İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisliği malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır.Medeniyetin temel taşlarını projelendiren ve uygulayan mühendislik türüdür. Mühendisliğin anası kabul edilir. İngilizcesi Civil Engineering olup, Medeniyet Mühendisliği olarak tanımlanmaktadır.

İnşaat MühendisliğiBirleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de bulunan Burç Halife, 2010 Ocak ayından bu yana dünyanın en yüksek yapısı ünvanını almıştır.[1]
İ nşaat mühendisliği malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır.Medeniyetin temel taşlarını projelendiren ve uygulayan mühendislik türüdür. Mühendisliğin anası kabul edilir. İngilizcesi "Civil Engineering" olup, "Medeniyet Mühendisliği" olarak tanımlanmaktadır.

İnşaat mühendisliğinin genel faaliyet alanları

 • Mühendislik yapıları, yani şehirleşmede alt yapılar, köprü,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  karayolu,
  Yerleşim merkezlerini karadan birbirine bağlayan yol.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  tünel,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  demiryolu,
  Paralel iki çelik ray döşenmiş özel bir geçit yolu. Demiryolunda, herhangi bir hareket ettirici kuvvetle çekilen (buhar makineli, dizel motorlu ya da elektrik motorlu lokomotif) hareket edebilir. Materyal yük ve yolcu vagonu, vagonet...
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  hava alanı,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  liman.

 • Su temini ve dağıtımı,
  Liman Gemilerin barındıkları, yük alıp boşalttıkları, yolcu indirip bindirdikleri, çeşitli tesisleri bulunan tabii veya sun'i olan deniz kenarı. Eski çağlardan beri tabii halde olan körfezler liman vazifesini görmüş, tekniğin ilerlemesiyle sun'i limanların yapımına ve kullanımına başlanmıştır.

  Tabii limanlardan faydalanılması, gemicilik tarihi ile başlar. Fakat sun'i limanların kullanma tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Eskiden en büyük liman faaliyetleri Akdeniz'de toplanmıştı.Çünk
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kanalizasyon ağı,
  Kanalizasyon Köy, kasaba ve şehirlerde, yer altına döşenen ve binalardan, sanayi tesislerinden gelen kullanılmış sularla yağmur sularının toplanıp meskun sahadan uzaklaştırılmasını sağlayan sistem.

  Bina tesisatı, bina bağlantıları, kanallar, pompa istasyonları, tasfiye tesisi, tahliye ağzı kanalizasyon sistemlerinin elemanlarıdır.

  Kanalizasyon tesisatında malzeme olarak, pişmiş kil, asbestli çimento, beton, sert plastik kullanılmaktadır. Bunların kesitleri daire, yumurta ve elips şe
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  , .

 • Elektrik enerjisi üretimi, sulama ve doğal afetlerden korunmak için baraj ve
  BARAJ Alm. Staudamm, Fr. Barrage, İng. Dam.

  Bir akarsu vadisini kapatan ve arkasında su biriktiren; enerji üretimi, içme için kullanılma, sulama suyu temini ve akarsuların düzenlenmesi gibi pekçok gayeye hizmet eden ekonomik faydası büyük olan tesisler.

  Barajlar, ağırlık, kemer ve payandalı olarak betondan veya toprak ve kaya dolgudan yapılırlar. Bunların karışımı şeklinde de yapılabilir. Birkaç yüz metre yükseklikte ve kilometrelerce uzunlukta o
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  gölet.

 • Yapılarda hasar analizi, onarım ve güçlendirme.

 • Yapım ile ilgili her türlü konu

  İnşaat mühendisleri yapıların taşıyıcı sistemine ait hesaplamaları yapar (statik hesap). Bu hesaplamalara göre aks aralığı, kullanılacak malzemeye göre

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kolon,
  Kolon, herhangi bir yapı türünde, düşey yükleri yerçekimine direnerek zemine ileten düşey yapı elemanıdır. Kolonlar birbirlerine kirişler vasıtasıyla bağlanarak yapıyı ayakta tutan temel elemanlardan biridir.Yapı tarihinin en başından beri yapıları ayakta tutmak için kullanılagelmiştir. Başlangıça taş, ağaç gibi doğal malzemeler kolon yapımında kullanılmışsa da modern teknolojinin gelişmesi ile birlikte bir tür yapay bağlayıcı olan çimento ve iskeleti oluşturan çelikten imal edilmiş be
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kiriş boyutları ve (betonarme ise)

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  donatı yoğunluğu, (çelik yapı ise) profil tipi seçilir. Sanılanın aksine mekanları tasarlamazlar, tasarım taşıyıcı sistemi direkt ilgilendirmiyorsa
  Donatı, betonarme elemanı oluşturan iki asli unsurdan biridir. Beton basınca karşı çok iyi çalışan bir malzeme olmasına rağmen çekme dayanımı çok düşüktür. Çekme bölgesindeki gerilmeleri karşılamak üzere, bu bölgeye çelik çubuklar yerleştirilir. Betonarmede donatı olarak genellikle yuvarlak çubuklar kullanılır. Donatı çapı Φ(fi) simgesi ile tanımlanır. Örneğin Φ16, çapı 16 mm olan betonarme çeliğidir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  mimar tarafından yapılır. Taşıyıcı sistemi ilgilendiren tasarımlar mimar ve mühendis arasında birkaç kez gidip gelerek tamamlanır. Endüstri devrimi öncesi mimarlıkla birlikle yapılan meslek gelişen teknoloji ve hesaplamalarla mühendislik ve mimar olarak ayrılmıştır. Bir mimarın yapının taşıyıcı sistemi hakkında hiçbir sorumluluğu yoktur. Ancak yapıyı projelendiren mühendis tüm sorumlulukları üzerine almış kabul edilir.

  Ülkemizde,


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Belediyeden bir projenin onay alabilmesi için lisanslı bir İnşaat Mühendisi tarafından yapıldığını belirten imzayı taşıması gerekir. Son yıllarda ülkemizde uygulamaya geçen "
  BELEDİYE Alm. Stadtverwaltung (f), Fr. Municipalite (f), İng. Municipality. Bir belde halkının ortak, mahalli ihtiyaçlarını karşılayan ve hizmetlerini gören, kamu tüzel kişiliğine sahip mahalli idare birimi, şehremaneti. Belediye kelimesi kökü bakımından Arapça olan ve bir insan topluluğunun yerleşme niyeti ile oturduğu yer anlamını taşıyan belde kelimesinden gelir. Beldeye ilişkin kuruluş veya yönetim anlamındadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  " sayesinde her tür yapı inşaası eskiye nazaran daha sıkı bir biçimde denetlenmekte, özellikle yapının imal aşamasında yapılan yanlışlıklar ve hatalar önlenmektedir.

  Uzmanlık dalları

 • Yapı Anabilim Dalı


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mekanik Anabilim Dalı

 • Tanımı


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Yapı İşletmesi Anabilim Dalı

 • Tüm inşaat uygulamalarında sahada meydana gelen işlerin tanzimi ve işin bitirilmesi için yapılan tüm çalışmalar yapı işletmesinin alanına girer. Bir Projenin tanımlanmasıyla başlar.Proje;belirli bir süre kısıtlaması olan, belirli yerde,başlangıç ve bitiş tarihleriyle sınırlandırılmış olmalıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yapı Malzemesi Anabilim Dalı

 • Yapı Malzemesi Anabilim Dalı, inşaat başlatabilmek, sürdürebilmek ve nihayetinde tamamlayabilmek için gerekli olan, başta taşıyıcı sistem elemanlarında olmak üzere, kullanılan malzemeleri irdeler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Geoteknik Anabilim Dalı

 • Geoteknik anabilim dalı zemin mekaniği ve temel inşaatı bilim dallarının her ikisini birlikte içine alan anabilim dalı, geoteknik anabilim dalıdır. Geoteknik anabilim dalı; tüm yapıların (binalar, köprüler, barajlar, dayanma duvarları, silolar, yollar vb.), zemin ortam üzerine veya içine güvenli ve ekonomik olarak yerleştirilmesi ile ilgilidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ulaştırma Anabilim Dalı


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Hidrolik Anabilim Dalı


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız. • Dış bağlantılar

 • http://www.serki.com İnşaat Mühendisliği Veritabanı İnşaat Mühendisliği Veritabanı.

 • http://www.insaatbolumu.com www.insaatbolumu.com

 • http://www.insaatforumu.com www.insaatforumu.com

 • http://www.e-insaat.biz www.e-insaat.biz E-inşaat Online İnşaat Dergisi

 • http://www.mhk.itu.edu.tr www.mhk.itu.edu.tr İTÜ Mühendisliğe Hazırlık Kulübü

 • http://www.ce.boun.edu.tr/eng/index.asp Boğaziçi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

 • http://www.ins.itu.edu.tr Istanbul Teknik Universitesi Insaat Muhendisligi

 • http://www.istanbul.edu.tr/eng/insaat İstanbul Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

 • http://www.betonarme.com www.betonarme.com Gelişmette olan bilgi paylaşım alanıdır.

 • http://insaat.balikesir.edu.tr Balıkesir Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

 • http://www.mmf.gazi.edu.tr/insaat Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

  İnşaat Mühendisliği Resimleri


  • Deprem, Çin hasarlı bina (2008).

  • Pont du Gard, Fransa, milattan önce 19'da yapıldığı tahmin edilen Roman su kemeri.

  • Burj Dubai, dünyanın en yüksek yapısı, inşası bitmiştir.

  • İskoçya'da, 2 kanalı birbirine bağlayan "dönen" tekne asansörü Falkirk Wheel'den bir görüntü.

  • Malezya, Kuala Lumpur'da bulunan Petronas İkiz Kuleleri, 1998'den 2004'e kadar dünyanın en yüksek yapısı olmuştur.

  • Birleşik Arap Emirlikleri, Dubai'de bulunan Burç Halife, 2010 Ocak ayından bu yana dünyanın en yüksek yapısı ünvanını almıştır.[1]  Yorumlar - Lütfen konu (İnşaat Mühendisliği) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.