Eşrefoğlu Rumi

Eşrefoğlu Rumî'nin ismi Abdullah olup, babasının adı Eşref'dir. Babasının ismi ile şöhret buldu. Babası, Mısır'dan İznik'e göç etti.

Eşrefoğlu Rumi hakkında ansiklopedik bilgi

Eşrefoğlu Rumî'nin ismi Abdullah olup, babasının adı Eşref'dir. Babasının ismi ile şöhret buldu. Babası, Mısır'dan İznik'e göç etti. Eşrefoğlu Rûmî İznik'te doğdu. Doğum târihi belli değildir. Tasavvuf yoluna girmek isteyince önce Bursa'da bulunan Emîr Sultan'ın huzûruna gitti. Emîr Sultan, Abdullah'ın tasavvuf yolunun aşkıyla yandığını görünce, kendisini Ankara'daki Hacı Bayrâm-ı Velî'ye gönderdi. Hacı Bayram-ı Veli'nin ve kısa bir süre Seyyid Hüseyin Hamavi'nin yanında tasavvufi eğitimini tamamladı. Hacı Bayrâm-ı Velî'ye on bir sene hizmet etmekle şereflendi. Eşrefoğlu Abdullah, on bir sene içinde pekçok sınavdan geçirildi. Hacı Bayram-ı Veli kızı Hayrünnisâ'yı Eşrefoğlu Rumi'ye nikâhlayıp damat olarak evladı edindi. 1484 (H. 889)'da İznik'te vefât etti. Türbesi İznik'tedir. Eşrefzâde-i Rûmî diye de bilinir. Müzekkin-i Nüfus adlı tasavvufi eseri ile tasavvufi şiirlerini bir araya getiren "Eşrefoğlu Rumî Divanı" ile ünlenmiştir.

Bir şiiri:

Ey hevâsına tapan, Tövbeye gel, tövbeye, Hakka tap, Haktan utan, Tövbeye gel, tövbeye.

Nice nefse uyasın, Nice dünyâ kovasın, Vakt ola usanasın, Tövbeye gel, tövbeye.

Nice beslersin teni, Yılan çıyan yer anı, Ko teni, besle cânı, Tövbeye gel, tövbeye.

Sen dünyâ-perest oldun, Nefsin ile dost oldun, Sanma dirisin, öldün, Tövbeye gel, tövbeye.

Sen teni, sandın seni, Bilmedin senden teni, Odlara yaktın cânı, Tövbeye gel, tövbeye.

Gör bu müvekkelleri, Yazarlar hayrı, şerri, Günâhtan gel sen beri, Tövbeye gel, tövbeye.

Ey miskin Âdemoğlu, Usan tutma âlemi, Esmeden ölüm yeli, Tövbeye gel, tövbeye

Ölüm gelecek nâçar, Dilin tadını şeşer, Erken işini başar, Tövbeye gel, tövbeye.

Göçer bu dünyâ kalmaz. Ömür pâyidâr olmaz, Son pişman, assı kılmaz Tövbeye gel, tövbeye.

Tövbe suyuyla arın, Deme gel bugün yârın, Göresin Hak dîdârın, Tövbeye gel, tövbeye.

Eşrefoğlu Rûmî sen, Tövbe kıl erken uyan, Olma yolunda yayan, Tövbeye gel, tövbeye.Yorumlar - Lütfen konu (Eşrefoğlu Rumi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.