Dilekçe

Dilekçe Alm. Antrag (m), Gesuch (n), Fr. Petition (f), İng. Petition. Bir dileği, isteği veya şikayeti bildirmek üzere resmi dairelere sunulan imzalı yazı. Arzuhal ve istida kelimeleri de aynı manada kullanılır.Dilekçenin yazılması, şekli ve muhtevası önemli bir yer tutar. Geçmiş yüzyıldaki devletlerde, şikayet veya istek sahibi kişilerin tek tek veya topluca, yazılı olarak dilekçe sundukları bilinmektedir. İslam halifeleri ve hükümdarları, halkın sö

Dilekçe hakkında ansiklopedik bilgi

Dilekçe Alm. Antrag (m), Gesuch (n), Fr. Petition (f), İng. Petition. Bir dileği, isteği veya şikayeti bildirmek üzere resmi dairelere sunulan imzalı yazı. Arzuhal ve istida kelimeleri de aynı manada kullanılır.

Dilekçenin yazılması, şekli ve muhtevası önemli bir yer tutar. Geçmiş yüzyıldaki devletlerde, şikayet veya istek sahibi kişilerin tek tek veya topluca, yazılı olarak dilekçe sundukları bilinmektedir. İslam halifeleri ve hükümdarları, halkın sözlü ve yazılı dilekçelerle yaptıkları müracaatları bizzat kendileri veya kurdukları divanlarda değerlendirmişlerdir. Bu divanlara Mezalim veya Adalet Divanı denilirdi. Osmanlılar zamanında da, ilk önceleri bizzat padişahın iştirak ettiği divanlar teşkil edildi. Sonraları sadrazam veya sadaret kaymakamının başkanlığında Çarşamba Divanı adıyla her hafta toplanan divanlarda, halkın istek ve şikayetleri dinlenir, dilekçeleri değerlendirilir, hazır bulunan heyet tarafından davalar anında çözüme kavuşturulurdu. Osmanlı arşivleri dilekçe örnekleriyle doludur. Bunlar genellikle haksızlıktan şikayet, ücretin veya görevin taleb edilmesi veyahut bir yanlışlığın düzeltilmesi için verilirdi. Dilekçeler, şehirlerden köylere kadar idareci her makama verilebilirdi. Dilekçe yazmasını bilmeyenler arzuhalcilere yazdırırlardı.

Günümüzde vatandaşlar 1982 Anayasası’na göre, kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikayetlerini yetkili makamlara ve TBMM’ne yazı ile bildirme hakkına sahiptirler. Türkiye’de dilekçe hakkının kullanılması 1 Kasım 1984 tarih ve 3071 sayılı kanunun 4. maddesine göre TBMM ve idari makamlara verilen dilekçelerde; başvuru sahibinin adı ve soyadı ile, iş ve ikametgah adresinin ve imzasının bulunması mecburidir. Dava açmak için mahkemelere verilen dava dilekçelerinde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun 179. maddesine göre bazı kayıtların bulunması lazımdır. Medeni Yargılama Hukukunda dava dilekçesinin başında dilekçenin verildiği mahkemenin adı, davacının ve davalının ad ve soyadları ile adresleri yazılır. Daha sonra, davanın konusu, dava sebebi ve hukuki sebepler gelir. Son olarak da, netice-i taleb, yani davacının karar verilmesini istediği şey açık bir biçimde yazılır. Dilekçenin altında, davacının veya vekilinin imzası yer alır. Bu arada davalının davacıya cevap vermesi için gerekli süre tanınır. İdari Yargılama Usulünde ise, idari davalar; Danıştay, İdare Mahkemesi ve Vergi Mahkemesi Başkanlıklarına hitaben yazılmış dilekçelerle açılır.

Kaynak: Rehber AnsiklopedisiYorumlar - Lütfen konu (Dilekçe) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.