Hipnoz

Hipnoz Psikolojiye göre, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku-uyanıklık arası haldir. Terimi ilk kullanan, Grek mitolojisindeki uyku ilahının adından (Hupnos)esinlenen İskoç hekim S.James Braid'dir (1795-1860). Hipnoz, ruh ve beden ilişkisinin (sonuçta perispri ve beden ilişkisinin) gevşemesi sonucunda oluşan bir degajman halidir.

HipnozHipnotik Seans,1887, Richard Bergh
Hipnoz Psikolojiye göre, telkine yatkınlık gösteren bir tür yapay uyku veya uyku-uyanıklık arası halidir. Terimi ilk kullanan, Grek mitolojisindeki uyku ilahının adından (Hupnos)esinlenen İskoç hekim
Psikolji, Psykhe (ruh) ve logos (bilgi) kelimelerinin birleştirilmesi ile türetilmiş bir sözcüktür, insan ruhunun, özünü, değişik durumlarını inceleyen, duyum, coşku ve düşünme gibi olguların kurallarını bulmaya çalışan bilim dalıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'dir (1795-1860). Hipnoz, ruh ve
Ruh İnsanda, aklın erdiği bilgileri anlayan, his (duygu) organlarından beyne gelen duyguları alan, bedendeki bütün kuvvetleri, hareketleri idare eden, kullanan ve kendisi parçalanmayan bir cevher, varlık. İnsanların duygu organları ve hareket sinirleri, kalp ismindeki bir kuvvetin emrindedir. Bedenin dört yapı maddesi olan toprak maddeleri, su, hava ve ateş (hararet) ile yine insanda var olan nefis ve kalp kuvvetlerini bir arada tutan, çalıştıran kuvvet de, ruhtur. Kalbi (yürek başkadır),
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
beden ilişkisinin gevşemesi sonucunda oluşan bir degajman halidir. Bir terapi aracı olarak hipnozu ilk kullanan Mesmer'den sonra
Modern psikiyatride, psikolojik değişkenliklerle beden yapısı arasındaki korelasyonun araştırılmasında Kretschmer (bkz.) önderlik etmiştir. Kretschmer, piknik yapıyla (tıknaz gövde, geniş yüz, kalın boyun, geniş viseral boşluklar,ince kol ve bacaklar ve cilt altı yağ tabakası birikimine yatkınlık) siklotimik mizaç ve duygusal (affektif) psikozlar arasında ilişki bulmuştu, öte yandan, leptosomatik yapıyla da (uzun boy, dar gövde, uzun bacaklar ve ince bir cilt altı yağ tabakası) şizoid mizaç ve ş
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Freud da, serbest çağrışımla psikanaliz tekniğini geliştirmeden önce histerik hastaların tedavisinde hipnozu kullandı.

Hipnoz yan bilinçli bir telkine yatkınlık durumu olarak tanımlanabilir ve hipnoz tekniği hastada doğuştan mevcut telkine yatkınlığı arttırmakladır. Hekim, hastayı hipnozla ilgili söylenti ve teatral gösterilerin yarattığı yersiz korkulardan kurtarmak için, ona hipnoz fikrini açıklamalıdır. Hipnoz uygulanırken hasta, kendisine nasıl uygun gelirse, ya bir kollukta oturur, ya da bir divana uzanır. Ancak, gevşemiş durumda olması şarttır. Kullanılan telkinler, hastanın işbirliğinin büyük önem taşıdığı yöntemlerden (örneğin, dikkatini parmaklarında yoğunlaştırması ve sürekli telkinle parmaklarının, elinin ve son olarak kolunun bütünüyle havaya yükseltilmesi),

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
hekim'in kendi kişiliğinin gücüyle hastadaki telkine yatkınlığı harekete geçirdiği yöntemlere kadar, değişkendir. Bütün vakalarda, hastanın gittikçe daha çok gevşediği ve bir uyku haline geçtiği ve yatkın süjelerin birkaç seanstan sonra bir hipnotik uyku durumuna geçtikleri ileri sürülmektedir. Bu hipnotik durumun en önemli karakteristiklerinden biri hipnoz sonrası telkine yatkınlık tır.

Hipnozun başlıca üç kullanım alanı vardır:

1. Gevşekliği arttırmak; örneğin, davranış terapisi için.

2. Daha güçlü telkinde bulunmak; örneğin, daha formel psikoterapiden önce erken safhadaki histerik semptomları gidermek için. Nükseden siğil yakalarında parmak derilerini koparma gibi basit alışkanlıklar bu yoldan tedavi edilebilir.

3. Daha önce bastırılmış anıları ortaya çıkarmak; özellikle akut bir stress'den sonraki histerik amnezi durumlarında.

Çok kolayca hipnotize edilen kişiler vardır, ama bu kişileri önceden saptamak her zaman kolay değildir ve başarısız bir hipnotizma çabası hastanın güvenini zayıflatır. Ayrıca, birçok hekimin mizacı hipnoterapi için uygun değildir ve hastaların bazılarında temeldeki etken yeterince çözümlenemediği takdirde, hipnoz bağımlılığı gelişebilir. Bu nedenlerle, metoheksiton sodyum ya da tiopenton gibi ilaçlar genellikle tercih edilmektedir, çünkü bunlar gevşeme sağlamaları, telkin yatkınlığını yükseltmeleri ve bastırılmış materyeli ortaya çıkarmaları bakımından daha çabuk ve daha emindir.

Hipnoz ile ilgili terimlerBiyoterapi


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ekminezi

Ekminezi hipnoz veya psikolojik ayrışma içindeki süjede içinde bulunduğu yaşamdaki veya geçmiş yaşamlarındaki (reenkarnasyonlarındaki) izlenimlerin tekrar canlanmasına ve bunu sağlayan yönteme verilen addır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hipnotizma

Hipnotizör

Katalepsi

Kendi kendine telkin

Letarji

Manyetik akışkan

Manyetik pas

Manyetizma (
Hipnotizma Alm. Hypnotismus (m), Fr. Hypnotisme (m), İng. Hypnotism. Kişide mevcut şuurluluk durumunun başka bir şahıs tarafından çeşitli etkileme yollarıyla değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkan özel uyku hali. Hipnotizma veya daha yaygın olan adıyla hipnozda tam bir uyuma durumu söz konusu değildir. Uyutulan kişi sorulanlara cevap verebilir, telkin edilen bazı istekleri yerine getirebilir. Hipnoz, çok kimsenin zannettiği gibi uyuyanın, uyutanın tamamen
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hayvansal manyetizma)

Oto-hipnoz (Kendi kendine hipnoz)

Posthipnotik anahtar

Posthipnotik telkin

Psikolojik ayrışma

Sinirsel akışkan

Sofroloji (sophrologie)

Somnambülizm

Stigmat

Süje

Şuurüstü (superconscience)

Telkin

Telkinbilim (suggestology,suggestologie)

Trans

Uzaktan hipnotizma

Yaşamsal akışkan

İlgili başlıklar • Hayvansal manyetizma ya da kısa kullanımıyla manyetizma, insandan yayılan, içeriği henüz fizikçi ve fizyologlarca tam olarak saptanamamış birtakım titreşimler ve akışkanlar yoluyla canlılar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkilerde bulunma olayına ve bunun uygulamalı etüdüne verilen addır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hipnotizma

 • Hipnotizma Alm. Hypnotismus (m), Fr. Hypnotisme (m), İng. Hypnotism. Kişide mevcut şuurluluk durumunun başka bir şahıs tarafından çeşitli etkileme yollarıyla değiştirilmesi sonucunda ortaya çıkan özel uyku hali. Hipnotizma veya daha yaygın olan adıyla hipnozda tam bir uyuma durumu söz konusu değildir. Uyutulan kişi sorulanlara cevap verebilir, telkin edilen bazı istekleri yerine getirebilir. Hipnoz, çok kimsenin zannettiği gibi uyuyanın, uyutanın tamamen
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ekminezi

 • Ekminezi hipnoz veya psikolojik ayrışma içindeki süjede içinde bulunduğu yaşamdaki veya geçmiş yaşamlarındaki (reenkarnasyonlarındaki) izlenimlerin tekrar canlanmasına ve bunu sağlayan yönteme verilen addır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Değişik şuur halleri

 • Değişik şuur halleri (altered states of consciousness), parapsikolojide insanın uyanıkken bulunduğu olağan şuur halinden farklı şuur hallerini kapsayan bir terim olarak kullanılmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Trans
  Trans, parapsikoloji sözlüklerinde “iradi hareketlerin yokluğuyla ve düşüncenin otomatizma durumuna geçmesiyle nitelenen psikolojik ayrışma hali” veya “paranormal bir fenomenin belirdiği, değişik derinlik derecelerindeki bilinçsizlik hali” olarak tanımlanır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Hipnoz Resimleri


  • Hipnotik Seans,1887, Richard Bergh  Yorumlar - Lütfen konu (Hipnoz) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.