Gezegenler

Genel olarak, yakınlarında bulunan yıldızlara göre uzaklıklarını değiştiren yıldızlara verilen ad. Gezegenler, güneş çevresinde dönen gök cisimleridir. Güneş çevresinde, odaklarından birinde güneş olmak üzere meydana gelen bir elips üzerinde dolanırlar.

GezegenlerGüneş sistemimizin sekiz gezegeni. (Büyüklükler ve uzaklıklar ölçeklenmemiştir. Bir uydu olmasına rağmen ay resimde görülmektedir)
Gezegenler Güneş etrafında, elips şeklinde bir yörünge çizerek, dönen gök cisimleri.

Günümüzde gezegen denildiği zaman, başta
Güneş, Güneş Sistemi'nin merkezinde yer alan yıldızdır. Orta büyüklükte olan Güneş tek başına Güneş Sistemi'nin kütlesinin % 99,8'ini oluşturur. Geri kalan kütle Güneş'in çevresinde dönen gezegenler, asteroitler, göktaşları, kuyrukluyıldızlar ve kozmik tozdan oluşur. Günışığı şeklinde Güneş'ten yayılan enerji, fotosentez yoluyla Dünya üzerisindeki hayatın hemen hemen tamamının varolmasını sağlar ve Dünya'nın iklimiyle hava durumunun üzerinde önemli etkilerde bulunur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
dünyamız olmak üzere, Güneş etrafında dönen diğer sekiz gezegen akla gelmektedir. Fakat
Dünya, Güneş Sisteminde bir gezegen. Çapı 12.756km, kütlesi 5,97x1024 kg’dir. Güneş’e uzaklığı 149.597.890 km’dir. Güneş’in etrafında 365,25, kendi etrafında ise 1 günde döner. Ortalama yüzey sıcaklığı 15 derecedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
uzayda nice güneşler etrafında nice gezegenler dönmektedir. Sadece galaksimiz
Uzay madde ve enerjiden meydana gelen bir sistemdir. Kainattaki madde; Güneş, gezegenler, yıldızlar, galaksiler, astroidler ve meteorlardan meydana gelen hacimli ve kütleli gök cisimlerinin tamamıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Samanyolu’nda iki yüz milyar yıldız bulunduğunu göz önüne alırsak, bir galakside iki trilyona yakın gezegenin varlığından söz edilebilir. Dünyamız dahil olmak üzere Güneş etrafında dönen dokuz gezegen inceleyebildiğimiz yegane gezegenlerdir. Bu gezegenler uzayda parlayan yıldızlardan kolaylıkla ayırt edilebilir. Şöyle ki, gezegenlerin ışıkları yıldızlar gibi kırpışmaz. Işıkları atmosferden doğrudan doğruya gelir. Sistemimizdeki gezegenlerin yoğunlukları, büyüklüklerine göre değişmektedir. Buna göre güneş sisteminde en az yoğun gezegen
Samanyolu, Güneş Sistemi'ni de içinde barındıran galaksinin adı. Şehir ışıklarından uzakta Ay'ın olmadığı açık bir gecede, gökyüzünü bir baştan öbür başa kuşatan puslu, parlak bir şeriti sık sık görebiliriz. Eski insanlar bunu sütyolu "Milkway" olarak isimlendirmişlerdir. Bugün, bu puslu şeritin Güneşin de içinde bulunduğu birkaç yüz milyon yıldızı içeren, disk şeklinde bir görünüm olduğunu biliyoruz.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Jupiter’dir. Gerçekten de bu gezegen aslında dev bir kızgın gaz küresinden başka birşey değildir. Gezegenlerin iki türlü hareketi vardır. Bu gök cisimleri hem kendi etrafında hem de elips biçimindeki bir yörüngede, Güneş’in etrafında dönerler. Bilindiği gibi gezegenler yıldızlar gibi ışık kaynağı değildir. Onlar ancak Güneş’ten aldıkları ışığı yansıtırlar.

</p><p>Güneş sistemindeki gezegenler

Güneş sistemindeki gezegenler

Güneş sistemi adı verilen dokuz gezegen, Güneş’ten uzaklıkları sırasıyla şunlardır: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton. Bunlardan Güneş’e en yakın üç gezegen olan Merkür, Venüs ve Dünya’ya “İç Gezegenler”; Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton’a “Dış Gezegenler” adı verilir. Bir de Mars ve Jupiter arasında Asteroid adı verilen minik gezegenler bulunmaktadır. Öte yandan Merkür, Venüs ve Plüton hariç bütün gezegenlerin bir veya birkaç uydusu bulunmaktadır.

Gezegenlerin meydana gelişleri hakkında eskiden beri birçok teori ileri sürülmüştür. 1944 yılına kadar gezegenlerin Güneş’ten koptuğu fikri hakimdi. Bu tarihten sonra özellikle Alman Astronomu Kepler, gezegenlerin meydana gelişleri hakkında yeni bir teori ortaya atmıştır. Buna göre sistemi meydana getiren nebula (gaz ve toz bulutları) çekim kuvvetlerinin tesiriyle parçalanması neticesinde yer yer yoğunlaşmalar meydana gelmiş ve gezegenlerin ilk şekli yoğunlaşan bu ilkel maddelerden meydana gelmiştir. Hatta bu teoriye göre Ay Dünya’dan kopmamış ayrı bir gaz kütlesinin yoğunlaşması neticesinde meydana gelmiştir.

Zamanımızda gezegenler üzerinde yapılan araştırmalar oldukça ilerlemiştir. Başta Merih ve Venüs olmak üzere birçok gezegene gönderilen sondaj uyduları (Mariner ve Venera vb) bu gezegenler hakkında çok değerli bilgiler elde etmiştir. Hatta bu gezegenlerin renkli fotoğraflarını arzımıza göndermişlerdir. Yakın bir zamanda insanoğlu Venüs ve Mars’a ulaşmayı ve buralarda üsler kurmayı planlamaktadır.

 • Romalıların baş tanrı Zeus'a verdikleri ad.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Merkür

 • MERKÜR (Mercury)

  Güneşe uzaklığı: 46 58 69 Mio km

  Yörüngesel dışmerkezlilik: 0.206

  Yörüngesel eğiklik: 7 0

  Eksensel eğiklik: 2 0

  Çap: 4870 km

  Kurtulma hızı: 4.2 km/sn

  Kütle: 0.055 (Yer = 1)

  Hacim: 0.056 (Yer = 1)

  Yoğunluk: 5.44 (su =1)

  En yüksek kadir: 1.9

  Dolanım süresi: 88 gün

  Eksensel dönme: 58.6 gün

  Kavuşum dönemi: 116 gün

  Uyduları: Yok

  Gözlem koşulları:

  Güneşe en yakın gezegendir. Çıplak gözle görülebilmesi ancak güneş ufkun hemen altında
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Venüs

 • Venüs gezegeninin takip ettiği yol Merkür gezegeni ve Dünya arasında yer alır. Diğer gezegenler gibi Venüs de yansıyan güneş ışıklarıyla parlar. Dünyadan görüldüğü kadarıyla Venüs diğer bütün gezegen ve yıldızlardan daha parlak ışıl ışıldır. Bu hem Dünyâya yakın olmasından, hem de yüksek yansıma güçlü bulutlarla kaplı olmasından ileri gelir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Dünya

 • Dünya, Güneş Sisteminde bir gezegen. Çapı 12.756km, kütlesi 5,97x1024 kg’dir. Güneş’e uzaklığı 149.597.890 km’dir. Güneş’in etrafında 365,25, kendi etrafında ise 1 günde döner. Ortalama yüzey sıcaklığı 15 derecedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mars

 • Mars ya da Merih, Güneş Sistemi'ndeki, Güneş'ten itibaren dördüncü gezegendir. Bu gezegen Roma mitolojisindeki savaş ilahı Mars'a ithafen bu adla adlandırılmıştır. Literatürde kullanılan diğer adlarından biri, yüzeyinde yaygın demiroksitten dolayı kızılımsı bir görünüme sahip olduğu için Kızıl Gezegen'dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Jüpiter

 • Jüpiter (Müşteri) Güneş sisteminin en büyük gezegeni. Güneşten uzaklığa göre beşinci sırada. Türçesi Erendizdir. Adını Roma tanrılarının en büyüğü Jüpiter'den alır. Büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşmakta ve gaz devleri sınıfına girmektedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Satürn

 • Satürn Güneş sisteminin güneşten uzaklık sırasına göre 6. gezegenidir. Türkçesi Sekendizdir. Büyüklük açısından Jüpiter'den sonra ikinci sırada gelir. Adını Roma tarım tanrısı Saturnus'tan alır. Arapça kökenli Zühal adı Türkçe'de giderek daha az kullanılmaktadır. Sekendiz olarak da bilinir. Çıplak gözle izlenebilen 5 gezegenden biri (diğerleri, Merkür, Venüs, Mars, ve Jüpiter) olarak eski çağlardan beri insanoğlunun dikkatini çekmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Uranüs

 • Güneş sistemini meydana getiren gezegenlerden biri. Güneş sisteminin üçüncü büyük gezegenidir. Güneş merkez alınarak yapılan sıralamada Satürn’le Neptün arasında, yedinci gezegen olarak yer alır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Neptün

 • Neptün Güneş sisteminin Güneş'ten uzaklık sırasına göre 8. gezegenidir. Kütle açısından Jüpiter ve Satürn'den sonra üçüncü, çap açısından bu iki gezegen ve Uranüs'ün ardından dördüncü sırada gelir. Adını Roma deniz tanrısı Neptunus'tan alır. 1846 yılında Urbain Le Verrier ve Johann Gottfried Galle tarafından bulunmuştur. Gaz devleri sınıfına girmektedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Plüton

 • Plüton, Güneş sistemindeki dokuzuncu gezegendir. Güneş sistemindeki en küçük gezegen (28000 km)olduğu için ve dışmerkezli bir yörüngeye sahip olduğu için, bir gezegen olup olmadığı konusunda tartışmalar çıkmıştır. Ancak bu konudaki tek kabul gören otorite, Uluslararası Gökbilim Birliği (International Astronomical Union; IAU), Plüton'u gezegen olarak sınıflandırmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Gezegenler Resimleri


  • Güneş Sistemi'ndeki gezegenlerin yörüngeleri

  • Güneş sistemimizin sekiz gezegeni. (Büyüklükler ve uzaklıklar ölçeklenmemiştir. Bir uydu olmasına rağmen ay resimde görülmektedir)  Yorumlar - Lütfen konu (Gezegenler) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  Tolga: Güneş'in etrafında dolanan gökcisimlerine gezegen adı verilir. Dar anlamıyla, Güneş Sistemi içinde, Güneş'in doğrudan uydusu olan ve Uluslararası Gökbilim Birliği (IAU) tarafından bu tanıma uygun bulunmuş 8 gök cismini belirlemede kullanılır. Güneş Sistemi'nde, resmi olarak kabul edilen 'sekiz gezegen'den başka, bu cisimlerle boyut, yörünge ve fiziksel özellikler açısından aynı gruba konabilecek yeni gök cisimlerinin keşfedilmesi, bir yandan da başka yıldızların etrafında da Güneş Sistemi gezegenlerine benzer gök cisimlerinin dolandığının saptanması, 'gezegen' tanımının sınırlarının bulanıklaşmasına neden olmuştur.

  Uluslararası Gökbilim Birliği'nin (IAU), 1919 yılından bu yana kabul ettiği Güneş Sistemi'nin 8 gezegeni, Güneş'e yakınlık sıralarına göre şunlardır:

  1. ☿ Merkür

  2. ♀ Venus

  3. ⊕ Dünya

  4. ♂ Mars

  5. ♃ Jupiter

  6. ♄ Satürn

  7. ♅ Uranüs

  8. ♆ Neptün

  - 3 yıl, 11 ay önce yazıldı.
  gezegenler niçin dön: Gezegenler neden döner?

  Sebebi güneş sisteminin yapısıyla bağlantılıdır. Baştan beri varolan Güneş, başlangıçta rastgele kıvrılmış toz ve gaz bulutlarıyla çevrelenmişti. Yer çekimi tarafında Güneş'e doğru çekilen bu bulutlar, hareketin yönüne iç çarpışmalar nedeniyle ağırlaştı. Tapa deliği çevresinde suyun girdap oluşturması gibi, başlangıçta gezegenleri oluşturan gaz bulutsusunun hızı çok yavaştı ama soğudukça ve küçüldükçe daha da hızlı dönmeye başladılar. Satürn'ün uydusu Hyperion, geçirdiği çok şiddetli çarpışmalar nedeniyle uydunun şekli uzayda düzensizce yuvarlanan patates şekline dönüştü.

  - 3 yıl, 2 ay önce yazıldı.
  Misafir: iyi de plüton 2006 yılında cüce gezegen ilan edildiğinden dolayı artık güneş sisteminde yer almıyor - 3 yıl, 5 ay önce yazıldı.
  yaren/yayan : gezegenler güneş etrafında dönmesinde.en büyük etken kütleri ve birbirlerine olan uzaklıklarıdır bunun akabinder birbirlerine belirli bir uzaklıkta güneş sisteminde askıda kalmışlardır.kendi etrafında ve güneş etrafında dönmelerinin nedeni birbirine olan bu manyetik etkidir. - 3 yıl, 5 ay önce yazıldı.
  zaman: dünya üç boyutlu gezegen ise dört boyutlu yıldızlar belirli bir sistamatik içinde yıldızın kayması veya yer degiştirmesi gibi bu antştaynın zaman kavramını öne itiyo yıldızlar her yer degiştirdiginde ;bir dereceli zaman kavramı oynuyo geçmiş zaman gelecek zamam ve şimdiki zaman peki bu yıldızlar incelendiginde neden belli bir şekli yada geometrik bir anlamı yok? ya da hepsi niye ayrı ayrı ? bu da manyetik alnın devirdaym ettini gösteririr ...geçmişe ya da gelecek hakkında bilgi sahibi olmamıza yarar..... - 3 yıl, 5 ay önce yazıldı.
  irem: Bilgilerden şunu anladım:çok eski çağlarda; Dünyanın tabak gibi düz bir yapıda ve hareketsiz olduğu,güneşin dünya çevresinde döndüğü sanılıyordu.Dünyanın şekli alttan ve üsten basık küreye benzer.Dünya güneş sisteminde üzerinde yaşam olan tek gezegendir.Dünyanın 3/4'ü sular ile 1/4'ü karalar ile kaplıdır. Dünyanın yapısında hava soluna bilir.Atmosfer, su ve toprak temel yaşam kaynaklarındandır. - 3 yıl, 6 ay önce yazıldı.
  Misafir: çünkü günesin kütlesi onlara göre çok büyük oldugu için kütle çekim kuvveti uyguluyor bundan dolayi ondan gezegenler günesin etrafinda dönüyor dünyanin bize yaptiigi kütle çekimden dolayi herkesin agirligi yani kütle çekim kuvveti vardir her insan yanindaki insana kütle çekim kuvveti uygular ama agirliklarin arasin fazla fark olmadigi için bunu hissetmeyiz hesaplama formülü f=G m1.m2 bölü dnin karesi den hesaplanir - 3 yıl, 6 ay önce yazıldı.
  ayışığı: Gezegenleri güneş etrafında döndüren etken nedir?Niçin dönüyorlar? - 3 yıl, 6 ay önce yazıldı.
  Misafir: Genel olarak, yakınlarında bulunan yıldızlara göre uzaklıklarını değiştiren yıldızlara verilen ad. Gezegenler, güneş çevresinde dönen gök cisimleridir. Güneş çevresinde, odaklarından birinde güneş olmak üzere meydana gelen bir elips üzerinde dolanırlar. - 3 yıl, 6 ay önce yazıldı.