Estergon Kalesi

Macaristan'da, başkent Budapeşte'nin 60 km kuzey batısında Tuna nehri kıyısında yer alan ve Osmanlı tarihinde büyük bir önem taşıyan bir kaledir.

Estergon KalesiEstergon Kalesi

<p>Estergon Kalesi

Estergon Kalesi
Estergon Kalesi ( Macarca: Esztergomi vár),
Macarca, Ural Dillerinden, Macaristan ve çevre ülkelerde konuşulan bir dildir. Yaklaşık 14.5 milyon konuşanı vardır ve bunların 10 milyonu Macaristan'da yaşar. En büyük topluluk, 1.5 milyon konuşan ile komşu Romanya'daki Transilvanya bölgesindedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Macaristan'ın başkenti
Macaristan Orta Avrupa’da Türkiye’nin yedide biri kadar büyüklükte bir halk cumhuriyeti. Macaristan Cumhuriyeti ya da kısaca Macaristan, Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya ile komşu olan, denize kıyısı olmayan, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir. Orta Avrupa ile Balkanlar arasında bir ovaya yayılan Macaristan, Türk'lerin son 400 yıllık tarihinde yakın ilişkiler geliştirmiş oldukları bir ülkedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Budapeşte'nin 60 km kuzey batısında
Budapeşte Macaristan'ın başkenti. Berlin’den sonra Orta Avrupa’nın en büyük ikinci şehri olup, Macaristan nüfusunun beşte biri de burada yaşamaktadır. Nüfusu 2 milyonun üzerindedir. Orta Macaristan’ın kuzeyinde, Tuna Irmağı üzerindedir. Irmağın batı (sağ) kıyısındaki Buda, doğu (sol) kıyısındaki Peşte ve Buda’nın kuzeyindeki Obuda şehirlerinin 1873’te birleşmesiyle Budapeşte ismini almıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tuna nehri kıyısında yer alan ve
Tuna nehri, Almanya'nın güneyinde Kara ormanlar bölgesinde Brege ve Brigach dağ ırmaklarının 678 m yükseklikteki Donaueschingen'de birleşmesiyle meydana gelir. Donaueschingen'den Karadeniz'e döküldüğü Sulina limanına kadar uzunluğu 2779 km'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Osmanlı tarihinde büyük bir önem taşıyan bir kaledir. Macaristan sınırları içinde olan bir kaledir ve tuna nehrini tepeden görür.

Estergon Kalesi
Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1543 yılında
1543 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kanuni Sultan Süleyman zamanında ilk defa Osmanlıların eline geçti. Kalenin bulunduğu bölge bir sancakbeyliği haline getirilerek
Kanunî Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'nin onuncu sultanı ve İslam halifelerinin yetmiş beşincisi. Babası Yavuz Sultan Selim Han, annesi Aişe Hafsa Sultan olup, Kanûnî lakabıyla meşhur oldu. Avrupalılar Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lakaplarını verdiler. Sultan Süleyman Osmanlı hanedanı içinde en uzun süre tahtta kalan padişahtır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Budin Beylerbeyliğine bağlandı. Ancak kale
Osmanlı Devleti zamanındaki Macaristan Eyaleti|Macaristan Eyaletinin yönetim merkezi olan şehir. Budin bugünkü Budapeşte'nin Tuna'nın güney kısmında kalan kısmıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1594 yılında
1594 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Alman,
Alman, Almanya vatandaşlığını almış veya Alman ırkından gelen ve genellikle Orta Avrupa'da yaşayanlara ithaf edililen bir sıfattır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Leh ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Venedikliler'den oluşan büyük bir ordu tarafından kuşatıldı. Kuşatan orduya göre çok daha küçük bir orduyla savunulan Estergon Kalesi o sırada kalede bulunan
Venedikliler Venedik ahalisi. İtalya'nın Venedik şehrinde oturup, daha çok gemicilikle meşgul olurlardı. Ortaçağın en Ünlü kolonicisi ve korsanları olup, Haçlılarla birlikte İslam devletleri, Türkler ve Osmanlıları tarih boyunca çok meşgul etmişlerdir.

Venedikliler, Roma İmparatorluğu zamanında şehre geldiler. Avrupa Hunlarının Roma İmparatorluğunu tazyik etmesiyle, asıl yurtları olan Adriyatik kıyılarından Venedik'e sığındılar. Pia ve Adiye nehirlerinin ağızlarında bulunan bu adacıkla
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sokollu Mehmed Paşa'nın oğlu Anadolu Beylerbeyi
Sokullu Mehmed Paşa (1506 - 1579) Kanuni Sultan Süleyman, Sultan İkinci Selim ve Sultan Üçüncü Murad devirlerinde sadrazamlıkta bulunan Sokollu Mehmed Paşa 1506 yılında Bosna civarında Sokoloviç kasabasında doğdu.

Devşirme çocuklar arasında Edirne sarayına getirildi. Türk ve Müslüman kültürü ile yetiştirildi. Saraydan kapıcıbaşılıkla çıkarak Barbaros Hayreddin Paşa'nın ölümü üzerine Kaptanı Derya ve bir süre sonra Rumeli Valisi oldu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sokolluzade Lala Mehmed Paşa'nın kumandanlığı altında kahramanca savaştı. Ancak kale açlık ve susuzluk nedeniyle sonunda teslim olmak zorunda kaldı. Osmanlı tarihçisi
Sokolluzade Lala Mehmed Paşa I. Ahmet saltanatı döneminde 26 Temmuz 1604-21 Haziran 1606 tarihleri arasında bir yıl on ay yirmialtı gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Sokollu Mehmet Paşa'nın oğludur. 1595 yılında dokuz gün sadrazamlık yapmış Lala Mehmet Paşa ile karıştırılmamalıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İbrahim Peçevi tarafından kaydedilen bu cesaretli savunma Estergon Kalesi türküsüyle Türk belleklerine yerleşmiş önemli bir tarihi olaydır.

İbrahim Peçevi veya Peçuyli İbrahim Efendi (1572-1650) Macar asıllı Osmanlı tarihçisi (vakanüvis)'dir. Soylu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Peçevî 14 yaşında babını kaybedince, akrabası olan Anadolu Beylerbeyi Lala Mehmet Paşa'ya bağlanmış ve onun korumasında eserler vermiştir. Pek çok kez Avusturya savaşlarına katılan Peçevî, anadolu ve Rumeli'de defderdarlık görevlerinde de bulunmuştur. 1641 yılında devlet görevinden çekilerek tarihini yazmaya başlamışt
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1605 yılında kaleyi geri almak isteyen Osmanlılar tekrar bir kuşatma düzenlediler. Bu sefer Sadrazamlık görevine getirilmiş olan
1605 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sokolluzade Lala Mehmed Paşa 30 günlük bir kuşatmadan sonra kaleyi
Sokolluzade Lala Mehmed Paşa I. Ahmet saltanatı döneminde 26 Temmuz 1604-21 Haziran 1606 tarihleri arasında bir yıl on ay yirmialtı gün sadrazamlık yapmış bir Osmanlı devlet adamıdır. Sokollu Mehmet Paşa'nın oğludur. 1595 yılında dokuz gün sadrazamlık yapmış Lala Mehmet Paşa ile karıştırılmamalıdır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

29 Eylül
29 Eylül Gregorian Takvimine göre yılın 272. günüdür. Sonraki sene için 93 (Artık yıllarda 94) gün var.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

1605 tarihinde ele geçirdi. Kale bu tarihten sonra 78 yıl daha
1605 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Osmanlıların elinde kaldı.
Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1683 yılında Osmanlıların
1683 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
II. Viyana Kuşatması'nda başarısızlığa uğramasından sonra Avrupa Devletlerinin
Köprülü Fazıl Ahmed Paşa'nın vefatı üzerine, 5 Kasım 1676 tarihinde Merzifonlu Kara Mustafa Paşa sadrazamlığa getirildi. Rusya seferinin, yapılan barış antlaşmasıyla bitmesinden sonra, Macaristan'da Avusturya'ya karşı isyan edip tekrar Osmanlı Devleti himayesini isteyen Tökeli İmre (Emeric Thökely), Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından Orta Macaristan Kralı ilan edildi.

Macarların lideri konumuna gelen Tökeli İmre, Avusturya kralı I. Leopold
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kutsal İttifak'ı oluşturarak
Rus çarı I. Aleksandr, Avusturya imparatoru I. Franz ve Prusya kralı III. Friedrich Wilhelm'in, Napoleon'un yenilgisinin ardından başlayan II. Paris Antlaşması görüşmeleri sırasında kurdukları ittifak (26 Eylül 1815). Siyasal ve toplumsal yaşamda Hristiyan ilkelere bağlılığı güçlendirmeyi amaçladığını ilan edilen Kutsal İttifak'ın kuruluşuna Çar Aleksandr önderlik etti. Sonradan İngiltere veliaht prensi, Osmanlı padişahı ve papa dışında bütün Avrupa hükümdarlarının katıldıkları ittifak, fazla et
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Macaristan'ı Osmanlıların elinden alması sonucu Estergon Kalesi bu sefer kesin olarak Osmanlıların elinden çıktı.

Dış bağlantılar

 • http://www.civertan.hu/legifoto/legifoto.php?page_level=163 Estergon Kalesi resimleri

 • http://www.civertan.hu/legifoto/legifoto.php?page_level=2083 Estergon Kalesi'nden görüntüler


  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
  Macaristan Orta Avrupa’da Türkiye’nin yedide biri kadar büyüklükte bir halk cumhuriyeti. Macaristan Cumhuriyeti ya da kısaca Macaristan, Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya ile komşu olan, denize kıyısı olmayan, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir. Orta Avrupa ile Balkanlar arasında bir ovaya yayılan Macaristan, Türk'lerin son 400 yıllık tarihinde yakın ilişkiler geliştirmiş oldukları bir ülkedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Estergon Kalesi Resimleri


  • Estergon Kalesinin çevresi

  • Estergon Kalesi  Yorumlar - Lütfen konu (Estergon Kalesi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  gezmis: macaristana gecen ay gittim. Fiyatlar ucuz diyeama tavsiyem kisin gitmemeye calisin cok soguk. Budapesteye gelince yine bu sitede bir yorumcu tarafindan onerilen www.budapestetur.com a mail gonderdik. Onlarin sagladigi rehberle Estergon kalesini turk rehberler esliginde karis karis gezdik. Kale surlari ortaavrupa ovalarina tam tepeden bakiyor cok etkileyici bir manzara. Icimdeki burukluk nedense halen gitmedi - 1 yıl, 8 ay önce yazıldı.
  hayrı alem: estergon kalesinin osmanlıdan alınmasında koca sinan paşanın bir osmanlı sadrazamının yapmış oldugu seferlerinde olmanlının izlerini taşıması ve bu topraklarda malüp olup ugursuz denilmesi çok üzücu allah ruhlarını şad eylesin bütün şehitlerimizin - 3 yıl, 10 ay önce yazıldı.