Hasan Ali Yücel

Hasan Ali Yücel (1897 - 1961) Cumhûriyet dönemi eğitimci, yazar ve devlet adamlarından. 18 Aralık 1897’de İstanbul’da doğdu. İlk tahsilden sora orta öğrenimini İstanbul’da Vefa Lisesinde gördü

Hasan Ali YücelHasan Ali Yücel
</p><p>Hasan Ali Yücel
Resmi büyült

Hasan Ali Yücel

Hasan Ali Yücel (1897 - 1961), Cumhuriyet dönemi eğitimci, yazar ve devlet adamlarından. 18 Aralık
18 Aralık Gregorian Takvimine göre yılın 352. günüdür. Sonraki sene için 13 (Artık yıllarda 14) gün var
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1897’de
1897 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İstanbul’da doğdu. İlk tahsilden sora orta öğrenimini İstanbul’da
İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Vefa Lisesinde gördü. İstanbul Darülfünun (
Vefa Lisesi, 1872 yılında kurulmuş olan; Dedeefendi Caddesi No:5 Şehzadebaşı Eminönü İstanbul adresinde bulunan; 100 kontenjanlı bir kız yurdu, 500 metrekarelik kapalı spor salonu, 400 kişilik konferans salonu ve 70 kişilik sinevizyon salonu, 2 bilgisayar, 1 fizik, 1 kimya, 1 biyoloji olmak üzere toplam 6 laboratuarı, 1 resim atölyesi bulunan bir Anadolu lisesidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İstanbul Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünü 1921’de bitirdi.

1922’de İstanbul Erkek Öğretmen Okuluna edebiyat öğretmeni olarak tayin edildi. Daha sonra
Bizans ve Osmanlı geleneklerinin birlikte incelenebileceği görüşünde olan Alman hukuk tarihçisi Richard Honig, İstanbul Üniversitesi tarihinin 1 Mart 1321'e götürmektedir . Bugünkü Merkez Bina'nın bulunduğu tepede kurulan , Roma üniversiteleriyle eşdeğer olan , tıp, hukuk, felsefe ve edebiyat fakültelerinden oluşan bu üniversite aslında İstanbul'da Üniversite'nin başlangıcı olabilir .
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kuleli Askeri Lisesi,
Kuleli Askeri Lisesi, İstanbul Boğazı kıyısında yer alan askeri okul. Bizans döneminde, Kuleli Askeri lisesi'nin bulunduğu yerde bir koru, içerisinde de bir manastır ile bir kule bulunuyordu. Yavuz Sultan Selim
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İstanbul Erkek Lisesi ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Galatasaray Lisesinde
Devlet adamı yetiştirmek amacıyla Sultan İkinci Beyazıt tarafından 1482'de kurulan mektep, adını kurulduğu bölgeden alır ve "Galata Sarayı" olarak anılmaya başlar. Okul modern konumuna 1 Eylül 1868'de Sultan Abdülaziz döneminde kavuşur. Okul'un yeniden yapılanmasıyla birlikte, Türkiye'de de gerçek anlamıyla ilk sportif çalışmalar başlamış olur ve okulda Beden Eğitimi dersi jimnastikçi 'Monsieur Curel' tarafından eğitim programına konur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
felsefe,
Felsefe, varlık, anlam ve öz sorunlarının eleştirel bir yaklaşımla araştırılmasına ve varılan sonuçların sistemli bir biçimde ortaya konmasına yönelik düşünsel etkinlik. Yokluğa karşıt olarak var olan şey. Oluşa karşıt bir şey olarak, değişmeden aynı kalan gerçeklik. Boşluğa karşıt bir şey olarak, mekanda bir yer işgal eden kalıcı gerçeklik.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
sosyoloji,
Sosyoloji, toplumsal ilişkilerin yapısını, nedenlerini ve etkilerini araştıran bilim dalı. İnsanların ve grupların etkileşiminden doğan geleneklerin, toplumsal yapıların ve kurumların harcını oluşturan ya da zayıflamasına yol açan etkenleri, ayrıca grup ve örşüt üyeliğinin insanlar üzerindeki etkilerini inceler, insan toplumunun temel niteliğiyle, sürekliliğine ve değişimine yol açan çeşitli süreçlerle ilgilenir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkçe ve
Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
edebiyat dersleri okuttu. 1927’de Maarif Müfettişi olarak vazife aldı. Fransız eğitim sistemini incelemek üzere bir yıllığına
Edebiyat ya da yazın, yazarın düşünce ve duygularını, okuyanın estetik bir tat almasını sağlamak amacıyla yazılmış ya da böyle bir amaç gütmese de biçimsel olarak bu düzeye ulaşmış yazılı yapıtların tümüne verilen isimdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Paris’e gönderildi.
Paris Fransa'nın başkenti ve Île-de-France bölgesinin merkezidir ve Seine nehri'nin üzerine kurulmuştur. Tüm dünyada anıtları, sanatsal ve kültürel yaşamı ile tanınmış olan Paris aynı zamanda dünya tarihinde önemli bir şehir olmakla birlikte, başlıca ekonomik ve politik merkezler arasında yeralmakta ve uluslarası taşımacılığın geçiş noktalarından birini oluşturmaktadır. Moda ve lüksün dünya başkentidir ve "Işık Şehir" (Ville de Lumière) diye de anılmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1932’de
1932 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Gazi Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü, 1933-35 seneleri arasında Ortaöğretim Genel Müdürlüğü vazifelerinde bulundu. 1935’te İzmir’den milletvekili seçilerek

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
TBMM’ye girdi. 1938’de Celal Bayar başkanlığındaki hükumette Milli Eğitim Bakanı olarak vazifelendirildi. 1939’da Birinci Eğitim Şurasını toplayarak bir eğitim planı hazırlattı.
TBMM Türkiye Cumhuriyeti parlementosu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), Türkiye Cumhuriyeti'nin 23 Nisan 1920'de kurulmuş olan yasama organıdır. Anayasanın 108'nci Maddesine göre, yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Milletvekili genel seçimleri, dört yılda bir, serbest, eşit, tek dereceli, genel oy esaslarına göre, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ankara Fen ve Tıp Fakültelerini,
Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alan Ankara ilinin merkez kenti'dir. Rakımı ortalama 890 metredir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İzmir Yüksek Ticaret ve İktisat Okulunu ve
İzmir, Türkiye'nin nüfus, sanayi, ticaret, turizm ve kültür yönlerinden üçüncü büyük şehridir.

Tarihi ve tabii güzellikleri ile de Türkiye'nin en güzel llerinden biridir.. 37° 45' ve 39° 15' kuzey enlemleri ile 26° 15' ve 28° 20' doğu boylamları arasında yer alır. Balıkesir, Manisa, Aydın ve Ege Denizi ile çevrilidir. İzmir, renkli bir tabiata, zengin bir tarihi mirasa ve bol ürün veren topraklara sahip bir ildir. Trafik plaka numarası 35'tir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Edirne Öğretmen Okulunu açtı.

Edirne Marmara Bölgesinin Trakya kısmında yer alır. Sınır kapısı, 'Bursa'nın oğlu, İstanbul'un babası' olarak vasıflandırılan ve Osmanlı Devletinin ikinci başkenti ve 'müze şehir' Edirne'nin doğusunda Kırklareli ve Tekirdağ, güneydoğusunda Çanakkale, batısında Yunanistan, kuzeybatısında Bulgaristan, güneyinde ise Ege Denizi bulunmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Refik Saydam ve
yok|right|111px|Refik SayfamEski başbakanRefik İbrahim Saydam (1881 - 1942)Türkiye Cumhuriyetinin 4. Başbakanı İbrahim Refik Saydam 1881 yılında İstanbul'da doğdu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Şükrü Saraçoğlu hükümetlerinde de Milli Eğitim Bakanlığı vazifesini yürüten Hasan Ali Yücel, Yüksek MühendisMektebini İstanbul Teknik Üniversitesi haline getirdi. Üniversiteler kanununun çıkarılması, tiyatro ve operanın devlet hizmetleri arasına katılması Türk Ansiklopedisi ve İslam Ansiklopedisi’nin yayımına başlamak gibi faaliyetlerde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurduğu tercüme bürosunda dünya klasiklerinden 496 kitabı Türkçeye tercüme ettirerek bastırdı. Bunu yapmakla kendi milli kültürümüzden uzak, yabancı kültürlere hayran bir okumuş kitle meydana getirmeyi hedef aldı. Uzun zaman içinde uygulanan bu program neticesinde kendi tarihine ve milli kültürüne yabancı bir nesil ortaya çıktı.

Cumhuriyet tarihinde Milli Şeflik dönemi olarak bilinen her türlü dini ve milli değerin tahrib edilmeye çalışıldığı bir devirde uzun müddet Milli Eğitim Bakanlığı yapan Hasan Ali Yücel,
Mehmet Şükrü Saracoğlu, siyaset ve devlet adamı, Türkiye Cumhuriyeti'nin beşinci Başbakanı. 1887 yılında Ödemiş'te doğdu. Mülkiye Mektebi'ni (1909) bitirdikten sonra İzmir liselerinde öğretmenlik yaptı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Köy Enstitüleri'nin açılmasına önderlik etti. Din düşmanlığının milli ideoloji olarak kabul edildiği bir dönemde Köy Enstitülerinden yetiştirdiği kimselerle milli tarihine ve kültürüne yabancı bir nesil yetiştirmeye çalıştı. Şehirlerden uzak ıssız dağ başlarında ve köylerde ideal hedefler ortaya atarak kurduğu
Köy Enstitüleri sadece köyleri hedef alarak köy okullarına öğretmen, köylere tarım ve sağlık görevlisi yetiştirmek amacına dayanan ve 1940’da açılan eğitim kurumları. İlk öğretimin yaygınlaştırılması için CHP’nin 1935’teki kurultayında alınan kararlardan en önemlisi, askerliğini çavuş ve onbaşı olarak yapan köylü gençlerin, kısa bir eğitimden geçirildikten sonra kendi köylerinde görevlendirilmesi oldu. Bu uygulama 1936’da başladı. Açılan kursların başarılı olması üzerine Milli Eğitim Baka
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Köy Enstitüleri'ni
Köy Enstitüleri sadece köyleri hedef alarak köy okullarına öğretmen, köylere tarım ve sağlık görevlisi yetiştirmek amacına dayanan ve 1940’da açılan eğitim kurumları. İlk öğretimin yaygınlaştırılması için CHP’nin 1935’teki kurultayında alınan kararlardan en önemlisi, askerliğini çavuş ve onbaşı olarak yapan köylü gençlerin, kısa bir eğitimden geçirildikten sonra kendi köylerinde görevlendirilmesi oldu. Bu uygulama 1936’da başladı. Açılan kursların başarılı olması üzerine Milli Eğitim Baka
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
marksist ve
Marksizm, Bilimsel sosyalizm olarak bilinen ideolojinin kurucu isimlerinden Karl Marx'ın görüşlerini temel alan öğretinin genel adıdır. Marksizm bu anlamda bir ögreti olarak siyasal, ekonomik ve felsefi bir bütünsellik içerir. Marksist iaw Marksizm düşüncesini savunan kişidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
materyalist fikirlerin körpe dimağlara yerleştirildiği merkezler haline getirdi. Köy Enstitüleri'nde tertemiz köy çocuklarının beyinleri yıkanmaya çalışıldı. Kültürel ve sosyal faaliyet adı altında kızlı-erkekli olarak düzenlenen eğlence proğramlarında gençlerin ahlaksız hale getirilmesine önayak olundu. Kız-erkek karma eğitim gören yatılı Köy Enstitülerinde her türlü ahlak dışı harekete göz yumuldu. Kız çocuklarının namus ve iffetine el uzatıldı. Köy Enstitüleri'nde; köylü-şehirli ayırımı ile sınıf düşmanlığını körükleyecek, her türlü milli ve manevi değeri hiçe sayacak ve çevresine bu şeyleri telkin edebilecek şartlandırılmış öğretmenler yetiştirilmeye çalışıldı. Bu okullarda olanlara göz yuman veya teşvik eden Hasan Ali Yücel,
Materyalizm, varlık veya gerçeklik hakkında bir görüştür. Bu görüşe göre varolan veya gerçek olan sadece maddedir. Madde evrenin asli veya temel kurucu unsurudur. Sadece duyumlarla algılanabilen varlıklar, süreçler veya muhtevalar vardırlar ve gerçektirler. Evren; zeka, gaye ve nihai sebepler tarafından yönetilmez veya yönlendirilmez.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Milli Eğitim Bakanlığı teşkilatında vazife yapan az sayıda milliyetçi ve vatanperver kimselere karşı sindirme politikası takib etti. Bakanlık teşkilatındaki belli noktalara komünist fikirleri savunan kimseleri yerleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de eğitim-öğretimle (talim-terbiye) ilgilenen bakanlıktır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1946 senesinde memleketsever ve komünizm düşmanı bazı CHP’liler tarafından hakikatler anlaşılınca hadiselerin sorumlusu olan Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel vazifeden uzaklaştırıldı. Daha sonra Köy Enstitülerinde meydana gelen hadiselerle ilgili olarak yürütülen soruşturma neticesinde geniş ve resmi bir rapor hazırlandı. Bu gelişmelerden sonra karşılıklı ithamlar üzerine Demokrat Partiİstanbul İl Başkanı Avukat Profesör Kenan Öner ile Hasan Ali Yücel arasında “Öner-Yücel Davası” olarak bilinen dava ortaya çıktı. Kenan Öner, Hasan Ali Yücel’in bakanlığı sırasında komünistleri desteklediğini iddia etti. Bunun üzerine HasanAli Yücel, Öner hakkında hakaret davası açtı. Geniş yankılar uyandıran ve siyasi bir hüviyet kazanan yargılama neticesinde, mahkeme Öner’in Yücel’le ilgili iddialarının doğru olduğuna ve Öner hakkında açılan davanın düşmesine karar verdi. Bu karar, HasanAli Yücel’i ve CHP hükümetini siyasi yönden çok zor duruma düşürdü.

Hasan Ali Yücel,
1946 yılında meydana gelen gelişmeler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1950 genel seçimlerinde milletvekili seçilemeyince İstanbul’a yerleşti.
1950 yılında meydana gelen olaylar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Akşam ve
1918'de Necmettin Sadak, Kazım Şinasi Dersan, Falih Rıfkı Atay, Ali Naci Karacan'ın 200'er lira sermaye koyarak kurdukları gazetenin yazı işleri müdürleri Muammer Senihi, Enis Tahsin Til idi. İlk sayısı küçük boy ve tek yapraktı. Milli mücadeleyi destekledi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Cumhuriyet gazetelerinde kültür sanat ve felsefe konularında makaleler yazdı.
Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti ile yaşıt olan kemalist bir gazete. Son 10 senedir istikrarlı bir satış çizelgesi olup, Zaman Gazetesi ve Fethullah Gülen ile ilgili haberleri nedeniyle uzun bir süre düzenli tekzip yayınlayıp ilgili kişilere ceza ödemiş bir yayın kuruludur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1955 -
1955 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1960 yılları arasında İ
1960 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kültür Yayınlarını idare etti. 1958’de
1958 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Genel Kurulu üyeliğine, 1961’de Kurucu Meclis üyeliğine getirildi. 26 Şubat 1961’deİstanbul’da öldü.

Eğitimciliği, yazarlığı ve devlet adamlığının yanında şairliği de bulunan Hasan Ali Yücel’in birçok eseri vardır. Şiirlerini, Dergah, Yarın, Yeni Mecmua ve Hayat Dergisi’nde, kültürel ve sosyal konulardaki makale ve denemelerini Akşam, Cumhuriyet veDünya gazetelerinde yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı

</p><p>Hasan Ali Yücel

Hasan Ali Yücel

Hasan Ali Yücel'in bakanlık dönemi MEB'deki en parlak dönemlerden birisidir. 28 Aralık 1930'de Hasan Ali Yücel, İkinci Celal Bayar hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı'na getirildi. Üniversite reformu (Ankara Fen Fakültesi'nin kurulması, Yüksek Mühendis Okulu'nun İTÜ'ye dönüştürülmesi ve Ankara Tıp Fakültesi'nin kurulması), Köy Enstitüleri'nin açılması, Dünya klasiklerinin Türkçeye çevrilmesi (1946 sonuna kadar 496 yapıt çevrildi) ve ilk resmi ve telifli Türkçe ansiklopedi olan 'nin ön çalışmaları onun bakanlığı döneminde gerçekleşmiştir. Devlet Konservatuvarının kurulması ( 20 Mayıs 1940), Türkiye'nin UNESCO'ya girişi onun çabaları sonucunda olmuştur. Dört yıllık çabaları sonucunda 25 Haziran 1946'da Üniversiteler Yasası çıkartılır. "Bu yasayla, yüksek öğretim kurumlarının Bakanlıkla olan "sıkı lafı" önemli ölçüde gevşetilmiş, mevcut kuruluşlar yapısal bir bütünlüğe kavuşturulmamış, böylece üniversiteye merganik bir karakter kazandırılmıştır. Bu yasanın getirdiği bir başka sonuç, "dışarıdan gerilim" yerine "içeriden denetim" getirmiş olmasıdır. İstanbul Üniversitesi de bu yasanın sonucu olarak kurulmuştur."

Son yılları

5 Ağustos 1946'da 7 yıl 5 ay sürdürdüğü Milli Eğitim Bakanlığı görevinden istifa etti. İstifasından sonra gazetecilik görevine döndü. 26 Şubat 1961 tarihinde konuk olarak kaldığı Prof. Dr. Tevfik Sağlam'ın evinde öldü. 2 Mart 1961 tarihinde Cebeci Asr-i Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Eserleri

Başlıca eserleri şunlardır: Türk Edebiyatı Nümuneleri, Mantık ve Metodoloji, Goethe, Bir Dehanın Romanı, Pazartesi Konuşmaları, İçten Dıştan, Türkiye’de Orta Öğretim, Davam, Davalar ve Neticeleri, Hürriyete Doğru, İyi Vatandaş İyi İnsan, Kıbrıs Mektupları, Edebiyat Tarihimizden, İngiltere Mektupları, Türkiye’de Maarif, Hürriyet Gene Hürriyet, Dönen Ses (Şiirler), Sizin İçin (Çocuk Şiirleri), Dinle Benden (Şiir), Allah Bir (Şiirler).

Linkler

  • http://www.meb.gov.tr/meb/hasanali/hayati/halibiyografi.htm

  • http://www.meb.gov.tr/meb/hasanali/anasayfa/index.html

    Hasan Ali Yücel Resimleri


    • Hasan Ali Yücel    Yorumlar - Lütfen konu (Hasan Ali Yücel) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

    aglayan kız: hasan ali yücel sadece bu eserler degil bide neşe adli kıtabı yazarıdır - 3 yıl, 8 ay önce yazıldı.