Etabli Sorunu

Etabli Sorunu, Türk ve Yunan Ahalinin Mübadelesine İlişkin Sözleşme’nin nasıl uygulanacağına ilişkin, 1923 yılında Türk ve Yunan hükûmetleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlığa verilen isim. Lozan Barış Antlaşması’nda o çıkan bu soruna Fransızca etabli kelimesinden dolayı bu isim verilmiştir. 1923 tarihli Konuyla ilgili olarak, sözleşmenin ikinci maddesine göre, İstanbul’da oturan Rumlar ile Batı Trakya’da oturan Türklerin yerlerinde kalacakları kararlaştırılmıştı.

E tabli Sorunu, ’nin nasıl uygulanacağına ilişkin, 1923 yılında Türk ve Yunan hükûmetleri arasında ortaya çıkan anlaşmazlığa verilen isim. Lozan Barış Antlaşması’nda o çıkan bu soruna Fransızca etabli kelimesinden dolayı bu isim verilmiştir. 1923 tarihli Konuyla ilgili olarak, sözleşmenin ikinci maddesine göre,
24 Temmuz 1923 tarihinde İsviçre’nin Lausanne (Lozan) şehrinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileriyle İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Portekiz, Belçika, S.S.C.B, Yugoslavya temsilcileri tarafından, Lozan Üniversitesi salonunda imzalandı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İstanbul’da oturan
İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Rumlar ile
Osmanlı'da ve Türkçede Rum denince, Hıristiyan Ortodoks mezhebinden olan ve Yunanca konuşan kimse anlaşılır. Rum, Romeos (Romalı) sözcüğünden bozularak günümüze ulaşmış bir terimdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Batı Trakya’da oturan
Trakya Bölgesi (Batı Trakya), Trakya bölgesi'nin Yunanistan'da yer alan bölümüdür. Başlıca kentler şunlardır:
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türklerin yerlerinde kalacakları kararlaştırılmıştı. Mübadeleyi uygulamakla yükümlü komisyonda söz konusu madde görüşülürken, Türkiye ve Yunanistan temsilcileri bu durumu farklı yorumladılar. Türk temsilcilerine göre, Fransızca metindeki “etabli” établis (yerleşmiş) deyimi, Türk yasalarına göre, İstanbul’da oturduğu kanıtlanabilen kayıtlı Rumları içeriyordu. Yunan tezine göre ise, bu deyim, fiili olarak İstanbul’da oturmak anlamındaydı. Sorun, 1924’te
Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır. Türk kelimesi, ayrıca, çeşitli kaynaklarda; "töre sahibi, olgun kimse, güçlü, terk edilmiş, usta demirci ve deniz kıyısında oturan adam" manalarında kullanılmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Uluslararası Adalet Divanı’na gönderildi. Divanın 21 Şubat 1925 tarihli kararında, İstanbul halkı sayılmak için, kentin belediye sınırları içinde
Uluslararası Adalet Divanı'nın merkezi Hollanda'nın Lahey kentindedir. Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi'nden seçilen 15 yargıçtan oluşur. Yargıçlar değişik ülkelerden seçilir, böylece dünyadaki değişik hukuk sistemlerinin temsil edilmesi sağlanmaya çalışılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
30 Ekim 1918’den önce yerleşmiş bulunmak ve sürekli oturmayı kabul etmiş olmak gerektiği belirtildiyse de uyuşmazlık ortadan kalkmadı. İki devlet arasında sürüncemede kalan değişim sorunları, ancak 1 Aralık
30 Ekim Gregorian Takvimine göre yılın 303. günüdür. Sonraki sene için 62 (Artık yıllarda 63) gün var.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1926’da imzalanan
1926 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Atina Antlaşması’yla ortadan kaldırılabildi.
Atina Antlaşması (1913) 14 Kasım 1913 tarihinde Osmanlı Devleti ve Yunanistan arasında Balkan Savaşlarının sonunda imzalanmış bir barış antlaşmasıdır.Bu antlaşmanın bazı şartları şunlardır:# Osmanlılar Yanya, Selanik ve Girit’in Yunanistan’a ait olduğunu kabul ettiler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Yorumlar - Lütfen konu (Etabli Sorunu) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.