Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma Genel Komutanlığı, kamu düzeninin korunmasını, emniyet ve asayişi sağlayan, diğer kanun ve nizamların kendisine verdiği görevleri yerine getiren, silahlı, askeri bir güvenlik ve kolluk kuvvetidir.

Türkiye Cumhuriyeti Jandarması,
Türkiye (resmi adı Türkiye Cumhuriyeti) Güneybatı Asya ile küçük bir bölümü Avrupa kıtasında yer alan ülke.

Türkiye doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahcivan) ve İran ile; güneyde Irak ve Suriye; ve batıda Ege Denizi, Yunanistan ve Bulgaristan ile komşudur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
emniyet ve
Emniyet, aşağıdaki anlamlara gelebilir:
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ile kamu düzeninin korunmasını sağlayan, diğer
Kamu, bütün, hep, cümle, halk anlamlarına gelir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kanun ve
Yazılı hukukun kaynaklarından biri. Kaide, prensip, kural. Bir çalgı aletinin adı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ların kendisine verdiği görevleri yerine getiren, silahlı, askeri bir güvenlik ve
İnsan ve hayvanlara karşı savunma ve taarruz için kullanılan araç. İnsanlar savaşmak ve avlanmak için kendi organlarını yeterli görmeyip, ilk zamanlardan beri yardımcı aletler kullandı. Kesici, vurucu, neticede çeşitli şekillerde tahrip edici özellikleri olan ve dünyanın değişik yerlerinde değişik isim ve tipleri bulunan silahlar, basit şekillerden başlayarak günümüze kadar büyük gelişmeler kaydetmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kuvvetidir.

Jandarma Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir parçası olup, Silahlı Kuvvetlerle ilgili görevleri eğitim ve öğrenim bakımından
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye Cumhuriyeti devletini içten ve dıştan gelebilecek olan tehditlere karşı savunma vazifesini üstlenmiş olan silahlı Devlet kuvvetidir. Yaptırım gücünü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Genelkurmay Başkanlığına,
Genelkurmay Başkanlığı Alm. Haupt-quartier n des Grossen Generalstabs, Fr. Quartier m General de l’Etat major de l’Armee, İng. General Staff Headquarters. Silahlı kuvvetlerin en üst makamı. 1860 yılında Seraskerlik-Harbiye Nezareti kurulduğu zaman “Erkân-ı Harbiye”de Seraskerliğin bir şubesi olarak çalışmalarına başladı. Bu şûbe 1880 yılında yedi şûbeden kurulu bir dâire hâline getirilerek “Erkân-ı Harbiye-i Umûmiye Dâiresi” adı altında yeniden düzenlenerek Başkomutanlığa bağlandı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
emniyet ve
Emniyet, aşağıdaki anlamlara gelebilir:
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
işleriyle diğer görev ve hizmetlerin sı yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır. Ancak
Türk Kamu Yönetimi içinde köklü bir yeri bulunan İçişleri Bakanlığı, Gerek Osmanlı imparatorluğu ve gerekse Cumhuriyet dönemlerinde değişen şartlara göre kendisini yenileyerek, Türk Devlet ve toplum hayatında önemli vazifeleri üstlenmiş ve bunları günümüze kadar yüz akıyla yerine getirmiş bakanlıklardan birisidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bakana karşı sorumludur.

JANDARMANIN SORUMLULUK ALANI

Jandarma’nın genel olarak görev ve sorumluluk alanı;
Sorumluluk,kişinin kendine ve başkalarına karşı yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerini zamanında yerine getirmesi zorunluluğudur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
polis görev sahası dışı olup, bu alanlar
Demokratik düzen içinde, kânun hâkimiyetinin sağlanması ve korunması, yurt içinde huzûr ve nizâmın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi görevlerini yerine getiren teşkilât. Bu teşkilâta Emniyet Teşkilâtı denir
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İl ve
İl, merkezî yönetimin taşra birimlerinin en büyüğüne verilen isim. Merkezî yönetimin kendi taşra temsilcilerine yetki devretmesi anlamına gelen "yetki genişliği" ilkesi uyarınca kurulan illerin bağımsız hukuksal varlıkları ve tüzel kişilikleri yoktur, ama tüzel kişiliğe sahip il özel idaresi aracılığıyla, yerinden yönetim birimi özellikleri taşırlar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İlçe
İlçe, idari bakımından mülki taksimatta ilden sonra gelen birimin adıdır,
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
belediye
BELEDİYE Alm. Stadtverwaltung (f), Fr. Municipalite (f), İng. Municipality. Bir belde halkının ortak, mahalli ihtiyaçlarını karşılayan ve hizmetlerini gören, kamu tüzel kişiliğine sahip mahalli idare birimi, şehremaneti. Belediye kelimesi kökü bakımından Arapça olan ve bir insan topluluğunun yerleşme niyeti ile oturduğu yer anlamını taşıyan belde kelimesinden gelir. Beldeye ilişkin kuruluş veya yönetim anlamındadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
sınırları dışında kalan yerler ile
Sınır, hükümetler, devletler veya bir ülkenin idari olarak birbirinden bağımsız bölümleri gibi politik varlıkların coğrafí bitiş noktalarını ya da yasal yetki alanlarını tanımlayan bir terimdir. Hudut sözcüğü ile eş anlamlıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
polis teşkilatı bulunmayan yerlerdir. Jandarma bu yerlerde; emniyet ve asayişin sağlanmasından sorumludur. Jandarmanın sorumluluk alanı Türkiye yüzölçümünün % 91’ini kapsamaktadır.

GÖREVLERİ

2803 Sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunu gereğince Jandarmanın Görevleri;
Demokratik düzen içinde, kânun hâkimiyetinin sağlanması ve korunması, yurt içinde huzûr ve nizâmın temini, vatandaşların can, mal, ırz güvenliğinin sağlanması ve korunması, suç işlemeye yönelik davranışların önlenmesi, sanıkların yakalanarak adâlete teslim edilmesi görevlerini yerine getiren teşkilât. Bu teşkilâta Emniyet Teşkilâtı denir
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
, , Askeri ve Diğer Görevler olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır.

Mülki Görevleri

Genelde

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
emniyet ve
Emniyet, aşağıdaki anlamlara gelebilir:


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

ile kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak için
Kamu, bütün, hep, cümle, halk anlamlarına gelir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
suç işlenmesini önleyici faaliyetleri kapsar. Kaçakçılığın men, takip ve tahkiki ile
Hukuk nizamı içinde, cezalandırılmış fiil, hareket; ahlaka ve dine aykırı davranış. Hukukun bir tarifi de, “adalete hadim bir beşeri hayat nizamı” şeklindedir. Cemiyetle hukuk birbirinin ayrılmaz parçası olduğundan, hukuksuz beşeri hayat tasavvur edilemez. Suç; adalete, dolayısıyle cemiyete yönelmiş bir sosyal tehlikedir. Hukuk düzeni; bu tehlikenin önüne geçmek için suç, tehlike olarak nitelendirilen fiillere müeyyide uygular, cezalandırır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ve tutukevlerinin dış koruması görevleri de bu kapsamdadır.

Adli Görevleri

Suçların işlenmesini suç ve suçluların ortaya çıkarılması, yakalanması ve suç delilleri ile birlikte adli makamlara intikal ettirilmesidir.

Askeri Görevleri


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ve ların gereği olan görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen görevleri kapsar.

Diğer Görevler

Mülki, Adli ve Askeri Görevler dışında kalan ve diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası ile bunlara dayalı hükümet kararlarıyla verilen görevlerdir.

KURULUŞ ŞEMASI

Jandarma Genel Komutanlığı’nın Teşkilatı;

1- Karargah ve Bağlı Birlikleri,

2- İç Güvenlik Birlikleri,

:a. Mülki Teşkilata Tabi Olmayan Jandarma Birlikleri ;

::1- Jandarma Komando Birlikleri,

::2- Jandarma Havacılık Birlikleri,

:b. Mülki Teşkilata Tabi Olan Jandarma Birlikleri ;

::1-Jandarma Bölge Komutanlıkları,

::2-İl Jandarma Komutanlıkları (alay seviyesinde)

::3-İl Merkez ve İlçe Jandarma Komutanlıkları,

::4-Jandarma Karakol Komutanlıkları,

::5-Jandarma Koruma Birlikleri,

::6-Jandarma Asayiş Komando Birlikleri,

3- Sınır Birlikleri,

4- Eğitim Birlikleri,

5- Jandarma Okulları,

6- İdari ve Lojistik Destek Birlikleri ile,

Görevin Özelliğine Bağlı olarak Kurulacak Diğer Kuruluşlardan Oluşur.

Linkler

  • http://www.jandarma.tsk.mil.tr askeri sitesi

  • http://www.jandarma.gov.tr sivil sitesi

    Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.    Yorumlar - Lütfen konu (Jandarma Genel Komutanlığı) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.