailenin

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İtalik diller kolunun Roman alt öbeğini oluşturur. Günümüzde de konuşulan Germen dil öbekleri, İngilizce,
Latin dillerinin çıkış dili olarak adlandırılan sözcüktür. En önemlileri Latin-faliscan, Umbria dili ve Vestinya dilidir.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Frizce,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hollandaca-
Felemenkçe (Avrupa'da Hollanda'nın ve Belçika'nın kuzey kısmını oluşturan Flaman bölgesinin (Vlaanderen, Vlaams Geweest) resmi dilidir. Çeşitli diyalektleri bulunmakta olup, Almanca içinde de Plattdeutsch dialektine ve ayrıca Friz diline yakınlıkları bulunmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Almanca, Ada
Almanca kökleri Hiristiyanlık öncesi döneme dayanan, Almanca da Deutsch olarak adlandırılan gelişmiş bir dildir. Hint-Avrupa dillerinin Cermence koluna bağlıdır ve dünyanin yaygın dillerinden birisidir. Avrupa Birligi'nin resmi dillerinden biri ve en cok konusulanıdır. Özellikle Almanya, Avusturya, Lihtenşıtayn, Lüksenburg, İsviçre'nin büyük bölümü, İtalya'nın güney Tyrol bölümü, Belçika'nın dogu kantonları, Polonya ve Romanya'nın bazı bölgeleri ve
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İskandinavyası ve Kara İskandinavyası dilleridir. Bu dil öbekleri, ayrıca ulusal temelde alt öbeklere bölünür (örn. Kara İskandinavyası öbeği Norveççe, Danca ve İsveççeye ayrılır). Hint-Avrupa dil ailesinin Kelt kolunda
İskandinavya, Kuzey Avrupa'daki ülkelerin oluşturduğu bir coğrafyadır. Danimarka, İsveç, Norveç, İzlanda ve Finlandiya, İskandinav ülkeleridir. Bu ülkelerin dilleri de biribirine benzemektedir. Bu dillere İskandinav dilleri denir. Danimarka'nın Danca, Norveç'in Norge, İsveç'in İsveççe, Finlandiya'nin Fince, İzlanda'nın İzlandaca dillerini kullanmaktadırlar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Galce,
Hint-Avrupa dil ailesinin Kelt koluna ait dil. Birleşik Krallık'a bağlı Galler'in resmi dili.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bretonca, İrlanda Gaelcesi ve İskoçya Gaelcesi vardır. Hint-Avrupa dil ailesinin Slav kolunda yer alan " edebiyat dilleri, coğrafi bölgelere göre üçe ayrılır: Doğu Slav dilleri, Batı Slav dilleri ve Güney Slav dilleri. Bu bölgelerin dillerine örnek olarak
Hint-Avrupa dil ailesinin Kelt koluna ait dil. Fransa'nin Breton (Bretonca: Brezhoneg) bölgesi'nin resmî dili. Fransa'daki Britanya ve tarihî bakımdan Britanya'nin bir parçası olan Loire-Atlantik bölgesinin bazı sakinleri tarafından konuşulmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Rusça,
Rusça okunuşu: ruskiy yazık), Slav Dilleri'nden, Avrasya'da yaygın olarak konuşulan bir dil. Rusça, Beyaz Rusça ve Ukraynaca ile birlikte Hint-Avrupa dil ailesi'nin Slav Dilleri grubunun Doğu Slav Dilleri alt grubuna girer. 20.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Lehçe ve Sırp-Hırvat dili verilebilir. Hint-Avrupa ailesinin öteki üç kolu Baltık dilleri, Yunanca ve Arnavutça'dan oluşur. Fin-Ugor ailesinden olan Lapon ve Baltık-Fin dilleri (örn.
Bir dilin tarihi, bölgesel, siyasi sebeplerden dolayı ses, yapı ve söz dizimi özellikleriyle ayrılan kolu, diyalekt. Kırgız Lehçesi, Kazak Lehçesi vb.Ağızlar (Şiveler)Şive: Bir dil veya lehçenin daha az konuşma farkları gösteren ve bölgeden bölgeye veya şehirden şehire değişebilen küçük kollarına denir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Laponca, Fince ve -Livonya dili) gibi diller Norveç, İsveç, Finlandiya ve Rusya'nın bazı yörelerinde konuşulur. Macarca da Fin-Ugor dil ailesindendir.

Güney Asya'da, Hindistan, Bangladeş ve Pakistan'da konuşulan diller ile bunlarla sınırı olan aradaki devletlerin dilleri, kökenleri açısından, Hint-Avrupa dil ailesinin Hint-Ari kolunun Hint-Ari ve İran alt öbekleri olarak sınıflandırılır. Hint-Ari alt öbeğinde 20'den fazla dil yer alır ve çok daha fazla sayıda da lehçe vardır. Ama en yaygın konuşulan diller Bengal-Assam dili, Batı
Türkçe ile Fince ve Tunguzca gibi çok benzeşen bir dildir.Yani fonetik ve büyük - küçük ünlü uyumlarına dikkat edilir.Türk soyundan geldikleri idda edilmektedir.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Hintçe, Bihari dilleri ve Doğu Hintçe dir. İran alt öbeğindeki diller, Güney Asya' da Hint-Ari dillerinden daha az konuşulur. Güney Asya'da en yaygın İran dillerinden olan Keşmir ve Sina dilleri, yalnızca Cem-mu ve Keşmir'de konuşulur. Bazı Çin-Tibet dillerinin yanı sıra Telugu ve Tamil dilleri gibi yerel bazı Dravid dilleri de Güney Asya'da konuşulmaktadır.

Kuzey Asya dilleri denilince, kuzeyde;
Hintçe (हिन्दी) bir Hint dilidir. Genellikle Hindistan'ın kuzey, merkez ve batısında konuşulan bu dil, Hint-Avrupa dil ailesine ait bir dildir. İngilizce'nin ve 22 diğer yerel dilin yanısıra, Hindistan'ın ana dilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kuzey Buz Denizinden güneyde
Kuzey Buz Denizi Kuzey Kutbu ve Kutup dönencesi arasında, birkaç denizden meydana gelmiş, bir büyük denizdir. İçinde bulunan denizler, özellikle Beyaz Deniz, Barent Denizi, Kara Denizi, Beaufort Denizi, Grönland Denizi ve Bering Denizidir. Avrupa, Asya, Amerika’nın kuzey kıyıları ile sınırlanmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Güney Asya ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Çin'e, batıda
Çin Halk Cumhuriyeti, yüzölçümü itibariyle dünyanın üçüncü, nüfus itibariyle en büyük ülke. Güney Doğu Asya'da yer alır. Yüzölçüm 'dir. Başkenti Pekin olan ülkenin resmi dili Çince, para birimi Yuan'dır. Doğusunda Güney Kore, kuzeydoğusunda ve kuzeybatısında Rusya, kuzeyde Moğolistan, güneybatıda Afganistan ve Pakistan, güneyde Hindistan, Nepal, Butan, Birmanya Laos ve Kuzey Vietnam, doğusunda ise Büyük Okyanus ile çevrilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hazar Denizi ve
Hazar Denizi Avrupa ve Asya Kıt’aları arasında dünyanın en büyük iç denizi. Eski adı Casprum veya Hyracnıum Mare’dir.

Hazar Denizinin güney kıyılarının bir kısmı İran’a aittir. Geri kalan kısmı Rusya Federasyonu, Türkistan, Kazakistan, azerbaycan toprakları içerisindedir. Uzunluğu 1200, genişliği 300 kilometredir. Açık denizlerle irtibatı yoktur. Bu yüzden de su seviyesi devamlı değişir. 1930 ile 1957 seneleri arasında denizin seviyesi normalden 26 m alçaldı. Bunun sonucu kapladığı ala
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ural Dağlarından doğuda
Kuzey Buz Denizinden Hazar Denizine doğru uzanan; Rus platformu ile Sibirya platformunu birbirinden ayıran; Birleşik Devletler Topluluğu içindeki Ukrayna, Rusya, Kazakistan ve Kırgızistan devletleri içinde bulunan dağlar topluluğu. Kuzeyde Arktik Denizinden, güneyde Kazakistan’a kadar uzanan bu dağlar 2000 km uzunluklarıyla Avrupa ve Asya arasında bir sınır teşkil ederler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Büyük Okyanusa kadar uzanan bölgede konuşulan diller anlaşılır. Bu diller, kökenleri açısından ya Hint-Avrupa dil ailesi, Altay öbeği ve Ural dil ailesinden birine ya da Paleo-Sibirya öbeğine girer. Ural dillerini konuşanların sayısının az olmasına karşılık, Altay dillerini konuşanlara İran ile Afganistan'da ve Çin' in Gansu yönetim bölgesinde rastlanmaktadır. İran dilleri gibi Hint-Avrupa dillerinin çoğu, Kuzey Asya'ya ancak yakın zamanda girmiştir. Öteki Kuzey Asya dilleriyle köken bağı bulunmayan Paleo-Sibirya dilleri, Sibirya'nın en kuzeydoğu yörelerinde yaygın olarak konuşulur.

Güneybatı Asya'da, yani Türkiye, İran, Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, Suriye, Lübnan ve İsrail'de konuşulan diller Hint Avrupa, Türk, Kafkas ya da Sami dillerinden birine girer. Ural-Altay dil ailelerinin Altay öbeğine bağlı Türkçe Türkiye'de,öteki Türk dilleriyse Kafkas dil ailesinden 30'u aşkın dilin de yaygın olduğu Kafkasya'da konuşulur. Hint-Avrupa dil ailesine giren hemen hemen bütün İran dilleri (bunlar içinde

Büyük Okyanus veya Pasifik Okyanusu, Amerika ve Asya kıtaları arasında ve dünyanın en büyük okyanusu. İsmini İspanya krallığı adına Dünya'yı dolaşan Portekizli denizci Ferdinand Magellan vermiştir. Magellan, günler süren zorlu ve fırtınalı şartlar altında adını verdiği Macellan Boğazı'ndan geçip bu okyanusa açıldığında, fırtınaların dinmesinden ve kendisini sakin suların karşılamasından dolayı Portekizcede "sakin" anlamına gelen "Pasifico" kelimesinden yola çıkarak bu ismi vermiştir
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Farsça,
Kökü itibarıyla dünyanın en eski dilleri arasında yer alan Farsça, milattan yediyüz yıl öncesine ait açık tarihi ve bin yıllık yazılı eserleriyle İran’ın köklü ve sağlam kültürünü komşu ülkelere kadar tanıtmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Peştuca ya da
Peştuca (Peştuca: پښتو ; Afganca, Paştuca ve Pahtuca olarak da bilinir). Afganistan'da ve Pakistan'ın batı kesiminde yaşayan Peştuların konuştuğu dil. İran dillerinden biridir ve Doğu İran dili öbeğine bağlıdır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Afganca,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kürtçe,
Kürtçe dili Hint-Avrupa dil ailesinin İrani diller kategorisine ait bir dildir. Tahminlere göre dünya çapında 30-40 milyon civarında Kürtçe konuşan insan bulunmakta.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Beluci dilleri vardır) İran'da,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ermenice ise Ermenistan ile Gürcistan'da konuşulur. Güneybatı Asya'da konuşulan Sami dillerinden İbranice İsrail'de, Batı Aramca lehçeleri Lübnan ve Suriye'de, Çağdaş Güney Arapçası ise Suudi Arabistan'ın güneyinde ve yakınındaki adalarda konuşulur. Doğu Asya'da yaygın olan başlıca dillerden Çin dilleri (ya da lehçeleri) Çin'de, Japonca Japonya da, Kore dili de Kore' de konuşulur.

Buna karşılık Altay dil öbeği Çin'de, bir Türk dili olan Uygurca ile ve bir Mançu-Tunguz dili olan Mançu diliyle temsil edilir. Çin dillerinin en yaygın konuşulanları Mandarin, Vu ye Guangzhou (Kanton) dilleridir. Çinlilerin yüzde 70'inin anadili olan ve 525 milyon insanın konuştuğu Mandarin dili, dünyada en çok insanın konuştuğu anadildir. Day ve Meo-Yeo dilleri, Orta Çin'in güneyinde, Vietnam'da, Laos ve Tayland'da konuşulur. Güneydoğu Asya denilince, buna Çin'in güneyindeki anakara alt bölgesi ve Hindistan'ın doğusu, Malezya'nın adalar bölümü, Endonezya ve Filipinler girer. Bu bölgede dilin adıyla ülkenin adı genellikle örtüşen sözcüklerdir. Anakaradaki diller Güneydoğu Asya, Day ve Çin-Tibet dil ailelerinden-dir. Buna karşılık ada ülkelerindeki dillerin tümü Malezya-Polinezya dil ailesindendir. Kampuçya'da Khmer dili, Tayland'da Mon dili ve Vietnam'da Vietnam dili gibi 50'den fazla Güneydoğu Asya dili, Güneydoğu Asya anakarasında konuşulur. Day ve Çin-Tibet dil aileleri, Tayland'da Tay ya da Tai (Siyam) dili, Laos'ta ve Kamboçya'da Lao dili ve Myanmar'da (Birmanya) Birman diliyle temsil edilir. Güneydoğu Asya adalarında 500'den fazla Malezya-Polinezya dili konuşulur. Bunlar arasındaki en geniş öbek, Pilipino dilinin temelini oluşturan Tagalok dili ile Fiiipinler'de konuşulan 100 kadar öteki dili kapsayan Batı Endonezya alt öbeğidir. Papua Yeni Gine ve Avustralya'nın, Güneydoğu Asya adalar grubuna girdiği söylenebilirse de, buralarda yalnızca Malezya-Polinezya dışındaki diller yaygındır. Bunların başında da Papua Yeni Gine'de konuşulan Papua dilleriyle Avus-tralya'daki 200'ü aşkın yerel dil gelir. Afrika'nın pek çok bölgesinde, 19. yüzyılda sömürgecilik yoluyla girmiş Avrupa dillerinin hâla işlevsel ulusal diller olarak konuşulmasına karşın, yerel Afrika dilleri Hami-Sami, Nil-Sahra, Nijer-Kongo ve Koi-san dil ailelerine girer. Hami-Sami dilleri Moritanya'dan Somali'ye kadar uzanan Kuzey Afrika'da ve Güneydoğu Asya'ya doğru uzanan bölgelerde yaygındır. Nil-Şâhra dillerine Orta Afrika'nın iç bölümlerinde rastlanır. Sayılan yaklaşık 900'ü bulan Nijer-Kongo dilleri Moritanya'dan Kenya'ya kadar olan bölgede ve Güney Afrika'ya doğru uzanan bölgelerde konuşulur. Koisan dilleri, Afrika'nın güneyinde ve TanzanyaMa konuşulan 50 kadar dili kapsar. Kuzey ve Güney Amerika kıtalarında İspanyolca, İngilizce ve Fransızca gibi Avrupa dilleri eğitim ve devlet dilleridir. Amerika Yerlilerinin atalarıyla birlikte Asya'dan gelen yerel diller ise, Kuzey ve Orta Amerika Yerli dil ailelerine ve Güney Amerika Yerli dil ailelerine ayrılır. Kuzey ve Orta Amerika Yerli dil ailesi, 20 Ata-bask dili, 13 Algonkin dili, Siu dilleri üst öbeği ve bir de Güney Amerika'da konuşulan tek Kuzey Amerika dil öbeği olan Penut dillerinden oluşur. Güney Amerika Yerli dillerinin sayısı ise çok daha fazladır. Örneğin And-Ekvator dil öbeği içinde 14 dil ailesi ve yaklaşık 200 dil vardır ve bu diller Fransız Guyanası'ndan Kolombiya'ya, güneyde Paraguay'a kadar uzanan yörede, ayrıca Amazon Irmağı boyunca konuşulur.

Dil Grupları (Dillerin farklılıkları)

 • 1. Tek heceli: Kelimeler tek hecelidir. Yapım ve çekim ekleri yoktur. Kelimeler cümledeki kullanım yerlerine göre anlam kazanırlar. Çince gibi.

 • 2. Eklemlemeli ya da bitişken (agglutinant): Kelimelerin kökleri değişmez, Kullanımda kelimeye getirilen ekler, kelimelerin anlamlarını ve görevlerini belirler. Türkçe, Moğolca, Macarca gibi.

 • 3. Çekimli (bükümlü): Kelimeler kullanımda değişiklerle uğrar. Ön-ek, iç-ek, son-ek kavramları vardır. Bazılarında ünsüzler değişmez, ünlüler değiştirilerek yeni kelimeler yapılır. Yani kökler ünsüzlerden ibarettir. Arapça, Farsça, Kürtçe, İngilizce, Hintçe gibi.

  Kökenlerine göre temel dil aileleri ve bunlara dahil olan diller ise şöyledir:

  Hint Avrupa Dil Ailesi

 • Cermen dilleri: Batı Cermen Grubu: İngilizce, Almanca, Yidiş, Felemenkçe, Afrikaans, Flamanca, Frizce, Lüksemburgca. Kuzey Cermen Grubu: İsveççe, Norveççe, Danca, İzlandaca, Faröerce.

 • Romans dilleri: Fransızca, İspanyolca, İtalyanca, Portekizce, , Rumence, Katalanca, Provensal, Ladino, Retoromanşça. (Bu kolun i, Latincedir.)

 • Kelt dilleri: Bretonca, Galce, İrlandaca, İskoç dili, Kernevekçe ( İngiltere 'nin Cornwall bölgesinde).

 • Slav dilleri: Rusça, Ukraynaca, Beyaz Rusça,( Sırpça, Hırvatça, Boşnakça), Lehçe, Bulgarca, Makedonca, Slovence, Slovakça, Çekçe.

 • Baltık dilleri: (ölü bir dildir), Litvanyaca, Letonca.

 • Helen dili: Yunanca

 • Geg dili: Arnavutça

 • Grabar dili: Ermenice

 • : Hint Grubu: Sanskritçe, Bengalce, Paştu, Çingenece, ( Hintçe, Urduca), , Gucaratça, Racastanca, Biharca, Paharca, Konkanca, Oriya, Sinhala, Assamca, Keşmirce, Sindce, Pencapça. İran Grubu: Farsça, Kürtçe, Osetçe, Zazaca, , Mazanderani, Gilaki.

 • Anadolu dilleri: Hitit dili, Lidya dili, Likya dili.Luvi dili (Bu diller artık kullanılmayan ölü dillerdir.)

  Hami Sami Dil Ailesi

 • Sami dilleri: Arapça, İbranice, Aramice, Habeşçe ( ), , – ölü diller olan Akadca, , .

 • : Eski Mısır dili, Kıptî dili.

 • Berber dilleri: , , , , Tuareg ( )

 • Çad dili: Hausa

 • : Somalice, Afarca, , , ,(ahiretce)

  Çin Tibet Dil Ailesi

 • Sinik (Çin) dilleri: Mandarin, , , , Kantonca, Hakka lehçesi

 • Tibet-Birman dilleri:

 • - : Tibetçe, Dzongka.

 • - : Birmanca, , , , .

 • Tay-Kaday dilleri: Tayca, , Laoca, ,

 • : ,

  Ural Dil Ailesi

 • :

 • - : Fince, Laponca, Estonca, Mari Dili, Çeremişçe, , Karelce.

 • - : Macarca, , Mansi dili

 • : Samoyet,

 • Yukagir dilleri:İki lehçeden oluşmaktadır. Kuzey Yukaghir ve Güney Yukaghir

  Altay Dil Ailesi

 • Türk dilleri:

 • - Oğuz grubu: Türkçe, Azerice, Türkmence.

 • - Kıpçak grubu: Kazakça, Kırgızca, Karakalpakça, Nogayca, Karaçayca, Başkırca, Kumukça.

 • - Uygur grubu (Çağatay grubu): Özbekçe, Uygurca, Salarca.

 • - Yakut grubu: Yakutça.

 • - Çuvaş grubu: Çuvaşça.

 • Moğol dilleri: Moğolca ( ), Buryatça, Kalmukça.

 • : , Evenki, , , .

 • Kore dili: Korece

 • Japon dili: Japonca, Amami, Okinawan, Miyako, Yaeyama, Yonaguni

  Kafkas Dil Ailesi

  Kuzey Kafkas dilleri

 • Çerkez Dilleri: Abhazca, Abazaca, Ubıhça, Adigece, .

 • Çeçen Dilleri: Çeçence, İnguşça.

 • Dağıstan Dilleri: Avarca, Dargice, Lakça, Tabasaranca, Lezgice, , Rutulca, .

  Güney Kafkas dilleri

 • Gürcüce, Svanca, Megrelce, Lazca

 • Telugu, Kannada, Tamilce, Malayalam, Gondi, Brahui

  Endonezya Polinezya Dil Ailesi

 • Endonezya Dilleri: Malayca, Bahasa, Cavaca, Sundaca, Akince, Makassarca, Timorca, Balice, Tagalog, Ilokai, Cebuca, Batakça, Malagasy (Madagaskar Dili)

 • Melanezya Dilleri: Fijice, Nauruca, Kiribatice

 • Mikronezya Dilleri: Mariana Dili, Guamca

 • Polinezya Dilleri: Maori, Havaice, Tahitice, Samoaca, Tongaca, Markizce

  Avrupa Asya Dil Ailesi

 • Mon-Khmer Grubu: , Mon Dili, Khasi

 • Munda Grubu: Mundari, Santali, Go, Korku

 • Andaman Grubu: Andaman dilleri

  Paleo-Asya Dilleri Ailesi

  Çukçi, Koryak, Itelmen, Nivkh

  Bask Dili

  Baskça

  Ainu Dili

  Ainuca

  Vietnam Grubu

  Vietnamca, Mien Dili

  Buruşaski Dili

  Buruşaski

  Khoisan Dilleri

  Hottentot Dili, San (Buşman lehçeleri)

  Nijer Kongo Dil Ailesi

 • Nijer Dilleri: Volofça, Fulani, Serer, Mandinge, Bambara, Senufo, Eve, Tvi, Yoruba, Ibo, Kpelle, Mande, Dogon, Mossi, Ga, Aşanti

 • Delta Dilleri: Ififik

 • Bantu Dilleri: Kikongo, Lingala, Kikenya, Swahili, Kirundi, Kiryarwanda, Fon, Umbundu, Nyanja, Ndebele, Bemba, Şona, Tswana, Zulu, , Sotho, Swazi

  Nil-Sahra Dilleri Ailesi

 • Sahra Dilleri: Songayca, Sara

 • Nil Dilleri: Nubyaca, Masai, Karamajong, Şilluk, Nuer, Dinka

  Eskimo Aleut Dil Ailesi

 • Eskimo Dilleri: Yupik, Inuktitut

 • Aleut Dili: Aleutça

  Algonkian Dilleri Ailesi

 • Karaayak, Şeyen, Fox, Mikmak, Kri (Cree)

  Irokua (Iroquois) Dilleri Ailesi

 • Mohawk, Çeroki (Cherokee), Kayuga, Seneka, Onandayga

  Muskogean Dilleri Ailesi

 • Çikasav, Çoktav, Krik (Creek), Seminole, Apalaçian

  Atabaşkan Dilleri Ailesi

 • Navaho, Apaçi, Çirakahua

  Tlingit Dili

 • Tlingit

  Hayda Dili

 • Hayda

  Saliş Dilleri Ailesi

 • Düzkafa Dili, Saliş lehçeleri

  Siyu (Sioux) Dilleri Ailesi

  Lakota (Sioux), Omaha, Krov (Crow), Assiniboine

  Zuni Dili

 • Zuni

  Uto-Aztek Dilleri Ailesi

  Şoşone, Hopi, Pima, Havasu, Papago, Komançi, Ute, Tepehuan, Yaki, Tarahumara, Nahuatl, Huiçol

  Mişe-Zoke Dilleri Ailesi

 • Mişe, Zoke

  Oto-Mange Dilleri Ailesi

 • Otomi, Mazahua, Pame, Çinantek, Tlapanek, Mazatek, Zapotek, Mistek

  Yuma-Koçimi Dilleri Ailesi

 • Yuma dilleri, Koçimi

  Maya Dilleri Ailesi

 • Kakçikel, Çol, Kekçi, Çontal, Tzoltzil, Tzeltzal, Yukatek, Hüsnanimce

  And-Ekvator Dilleri Ailesi

 • And Dilleri: Quechua, Aymara

  Karib Dilleri Ailesi

 • Aravakça, Taino, Karib, Garifuna, Avradca, Kalayca

  Tupi-Guarani Dilleri Ailesi

 • Tupi, Guarani

  Pano-Takana Dilleri Ailesi

 • Pano Dilleri, Takana Dilleri

  Ge Dilleri Ailesi

 • Ge Dilleri, Kaingan

  Hivaro (Jivaro) Dili

 • Hivaro

  Dil Aileleri Resimleri


  • Dünya'da Dil Aileleri

  • Dünya'da dil aileleri
  Yorumlar - Lütfen konu (Dil Aileleri) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  sibel: dil nedir? - 6 yıl, 11 ay önce yazıldı.