hakim

Hâkim günümüzde mahkemelerde davaları karara bağlayan, adalet dağıtan kişi, yargıç.

hakim hakkında ansiklopedik bilgi

Adli ve idari yargı olmak üzere iki ana kola ayrılan hakimlik mesleği, adli yargı bakımından sadece 4 yıllık lisans eğitimi veren Hukuk Fakültesi mezunları arasından Adalet Bakanlığı'nca ihtiyaca göre açılan sınavlarla seçilirler. İdari yargı hakimleri ise, başta Hukuk Fakültesi olmak üzere programlarında hukuk bilgisine yeterince yer veren Siyasal Bilgiler, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunları arasından sınavla seçilmektedir. Yüksek mahkemeler olan Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'nin hakim üyeleri ise Cumhurbaşkanı tarafından seçilerek atanmaktadır.

hakim isim, eskimiş (haki:m) Arapça §ak³m

1. Bilge.

2. din bilgisi Tanrı.

hâkim

sıfat (ha:kim) Arapça §¥kim

1 . Egemenliğini yürüten, buyruğunu yürüten, sözünü geçiren, egemen:

"Arkasında yavaş fakat çok hâkim bir ses işitmişti."- A. Gündüz.

2 . isim Yargıç:

"En azılı katili, eli titrek bir hâkim mahkûm eder ve bir Çingene asar."- F. R. Atay.

3 . Başta gelen, başta olan, baskın çıkan.

4 . Duygu, davranış vb.ni iradesiyle denetleyebilen (kimse):

"Bir kere sinirlerine bu kadar hâkim oyuncu görmedim."- H. Taner.

5 . Yüksekten bir yeri bütün olarak gören.

6 . biyoloji Benzerleri arasında güç ve önem bakımından başta gelen, dominant, başat.Yorumlar - Lütfen konu (hakim) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.