Hunyadi Yanos

Hunyadi Yanos (Jan Hunyadi) (1387-1456) Erdel prensi ve II. Murat ve II. Mehmet`le savaşan Macaristan|Macar ve Haçlı ordularının kumandanı. Macaristan|Macar, Sırp ve Romanya|Romenler tarafından kahraman kabul edilir.

H unyadi Yanos, János Hunyadi ( 1407 civarı -
1407 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
11 Ağustos
11 Ağustos Gregorian Takvimine göre yılın 223. günüdür. Sonraki sene için 142 (Artık yıllarda 143) gün var
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1456),
1456 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ortaçağ
Ortaçağ, Milattan Sonra 5. yüzyıl ve 13. yüzyıllar arasını kapsayan dilimin adı. Bu kelime 17. yüzyıldan beri Avrupa tarihi sözkonusu olduğunda, kullanılmaya başlanmıştır. Bu kavram, genellikle insanların öznel bilincinde biçimlendiği için kesin başlangıç ve bitiş noktalarından söz edilemez. Ancak, bütün bu nedenlere rağmen, tarih kitaplarında Roma imparatorluğunun bölünme tarihi (M.S. 395) yada son Batı Roma İmparatorluğunun düşüş tarihi (476) gibi noktalar Ortaçağın başlangıcı olarak alı
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Macar ordu komutanıdır. Türkçe kaynaklarda "Hunyadi Yanoş" olarak da geçer.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Erdel (Transilvanya) bölgesinden, büyük olasılıkla
Erdel (Beyliği) ya da Transilvanya bugünkü Romanya'nın batı ve orta bölgelerine tarihte verilen isimdi. Diğer Avrupa ülkeleri aynı bölgeye genellikle Transilvanya ismini vermişlerdir. Erdel 1526 yılındaki Mohaç Savaşından sonra Osmanlıların eline geçti.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Rumen kökenli bir aile olan Hunyadi''ler,
Rumen vay işkembe, Reticulorumenin büyük kısmıdır. Ruminant (geviş getiren) hayvvanlarda sindirim kanalındaki ilk bölümdür. Sindirilen yiyeceklerin ilk olarak mikrobiyal fermentasyona maruz kaldıkları ilk basamaktır. Reticulorumenin küçük kısmı ise Reticulum dur, rumnenin devamıdır, iç yüzeyinin kaplamasıyla rumöenden ayrılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1409 yılında
1409 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kutsal Roma Germen İmparatoru ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Macaristan Kralı
Macaristan Orta Avrupa’da Türkiye’nin yedide biri kadar büyüklükte bir halk cumhuriyeti. Macaristan Cumhuriyeti ya da kısaca Macaristan, Avusturya, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan, Hırvatistan ve Slovenya ile komşu olan, denize kıyısı olmayan, Avrupa Birliği üyesi bir ülkedir. Orta Avrupa ile Balkanlar arasında bir ovaya yayılan Macaristan, Türk'lerin son 400 yıllık tarihinde yakın ilişkiler geliştirmiş oldukları bir ülkedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sigismunddan Hunyad kalesinin derebeylik haklarını aldılar.

János Hunyadi gençliğinde Kral Sigismund
un askeri hizmetine girdi.
Ünlü Alman İmparatoru Sigismund Lüksemburg doğumludur. İmparator IV. Charles'in oğlu olup, Brandburg Hakimi, Kral Louis'in kızı ile evlenerek, Macaristan ve Lehistan Kralı olmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bulgarlara, sonra
Bulgarlar, Bulgaristan halkının çoğunluğunu oluşturan güney slav halkıdır. Bulgaristan'ın toplam 7,8 milyon insanından %83,5'i Bulgardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Osmanlılara karşı savaşlarda yararlılıklar gösterdi. Macaristan kralı I. Ulászló (
Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Lehistan kralı
Lehistan Osmanlıların bugünkü Polonyaya verdiği isimdi. Polonyalılar da bazan kendileri için Lechia isimini kullanıyorlardı. Halen bazı dünya dillerinde Polonya için Leh sözcüğünden gelen isimler kullanılmağa devam etmektedir (Farsça, Macarca, Litvanya dili vs.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
) taradından 1441de Erdel
1441 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
voyvodalığına atandı. Hunyadi, Osmanlı Sultanı
Voyvoda Slav dillerinde kumandan ya da prens anlamına gelir. Osmanlı Devleti Eflak ve Boğdan'ı topraklarına katmadan önce bu ülkelerin kralları voyvoda adıyla anılmaktaydılar. Osmanlı Devleti zamanında aynı terim Eflak ve Boğdan vilayetlerine padişah tarafından tayin edilen valiler için kullanılmağa devam etti. Voyvodalar Osmanlı Devleti'nin kadrolarında sancak beylerine eşit konumdaydılar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
II. Murad
ın son zamanlarında Osmanlı ordusunu
İkinci Murad, yedinci Osmanlı padişahı, uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Sultan Murad süküneti ve huzurlu yaşamayı arzu eden fakat icap ettiği takdirde gayet hareketli, cesur ve hiçbir şeyden yılmayan bir kimse idi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Belgrad civarlarında birkaç defa bozguna uğrattı.

Belgrad Sırbistan'ın başkenti. Tuna ve Sava Irmaklarının birleştiği ve Avrupa'yı Balkanlara bağlayan üç önemli tarihi yolun kesiştiği noktada yer alır. Şehir her iki ırmağın sağ kıyısındaki tepelerde, Kalemegdan Burnunda yer alan hisar ile limanın birleştiği yerde gelişti. Sırbistan'ın bir sınır şehri olan Belgrad'ın tarihini, askeri sahada oynadığı rol tayin etmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Fatih Sultan Mehmedi yerine geçirerek
II. Mehmed veya sık kullanılan unvanıyla Fatih Sultan Mehmed, (Osmanlı Türkçesi: محمد الثانى Mehmed-i sānī, Lakabı el-Fatih (الفاتح) ) (d. 30 Mart 14321 – ö. 3 Mayıs 14812) 7. Osmanlı padişahıdır. Sultan Mehmed, Sultan II. Murad ve Hüma Hatun'un oğludur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Manisa
ya çekilen II. Murad, Macarlarla
Manisa Ege bölgesinde, tarihi, ovası ve üzümü ile tanınan bir ilimiz. 27°08’ ve 29°05’ doğu boylamları ile 38°04’ ve 39°58’ kuzey enlemleri arasında yer alır. İl toprakları doğudan Uşak ve Kütahya; kuzeyden Balıkesir; güneyden Aydın; güneydoğudan Denizli; güneybatı ve batıdan İzmir illeri ile çevrilidir. Osmanlı devrinde “Şehzâdeler şehri” olarak tanınan, üzümün anavatanı olarak bilinen, yeşili, mesir macunu ve üzümü ile meşhur bir ildir. İl trafik plaka numarası 45’tir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1444 yılında Segedin barışını imzaladı. İki hükümdar kutsal kitaplarına el basarak yemin etmelerine rağmen,
1444 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Papanın teşviki ile barış bozuldu. İçinde Hunyadinin de olduğu Haçlı ordusu,
Papa, Katolik Hıristiyanların dini lideri. Havari Sen Piyer'in Roma'daki vekiline Papa adı verilmiştir. Ortaçağ'da Hıristiyanlar, iki büyük mezhebin etkisinde kaldılar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Varna
yı kuşattı.
Varna (Bulgarca: Варна) (20 Aralık 1949'dan 20 Ekim 1956'ya: Stalin1) , Bulgaristan'ın Karadeniz kıyısında bir şehridir. Varna ilinin idari merkezi ve Bulgaristan'ın Burgaz'dan sonra ikinci büyük limanıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Varna Savaşında Haçlılar müthiş bir bozguna uğradı. Hunyadi, savaşta ölen kral I. Ulászlónun yerine seçilen V. Lászlónun çocuk yaşta olmasından dolayı, naib sıfatı ile Macaristana hakim oldu, bu görevini
Sultan İkinci Murad büyük bir hızla Edirne'ye geldi. Osmanlı Ordusunun başına geçti. Varna önlerine gelen Osmanlı Ordusu, Haçlılara karşı saldırıya geçti. Haçlı Ordusunun Varna önlerinde bozguna uğratılmasıyla büyük bir zafer kazanıldı (10 Kasım 1444).
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1446 ve
1446 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1453 yılları arasında sürdürdü.

János Hunyadi
nin
14. yüzyıl | 15. yüzyıl | 16.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1456
1456 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Belgrad kuşatması sırasında Osmanlı kuvvetlerinin yenilmesinde oynadığı rol, daha sonraki yüzyıllarda Macar ulusal kahramanı olarak benimsenmesini sağladı. Hunyadi, 1456 kuşatması sırasında ordusunda yayılan
: Bu madde Belgrad veya Nándorfehí©rvár'ın 1456 kuşatması ile ilgilidir, kale aynı zamanda1444, 1521, 1718 ve 1788 yıllarında da kuşatılmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
veba salgını yüzünden öldü. Oğullarından Mátyás,
Bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Veba mikrobunu taşıyan farelerin pireleri tarafından insanlara geçer. Nedeni, pisliktir. Pis ve güneş girmeyen yerler veba için en uygun ortamlardır.
Hastalık, mikrop kapıldıktan sonra gelen 2-8 gün içinde kendini gösterir. Hastada, aniden başlayan baş ve sırt ağrıları, ateş, titreme, kusma, nefes darlığı, halsizlik, deri lekeleri, burun kanaması, kan tükürme, kasık ağrıları ve devamlı dalgınlık görülür. Dili de kahverengi ve kurudur.
Yapılacak i
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
adıyla Macaristan kralı olarak hüküm sürdü ( 1458-
1458 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1490).
1490 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Yorumlar - Lütfen konu (Hunyadi Yanos) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.