Eflatun Cem Güney

Masal ve âşık edebiyatı derlemecisi Eflatun CemGüney 2 Ocak’ta İstanbul’da öldü. 1896’da Malatya’da doğan Güney 1918’de Sival Lisesi’ni bitirdikten sonra çeşitli illerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1950-1956 yılları arasında Topkapı Müzesi müdür yardımcılığı, 1956-1961 arasında da İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nde müdür yardımcılığı ve Halk Eğitimi başkanlığı görevlerinde bulundu.

Eflatun Cem Güney hakkında ansiklopedik bilgi

Masal ve âşık edebiyatı derlemecisi Eflatun CemGüney 2 Ocak’ta İstanbul’da öldü. 1896’da Malatya’da doğan Güney 1918’de Sival Lisesi’ni bitirdikten sonra çeşitli illerde Türkçe ve edebiyat öğretmenliği yaptı. 1950-1956 yılları arasında Topkapı Müzesi müdür yardımcılığı, 1956-1961 arasında da İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü’nde müdür yardımcılığı ve Halk Eğitimi başkanlığı görevlerinde bulundu. Milli Mücadele yıllarında Konya’daki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Temsil ve İrşad Heyeti’nde görev alan Günay, Eskişehir, Konya, Kayseri, Sivas, Samsun ve Afyon illerinde dergi ve gazeteler çıkardı. İstanbul’a geldikten sonra folklor çalışmalarını yoğunlaştırdı; halk hikâye, masal ve efsanelerini derleyerek kitaplaştırdı. Derlediği masallrı, özünü bozmadan, fakat yeni bir üslup içinde yeniden yazan Güney, Açıl Sofram Açıl (1949) ve Dede Korkut Masalları (1958) adlı çalışmalarıyla 1956’da “Andersen Payesi Şeref Diploması”, 1960’ta da “Dünya Çocuk Edebiyat Sertifikası” ile ödüllendirildi. İstanbul Radyosu’nda yaptığı “Bir Varmış Bir Yokmuş” programıyla büyük ilgi toplayan Eflatun Cem Güney’in masal, halk hikâyesi, halk fıkrası, âşık edebiyatı, folklor ve halk eğitimi alanlarındaki yapıtları çekici bir İstanbul Türkçesiyle işlenmiş örneklerdir.Yorumlar - Lütfen konu (Eflatun Cem Güney) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.