İki nokta

İki nokta bir noktalama işaretidir.==Nerelerde Kullanılır?==1. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna kullanılır:<br />``Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve İnönü!`` (Falih Rıfkı Atay)``- Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?``<br />``Ziraatçı sayar:``<br />``- Yulaf, pancar, zerzevat, tütün…`` (Falih Rıfkı Atay)2.

İki nokta bir noktalama işaretidir.

Nerelerde Kullanılır?

1. Kendisinden sonra örnek verilecek cümlenin sonuna kullanılır:<br /> Yeni harfler alındıktan sonra eski yazı ile bir tek kelime bile yazmayan iki kişi görmüşümdür: Atatürk ve
Atatürk, 1881 yılında Selânik'te doğmuş ve 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş, Türk asker ve devlet adamı. Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu'da başlayan Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi'nin askerî, fikrî ve siyasi önderliğini yapmış; modern Türkiye'yi oluşturan devrim ve reformları gerçekleştirmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İnönü!
(
Eskişehir ilinin bir ilçesidir. Bozüyük-Kütahya yolu üzerindedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Falih Rıfkı Atay) - Buğdayla arpadan başka ne biter bu topraklarda?<br /> Ziraatçı sayar:<br /> -
Falih Rıfkı Atay (1894 - 1971) 1894 yılında İstanbul'da doğdu. Fıkra, makale, gezi türlerindeki gazete yazılarıyla ve özellikle Atatürk'ü yakından tanıtan anılarıyla ün kazanan Falih Rıfkı Atay, Kovacılar semtindeki Rehberi Tahsil Rüştiyesi'ni bitirdikten sonra Hüseyin Cahit Yalçın'ın müdürlük yaptığı Mercan İdadisi'nde öğrenimini tamamladı. Darülfünunun Edebiyat bölümünü bitirdi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yulaf,
Familyası: Buğdaygiller (Graminae). Türkiye’de yetiştiği yerler: İç Anadolu, Marmara, Akdeniz bölgeleri.

50-150 cm boyunda, bir yıllık otsu bir tahıl bitkisi. Yulafın çiçek durumu arpa ve buğdaydan çok farklıdır. Burada başak yerine bileşik salkım durumu yer alır. Başakçıklar 2-3 çiçekli olup, eksen üzerinde salkım şeklinde dizilmişlerdir. Kılçık nispeten kısadır. Kavuzlar tânelere yapışıktır. Tarımda kullanılan türü Avena Sativa’dır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
pancar, zerzevat,
Yemeklik pancar diye de nitelendirilen Pancar'ı veren bitkisi, Ispanakgiller'dendir. Pancarların, aralarında konumuzu ilgilendiren yemeklik kırmızı pancardan başka, şekerpancarı ile hayvanlar için yem pancarı da dahil olmak üzere 15 kadar türü vardır. Çiçek saplarıyla l-15 m. kadar boylanabilen ve anayurdu Avrupa kıtası olan kırmızı pancar, ülkemizde de bolca yetiştirilen ikiyıllık otsu bir bitkidir.

Birinci yılı içinde bitkinin toprakaltı yumrularıyla topraküstü yeşil kısımları, ikinci yılın
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
tütün…
(Falih Rıfkı Atay) 2. Kendisinden sonra açıklama yapılacak cümlenin sonunda kullanılır:<br /> Bu kararın istinat ettiği en kuvvetli muhakeme ve mantık şu idi: Esas,
Tütün (Nicotiana), Solanaceae (patlıcangiller) familyasından Nicotiana cinsinden yaprakları sigara yapımında kullanılan bir yıllık otsu bitki türlerine verilen ad.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır.
(
Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mustafa Kemal Atatürk)<br /> Kendimi takdim edeyim: Meclis kâtiplerindenim. (Falih Rıfkı Atay)<br /> 3. Ses biliminde uzun ünlüyü göstermek için kullanılır:<br /> a:ile, ka:til, usu:le, i:cat. 4. Edebî eserlerdeki karşılıklı konuşmalarda, konuşan kişinin adından sonra kullanılır:<br />
Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, 1881 - 1938 yılları arasında yaşamış ulusal önder. 1881 yılında Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi 14-15. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleşti.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bilge Kağan: Türklerim, işitin!
<br /> Üstten gök çökmedikçe<br /> alttan yer delinmedikçe<br /> ülkenizi, törenizi kim bozabilir sizin?<br /> 5. Genel Ağ adreslerinde kullanılır:<br /> <nowiki>http://tdk.org.tr</nowiki>'' 6.
Bilge Kağan, 683 yılında doğdu. Babası Göktürk Devleti'ni yeniden kuran İlteriş Kutlug Kağan, annesi İlbilge Hatun'dur. 8 yaşında babasını yitiren Bilge, 24 yıl boyunca Göktürk Devleti kağanlığı yapan amcası Kapağan Kağan'ın elinde büyüdü.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Matematikte bölme işareti olarak kullanılır:<br /> 56:8=7, 100:2=50

Kaynaklar

  • http://tdk.org.tr/yazim/kurallar.htm Yazım Kuralları, Türk Dil Kurumu
  • http://yazim.sitesi.ws Temel Yazım Kılavuzu, Türkçe yazan ve konuşan herkes için vazgeçilmez bir kaynak.

    Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
    Matematik, sayma, ölçme, cisimlerin şekillerini tanımlama gibi temel işlemlerden ortaya çıkan ve yapı, düzen ve ilişkileri inceleyen bilim dalı. Mantıksal irdeleme ve nicel hesaplamaları konu alan matematik, idealleştirme ve soyutlamalara dayanır.
    ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.    Yorumlar - Lütfen konu (İki nokta) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.