Güç Kaynağı

Bir Dizge|dizge (Sistem|sistem) ya da düzeneğin gereksinimi olan enerjiyi sağlamak için kullanılan birimlerin genel adı.

Güç KaynağıBilgisayar Güç Kaynagı
B ir dizge (
Dizge, bir bütün oluşturacak biçimde birbirine bağlı ögelerin bütününe Sistem de denir. Örneğin eğitim dizgesi, bilgisayar dizgesi. Günlük dilde fazla kullanılmamaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
sistem) ya da düzeneğin gereksinimi olan
Parçaları, öğeleri arasında karşılıklı ilişki, etkileşim, bağlantı ve bağımlılık bulunan tutarlı bir bütün içinde birlikli hale getirilmiş nesneler toplamı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
enerjiyi sağlamak için kullanılan birimlerin genel adı. Cep
Alm. Energie (f), Fr. Energie (f), İng. Energy. İş yapabilme kâbiliyeti. Enerji kelimesi “kudret” yerine kullanılmaktadır. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği âzamî iştir. İş, fizikte bir cisme, bir kuvvetin tesiri ile yol aldırma, yerini değiştirme şeklinde târif edilir. İş (W), kuvvet (F) ve kuvvet etkisiyle cismin aldığı yol (x) ile gösterilirse, W= F.x olur. Kuvvet tatbik edilen cisimlerin hızları değişir. Bütün hareketli cisimler, hıza sâhip oldukları için, aynı zamanda yukarıdak
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
telefonu ya da el feneri
Birbirinden uzak yerlerde bulunan kişiler ve sistemler arasında bilgi alışverişini sağlayan elektrikli ses alıp verme cihazı. Telefonun çalışmasında ana prensip ağızdan çıkan ses dalgalarının önce elektrik dalgalarına çevrilmesi, bu dalgaların muhtelif gönderme metodlarıyla uzağa iletilmesinden sonra, bu defâ elektrik dalgalarının tekrar kulakla duyulabilecek ses dalgalarına çevrilmesidir. Telefon ilk olarak 1876 senesinde Graham Bell tarafından yapılmıştır. Önce şehirlerde kurulan telefon şebek
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
pili , bir pili doldurmak için kullanılan
Pil, bilim ve teknolojide kimyasal enerjinin depolanabilmesi ve elektriksel bir forma dönüştürülebilmesi için kullanılan bir aygıttır. Piller, bir veya daha fazla elektrokimyasal hücre, yakıt hücreleri veya akış hücreleri gibi, elektrokimyasal aygıtlardan oluşur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
adaptör , bir bilgisayarın gereksinimi olan gücü üreten
ADAPTÖR;Alm. Adapter, Netzgeraet, Fr. Adapteur, İng.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
donanım birer güç kaynağıdırlar.

Bilgisayar Güç Kaynağı

Donanım, bir iş ya da görevin yapılması için sahip olunan alet-edevat, (eski dilde teçhizat) demektir. Günlük kullanımda bu sözcük genellikle bilgisayar donanımı kavramını çağrıştırır.Diğer anlamları:
 • Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Bilgisayar güç kaynağı , genellikle metal bir
  Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği gösteren elementler sınıfı. Metallerin yaygın bir şekilde kullanılmaları, istenilen şekle getirilebilme ve diğer metallerle karışımlarının kontrol altında tutularak, mukavemet ve diğer özelliklerinin arttırılabilmesindendir. Metallerin sertlik ve mukavemet kabiliyetleri gibi mekanik özelliklerini kontrol için sâdece alaşım yapmak değil, deformasyon ve ısıl-işlem metodları da kullanılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kasa yerleştirilmiş , içinde
  İki ayrı normdadır. At ve ATX. AT norm kasalar 12 pinli konnektörü kullanırlar ve push- buton denilen güç anahtarını (Şalter yapı) kullanılırlar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  transformatör ve/veya
  İki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik âleti. Bir elektrik devresinden diğer elektrik devresine enerjiyi elektromanyetik alan aracılığıyla nakleder. En basit halde, birbirine yakın konan iki sargıdan ibârettir. Eğer bu iki sargı ince demir levhaların üzerine sarılmışsa buna demir çekirdekli transformatör denir. Eğer demirsiz plastik tüp gibi bir çekirdeğe sarılmışsa buna hava çekirdekli transformatör denir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  elektronik
  Elektronik, elektrik akımını geçiren, iletken, yarı iletken, üstün iletken, direnç, kondansatör, indüktans, vakum tüpleri ve nano ölçekli yapılarla imal edilen elemanların ve bu elemanların montajıyla meydana gelen cihazların geliştirilmesiyle ilgilenen mühendislik dalıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  devreler bulunan ,
  Devre aşağıdaki anlamlara gelebilir:
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  bilgisayar birimlerinin çalışmaları için gereksinim duyulan farklı gerilim değerlerinde
  Bilgisayar çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin. Kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan; yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen; sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir makinedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  doğru akım sağlayan
  Doğru akım (DC ya da sürekli akım) elektrik yüklerinin yüksek potansiyelden alçak olana doğru sabit olarak akmasıdır. Tipik olarak kablo gibi bir iletkende, ya da yarıiletkenler ve yalıtkanlardan akabilir. Doğru akımda, elektrik yüklerinin aynı yönde akışı, doğru akımı alternatif akımdan ayırır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  donanımdır. Sıradan bir bilgisayarın kullandığı güç kaynağı yaklaşık 250-300 W'dır.
  Donanım, bir iş ya da görevin yapılması için sahip olunan alet-edevat, (eski dilde teçhizat) demektir. Günlük kullanımda bu sözcük genellikle bilgisayar donanımı kavramını çağrıştırır.Diğer anlamları:
 • Bir gemi direğine, bir yelkene veya başka bir parçaya bağlı bulunan halat ve makara vb.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Yarıiletken

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  teknolojisindeki gelişmeler sayesinde günümüz güç kaynaklarında , pahalı olan ve çok yer kaplayan
  Teknoloji, bilimin, pratik yaşam gereksinimlerinin karşılanmasına ya da insanın çevresini denetleme, biçimlendirme ve değiştirme çabalarına yönelik uygulamaları. Yunanca tekhne (sanat, zanaat) ve logos (söz, sözcük) sözcüklerinden oluşturulan teknoloji terimi, Eski Yunan'da "sanatlar üzerine konuşma" anlamına geliyordu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  transformatörler genellikle kullanılmamaktadır. Bilgisayar güç kaynakları : +3,3 V , +5 V , +12 V , -12 V , -5 V gerilimleri aynı anda ve belirli bir
  İki veya daha fazla elektrik devresini elektromanyetik indüksiyonla birbirine bağlayan bir elektrik âleti. Bir elektrik devresinden diğer elektrik devresine enerjiyi elektromanyetik alan aracılığıyla nakleder. En basit halde, birbirine yakın konan iki sargıdan ibârettir. Eğer bu iki sargı ince demir levhaların üzerine sarılmışsa buna demir çekirdekli transformatör denir. Eğer demirsiz plastik tüp gibi bir çekirdeğe sarılmışsa buna hava çekirdekli transformatör denir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  nda üretirler.

  Tipik bir bilgisayar güç kaynağında ; bir adet AT veya

  Atların, evcilleri olduğu gibi, Amerikan bozkırlarında “Mustang” ve Altay dağlarının her iki yanındaki açık arazilerde “Prezevalski” denen yabani atlar sürüler halinde yaşar. En meşhur at türleri Arap, İngiliz ve Midillidir. Midilli atları o kadar küçüktür ki, koç iriliğindedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ATX
  ATX, (Advanced Technology Extended: Geliştirilmiş Yüksek Teknoloji) Intel tarafından 1995'te yaratılan bir formattır. Çok uzun zaman sonra anakart ve bilgisayar kasasında yapılan ilk büyük değişimdi. Yeni sistemler için AT nin yerini tümüyle ATX devralmıştır. Şu anki ve gelecek I/O, işlemci teknolojilerini destekleyen, kullanım kolaylığı sağlayan ve toplam sistem maliyetini düşüren bir standart olarak ortaya çıkmıştır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  anakart bağlantı , iki ya da dört adet +5 ve +12 V
  Anakart (İngilizce: mainboard veya motherboard), bilgisayarın birincil ve en merkezi baskı devresidir.Tipik bir anakart, bilgisayarın işlemci ve bellek slotları, ses kartı, grafik kartı, ethernet kartı gibi aygıtlar için genişleme yuvaları, parçaların birbirleri arasında iletişimini üstlenen kuzey ve güney köprülerinin tümünü üzerinde barındırır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  sabit disk -
  Bilgisayarlarda bellek, mikroişlemci ve diğer çevre birimler arasında üretilen bilgilerin kalıcı olarak kalan ortama sabit disk denir. Bilgiler kalıcı olarak disketlerde de saklana bilir ama disketlerin kapasitesi ve hızı düşük olduğu için daha çok bilgi taşıma ve kopyalama için kullanılır. Sabit disklerdeki bilgilere disketten daha hızlı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kompakt disk ve bir ya da iki adet +5 ve +12 V
  Kompakt disk Seslerin kaydedilip, tekrar dinlenmesini mümkün kılan sayısal kayıt ve okuma yapan disk.

  Uzun müddet ses kaydında ve tekrar dinlenmesinde (buluşu Edison’a dayandırılan) plaklar kullanılmıştır. Bu plakların üzerindeki ses kayıtları, hareket eden bir plak iğnesi ile okunurdu. Uzun müddet okunan (veya çalınan) plakların üzerindeki kayıtların bozulması, seslerin netliğini bozar. Ayrıca bu plaklarda ses titreşimleri mekanik titreşime çevrilerek plak üzerine kayıt edilmekte ve t
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  disket sürücü çıkışları bulunur. Çalışma sırasında ortaya çıkan
  Yardımcı bellek birimleridir. En önemli özelliği sistemden bağımsız olarak saklanabilmesi ve taşınabilmesidir. Bu yüzden bilgisayardan bilgisayara bilgi taşıma ve bilgi alışverişi yapma olanağı sağlarlar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ısı nedeni ile donanımın bozulmaması için bilgisayar güç kaynakları içinde sürekli hava akımı sağlayarak bileşenleri soğutmaya yarayan
  Sıcaklık farkı sonucunda bir cisimden başka bir cisme aktarılan enerji. Sıcak bir cisme soğuk bir cismin yaklaştırılmasıyla sıcak olan soğurken, soğuk olan ısınır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  elektrik motorlu bir
  Elektrik Motoru Alm. Elektrische motor, Fr. Motor électricien, İng. Electric motor. Elektrik enerjisini mekanik enerjiye çeviren makina. Elektrik kaynağına bağlandığı zaman bir mili döndürerek bir hareket meydana getirir. Günlük hayatımızda milyonlarca motor kullanılır. Evde bulunan elektrik süpürgesi, çamaşır makinası, dikiş makinası ve karıştırıcıları hep motorlar çalıştırır. Modern bir fabrikada ise, bandların çalıştırılmasında, baskı makinalarında, d
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  pervane bulunur.

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
  Pervane Bir eksene dikey olarak bağlanan iki veya daha çok kanattan ibaret, içinde bulunduğu akışkana (hava veya sıvı) itme veya çekme hareketi veren alet. Geceleri ışık etrafında dönen kelebeklere de pervane denir. Büyük ve Türkiye Selçuklularında, İlhanlılarda dirliklerle (has, zeamet, tımar) ilgili fermana da pervane adı verilirdi.

  Pervaneler dönen bir milin göbeğinde bağlantılıdırlar. Mil dönünce pervaneler de döner. Kanatlar katı olmayan akışkana gerekli hareketi verebilmesi için
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Güç Kaynağı Resimleri


  • Bilgisayar Güç Kaynagı  Yorumlar - Lütfen konu (Güç Kaynağı) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.