Hoşgörü

Hoşgörü (Tolerans)Kişinin, kendisininkinden farklı dini inançlara, ahlaki değerlere, dünya görüşlerine veya cinsi yönelimlere sahip olan başka insanlara müdahale etmekten bilerek veya isteyerek kaçınması eylemi.Hoşgörü günümüzde liberal toplumları karakterize eden kavramlardan birisidir. Bu toplumlar, birbirinden çok farklı değerleri, inançları, dünya görüşlerini ve bunlarla bağlantılı hayat tarzlarını benimsemiş bireyleriyle büyük bir çeşitlilik arz etmektedir. Liberal ülkeler çeşitlili

Hoşgörü hakkında ansiklopedik bilgi

Hoşgörü (Tolerans) Kişinin, kendisininkinden farklı dini inançlara, ahlaki değerlere, dünya görüşlerine veya cinsi yönelimlere sahip olan başka insanlara müdahale etmekten bilerek veya isteyerek kaçınması eylemi.

Hoşgörü günümüzde liberal toplumları karakterize eden kavramlardan birisidir. Bu toplumlar, birbirinden çok farklı değerleri, inançları, dünya görüşlerini ve bunlarla bağlantılı hayat tarzlarını benimsemiş bireyleriyle büyük bir çeşitlilik arz etmektedir. Liberal ülkeler çeşitliliğin bütün unsurlarının özgürlük ve barış içinde birarada yaşamaları garantisini sosyal düzeyde hoşgörünün içselleştirilmesinde bulmuşlardır.

Hiç şüphesiz bu kolay bir süreç olmamıştır. Hoşgörü, 16. ve 17. yüzyılların Avrupa'yı kasıp kavuran dinsel hoşgörüsüzlüğün trajik sonuçlarının yarattığı bir ihtiyacın ve talebin sonucu olarak ortaya çıkmıştır. "Hoşgörüyü, neden hoşgörüsüzlüğe tercih etmeliyiz" sorusunun üstünde derinlemesine düşünülmesini gerektiren bu ihtiyaçlar ve talepler, devletin fonksiyonlarının, dini otoriteyle siyasi otorite arasındaki ilişkilerin birey merkezli bir değer örgüsüyle yeni bir şekilde organize edildiği klasik liberal teorinin temel unsurlarının formüle edilmesi için son derece uygun bir zemin teşkil etmişlerdir.

Daha sonraları, kollektivist otoriter veya totaliter akımların neredeyse bütün kıta Avrupası'nda hakimiyet kurması, hoşgörüsüzlüğün dinsel hoşgörüsüzlükten çok daha korkunç seküler formları olabileceğini ortaya koymuş; başka alanlarda da hoşgörü kendini bir ihtiyaç olarak çok kuvvetli bir şekilde hissettirmiştir. Artık sadece dini hoşgörü değil, ırksal, kültürel, cinsel alanlarda da hoşgörü talepleri söz konusudur.

Bunun sonucunda, liberal demokrasilerde ayrımcılık içeren kanunlar hızla ayıklanmaya başlamış; hoşgörü, her geçen gün biraz daha çeşitlenen liberal toplumlarda, hangi gruba yahut topluluğa mensup olursa olsunlar, bireylerin, içselleştirmek durumunda oldukları bir değer veya erdem haline gelmiştir.Yorumlar - Lütfen konu (Hoşgörü) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.