İstanbul'un tarihi

İstanbul, yerleşim tarihi 300 bin, kentsel tarihi 3 bin yıl önceye kadar uzanan bir şehirdir. 1204-
1204 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1261 arasındaki
1261 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Haçlı istilası haricinde

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
330'dan
330 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1923'e kadar olan dönemde;
1923 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Roma İmparatorluğu,
Bugünkü İtalya’nın Latium bölgesinde, Tiber Irmağı’na bakan tepelerde kurulmuş birkaç köyden oluşan eski Roma, sonradan dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin merkezi oldu. Romalılar tarihte pek çok ülkenin dilini, edebiyatını, yasalarını, yönetim biçimini ve mimarlığını etkiledi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bizans İmparatorluğu ve
Bizans İmparatorluğu yada Doğu Roma İmparatorluğu olarak bilinen devlet, Roma İmparatorluğu'nun doğu kısmında M.S. 395'te kurulan ve İstanbul'un 1453'te Fatih Sultan Mehmed tarafından fethiyle ortadan kalkan imparatorluktur.

Bizans imparatorluğu, Romalıların doğuda sahip olduğu toprakları, Tuna'dan Germenlerin ve İslavların; Fırat'tan da Perslerin ikili baskısına karşı koruma zorunluluğundan doğdu. Bu baskılara karşı imparatorluğa Roma'dan dah
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Osmanlı İmparatorluğu olmak üzere üç değişik imparatorluğa başkentlik yaparak, 1.553 sene boyunca batıda
Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tuna Nehri'nden doğuda
Tuna nehri, Almanya'nın güneyinde Kara ormanlar bölgesinde Brege ve Brigach dağ ırmaklarının 678 m yükseklikteki Donaueschingen'de birleşmesiyle meydana gelir. Donaueschingen'den Karadeniz'e döküldüğü Sulina limanına kadar uzunluğu 2779 km'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Pers İmparatorluğu'na kadar olan bölgenin tartışmasız tek hakimi olmuştur.

Tarih Öncesi Dönemi (M.Ö. 300.000-M.Ö. 667)

Doğu yaylalarında yeni bir fatih, Pers Kralı Kyros (İ.Ö. 559-530 arasında yönetti) belirdi ve yarım yüzyıldan daha kısa bir süre içinde, hemen tüm Ortadoğu'yu egemenliği altında birleştirdi. Ardılları Kambyses (İ.Ö. 530-521 arasında yönetti) ve Darius (İ.Ö. 521-486 arasında yönetti) Mısır'ı ve Kuzeybatı Hindistan'ı, Pers İmparatorluğuna
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Küçükçekmece Gölü kenarında bulunan
Göl | göl_adı= Küçükçekmece Gölü
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yarımburgaz Mağarasında yapılan kazılarda insan kültürüne ait ilk izlere rastlanmıştır. Bu dönemde gölün çevresinde
Yarımburgaz Mağarası, İstanbul'un yaklaşık 22 kilometre batısında, Küçükçekmece Gölü'nün 1,5 kilometre kadar kuzeyinde bulunmaktadır ve Eosen kökenli karstik kireçtaşı oluşumlarının içine oyulmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Neolitik ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kalkolitik insanların yasadığı sanılmaktadır. İlk belirgin yerleşim sahipleri olarak Megaralılar'ın insanı olarak kabul edilmektedir. Megaralılar, bugünkü Kadıköy'e yerleştiler ve "Khalkedon" adını verdiler. Ayrıca
Bakır Taş Çağı veya Kalkolitik Çağ M.Ö. 5000-3000 arasında yaşanmış bir tarih öncesi dönemdir. Bakır Çağı'nın bir diğer adı Maden Taş Çağı'dır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kadıköy 'e bağlı Fikirtepe'de de çeşitli buluntular ortaya çıkmıştır. Elen Mitolojisi'ne göre

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Batum'a doğru yola çıkan 40 Yunanlı,
15. yüzyıldan 1878'e kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmış bir şehir olan Batum, bu zaman zarfında Müslüman oldu. Brest-Litovsk Antlaşması (1918) ile yeniden Türkiye'nin denetimine geçen Batum, Mondros Antlaşması sonrasında İngiltere tarafından işgal edildi ve iki yıl İngiliz işgal yönetimi altında kaldı. Türkiye, 1921'de Sovyetler Birliği ile imzaladığı Moskova Antlaşması ile Batum'u Gürcistan'a terketmeyi kabul ettiğinden bu yana Gürcistan'in bir parçası.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İstanbul Boğazı'ndan geçerken, bugünkü Sarayburnu'nda karaya çıkmış, bulundukları yere, "Altın Boynuz" dedikleri
İstanbul Boğazı, Karadeniz'le Marmara Denizi'ni birleştiren su yoluna verilen isim. Uzunluğu düz olarak 30 kilometredir. Girinti ve çıkıntılar hesaba katılınca kiyıların uzunluğu ortaya çıkar. Rumeli yakasında Rumeli Feneri'nden Haliç kıyılarını dolaşarak Ahırkapı Fenerine kadar 55 kilometre, Anadolu yakasında Anadolu Feneriyle Kızkulesi arası 35 kilometre, Selimiye önündeki Kayak Burnu' na kadar 36 kilometredir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Haliç'e ve Khalkedon'a bakmışlardır. "Böyle bir yer dururken, karşı tarafa yerleşmek için kör olmak gerekir" demişler ve Khalkedon'a "Körler ve Ezikler Ülkesi" adını vermişlerdir. <small>neolitik: İlk yerleşik toplumların oluştuğu çağdır, cilalı taş devridir. Kalkolitik: Bakırın bulunup kullanılmaya başlandığı çağdır, bakır çağıdır.</small>

Erken Bizans Dönemi (M.Ö 667-M.Ö. 196)

İstanbul, bu dönemde adı
Haliç, İstanbul'un İstanbul ve Beyoğlu semtlerini ayıran koy, yani İstanbul'un iç limanıdır. Bizanslılar zamanında Khrysokeras (Altınboynuz) adı verilen bu koya, Osmanlı devrinde Halic-i Konstantiniye de denirdi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Byzantion olan antik bir Yunan şehir devleti olarak kurulacak, kısa zamanda gelişip güçlenecek ve dönemin merkezi gücü
İstanbul'un tarihi
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Roma İmparatorluğu tarafından ele geçirilecektir.

Antik Yunan Şehir Devleti Byzantion ve Antik Yunan Dönemi (M.Ö. 667-M.Ö. 196)

Bugünkü
Bugünkü İtalya’nın Latium bölgesinde, Tiber Irmağı’na bakan tepelerde kurulmuş birkaç köyden oluşan eski Roma, sonradan dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin merkezi oldu. Romalılar tarihte pek çok ülkenin dilini, edebiyatını, yasalarını, yönetim biçimini ve mimarlığını etkiledi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İstanbul'un temelleri M.Ö. 7. yüzyılda atılmıştır. "Byzantion" şehri
İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
tarafından M.Ö. 667'de kurulmuştur. Uzun süre
Olaylar
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
yapısı gösteren Bizantion, stratejik konumuna borçlu olduğu ekonomik gelişme sayesinde tüm antik Yunan bölgesine müdahale edebilen bir güç olmuştur.

Roma Dönemi (M.Ö. 196-M.S. 395)

İstanbul, bu dönemde Byzantion, Latinleştirilecek ve Byzantium olarak Roma İmparatorluğu'nun önemli şehirlerinden biri haline gelecek, adı değişecek ve Konstantinopolis olarak Roma İmparatorluğu'nun başkenti seviyesine yükselecektir.

Roma İmparatorluk Şehri Byzantium ve Erken Roma Dönemi (M.Ö. 196- M.S. 330)


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
M.Ö. 196'da Byzantion
Olaylar


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Roma İmparatorluğu'nun hakimiyeti altına girer. Özellikle İmparator Vespasian döneminde hızlı bir Latinleştirme politikasına tabi tutulur, adı
Bugünkü İtalya’nın Latium bölgesinde, Tiber Irmağı’na bakan tepelerde kurulmuş birkaç köyden oluşan eski Roma, sonradan dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin merkezi oldu. Romalılar tarihte pek çok ülkenin dilini, edebiyatını, yasalarını, yönetim biçimini ve mimarlığını etkiledi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Latince Byzantium olur.
Latin Dili ve Edebiyatı ile Yunan Dili ve Edebiyatı iç içe iki ana bilim dalıdır ve Klasik filoloji olarak bilinmektedir. Latince'nin günümüzdeki önemi bilim dalı olmasıdır; bu nedenle batı dillerinin ve yazınlarının yanı sıra Eskiçağ ve Ortaçağ Tarihi, felsefe tarihi, epigrafi, tiyatro tarihi, Roma Hukuku gibi bir çok alanda, ayrıca Osmanlı arşivlerinde bulunan Latince yazılmış belgeler üzerinde bilimsel araştırma yapmak için gereklidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
196'da Pers İmparatoru
196 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ile anlaştığı için Roma İmparatoru Septimius Severus tarafından cezalandırılır ve büyük zarar görür; şehir sonra baştan başa tekrar inşa edilir.
Hükümdar


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
330 yılında Bizantion
330 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
I. Konstantin tarafından

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Roma İmparatorluğu'nun başkenti ilan edilir.

Roma İmparatorluk Başkenti Konstantinopolis ve Geç Roma Dönemi (330-395)

İstanbul'un başkentlik tarihi Roma İmparatorluğunun Doğu-Batı ayrışmasından 65 yıl önce başlamıştır. Byzantion 330 yılında İmparator Büyük Konstantin'in isteğiyle ' Nova Roma (Yeni Roma)' olarak Roma İmparatorluğu'nun başkenti yapılır, kentin ismi imparatorun ölümünden sonra onun anısına Byzantium'dan Konstantinopolis'e çevrilir. Roma'nın istilası ve yıkılmasıyla onun yerine geçen Konstantinopolis, 395'de ikiye bölünen Roma İmparatorluğu'nun ardılı devlet Doğu Roma İmparatorluğu'nun başkenti olur.

Bizans İmparatorluk Dönemi (395-1453)

İstanbul bu dönemde Konstantinopolis olarak Bizans İmparatorluğu'nun başkentliğini yapacaktır. Yaklaşık 1000 yıl boyunca Orta Doğu'ya hakim bir şehir konumuna yükselecektir.

Konstantinopolis ve Erken Bizans İmparatorluk Dönemi (395-1204)

Konstantinopolis, önce Doğu Roma İmparatorluğu adıyla kurulan ve Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra zamanla adı Bizans İmparatorluğu'na dönüşen devletin de 395'de başkenti olmuştur. Konstantinopolis erken ortaçağda da dünyanın en parlak ve zengin şehridir.

Konstantinopolis ve Latin İmparatorluk Dönemi (1204-1261)

1204- 1261 yılları arasında Latinlerin işgaline uğrayan Konstantinopolis Latin İmparatorluğu'nun bir parçası haline gelmiştir.

Konstantinopolis ve Geç Bizans İmparatorluk Dönemi (1261-1453)

Latin egemenliğinden sonra Konstantinopolis daha sonra tekrar 1453'e kadar Bizans İmparatorluğu'nun başkenti olmuştur.

Konstantiniyye ve Osmanlı Dönemi (1453-1922)

İstanbul bu dönemde büyük bir cihan imparatorluğunun başkenti olacak, üç kıtada yayılan toprakları 400 yıldan uzun süre hakimiyetinde bulunduracaktır.
 • Kentin 29 Mayıs 1453'te Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmesinden sonra Osmanlı başkentlik dönemi başlar.
 • Müslümanlarca Konstantiniyye olarak adlandırılan şehri, Rumlar 'E Stin Polis' (Başkente/Şehirden) takma adıyla andmışlardır. Osmanlılar da bu ismi kullandılar ve İstanbul şekline getirdiler. Ruslar ise şehre Çarigrad (Çarın şehri) adını verdiler. Şehrin Balkanlar'daki adı ise Stambul olmuştur.
 • 13 Kasım 1918 tarihinde İtilaf devletleri tarafından işgal edilen şehir, 6 Ekim 1923 tarihinde Türk ordusunun şehre girmesiyle sona ermiştir.

  İstanbul ve Cumhuriyet Dönemi (1923- )

 • 1923'te Ankara'nın Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti ilan edilmesiyle İstanbul, 330'dan beri sürdürdüğü başkentlik özelliğini kaybetmiştir.
 • 1930'da Konstantinopolis adı tamamen yürürlükten kaldırılmış ve şehrin resmi adı İstanbul olmuştur.

  İstanbul'u Yöneten Devletler

 • Antik Yunan şehir devleti ( M.Ö. 667- M.Ö. 196)
 • Roma İmparatorluğu ( M.Ö. 196- 395)
 • Bizans İmparatorluğu ( 395- 1204), ( 1261- 1453)
 • Latin İmparatorluğu ( 1204- 1261)
 • Osmanlı İmparatorluğu ( 29 Mayıs 1453- 13 Kasım 1918)
 • İtilaf devletleri ( 13 Kasım 1918- 6 Ekim 1923)
 • Türkiye Cumhuriyeti ( 6 Ekim 1923- )

  İstanbul'un Başkentlik Yaptığı Devletler

 • Roma İmparatorluğu ( 330- 395)
 • Bizans İmparatorluğu ( 395- 1204), ( 1261- 1453)
 • Osmanlı İmparatorluğu ( 1453- 1922)

  Ayrıca Bakınız

 • Byzantion sayfası İstanbul şehrinin kuruluşundan 330'da Roma İmparatorluğu'nun başkenti oluşuna kadar olan tarihini içermektedir.
 • Konstantinopolis sayfası İstanbul şehrinin 330'da Roma başkenti olmasından, 1453'te Osmanlılarca alınıncaya kadar olan tarihinden bahsetmektedir.
 • İstanbul sayfasında şehrin genel tarihi özetlenmektedir.
 • adlı sayfa şehrin 1453'teki fethini anlatmaktadır.
 • sayfası şehrin 1918'den 1923'e kadar olan İtilaf devletlerince işgalini konu almaktadır.
 • Antik Yunanistan
 • Roma İmparatorluğu
 • Bizans İmparatorluğu
 • Osmanlı İmparatorluğu
 • İtilaf devletleri
 • Türkiye Cumhuriyeti
 • Türkiye Cumhuriyeti tarihi

  Kaynakça

 • 'History of Istanbul' adlı İngilizce Wikipedia sayfası
 • 'Geschichte Istanbuls' adlı Almanca Wikipedia sayfası
 • Diğer İstanbul tarihiyle ilgili Türkçe Vikipedi sayfaları

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.  Yorumlar - Lütfen konu (İstanbul'un tarihi) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.