İçmeli, Niğde

İçmeli, Niğde iline bağlı, il merkezine uzaklığı 45Km olan 1996 nüfuslu (2000 yılı nüfus sayımı) yerleşim yeridir.

İçmeli, Niğde hakkında ansiklopedik bilgi

İçmeli, Niğde iline bağlı, il merkezine uzaklığı 45Km olan 1996 nüfuslu (2000 yılı nüfus sayımı) yerleşim yeridir. © @ YERİ VE TANITIMI İçmeli Kasabası Niğde Merkeze bağıl olup, Niğde'ye 54 km uzaklıkta Adana-Kayseri-Niğde üçgeni içerisinde kalmaktadır. Doğusunda Dündarlı Kasabası ,Batısın da Elmalı Kasabası, Güney doğusun da Sulucaova Köyü(Aladağlar) Kuzey Doğusunda Dikilitaş Kasabası, Kuzey batısında Çayırlı Kasabası bulunmaktadır. NİĞDE merkezden hareket edildiğinde Niğde-Kayseri yolundan 20 km.'den Çamardı yolu kullanıldığında 36 km. ve sırasıyla Ovacık, Yarhisar,Çayırlı,Elmalı,Kavlaktepe ,Orhaniye,Kocapınar'dan İÇMELİ'ye ulaşılmakta toplam 56 km dir. İkinci olanakta Niğde merkezden Kayseri yol güzergahının 30 km. Hüyük Köyünden sağa dönüşle sırasıyla. Hüyük, Karaatlı, Aşlama, Dikilitaş üzerinden İÇMELİ'ye ulaşım sağlanıp, toplam 54 km dir.En yakın ilçeler Niğde-Çamardı, Kayseri-Yahyalı-Yeşilhisar-Develi, Adana -Pozantı dır. Kasabanın yerleşim, mücavir alan ve arazi alam 36108 Dekardır. NÜFUS DURUMU Kasaba 1992 yılında Belediye 2,179 nüfusla kurulmuştur.Kasabada 1991 yılında yapılan Nüfus sayımında 2,256 kişi, son yapılan 2000 yılı sayımında 1956 olarak kayıtlara geçmiş ve kesinleşmiş nüfus sayımıdır.Nüfusun azalma göstermesi göç, ölüm ve doğal afet ve sebeplerin yanında,politik malzeme olarak düşünüldüğünden kasıtlı yazılmadığı ifade edilmektedir. Bu düşünce Belediyeliğin lav edilmesi tehlikesini doğurmuştur.Resmi olarak nüfusu 1956'dır. Bunun 1005'i kadın, 951'i erkek olup. Genç nüfus 950, çocuk 450'dir. Kasabada potansiyel olarak genç nüfus hakimdir. İDARİ YAPISI Valilik ve idari işlemler yönünden Niğde m kurumlarına bağıl olup. Karayolları olarak Kayseri, MTA ve DSİ olarak Konya'ya bağlıdır. İçmeli,Belediye Başkanlığı bünyesinde 3 mahalleden oluşmaktadır. Belediye Başkanı: Abdülkadir YEDiER Bahçeli evler Mahallesi Muhtarı: Arif YÜKSEL Güzel yurt Mahallesi Muhtarı: Mithat ÖZER Serin evler Mahallesi Muhtarı: Ali ÖZSARAÇ YERLEŞİM TARİHİ VE KÜLTÜREL YAPISI Köyün eski adı FERHENK iken sonradan içme şifalı sularından dolayı İİÇMELİ adı verilmiştir. FERHENK (Farsça'da) kelime anlamı itibari ile SU YOLU demektir. Su ile isimler o bölgenin genel simgesidir. Tarih olarak en eski isim ise içmeli yakınındaki KOCA PINAR' dır. KOCA PINAR köyü İçmeli Coğrafi konumuna göre İçmeliye doğru etrafı tepelerle çevrili boğaz özelliği vardır. ÖZ denilen sulama suyu bu güzergahı izler ve sulu tarım yapılan bölgedir. KOCA PINAR'ın koca kelimesi halk konuşma diliyle EŞ, ÇOK BÜYÜK,YAŞLI anlamlarında ifade edildiğinden SUYU ÇOK PINAR , YAŞLI PINAR manasına gelmektedir. Bütün isimler kökü suya dayalı suyun türevleridir. (Koca pınar, Ferhenk (su yolu) ,içmeli) gibi nedenlerle köyün isminin FERHENK olması da Su Yolu manasındadır. Kasabada bulunan yaşlı insanlar geriye doğru 90¬-100 yıllık bir tarihi bilgiye sahiplerdir. Köyün eski ismi FERHENK ile ilgili bilgileri,O bölgede Frenkler'in orada yaşamış olduklarını ve Ferhenk ismini oradan aldığını söyleseler de Genel ve yöresel tarihi verilerde bu bölgede FRENKLER'in yaşamadığı bu söyleminde doğruluk payının olmadığı anlaşılmıştır. Köy yaşlılarının geriye doğru 90-100 yıllık geçmişteki hali hazır soylardaki yerleşimi bilmektedirler. Oysaki İçmeli Kasabası Kale denilen mevkiideki Kayalık içersinde Oyma Evler,Oyma Taş Mezarlar, Kabartma Resimlere bakıldığında oymaların sanat içeriği yapım ve kullanım şekilleri 250-300 yıllık bir tarihi içermektedir. Oyma evlerin kare kapı üzeri oval. ovallik üzerinde küçük kare pencere mevcut olup kapıdan girildiğinde düz oval alan ve 1 metre yüksekliğinde oturma ve yatma yeri ki köy evlerinde tahtadan yapılan sedir,somya,divan görünümüne sahip olduğu bu nedenle tarihinin çok da eskiye dayanmadığı kanısını öne çıkarmakta ve köyün 70-80 yaş civarındakilerin dede ve ninelerinden duyduklarına göre buralarda oturan insanların belli günlerde süt yoğurt ve tere yağı yemeyerek oruç tutuklarını söylediklerini.(Hristiyanlık'ta var) Bu veriden hareketle ve oyma taş mezarların kazılışlarının belli bir yöne değil kayanın şekline göre yapıldığı dikkate alındığında İslam kültürünü içermediği görülmektedir.Dikilitaş ve Koca pınar gibi yörelerde yaşayan Rum kültürüne ait olduğu Hayvancılıkla uğraşan birkaç ailenin hayvanlarını yayla olarak buraya getirerek çadır yerine kaya içersine oyma evler yaparak yaşadıkları ve ölenlerini de taş içersine kazdıkları bu mezarlara koydukları fikrini doğrulamaktadır. Buna bağıl olarak şu anda İçmeli Tesislerinin bulunduğu bölgede yakın tarihe kadar kalıntıları bulunan suyun toprak altından götürülmesi taşınmasında kullanılan kırmızı topraktan yapılma büzler (avgın) da Rum medeniyetine ait olduğu sanılmaktadır. İçmeli Kasabası sınırları içerisindeki manastır ismini almış yerin ve bölgenin varlığı da hesaba katıldığında İçmeli'nin de Dikilitaş veya yakınlarında oturan Rumların egemenliği ve kullanımından kaldığını göstermektedir. İçmeli şifalı sularının bulunduğu yerde yakın tarihe kadar büyük bir han kalıntısının bulunduğu, insanların deve ve yükleriyle kervan halinde gelip burada konakladıkları,Sivas-Kayseri-Yahyalı güzergahından gelerek İçmeli ve Pozantı üzerinden Adana'ya ulaştıkları,Doğudan gelen kervanın Güney ve Güney Batıya ulaşmak için bu han ve bu yolu kullandıkları ve Tarihi İpek Yolunun bir kolu olduğu anlaşılmaktadır. Daha sonraları eski Osmanlı tapuları ve kayıtlarına bakıldığında Niğde eşraflarından bazılarının Koca pınar ü İçmeli gibi su yolu bölgesini çiftlik olarak kullandıkları da anlaşılmaktadır. KASABADAKİ SOYLAR İçmeli Kasabasında en yerleşmiş soylar olarak bilinen 7 (Yedi) soy bulunmaktadır. BUNLAR; EMiNLER PALTALAR KÜRTOĞULLARI ---Sivas Yıldızeli'nden gelmeler. GÖYNEKSİZLER HACI İSMAİLGiLLER ÇULHALLAR ---------Karadeniz kökenli GÖKHASANLAR DAHA SONRA OLUŞAN VE YERLEŞEN SOYLAR FARSAKLAR ----Adana-Kozan tarafından gelmeler KARABEYLER MAHMUTLAR KÖSELER (Tibitler) KAMALILAR-Kayseri-Yahyalı tarafından gelmeler AVŞARLAR--Kayseri-Pınarbaşı tarafından gelmeler. TOPALALİGiLLER AŞİRETOĞULLARI (YÖRÜKlER)Tarsus tarafından SOYAKGANİ OĞULLARI İKiERGANi OĞULLARI MEMiŞLER YALÇINLAR DAYICAĞIZIMLAR AĞDEVELER HACIÖMERLER HACIHOCALAR AHMET ÇAVUŞLAR HASANAĞAGiLLER AHMETHOCAGİLLER VEYİSLER GÖÇMENLER EFEDAYIGiLLER KUNDURACILAR KUNDAKLAR bulunmaktadır. Halk etnik yapı olarak Türkmen'dir. Genelde soylar Niğde civarından gelmedir. OKUL VE EĞİTİM DURUMU Mehmet SOYLU .• Kürt oğlu Mehmet diye tanınır.(Rahmetle anıyoruz) dedeleri Aksaray'a oradan da İçmeliye yerleşmiş bir aileden gelmektedir. İçmeli Köyünün 1936 yılında Muhtarı olan Mehmet SOYLU, Rüştiye mezunudur.O dönemdeki vali ile iyi diyalog içindedir. İmece usulü ile okul yapılmasına karar verirler ve şu andaki okulun bulunduğu yerde okul yapımı başlar. Okul aynı yılda bitirilir ve eğitim başlar. 1961 yılına kadar bu okul hizmet verir. 1961 yılında yıkılarak yerine şuanda ki okul yapılır. Muhtar Mehmet SOYLU köyün ilk muhtarıdır.Soyadı kanununda da muhtardır. Okulun imece usulü yaptırılmasına köyden karşı çıkanlar olur. Vali ve muhtarın gayreti ile halkın %95'i ikna edilir. Vali desteğini alan muhtar imeceye katılmayan ve itiraz eden 5 aileden birer inek alarak satar ve okulu bitirir. 1936 yılından sonra iki dönem daha muhtarlık yapan Mehmet bey kendi rızası ile mührü devreder. Okul Lojmanı İki daireli olup sadece iki öğretmen faydalanmaktadır.Diğer Öğretmenler ise günlük Niğde'ye Öğretmen servisiyle gidip gelmektedirler. İçmeli Kasabasında eğitim-öğretimin 1936 yılında başlamış olması sebebiyle okuma yazma oranı %98'dir. BELEDİYE İçmeli Belediyesi 7 Haziran 1992 tarihinde kuruldu. ilk Belediye Başkanlığına Hasan Hüseyin ÖZSARAÇ seçilerek 20 ay görev yaptıktan sonra erken seçim nedeniyle 1994 yılındaki seçimlerde ikinci defa seçildi. Belediye Başkanlığı görevi sırasında başkan; Belediye binası ,imar planı,yapım ve uygulama yol çalışmaları,İçmeli Tesislerine ek pansiyon,ve diğer çalışmaları yapmıştır. İkinci olarak Abülkadir YEDİER Belediye başkanlığını kazandı.A.Kadir YEDİER'de aynı şekilde iki dönemdir başkanlık yapmaktadır. Belediye çalışanlan Başkan, 9 memur 5 işçi kadrosu mevcut olup toplam 15 kişiyle işler yürütülmektedir. Belediyenin makine gücü. 1 adet kamyon. 1 adet kepçe. 1 adet traktör. 2 adet yolcu otobüsü . 1 adet makam arabası (otomobil) bulunmaktadır. Kasaba'da Ambulans Sağlık Ocağı bünyesinde hizmet vermektedir. Kasabada 500 konut ,550 hane bulunmaktadır. Kasabada son beş yılda 7 hane göç 11 hane dönüş oImuştur. BELEDİYE'NİN ÇALIŞMA VE FAALiYETLERi . İçmeli Belediyesi asfalt ve stabilize yol çalışmaları. Mevcut bulunan sulama Kooperatifinin çalışma alan ve kapasitesinin yükseltilmesi ve faydalı hale getirilmesi, süt inekçiliği projesi geliştirerek 100 aileye 200 süt ineği alınarak istihdamı ve süt toplama merkezi kurarak toplu satış ve pazar oluşturmuş faaliyetler devam etmektedir. Kasabada bulunan İçmeli Tesislerini belediyenin kısıtlı imkanlarına göre çalıştırmak gelir ve geliştiricilik sağlamadığından belediyenin çalıştırması yerine, iç ve dış Turizme açılması ve kaliteli hizmet verebilmesi açısından yap işlet devret proje sistemi geliştirerek 20 yıllığına özel işletmeye devredilmiştir. Kasaba içerisindeki Sağlık Ocağı ve mezarlık arasındaki Dere ıslah çalışması projesi yapılmaktadır. Sulama Kooperatifi bünyesinde Halkın istihdamı ve hayvancılığı geliştirme projelerinden koyunculuğun gelişmesi için çalışmalar başlamıştır. Kasabada Belediye bünyesinde Biyogaz yapımı çalışmaları başlamıştır. Kasabada ayrıca Pazar günleri HALK PAZARI kurulmaktadır. HALKıN iSTiHDAM DURUMU: KASABADAKi KONUT SAYıSı : 500 KASABADAKi HANE SAYıSı : 550 KASABADA GÖÇ DURUMU : 7 hane göç-11 hane dönüş GÖÇ YERLERİ: İstanbul,Ankara,İzmir,Kayseri,Adana,Mersin,Niğde,Bursa. AVRUPA'DA ÇALIŞAN SAYISI : 5 aile KASABADAKi YABANCıLARıN SA YISI : 22 HALKIN iŞTIGAL ETTiGi MESLEK DALI :Tarım. Hayvancılık, İŞSİZLIK SAYISI : 600 kişi POTANSiYEL EGTiMLi KİŞİ SAYISI : 30 DEZAVANTAJLI İŞÇİ SAYISI : 300 AVANTAJLI İŞÇİ SAYISI : 20 AVANTAJSIZ İŞÇİ SAYISI : 150 Kasaba halkının %25'i çiftçilik, %20'si Hayvancılık %20'si de Sebze ve Meyvecilik %35'i Yazın hasattan sonra İstanbul ve Büyük şehirlerde çalışarak geçimlerini sağlamaktadırlar. HALKıN iSTiHDAM DURUMU: KASABADAKi KONUT SAYıSı : 500 KASABADAKi HANE SAYıSı : 550 KASABADA GÖÇ DURUMU : 7 hane göç-11 hane dönüş GÖÇ YERLERİ: İstanbul,Ankara,İzmir,Kayseri,Adana,Mersin,Niğde,Bursa. AVRUPA'DA ÇALIŞAN SAYISI : 5 aile KASABADAKi YABANCıLARıN SA YISI : 22 HALKIN iŞTIGAL ETTiGi MESLEK DALI :Tarım. Hayvancılık, İŞSİZLIK SAYISI : 600 kişi POTANSiYEL EGTiMLi KİŞİ SAYISI : 30 DEZAVANTAJLI İŞÇİ SAYISI : 300 AVANTAJLI İŞÇİ SAYISI : 20 AVANTAJSIZ İŞÇİ SAYISI : 150 Kasaba halkının %25'i çiftçilik, %20'si Hayvancılık %20'si de Sebze ve Meyvecilik %35'i Yazın hasattan sonra İstanbul ve Büyük şehirlerde çalışarak geçimlerini sağlamaktadırlar. ESNAF VE SANATKARLAR Kasabada faaliyet gösteren;  1 Marangoz Ali YÜKSEL  4 Adet demirci ve kaynakçıMuammer ÖZALP, Yavuz SONKUR, Mehmet YÜKSEL , Osman YÜKSEL.  1 adet Traktör tamircisi Ruhi YÜKSEL,  1 adet ayakkabı tamircisiAli ÖZSARAÇ.  1 Adet berberlzzet ÖZKAYMAK  7 Adet Bakkal ,Mini market Menderes SOYLU, Hasan ŞENEL---İzzet ÖZER---Beytullah UZUN---Menduh BiLİCİ---H.Mehmet USLU---Osman BiLİCİ ïƒ˜ 6 adet kıraathaneMuammer UZUN---Necip ŞAHiN---Burhan YILDIZELİ---Beytullah UZUN---Menduh BiLİCİ ve Arif TUNÇ,  2 adet Un fabrikasıİsa SOYAK---Hacı TEKİNSOY bulunmaktadır. Bu iş yerlerinde toplam 33 kişi çalışmaktadır. ------------------------------------------------------------------------------------------ TARIM TARIM ARAZI ALAN MIKTARl : 11,970 dekar SULU TARIM : 5,700 dekar KlRAÇ TARIM : 6,270 dekar MEYVECiLiK : 904 dekar SEBZECiLIK : 109 dekar Kasabada çiftçilik, tahılgillerden buğday, arpa, çavdar, yulaf, sebze olarak ta halkın ihtiyacı kadar mısır, fasulye, domates, gibi sebzelerin yanı sıra ticari amaçlı olarak da Şeker pancarı ve kimi yapılmaktadır. Meyvecilik de eski demode elmacılık um yavaş yavaş vaz geçerek bodur elmacılık sistemine geçmektedir.Meyvecilik potansiyeli yükselmektedir.Toprak yapısı itibari ile meyveciliğe elverişlidir. Ticari amaçlı düşünüldüğünde çiftçiyi meyvecilik ve sebzecilik projeleriyle istihdam etmek ve yönlendirmek uzun vadede istihdamı sağlayacaktır. Bunun içinde kurulmuş bulunan sulama ve kalkınma kooperatiflerinin çalışma alanlarını geniş tutarak büyümesini sağlamak üretilecek meyvelere ve sebzelere toplu Pazar aramak ve oluşturmak ürününü değerinde ve zamanında satmasını sağlamak. Bakım Gübre ve ilaç gibi ihtiyaçlarını temin etmek, bilinçli tarım Yapılabilmesi için eğitim kursları açmak bu hususta teknik hizmetler Vermek gibi proje çalışmaları başlatılmıştır. Örmek olarak ta yeni kurulan kalkınma kooperatifi adına dış kaynaklı hibe kredi ile 274 dönüm rinde, 150 dönüm bodur elma ,50 dönüm Napolyon kiraz, 50 ceviz fidanı ve 5000 adet bağ fidanı dikimi,20 dönümde hizmet tesisi olmak üzere proje yapılmış ve gerekli müracaata bulunulmuştur. HAYVANCILIK GENEL HAYVANCILIK : Süt inekçiliği ve koyunculuk KASABADA BOYOK BAŞ HAYVAN ADEDi : 600 kASABADAKi KOÇOK BAŞ HAYVAN SAYISI : 5000 HAYVANCILlKLA UGRAŞAN KİŞİ SAYISI : 20 aile 80 kişi HAYVANCILIK ALANıNDAKi İŞÇİ SAYISI : 80 HAYVANCILIK ÜRETiM VE PAZAR SİSTEMİ : Oretim bireysel, süt kooperatifi tarafından toplama ve satış merkezi oluşturulmuş. GÜNLÜK HAYVAN GÜRBE ÜRETiM MiKTARl ; 2000 kg ,ORBENiN NE ŞEKiLDE HARCANDlGI : Tarla ve bahçelere gübre olarak ve katı yakıt olarak HAYVANCILlKTA SOSYAL AKTİViTELER : yok Kasaba da Hayvancılığı geliştirme projeleri Belediye başkanı tarafında sulama kooperatifi bünyesinde 2000 yılında başlatılmış ve ilk olarak Tarım bakanlığının 100 aileye 200 süt ineği projesini harekete geçirmiş ve 200 ineği alarak dağıtımını sağlamıştır. Üretilen sütleri de toptan değerlendirilmesi için toplama merkezi kurmuş ve toplu Pazar oluşturmuş böylelikle 100 alenin geçiminde önemli yer almıştır. Aynı mahiyette küçükbaş hayvancılığı geliştirmek için 100 aileye 50 koyun 1 koç projesini harekete geçirmek için çalışmalar başlamıştır. Hayvanlardan elde edilen gübrelerin bilhassa büyükbaşlardan elde edilen yaklaşık günlük 500 Kg gübre ki belli disiplinle günlük 1 ton olabilir. Değerlendirilmesi için Biyogaz projesi uygulaması düşünülmüş bu proje 2007 yılı Nisan ayından itibaren başlamıştır.Ayrıca hayvanlar için mera ve otlak yerlerinin ıslah çalışmaları başlatılmıştır. SULAMA KOOPERATiFi İçmeli sulama kooperatifi 1986 yılında Muhtar Hurşit YıLDıZELi tarafından kurulur.ve bugün 211 üyelidir. Akarsuların yetersiz kalmasından dolayı Ahmetçeli ve sökmen mevkiinde 4 addet sondaj vurulur ve 4 su kuyusundan 3 sulamada 1 içme suyunda kullanılır. 1999 yılında Abdülkadir YEDiER belediye başkanlığı yanı sıra kooperatifin başkanlığını alır. Sulama kooperatifinde disiplin ve düzeni sağladıktan sonra faaliyetlere başlamıştır Kooperatifin sulama gelirleri yanı sıra 100 kişiye 200 inek projesi ile büyükbaş hayvancılık çoğaltılmıştır: Kooperatif bünyesinde 1 bina bir 1 süt toplama merkezi. 1 süt toplama pikabı 3 çalışanı vardır. Sütleri köylüden üreticiden kooperatif satın almakta ve toptan mandıra ve fabrikalara satılmaktadır. Böylece hem üretici hem de kooperatif kazanmaktadır. istihdam artmış gelir seviyesi yükselmiştir. Kooperatif bünyesinde koyunculuğu geliştirme projesi kapsamında 100 aileye her birine ayrı ayrı 50 koyun 1 koç projesi müracaatı yapılmıştır. TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ Sulama kooperatifinin çalışma alan ve kapsamının dar olması nedeniyle, daha büyük ve değişik projelerin gerçekleşmesi için Bu kooperatifinde kurulması zorunlu olduğundan 15,09,2003 tarihinde Belediye Başkanının öncülüğünde kuruldu. Yedi kurucu üye ve 3 yedek üyeden oluşan bu kooperatif ortak kayıtlarına başlamakla birlikte Danışmanlık firması tarafından hazırlanan İçmeli sınırlarındaki 274 dönümlük hazine arsası üzerindeki Fidancılık ve meyvecilik üzerine dış kaynaklı hibe kredi ile 150 dönüm bodur elma,50 dönüm kiraz,50 dönüm ceviz ve etrafları bağ fidanı dikimi ve kalan 20 dönümlük bölülmede hizmet binalarının yapımı projesi için arsa tahsisisine müracaat edilmiştir. Proje danışmanlık firması tarafından harekete geçilmiş birkaç ayda sonuç alınacaktır. Danışmanlık firması tarafından fizibiliteleri yapılan diğer projeleri Biyogaz,Seracılık, Hayvancılık,Rüzgar enerjisi, Gölette balıkçılık, ve pansiyon işletmeciliği, Gübre ve ilaç alım satımı, Her türlü pazarı oluşturmak ithalat ve ihracat işlerini yapmak Eğitim kursları düzenlemek kooperatif faaliyetleri olacaktır. CİFTÇİ MALLARINI KORUMA DERNEÄžİ 1992 yılında kurulmuş belediye iş yerlerinde faaliyet göstermektedir. Başkanı içmeli kasabasından Ali SONKUR'dur. SAĞLIK OCAĞI İçmeli'de İlk sağlık ocağı muhtar Reşit SOYAK döneminde yapılmıştır. İhtiyaca cevap vermediğinden belediye başkanı Abdülkadir YEDIER döneminde 3 katlı hizmet binası ve lojman ihtiyacını giderecek şekilde yeni bir bina yapılmış ve İçmeli ve çevresine hizmet etmektedir. 1 adet Ambulansı vardır. 1 Doktor, 1 Hemşire,2 Ebe,1 Ambulans şoförü,1 Hizmetli görev yapmaktadır. CAMİİ KORUMA VE YAŞATMA DERNEGi Kasabada 1 adet Cami yaşatma ve koruma demeği mevcut olup Başkanı İçmeli Serinevler Mah.Muhtarı Ali ÖZSARAÇ'tır. Kasabada 3 addet cami bulunmaktadır.İçmeli Çöplek Camii önce 70 M2 lik bir binayla hizmet vermekteydi.2003 yılında ise 70 m2lik yer yıkılarak aynı yerine 200 M2'lik yeni bir Camii yapılmış hizmete açılmış ve diğer iki Camiilerin tamirat,tadilat,bakım,onarım ve döşeme işleri yapılmıştır. İçmeli Kasabasında KUR'AN KURSU mevcut olup kurslar devamlı verilmektedir. KASABADAKİ DÜĞÜNLER VE OYUNLAR Düğünler genellikle 3 gün yapılır. Pazartesi başlar Perşembe bitirilir veya Cuma başlar Pazar bitirilir.Düğünler daha önceleri Davul ve Zurna eşişliğinde yapılırken son yıllarda yerini Orkestralara bırakmıştır. Düğünlerde eskiden davet çağrı(köy tabiriyle OKUYUNTU) ile yapılırken şimdi yerini modem kartlar almıştır. Düğün başladıktan sonra erkek tarafı damat evinde. Kız tarafı gelin evinde toplanır hayırlı olsundan sonra genellikle kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yerlerde mahalli ört ve adetlere göre türkü söyler folklor oyunları oynarlar. Kına gecesi erkek tarafının katılımı ile kız evinde İkindiden sonra yapılır. Kına gecesi çok önemlidir. Kızın ana ocağı evinden aynlacağını hissettirildiği ve türkülerle ağıtlarla anlatıldığı gündür. Daha sonraki günde gelin alma ve takı töreni ile son bulur. Düğünlerde Halay olarak: Üç ayak. Malatya, harman dalı, lor ki, karanfili, Horon gibi, oyunlar oynanır. Kol oyunu olarak : İç Anadolu folkloru ağırlıklı, Çiftetelli, Konyalı, Fidayda, Çiçekdağı, kesik çayır,Sarı Yıldız,ve buna benzer hareketli oyun havaları gibi oyunlar oynanır. Tiyatroya yönelik oyunlar pek mevcut değildir. İÇMELİ KASABASI TARİHİ VE TURİSTİK YERLERİ İÇMELİ TURİSTİK TESİSLERİ İçmeli tesissileri kasabanın doğu girişinde, 20 dönümlük bir yerde istihdam edilmiş doğal kaynaklı olup konaklama tesislerinin önüne getirilerek şadırvan şeklinde yapılarak. hizmete açılmış, aynca 10 tuvalet yapılmış 20 yataklı pansiyon işletme inşaatı devam etmekte iki belediye görevlisi hizmet vermektedir Sadece iç turizme açıktır. Dış turizm ve kaliteli iç turizm hizmeti verebilmesi için belediyenin imkanları yetmemektedir. Belediye tarafından yap işlet devret modeli ile özel şirkete devredilmesi tasarlanmış ve talip oaln İçmelili bir şahısa kiralanmıştır.. Su tahlilleri yaptınimış, böbrek taşları, kabızlık hazımsızlık, şişkinlik, cilt hastalıkları, mantar hastalıkları, idrar yolları rahatsızlıkları gibi birçok hastalığın Doğal tedavisinde kullanılmaktadır. Özel şirkete devri ile daha kaliteli tesis ve hizmet verilmesi planlanmaktadır. İÇMELİ TARİHİ YERLERİ Tarihi ve turistik olarak kale mevkiindeki kaya üzerine oyulmuş taş mezarlar, ve kayalar içerisinde oyulmuş oyma evler, kayaların yüzlerine yapılmış ve sonradan tahrip edilmiş kabartma resimler, ayrıca kale diye tabir edilen tepe üstü taşlık bölgede taş temeller vardır. İçmeli'nin manastır denilen bölgede de temel kalıntılar mevcuttur.traverter mermer ocakları bulunmaktadır. Tarihsel kalıntılar Rum medeniyetine aittir. sit alanı ilan edilmiş ve koruma altına alınmış yerler yoktur. iÇMELiLi SANATKARLAR Ali ERCAN, 1931 yılında İçmeli Kasabasında doğar. 6 yaşında annesini 7 yaşında babasını kaybeder. 8 yaşında saz öğrenip çalıp söylemeye başlar. 18 yaşında İstanbul Radyosunun sınavını kazanır. 1951 yılında Niğde de evlenir. 1962 yılında " kara kaş gözlerin elmas" türküsü ile bütün yurtta tanınır. 1964 yılında" Adana ya bir kız geldi gördün mü"'yü çıkarır. 65 in üzerinde plak doldurmuştur.Şimdilerde kendisini İslami eserler vermeye adamış ve bu alanda da isim yapmıştır. "Kara kaş gözlerin elmas ve Niğde türküleri" isimli kitabı vardır. Kitabında " Niğde folklorunda gelecek kuşaklara küçücük bir hizmetim dokunursa kendimi mutlu sayarım " diyen sayın Ercan büyük bir hizmet yapmıştır.Kitap üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümünde kendi çalışmaları, eserleri. İkinci bölümünde Niğde dolaylarından derlediği Niğde türküleri. Son bölümünde İslami ilahi ve şiirler bulunmaktadır. Niğde folkloru ve Niğde halk türküleri yönünden güzel bir kaynak kitaptır. KASABANIN ARAZİ YAPISI VE GENEL DURUMU Kasabanın yerleşim ve arazi alanı toplam olarak 36108 dekardır. Yarıya yakın miktarı dağlık tepelik ve kullanılmaz arazi yapısına sahiptir. Tarım arazisi olarak kullanılan kısım 1tepelerle çevrili meyilli arazi yapısına sahip ortadan sulama özlerinin geçtiği boğaz görünümündedir, Toprak humuslu yapıya sahiptir..Genelde su problemi yoktur. Hayvancılık ve meyveciliğe elverişlidir. Güney Doğusunda bulunan Toroslar-Demirkazık ve Ala dağlar da kışın kayak ve av sporları yapılmaya müsaittir. METEOROLOJİK VERİLER NİĞDE İLİNİN SON 66 YILLIK ORTALAMA İKLİM VERİLERİ AYLAR Aylık Yağış Miktarı Ortalama Sıcaklık Ortalama Nisbi nem En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık Güneşli-Güneşsiz Gün Sayısı OCAK 36,2 -0,5 72 -27,0 18,6 ŞUBAT 34,4 0,8 69 -24,2 20,3 MART 34,8 4,6 63 -23,9 26,4 NISAN 43,1 10,5 57 -8,7 29,9 MAYIS 52,5 15,1 55 -2,6 33,0 HAZIRAN 27,2 19,2 49 3,5 35,0 TEMMUZ 4,3 22,4 43 5,5 38,0 AGUSTOS 4,9 21,1 42 6,5 37,8 EYLUL 9,0 17,6 47 -0,7 34,6 EKIM 25,4 12,0 57 -8,2 32,0 KASIM 30,5 6,2 64 -19,5 25,0 ARALIK 41,4 1,6 72 -24,0 21,2 TOPLAM 343,8 11,0 58 27,0 38,0 335-30 İÇMELİLİ OLUPTA ŞU AN KİM NEREDE SIRA ADI SOYADI ÜNVANI ÇALIŞTIĞI YER 1- Ahmet ŞAHİNÜÇER Öğretmen Adıyaman 2- Yasin ŞİMŞEK ” Niğde/Bor 3- Bekir ŞİMŞEK ” Niğde 4- Saygı ÖZSARAÇ ” Mersin 5- Sinan AKSOY ” Erzurum 6- Hikmet SOYAK ” Samsun 7- Ali ULUSOY ” Niğde 8- Rahmi TÜRKMEN ” Niğde 9- Hasan YILDIZER ” Ankara 10- Şerife YILDIZER ” Ankara 11- Mustafa ŞAHİNÜÇER ” İzmir 12- Harun TURHAN Öğretim üyesi Niğde 13- Harun TEKİNSOY Öğretmen Mersin 14- Yılmaz İKİER ” Niğde 15- Ahmet SOYER ” Mersin 16- Hasan TÜRKER ” Niğde 17- Ahmet ŞENEL ” Niğde 18- Hasan YÜKSEL ” İstanbul 19- İlkay SAĞLAM ” İstanbul 20- Özlem YILDIZER ” Ankara 21- Ömer YÜKSEL Emekli Öğretmen Niğde 22- Ramazan AKSOY ” 23- Yaşar ŞENEL ” 24- Gülden ŞENEL ” 25- Asiye SOYER ” Mersin 26- Mustafa TEKİNSOY Psikolog Mersin 27- Hüseyin GELSİN İmam-Hatip Aksaray 28- Yusuf SOYER Emekli İ.H. Tarsus 29- Yaşar TORUN İmam-Hatip Niğde/Çamardı-Orhaniye 30- Ramazan ÖZÇELİK ” ” Niğde/Çavdarlı 31- Yücel(Tuncer) ĞÖKSEL ” ” Niğde/Ovacık 32- Cebrail UlLUSOY ” ” Niğde 33- İlyas SOYER ” ” Mersin 34- Şükrü SOYER ” ” Mersin 35- Beytullah ÖZALP ” ” Niğde/Hacı Abdullah Kas. 36- Adem GELSİN ” ” Kayseri/Yahyalı 37- Hüseyin TURHAN İmam Hatip Mersin 38- İlyas ÖZKAYMAK ” ” Mersin 39 Hüseyin SONKUR ” ” Niğde/Bor 40- Sinan ŞAHİN ” ” Niğde/Bor 41- Yunus YILMAZ ” ” Niğde/Konaklı 42- İdris YILMAZ ” ” Niğde/Sazlıca 43 Ramazan ŞİMŞEK ” ” Niğde/Elmalı 44- Yasin İNAN İmam-hatip Kayseri 45- Hüseyin İNAN ” ” Niğde/Hüyük 46- Veysel SOYER ” ” Kayseri 47- Yunus ŞİMŞEK ” ” Niğde/Bor 48- Musa ŞİMŞEK ” ” Niğde/Bor 49- Selman ÖZSARAÇ ” ” Niğde/Aşlama Köyü 50- Ramazan ÖZALP ” ” Erzurum/Tekman 51- Fatih ÖZÇELİK ” ” Bolu/Yukarı Pelitli Köyü 52- Necip ŞAHİN Polis Memuru Sakarya İsmail ÖZDEMİR ” ” Mersin 53- İsmail YEDİER ” ” İstanbul 54- Onur SOYAK ” ” İstanbul 55- Mustafa ŞAHNÜÇER ” ” İstanbul 56- Tahir YÜKSEL ” ” İstanbul 57- Abdullah SOYAK ” ” Mersin 58- Sinan SOYER Doktor İstanbul 59- Mutlu(Ümit)TEKGÜNDÜZ Doktor Konya 60- Muharrem TALAY Serbest Muhasebeci İstanbul 61- Ferdai SAĞLAM Savcı 62- Ali TURHAN(ŞÜKRÜOĞLU) Emekli Başçavuş 63- Özgür YÜKSEL Hemşire Niğde 64- Kazım YÜKSEL Sağlıkçı Gümüşhane 65- Davut KONAÇ Labarant Niğde 66- Zekeriya AKSOY Uzman Çavuş Tekirdağ 67- Muhammed ÖZÇELİK Astsubay Çavuş 68- Erhan TEKGÜNDÜZ Astsubay 69- Ömer İNAN Kayseri 70- Mustafa İNAN Yurt Müdürü Kayseri 71- Ahmet TÜRKMEN Emekli 72- Hikmet SOYER Memur(Nüfus Müd.) Niğde 73- Efendi ÖZSARAÇ Memur(Nüfus Müd.) Niğde 74- Mehmet SAĞLAM Memur(Nüfus Müd.) Niğde 75- İdris SOYER Memur(Milli Eğitim) Niğde 76- Kısmet ER Müdür(Kütüphane) Niğde 77- Fatma TANGOÇ Müdür(Dershane) Niğde 78- Yaşar YILMAZ İş Adamı(Galerici) Niğde 79- Mustafa TÜRKMEN İş Adamı(Galerici) Niğde 80- Nurettin TÜRKMEN İş Adamı(Galerici) Niğde 81- Muharrem ÖZSARAÇ İş Adamı(Galerici) Niğde 82- Hacı ÖZDEN İş Adamı(Özden Market) Niğde 83- Durmuş ÖZDEN İş Adamı(Özden Market) Niğde 84- Davut ÖZDEN İş Adamı(Marketçi) Niğde 85- Mustafa ÖZÇELİK İş Adamı(Marketçi) Niğde 86- Bekir ÖZÇELİK İş Adamı(Marketçi) Niğde 87- Musa-Hasan ÖZSARAÇ İş Adamı(Marketçi) Niğde 88- Hikmet ÖZDEMİR İş Adamı(Marketçi) Niğde 89- Erol ÖZDEMİR İş Adamı(Marketçi) Niğde 90- Muhsin YILMAZ İş Adamı(Marketçi) Niğde 91- Nevzat ÖZALP İş Adamı(Oto Tamircisi) Niğde 91- Hikmet SOYLU İş Adamı(Elektrikçi) Niğde 92- Savaş TURHAN ve Kard. İş Adamı(Turhanlar Parke) Niğde 93- Süleyman ÖZDOĞAN İş Adamı(Müteahhit) Niğde 94- Burhan TEKGÜNDÜZ Emekli Niğde 95- Ali SAKAYRA Emekli Niğde 96- Mustafa TEKGÜNDÜZ Memur(Sivil Savunma) Niğde 97- Yunus ŞENEL Zabıta Niğde 98- Mustafa ÖZBAKİ Devlet Has. Niğde 99- Yaşar TEKGÜNDÜZ Devlet Has. Niğde 100- Harun BİLİCİ Tarım İl Müd. Niğde 101- Hamza SOYAK İl Özel İdaresi Niğde 102- Ramazan SOYAK İl Özel İdaresi Niğde 103- Abidin ÖZSARAÇ İl Özel İdaresi Niğde 104- Halil YILDIZELİ İl Özel İdaresi Niğde 105- Ali TURHAN İl Özel İdaresi Niğde 106- Bekir YÜKSEL Muhasip Niğde/Çavdarlı Kas. 107- Yaşar YÜKSEL Şoför Niğde/Çavdarlı Kas. 108- Ömer ÖZÇELİK Mühendis İstanbul 109- Celal SOYDAN İş Adamı(Müteahhit-Galer.)Mersin 110- Mustafa TURHAN ve Kard. İş Adamı(Toptan Gıda) Niğde 111- Ahmet YILMAZ ve Kard. İş Adamı(Toptan Gıda) Niğde 112- Davut ÖZÇELİK ve Kard. İş Adamı(Toptan Gıda) Niğde 113- İsmet SOYDAN İş Adamı(Toptan Gıda) Mersin 114- Veli SOYER İş Adamı(Toptan Gıda) Mersin 115- Yusuf SOYER İş Adamı(Marketçi) Mersin 116- Mustafa SOYER İş Adamı(Marketçi) Mersin 117- Hacı SOYDAN İş Adamı(Marketçi) Mersin 118- Murat SOYER İş Adamı(Toptan Gıda) Mersin 119- Muzaffer TUNÇ İş Adamı(Marketçi) Mersin 120- Cemil SOYLU İş Adamı(Toptan Gıda) Adana 121- Mustafa YÜKSEL ve Oğul. İş Adamı(T.Gıda-Marketçi) Adana 122- Davut SOYLU İş Adamı(Nakliyeci) Adana 123- Davut YILMAZ İş Adamı(Toptan Gıda) Adana 124- Muammer YILMAZ İş Adamı(Toptan Gıda) Adana 125- Ömer SOYDAN İş Adamı(T.Gıda-Markt.) Adana 126- Arif SOYDAN İş Adamı(T.Gıda-Markt.) Adana 127- Talip AKSOY İş Adamı(T.Gıda-Markt.) Adana 128- Ahmet SOYDAN İş Adamı(Turizmci Rehber)Adana 129- Mustafa YILMAZ İş Adamı(Nakliyeci) Adana 130- Mustafa TEKİNSOY İş Adamı(Muhasebeci) Adana 131- Durmuş USLU İş Adamı(Müteahhit) İzmir 132- Baba Ali YILDIZELİ İş Adamı(İnşaatçı) İzmir 133- Nurettin YILDIER İş Adamı(Müteahhit) Muğla 134- İzzet SAKARYA İş Adamı(Elektrikçi) Bursa 135- Talat SAKARYA İş Adamı(Elektrikçi) Bursa 136- Mehmet SAKARYA İş Adamı(Elektrikçi) Bursa 137- Mustafa SAKARYA İş Adamı(Elektrikçi) Bursa 138- Ramazan AKSOY İş Adamı(Hırdavatçı) İskenderun 139- Ramazan TEKİNSOY İş Adamı(Kabzımal) İskenderun 140- Yaşar AKSOY İş Adamı(Kabzımal) İskenderun 141- İsmail YÜKSEL Emekli İskenderun 142- Ramazan TEKGÜNDÜZ Emekli İskenderun 143- Muammer AKSOY Emekli İskenderun 144- Ali ÖZALP İş Adamı(Madenci) İstanbul 145- Musa Zekeriya SOYER İş Adamı(Madenci) İstanbul 146- Burhan SOYER İş Adamı(Madenci-B.eşya) İstanbul 147- Mustafa SOYAK İş Adamı(Kömür-B.Eşya) İstanbul 148- Osman SOYER İş Adamı(Marangoz) İstanbul 149- Tuğrul SOYAK İş Adamı(Marketçi) İstanbul 150- İsmet ÖZDOĞAN İş Adamı(Müteahhit) İstanbul 151- İlhan ÖZSARAÇ İş Adamı(Beyaz Eşya) İstanbul 152- Ömer ÖZSARAÇ İş Adamı(Beyaz Eşya) İstanbul 153- Mustafa TUNCEL İş Adamı(Beyaz Eşya) İstanbul 154- Mustafa UYSAL İş Adamı(Beyaz Eşya) İstanbul 155- Harun ÖZKAYMAK İş Adamı(Beyaz Eşya) İstanbul 156- Musa ÖZALP İş Adamı(Beyaz Eşya) İstanbul 157- H.Mahmut ŞAHİN İş Adamı(Beyaz Eşya) İstanbul 158- Devril YILDIZELİ İş Adamı(Beyaz Eşya) İstanbul İÇMELİ KASABASINA ŞİMDİYE KADAR EMEÄžİ GEÇENLER İÇMELİ'DEKİ “İLK”LER İçmeli'de ilk okul 1936 yılında Muhtar Mehmet SOYLU tarafından, ilk Soyadı kanunu uygulaması Muhtar Mehmet SOYLU, İlk Kuran ve Din bilgileri kursu Hafız Hacı Emmi İsmail ULUSOY, ilk ağaçlandırma 1955 yılında Muhtar Beybaba H.Eyüp YÜKSEL, ilk Elektrik şebekesi 1973 Yılında muhtar Yusuf YILDIZER, ilkokul derneği Ö9. Ramazan YILDIZER, Hacı ÖZALP, R.ŞAHiN, ilk telefon şebekesi ve birçok hizmet Hikmet SOYLU, ilk Sulama kooperatifi 1986 yılında Muhtar Hurşit YILDIZELİ, ilk Köprü ve yol 1983 de Muhtar Mehmet SONKUR, ilk olarak içme Tesislerine tek sosyal salon ve WC.Hurşit YıLDıZELi, ilk Sağlık ocağı Raşit SOYAK, ikinci Sağlık ocağı Başkan Abdülkadir YEDiER, İlk Belediye binası ve müştemilatı yapımı Hasan Hüseyin ÖZSARAÇ Son Elektrik şebekesi revizyonu Başkan Abdülkadir YEDiER, ilik: Hayvancılık projesi başkan Abdülkadir YEDiER, ilk Süt toplama ve Pazar oluşturulması Başkan Abdülkadir VEDiER, ilk Tarımsal Kalkınma kooperatifinin kurulması Başkan A.Kadir YEDiER, ilk proje araştırma danışmanlık hizmeti Başkan Abdülkadir YEDiER, İlk teknolojide kasabamızı internette tanıtan Selman ÖZSARAÇ, İlk Kasabaya ait Web Sitesini hazırlayan Selman ÖZSARAÇ ilk Tarihsel ve Kültürel araştırma ve kasabanın tanıtımı kitapçığı hazırlama Başkan Abdülkadir YEDiER tarafından yapılmıştır. Sonuçta; Muhtar ve Belediye başkanı olmadan unvan taşımadan hizmet etmiş kişiler mutlaka vardır. Onlar şüphesiz ki meçhul kahramanlardır. Hizmet bir bayrak yarışıdır. Devamlı koşmak ve el üstünde tutmak gerekir. Kişi bıraktığı eserle yaşar, Ölümden sonrada adını yaşatmak ve yaşamak istiyorsan kalıcı bir eser bırakmak zorundasın, Hizmet etmek eser bırakmak her insana nasip olan şeyler değildir. Doğru ve kalıcı yapılan hizmet sonunda,yanacak her ıŞık, bırakılan her eser gelecek nesillerin görsel okulları olacaktır. Bu okullardan yetişecek her fidan emniyet içersinde büyüyecek budaksız dal salarak çoğalacak ve yücelecektir. iştir kişinin aynası lafa bakılmaz. Dünyadaki bütün mahlukat insana hizmet için yaratılmıştır.Eksik bilgi ve yanlışlıklardan ve bu kasabaya hizmet etmiş diğer ismini ve hizmetini yazamadıklarımızdan da ayrıca özür dileriz. Bu kasabaya zerrecik hizmeti geçenlere teşekkür ediyor. Ölenleri rahmetle anıyoruz. Metni Yeniden Yazan ,Düzenleyen,Güncelleyen: Selman ÖZSARAÇ Designed By Ergenekon51 © 2007.Her Hakkı Saklıdır. Lütfen Emeğe Saygı.İzinsiz ve kaynak göstemeden alıntı yapılamaz… İÇMELİ KASABASI HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN: icmeli.bel.sitemynet.com www.icmeli.web.tr.tt www.ergenekon.net.turk.tc © @ © @ © @ © @ © @ http://www.yerelnet.org.tr/icmeli İçmeli Belediyesi <br />http://www.turkuler.com/ozan/aliercan.asp Ali ERCAN (ozan) tyt

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki İçmeli, Niğde maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesi kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.Yorumlar - Lütfen konu (İçmeli, Niğde) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

Misafir: senin araştırman eksik noksan ve nakıs bilgiden bilimden araştırmadan uzak temamen kulaktan duyum araştırma yok kasabada culfalar diye bir sülale var sen inkar etsende bu insanlar var bukadar bilgiye ulaşamıyacaksan böyle ince işlere girmede bilgiyi kirletme - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.