Hastalıklar

Hastalıklar Alm. Krankheiten (f.pl.), Leiden (n.pl.), Fr. Maladies, affections (f.pl.), mals, troubles (m.pl.), İng. Diseases. Vücudun yapı, işleyiş veya fonksiyonlarında bozukluk ortaya çıkaran durumlar. Hippokrat, hastalıkların tanrıların bir gazabı olarak ortaya çıktığını ve bu cezanın iklim şartları ve vücûdu işgal eden nesneler vasıtasıyla uygulandığını iddia etmişti. O zamanın hekimleri vücutta dengede bulunan dört sıvının (kan, balgam, safra, sevdâ) olduğunu sanıyorlardı. Bu devird

HastalıklarStreptococcus pneumoniae bakterisi, zatürrenin yaygın nedenlerinden biridir.
Hastalıklar vücudun yapı, işleyiş veya fonksiyonlarında bozukluk ortaya çıkaran durumlar. Hippokrat, hastalıkların tanrıların bir gazabı olarak ortaya çıktığını ve bu cezanın iklim şartları ve vücudu işgal eden nesneler vasıtasıyla uygulandığını iddia etmişti. O zamanın hekimleri vücutta dengede bulunan dört sıvının (
Hipokrates, M.Ö. 460 yılları dolaylarında Kos'ta doğmuş ve Asklepiades'in soyundan gelmesi nedeniyle, tıpla ilgili ilk bilgileri babasından almıştır. O da diğer birçok Yunan bilgini gibi çok gezmiştir. Makedonya Kralı II. Perdicas ve Pers Kralı Artaxerxes ile tanışmış ve 85 yaşındayken Larissa'da ölmüştür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kan,
Kan, atardamar ve toplardamardan oluşan damar ağının içinde dolaşan; akıcı plazma ve hücrelerden (alyuvar,akyuvar ve plaket) meydana gelmiş kırmızı renkli bir sıvıdır. Kan ile ilgili tıbbi terimler genellikle hemo- ve hemoto- sözcükleri ile başlar. Bu sözcükler eski Yunanca'da kan sözcüğünü karşılayan "haima" dan türetilmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
balgam,
Solunum yollarında iltihap ya da tahriş sebebiyle meydana gelen, öksürerek çıkarılan sümüksü salgı. Solunum organları (akciğer, bronşlar) hastalıklarında balgam önemlidir. Muayenesi ile hastalığın tabiatı ve yeri hakkında kesin bilgiler elde edilir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
safra, sevda) olduğunu sanıyorlardı. Bu devirde bütün hastalıkların bu dört sıvının dengesinin bozulmasından ortaya çıktığına inanılmaktaydı.

Aşağıdaki liste alfabetik olarak sıralanmış olarak
Karaciger tarafından salgılanan, yeşilimsi kahverengi bir sıvıdır.Safra, kısmen yağ sindirimine yarayan bir salgı, kısmende eskimiş alyuvarların tahrip olmaları sonucu oluşmuş bir atılma ürünüdür. Karaciğer hücreleri tarafından yapılan ve salgılanan, akıcı, acı, sarı renkte, hafifçe alkalen (bazik) bir sıvı. Safra, onikiparmak barsağına dökülen sindirim sıvılarından biridir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
hastalıkları içermektedir. Bu listede veritbanındaki tüm hastalıklara henüz yer verilmemiştir. Arama alanını kullanarak listede olmayan hastalık ile ilgili bilgiye ulaşabilirsiniz.

A

 • Hastalık, vücut veya zihinde meydana gelen, rahatsızlık, dert ve görev bozukluğuna yol açan belirli bir anormal duruma verilen isimdir. Bazen terim yaralanma, sakatlık, sendrom, semptom ve normal yapı ve fonksiyonun anormal çeşitlerini kapsayacak biçimde, geniş bir anlamda, kullanılır. Fakat farklı bağlamlarda bu kavramlar farklı kategorilere girerler ve hastalık kavramı bunların yerine kullanılamaz.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  AIDS
 • AIDS, HIV etkeni nedeniyle insanlarda bağışıklık sisteminin çökmesine neden olan bulaşıcı bir hastalık. AIDS sözcüğü, İngilizce Acquired Immune Deficiency Syndrome (Edinilmiş Bağışıklık Eksikliği Sendromu/EBES) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltmadır. HIV (İnsan bağışıklık yetmezliği virüsü), bağışıklık sistemine yavaş yavaş nüfuz ederek vücudun enfeksiyonlara karşı direncini yok eder ve bireyi çeşitli rahatsızlıklara karşı korunmasız hale getirerek sonun
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Astım
 • Alm. Asthma, Fr. Asthme, İng. Asthma. Krizler halinde gelen bir nefes darlığı. Astım krizi, kısa veya uzun süreli olabilir. Kriz bronşların (akciğere hava götüren borucukların) daralması ile başlar. Bronşların daralması üç mekanizma ile olur. Bunlardan en önemlisi bronş cidarındaki düz kasların kasılarak bronşu daraltmasıdır. Diğerleri ise bronş iç yüzeyinin su çekerek şişmesi ve akışkanlığı az yapışkan bir balgam ifrazıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Addison Hastalığı
 • Addison hastalığında, koma öncesi veya sonrasında delirium semptomları belirebilir. Bunun dışında, tedavi görmemiş Addison hastalarının birçoğunda belirgin ruhsal bozukluklara rastlanır. Karakteristikleri depresyon (bkz.) veya apatidir (bkz.). Oysa, bazan da hasta kendisini iyi hisseder (bkz. öfori). Yakın geçmişle ilgili hafıza bozukluklarına ise sık rastlanır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ağız kokusu
 • Ağızdaki çirkin kokuya kısaca ağız kokusu veya halitosis denir. Tıp tarihinde halitosis?e ait ilk yazılı belgeler 8. yüzyılda Mohammedan okuluna aittir ama muhtemelen insanlar ağız kokusundan daha eski tarihlerden beri yakınmışlardır. Bu belgelere göre ağız kokusunun tedavisinde gümüş kullanılmaktaydı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Halitozis

 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akdeniz Anemisi
 • Akdeniz anemisi ya da tıptaki adıyla Talasemi ; Akdeniz ülkelerindeki ırklarda görülen, doğacak çocuğa anne-babasından ”Beta Talasemi” geninin sirayetiyle kalıtımsal olarak geçen bir çeşit “kansızlık” hastalığıdır.

  Anemi (kansızlık) oluşmasına neden olan etmen, kanda alyuvarların yapısında yer alan “hemoglobin” maddesinin yapımındaki kusurdur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akdeniz Ateşi

 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ailevi Akdeniz Ateşi FMF
 • Ailevi Akdeniz Ateşi (), veya Ermeni Hastalığı{{Kitap kaynağı
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akut Böbrek Yetersizliği
 • Böbrekler, kandaki artık maddeleri süzme, kan basıncının düzenlenmesine yardımcı olma ve vücuttaki tuz ve su dengesini düzenleme işlevlerini yerine getiremez duruma gelince böbrek yetersizliği gelişir. Kan böbreklerden geçerken süzülerek içindeki artıklar ayrılır ve vücuttan atılmak üzere mesaneye gönderilir. Böbrek işlevi bozulduğunda, akut (hızlı gelişen) ya da kronik (yavaş gelişen) böbrek yetersizliği oluşabilir. Akut böbrek yetersizliğinde, olayın ardındaki neden saptanır ve başarılı olarak
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akut Eklem Romatizması
 • Akut Eklem Romatizması ( Akut Romatizmal Ateş )

  Akut Eklem Romatizması (AER) daha çok 5-15 yaşları arasında görülen otoimmun bir bağ dokusu hastalığıdır.Toplumda 100,000 ‘de 17 oranında görülür.

  Geçirilmiş boğaz enfeksiyonu sonucu vücuda yerleşen ve halk arasında “beta mikrobu” olarak bilinen A grubu beta hemolitik Streptokoklar ve bunların yaptığı ateş sonucu oluşur.

  Eklemler, kalp, böbrekler, beyin ve deride hastalık oluşturur.

  Diz, ayak bileği gibi büyük ekleml
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Albinizm
 • Albinizm deride, saçlarda ve gözlerde buraların normal rengini veren boya maddesinin irsi olarak yokluğu. 20.000'de bir insanda görülür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Alkol zehirlenmesi
 • ALKOLLEREtanol : Etanol, ABD’de ve reçete edildiği bir çok bölgede en çok kullanılan ve de kötüye kullanımı en çok intoksikandır. Bira,tüketilen miktarı gözönüne alındığında en çok tüketilen 4.içecektir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Allerji
 • Allerji, çeşitli yollarla vücuda dışarıdan giren yabancı bazı maddelere karşı organizmanın göstermiş olduğu tepkiye bağlı belirtiler. Bu tepki normal insan vücudunda da vardır ve müdafaayı sağlar. Allerji bir aşırı tepki reaksiyonudur. Bu aşırı tepkiyi gösteren bünyelere de “Allerjik bünye” denir.

  Allerjiyi meydana getiren maddeler (antijenler), ağız ve zerketme yolu ile
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Anemi
 • Anemi (Kansızlık) hemoglobin miktarının yaş ve cinsiyete göre dünya sağlık örgütü tarafından kabul edilen kriterlerin altında kalmasıdır. Bu kriterler erişkin erkeklerde 13 g/dL, kadınlarda 12 g/dL nin altı kabul edilir. 6 ay ile 6 yaş arası çocuklarda 11 g/dL nin, 6-14 yaşlarda 12 g/dL nin altı anemidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ankilozan Spondilit
 • Ankilozan Spondilit ağrılı, ilerleyici bir romatizmal hastalıktır. Temelde omurgayı etkilemekle beraber, diğer eklemleri, kiriş ve bağları da etkileyebilir. Bazen göz, akciğer, barsak ve kalp tutuluşu da görülebilir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ailesel Akdeniz Ateşi
 • FMF (Ailesel Akdeniz Ateşi) genellikle Akdeniz ülkeleri halklarında (daha çok Türk, Arab, İsrailli ve Ermenilerde) görülen, otozomal resesif geçişli genetik (kalıtımsal) bir hastalıktır. Birbirinden bağımsız iki ayrı klinik tablosu vardır:
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akdeniz Anemisi
 • Akdeniz anemisi ya da tıptaki adıyla Talasemi ; Akdeniz ülkelerindeki ırklarda görülen, doğacak çocuğa anne-babasından ”Beta Talasemi” geninin sirayetiyle kalıtımsal olarak geçen bir çeşit “kansızlık” hastalığıdır.

  Anemi (kansızlık) oluşmasına neden olan etmen, kanda alyuvarların yapısında yer alan “hemoglobin” maddesinin yapımındaki kusurdur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Akne Vulgaris
 • Toplumda sık görülmesi ve son derece rahatsız edici bir kozmetik problem olan sivilce (akne vulgaris) tedavi edilebilen bir hastalıktır. Özellikle ergenliğin başlaması ile ciltte yağlanma artmakta ve yağ bezlerinin faaliyeti bozulmaktadır. Bunun derideki görüntüsüde istenmeyen yağ birikimleri, şişlikler, iltihaplanmalar, deri altı kistleri olabilmektedir.

  Oniki yaşından başlayarak onsekiz yaşına dek akne gençleri etkileyebilir.Ancak unutulmamalıdırki her yaşta, her dönemde ve her insanda bu s
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Alerjik Kontak Dermatit
 • Kontak dermatit, derinin bazı maddelerle teması sonucu oluşan bir reaksiyondur. Bu reaksiyonların % 80’ i tahrişe bağlı reaksiyonlar (örneğin: bulaşık yıkama sonucu oluşan el gibi), % 20’ si de alerjik reaksiyonlardır. Reaksiyon temastan hemen sonra olşumaz. Temas sonrası 1-3 gün sonra oluşan belirtiler genellikle 1 hafta veya daha sonra kaybolur. Deri kırmızı, kaşıntılı, iltihaplı ve kabarcıklı bir hal alır. Reaksiyon genellikle temas yerinde en ağırken derinin diğer bölgeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Alerjik Rinit
 • Alerjik rinit Türkiye'de bilinen adıyla Saman nezlesi, burun solunum yollarında meydana gelen alerjik bir iltihaptır. Polen, toz ve hayvan tüyü (dökülen cilt ve saç parçacıkları) gibi nesneler bunlara alerjisi olan kişiler tarafından solunduğu zaman ortaya çıkar. Olgulara boğaz kaşıntısı veya geniz akıntısı eşlik edebilir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ani Bebek Ölümü Sendromu
 • Sudden Infant Death Syndrome (SIDS)

  Hiçbir sağlık sorunu olmayan bir bebeğin beklenmedik bir şekilde ve nedeni otopsi ile de açıklanamayan ölümüdür.İki hafta ila 12 ay arası çocuklarda; sıklıkla 2.-4. aylarda görülür. 6. aydan sonra görülme sıklığı azalır.İlk yaştaki ölümlerin üçte birinden sorumludur.Tüm dünyada görülür ve ölüm nedenleri arasında kazalardan sonra ikinci sırayı alır. (Türkiye'de maalesef bu konuda yeterli çalışma yapılmadığı için görülme sıklığı bilinmemektedir.) Amerika'da h
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Arı Alerjisi
 • Ortalama 1,5 cm boyunda olan arılar çiçeklerin özsuyunu toplayarak çok değerli bir besin kaybağı olan bal üretirler. Ayrıca çiçeklerin polenlerini taşıyarak döllenmelerini ve meyve oluşumunu sağlarlar. Ancak bu kadar yararlı olan bu canlıların bazı insanlar üzerinde çok korkutucu hatta ölümcül etkileri olabilir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Astma
 • Astma ,mast hücreleri ve eozinofiller de dahil olmak üzere birçok hücrenin rol oynadığı havayollarının kronik enflamatuar(süregen iltihabi) bir rahatsızlığıdır.

  Bu enflamasyon genellikle yaygın fakat farklı derecelerde havayolu obstrüksiyonuna (daralmasına) bağlı semptomlara sebep olur.Havayolu obstrüksiyonu ya kendiliğinden veya tedavi ile sıklıkla geri dönüşümlüdür.

  İNSİDANS (GÖRÜLME SIKLIĞI)

  Yılda 2.65-4 / 1000 arasında değişir. 5 yaşın altındaki erkek çocuklarda 8.1-14 / 1000 kız ço
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Astma (gebelikte)
 • Gebelikte oksijen tüketimi %25 kadar artar,bunda annenin vücut yüzeyinin giderek artması ve bebeğin enerji gereksinimindeki artış etkilidir.

  Bebeğin Anne Karnında Oksijenlenmesi

  Plasentadan ayrılan bebeğe ait göbek kordonundaki ven kanı, anne rahimi ven kanına eşit oksijen düzeyine sahiptir. Bebek nisbeten düşük oksijen miktarlarını normalde tolere eder. Bu toleresyan fetal hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesine ve Yüksek bebek kalp atımına bağlıdır.

  Astmanın Gebelik Üzerine Etkisi


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Atopik Dermatit

  B

 • Atopik dermatit, egzema diye de adlandırılan alerjik deri hastalığıdır. Genel olarak çocukların %1-3' ünde görülen bu rahatsızlık, annesinde alerjik hastalık olan yeni doğanlarda %27 oranında görülür. En sık görülme yaşı 1 yaştır. 2 yaşından sonra genellikle kaybolur. Çocukların yaklaşık yarısında ergenlik çağına kadar devam edebilir. Bir kısmında ise hastalık tamamıyla geçmez. 1 yaşından sonra ortaya çıkanların uzun yıllar sürmesi söz konusudur.

  Bulgular, Tanı

  Kaşıntı, bazen gerginlik klas
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Bağışıklık Yetersizliği
 • Bağışıklık yetersizliği hastalıkları ortak özellikleri infeksiyona duyarlığın artması olan çeşitli hastalıklardan oluşan bir gruptur. Birincil bağışıklık yetersizliği bağışıklık bozukluğunun olduğu yere göre sınıflanır : B hücresi (antikor yapan hücreler), T hücresi virus ve diğer mikroplarla savaşan ve/veya antikor yapan hücrelere yardım eden hücre), fagositoz (Mikropların savunma hücrelerinin içine alınıp parçalanması) işlemine ve komplemana (bagisiklik sisteminde çeşitli görevleri olan sıvısa
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Baş Ağrısı (çocukta)
 • Baş ağrısının sadece yetişkinlerde olabileceği düşünülür.Oysa 5-7 yaş arası çocukların yaklaşık % 20 sinde kronik başağrıları oluşuyor.

  Daha büyük çocuklar baş ağrılarını tanımlayabilirler ancak bu yaştaki çocuklar ve daha küçükler bunu yapamazlar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Behçet Hastalığı
 • TANIMI : İlk defa 1937 yılında bir Türk doktoru olan Hulusi BEHÇET tarafından teşhis edilen ve bu nedenle uluslararası tıp camiasında Behçet Hastalığı ya da Behçet Sendromu olarak adlandırılan hastalık; özellikle deri altı, göz, beyindeki kan damarlarının iltihaplanmasına yol açan, sebebi bilinmeyen. nadir görülen, bağışıklık sistemi ile ilgili bir hastalıktır.

  Daha çok 30-40 yaşlarında ve erkeklerde görülür. Behçet Hastalığı başta Türkiye olmak üzere Çin’e kadar uzanan İpek Yolu
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Bel Soğukluğu
 • Boğmaca
 • Böbrek Taşları

  C-Ç

 • Condyloma Accumunata
 • Çocuk Felci

  D

 • Demir Eksikliği Anemisi
 • Depresyon
 • Difteri

  E

 • Egzema
 • Ekstrofi Vesika
 • Empotans
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Enurezis Nokturna
 • Epididimit
 • Erken Boşalma

  F

 • Fobiler
 • Frengi

  G

 • Gece İşemesi
 • Gıda Alerjisi
 • Gonore

  H

 • Haemophilus İnfluenza
 • Hidrosel
 • Histeri

  İ

 • İlaç Alerjileri
 • İnfantil Kolik
 • İntihar
 • İshal( Çocukta)

  K

 • Karın ağrısı
 • Kansızlık
 • Karaciğer Yağlanması
 • Kısırlık (kadında)
 • Klamidyoz
 • Kolesterol Yüksekliği
 • Kontak Dermatit
 • Konversiyon Bozukluğu
 • Koroner Kalp Hastalığı
 • Kurdeşen

  L

 • Lateks alerjisi

  M

 • Manik Depresif Psikoz
 • Menapoz
 • Menenjit
 • Multipl Skleroz

  N

 • Non-Alerjik Rinit

  O

 • Obsesif Kompulsif Bozukluk
 • Orta Kulak İltihabı (çocukta)
 • Öksürük(çocukta)

  P

 • Panik Atak
 • Prostat Kanseri

  R

 • Reflü

  S

 • Sedef
 • Sifiliz
 • Siroz
 • Sistemik Lupus Eritamatosus
 • Sistit
 • Sivilce
 • Somatizasyon Bozukluğu

  Ş

 • Şarbon
 • Şizofreni

  T

 • Talasemi
 • Temas Dermatiti
 • Testis Kanseri
 • Tetanoz
 • Tifo
 • Tifo ve Paratifo
 • Tikler
 • Tikler (çocukta)

  Ü

 • Ürtiker (kurdeşen)

  V

 • Vaginal Akıntılar
 • Varikosel
 • Vitiligo

  Y

 • Yeni Doğan Sarılığı

  Ayrıca bakınız

 • BESLENME
 • GÖZ HASTALIKLARI
 • KADIN HASTALIKLARI
 • ÇOCUK HASTALIKLARI
 • GASTROENTERELOJİ
 • KARDİYOLOJİ
 • KULAK-BURUN-BOĞAZ
 • NOROLOJİ
 • NOROSİRURJİ
 • ORTOPEDİ
 • PLASTİK CERRAHİ
 • PSİKİYATRİ
 • CİLT HASTALIKLARI
 • DİŞ SAĞLIĞI
 • YAŞLILIK
 • İLK YARDIM

  Hastalıklar Resimleri


  • Streptococcus pneumoniae bakterisi, zatürrenin yaygın nedenlerinden biridir.  Yorumlar - Lütfen konu (Hastalıklar) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.