Kırklareli Atatürk İlköğretim Okulu

Lise künyesi |

L ise künyesi | adı = Kırklareli Atatürk İlköğretim Okulu | sloganı = Le Soleil de notre Ville | amblemi = | eğitim dili = Türkçe | yabancı dil =
Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İngilizce
İngiltere kökenli bir dil olan İngilizce ABD, Avustralya, Yeni Zelanda, İrlanda, Güney Afrika ve Kanada gibi pek çok ülkede ana dil olarak kullanılıyor. İngilizce 380 milyon kullanıcısı ile dünya üzerinde en çok konuşulan 3. dildir. (Çince ve Hintçe'den sonra)
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Fransızca | öğrenci sayısı = ~1500 | kuruluş =
Fransızca Hint-Avrupa dillerinden, Fransa ve Fransız uygarlığının etkilediği toplumlar tarafından kullanılan dil.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1968 | türü =
1968 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İlköğretim okulu | müdür = Mustafa Akyüz | şehir =
Öğretim, belli bir amaç için gereken bilgiyi verme işidir. Öğretimin çeşitli basamakları vardır: İlköğretim, ...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kırklareli | ülke =
Kırklareli Türkiye'nin Trakya bölümünde yer alan il. Batı sınırımızdaki Kırklareli, Marmara bölgesinin Istranca ve Ergene bölümleri üzerinde bulunmaktadır. Trakya’nın en büyük ili olup, İstanbul, Karadeniz, Tekirdağ, Edirne ve Bulgaristan ile çevrilidir. 41° 14’ ve 42° 00’ kuzey enlemleri ile 28°53’ ve 26°13’ doğu boylamları arasında yer alır. Trafik numarası 39’dur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye | web_sitesi = http://www.kirklareliataturkio.k12.tr Kırklareli Atatürk İlköğretim Okulu, Kırklareli Merkez Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu 'nun birleşmesinden sonra Atatürk İlköğretim Okulu adını alan,
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kırklareli ilinde yer alan 8 yıllık bir ilköğretim kurumudur.

Tarihçesi

Merkez Ortaokulu

Kırklareli Türkiye'nin Trakya bölümünde yer alan il. Batı sınırımızdaki Kırklareli, Marmara bölgesinin Istranca ve Ergene bölümleri üzerinde bulunmaktadır. Trakya’nın en büyük ili olup, İstanbul, Karadeniz, Tekirdağ, Edirne ve Bulgaristan ile çevrilidir. 41° 14’ ve 42° 00’ kuzey enlemleri ile 28°53’ ve 26°13’ doğu boylamları arasında yer alır. Trafik numarası 39’dur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1968-
1968 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1969 Öğretim yılında hizmete açılması düşünülen Kırklareli Merkez Ortaokulu binası iki-üç günlük gecikme ile öğretime açılmıştır. Okul, belediye yerleşim planına göre şehrin dışında olmakla beraber, gelecekte yerleşim planına göre merkezi bir yerde olacağı düşünülmüş, yapı ve plan itibari ile
1969 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye'nin bir çok yerinde yapılan okulların benzeri tipinde inşa edilmiş ve adına Merkez Ortaokulu denmiştir. Merkez Ortaokulu'nun ilk idare görevlisi ''Müdür Vekili Vehbi Dülgerbakidir. Kırklareli Atatürk Lisesi Türkçe Öğretmeni olarak görev yapan Vehbi Dülgerbaki, Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğü kanalıyla öğretime açılması planlanan Ortaokula Müdür vekili olarak atanmıştır. Okul, inşaatın bitirilememesi nedeniyle 1968/1969 Öğretim yılında gecikmeli olarak hizmete açılmıştır. İnşaatın devam etmesi, okul içinde usta ve işçilerin çalışması nedeniyle yine Kırklareli Ticaret Lisesi'ne müracaat edilmiş, bir hafta süreyle öğrenciler öğleden sonra Ticaret Lisesi binasında eğitim ve öğretim görmüşlerdir. Daha sonra bina içinde işlerin bitirilmesi üzerine Ticaret Lisesi'nden alınan sıralarla ortaokul 1. sınıfına yeni kaydedilen öğrenciler eğitim ve öğretime başlamışlar, Kırklareli Atatürk Lisesi'nden alınan 2. ve 3. sınıf öğrencileri ise sıra temin edilene kadar yeniden geldikleri okula kaydedilmişlerdir. Bu arada Lisede görevli Edebiyat Grubu Öğretmeni Sait Cüneydi dilekçe vererek Merkez Ortaokuluna geçmiştir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı'nca okula yeni öğretmenler atanmıştır. Eğitim ve öğretime başlamasından yaklaşık iki ay sonra Dörtyol'dan Matematik Öğretmeni Osman Yıldız, Kırklareli Merkez Ortaokulu'na Müdür olarak atanmıştır. Gerek Okul Müdürü Osman Yıldız'ın ve gerekse Müdür Yardımcısı Vehbi Dülgerbaki'nin gayretli çalışmaları ile okul düzene girmiş, Kırklareli Endüstri Meslek Lisesi'ne ısmarlanan öğrenci sıraları alınmış, liseden öğrenciler geri getirilerek eğitim ve öğretime 300'e yakın öğrenci ve 7 öğretmen kadrosu ile başlanmıştır. Okulun ilk kadrosu Okul Müdürü Osman Yıldız, Müdür Yardımcısı ve Türkçe Öğretmeni Vehbi Dülgerbaki, Türkçe Öğretmeni Sait Cüneydi, Türkçe Öğretmeni Kamil Varlık, Resim-İş Öğretmeni Muzaffer Küçüksarp, Fen Bilgisi Öğretmeni Şefika Hanım ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Yurdakul Hanım'dan oluşmuştur. İki yıl içinde, duvar kenarlarına ağaçlar dikilmiş, okul bahçesi ve okul düzene sokulmuştur. Kırklareli Atatürk İlköğretim Okulu, artık 12 dershaneliktir. Aradan geçen 3-4 yıl içinde okula fazla öğrenci kaydetmek zorunda kalınmış, bu yüzden okul binası tek öğretime yetersiz hale gelince çift öğretim yapmaya başlamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1988-
1988 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1989 Öğretim yılında
1989 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
de Türkiye Birinciliği ve aynı yıl TÜBİTAK'ın yapmış olduğu
Toplumumuzun yaşam kalitesinin artmasına ve ülkemizin sürdürülebilir gelişmesine hizmet eden, bilim ve teknoloji alanlarında yenilikçi, yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kurum olmak” TÜBİTAK’ın misyonu ise, “Ülkemizin rekabet gücünü ve refahını artırmak ve sürekli kılmak için; toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda bilim ve teknoloji politikaları geliştirmek, bunları gerçekleştirecek altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, a
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Matematik yarışmasında da
Matematik, sayma, ölçme, cisimlerin şekillerini tanımlama gibi temel işlemlerden ortaya çıkan ve yapı, düzen ve ilişkileri inceleyen bilim dalı. Mantıksal irdeleme ve nicel hesaplamaları konu alan matematik, idealleştirme ve soyutlamalara dayanır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Marmara Bölgesi Teşvik ödülünü almıştır.
Marmara Bölgesi, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biridir. Balkan Yarımadası ile Anadolu arasında köprü niteliği ile Avrupa ve Asya'yı birbirine bağladığı söylenebilir. Yaklaşık 67.000 km2 lik bir yüzölçüme sahip olup Türkiye'nin %8,5'una karşı gelir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1988 yılında Kapalı Spor salonu inşaatına başlanmış ve inşaatı
1988 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1992 yılında tamamlanarak öğrencilerin hizmetine sunulmuştur

Atatürk İlköğretim Okulu

1992 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kırklareli İli Merkez Karacaibrahim Mahallesi'nin uygun bir yerine ilkokul yaptırmak ve yaşatmak amacıyla 14 Aralık
14 Aralık Gregorian Takvimine göre yılın 348. günüdür. Sonraki sene için 17 (Artık yıllarda 18) gün var
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1971 tarihinde bir dernek kurulmuştur. Dernek başkanı Cemal Çakıcı mahalle çocuklarına okul yaptırmak için halkın desteğini de alarak aralıksız çalışmalarını sürdürmüştür. Atatürk İlkokulu Yaptırma Derneği Yöneticileri:
 • Ali Osman Sönmez
 • İsmail Yener
 • İhsan Karakaya
 • Cemal Çakıcı
 • Besim Kanat
 • Naim Cömertoğlu (Vali) Önce dernek Karacaibrahim mahallesi Haydardere Aşağıpınar (Merkez Ortaokulu bitişiği) mevkiinde Abdullah Demiray adına kayıtlı tarladan “53.280” lira bedelle 3652 m² yer alınmış ve Kırklareli özel idare adına 21 Mart 1972 tarihinde tapu tescili yapılmıştır. Derneğin çalışmaları olumlu sonuçlar vermiş ve 1972 yılında yatırım programına alınmıştır. Temel atma töreni sırasında Atatürk İlkokulu Yaptırma Derneği Başkanı'nın konuşması şöyledir: Cquote|Sayın Büyüklerim, Saygıdeğer Kırklarelililer; Bu gün burada yeni bir ilkokulun temelini atmak üzere toplanmış bulunuyoruz.bu güne kadar yapılmış bulunan irfan yuvalarına bir yenisini katmak üzere kurulmuş bulunan derneğimiz sayın valimiz Naim Cömertoğlu'nun himayelerinde ve Milli Eğitim Müdürünün gayretleri, hamiyetsever vatandaşlarımızın bağışlarıyla biraz sonra temelini atacağımız okulun 3,5 dönümlük arsasını metre karesini 15 liradan almış ve bunun için arsa sahibine 53,280 lira ödenmiş tapusu alınarak vilayet adına tescil ettirilmiştir. Derneğimiz inşaatına da katkıda bulunmak üzere Pınarhisar ocaklarından lüzumlu taşı satın almıştır. Bu yapılacak okul Karacaibrahim Mahallesi Çocuk Yetiştirme Yurdu ve Müminler Mahallesi'ni kapsayacak Kocahıdır İlkokulu'nun yükünü azaltacak tek tedrisat yapılmasını sağlayacaktır. Okul arsasının alımında nakdi yardımda bulunan hamiyet sever vatandaşlara ve her an yardımını esirgemeyen Sayın Tümen Komutanımıza, hizmeti geçen müesseselere huzurunuzda dernek adına teşekkürü bir borç bilir; hepimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını cenabı haktan diler saygılarımı sunarım. Bu konuşmadan sonra, Haziran
  1971 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1972'de Kırklareli valisi Naim Cömertoğlu temele ilk harcını koymuştur. Kısa zamanda mahalle halkının da yardımları ile dokuz derslikli okul
  1972 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  15 Eylül
  15 Eylül Gregorian Takvimine göre yılın 258. günüdür. Sonraki sene için 107 (Artık yıllarda 108) gün var.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1973 tarihinde eğitim - öğretime açılmıştır.

  Sekiz Yıllık Eğitime Geçilmesi

  1973 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1997-
  1997 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1998 Öğretim yılında zorunlu eğitimin sekiz yıla çıkarılması nedeniyle okulun ismi Merkez İlköğretim Okulu olarak değiştirilmiştir. 1997-1998 Öğretim yılının ikinci döneminin başında Atatürk İlköğretim Okulu ile Valilik oluruyla birleştirilmiş ve ismi önce Merkez İlköğretim Okulu olarak daha sonra da Atatürk İlköğretim Okulu olarak değiştirilmiştir.
  1998 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1998-
  1998 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1999 Öğretim yılında,
  1999 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  'ne dahil edilerek okul sağlık merkezi oluşturulmuştur. 1999-
  1999 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  2000 Öğretim yılında kullanılmak üzerede Bilgisayar Laboratuarı kurulmuştur.

  İlköğretimin tekli öğretim olması ve dersliklerin yeterli olmaması sebebiyle 2002 yılında ek inşaat başlatılmış ve

  2000 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  24 Mart
  24 Mart Gregorian Takvimine göre yılın 83. günüdür. Sonraki sene için 282 gün var (Artık yıllarda 283).


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  2003 tarihinde bitirilerek tekli öğretime geçilmiştir. Bugün okulda ana bina ve buna bağlı ek binalarla birlikte 37 derslik, 2 Fen Bilgisi Laboratuarı, Müzik Odası, Dil Laboratuarı, Bilgisayar Laboratuarı, Kapalı Spor Salonu ve Çok Amaçlı Spor Salonu ile eğitim vermektedir. Günümüze kadar okulda müdürlük görevini sırasıyla Vehbi Dülgerbaki, Osman Yıldız, Şuayip Besle, Necmettin Karakaş, İbrahim Alkan yürütmüşlerdir. Halen de Okul Müdürlüğünü Mustafa Akyüz yürütmekte olup, okul, altmış öğretmen, iki memur, dört hizmetli ve bin beş yüz öğrencisiyle başarılı bir şekilde eğitim öğretime devam etmektedir. Okul, 2006- 2007 eğitim-öğretim yılından itibaren de sabahçı ve öğlenci olmak üzere ikili eğitime geçmiştir.

  Ödüller

 • Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünün düzenlemiş olduğu 2006 yılı eğitimde kalite ödülü yarışmasında yılın en kaliteli okulu birinciliği
 • Halk oyunları küçükler ve yıldızlar stilize yarışmalarda il birinciliği
 • Halk oyunları Türkiye birinciliği
 • Futbol il birinciliği
 • Voleybol il birinciliği
 • Basketbol il birinciliği
 • Futbol bölge birinciliği

  Öğretmenler

  Sınıf Öğretmenleri

 • Semra Kutlu (1. sınıf öğretmeni)
 • Jale Yılmaz (1. sınıf öğretmeni)
 • Ercan Ölmez (1. sınıf öğretmeni)
 • Recep Orhan (1. sınıf öğretmeni)
 • Sevdağ Çekiç (1. sınıf öğretmeni)
 • Bediha Yılmaz (2. sınıf öğretmeni)
 • İlker Aladağ (2. sınıf öğretmeni)
 • Cengiz Kesimci (2. sınıf öğretmeni)
 • Mine Tüziner (2. sınıf öğretmeni)
 • Cengiz Erbayraktar (2. sınıf öğretmeni)
 • Bünyamil Yılmaz (3. sınıf öğretmeni)
 • Tülay Kuralay (3. sınıf öğretmeni)
 • Gülümser Altan (3. sınıf öğretmeni)
 • Behice Aşkın (3. sınıf öğretmeni)
 • Fatma Güven (3. sınıf öğretmeni)
 • Yahya Balcı (4. sınıf öğretmeni)
 • Kamile Genç (4. sınıf öğretmeni)
 • Meryem Gider (4. sınıf öğretmeni)
 • Beyhan Turfan (4. sınıf öğretmeni)
 • Nurgün Mıcık (4. sınıf öğretmeni)
 • Aysel Erdoğan (5. sınıf öğretmeni)
 • Yalçın Yılmaz (5. sınıf öğretmeni)
 • Hatice Çiçek (5. sınıf öğretmeni)
 • Akın Yüksel (5. sınıf öğretmeni)
 • Müd. Yrd. Hikmet Etiz (Sınıf öğretmeni)

  Matematik

 • Müd. Mustafa Akyüz
 • Müd. Yrd. İhsan Erdoğan
 • Müd. Yrd. Halil Muammer Uzunlar
 • Bilal Şevketoğlu
 • Yeliz Tunç

  Türkçe

 • Tahsin Uysal ( Türkçe)
 • Fatih Doğan ( Türkçe)
 • Arzu Aksu ( Türkçe)
 • Semra Özmen ( Türkçe)
 • Hasan Güngör ( Fransızca - İngilizce - Türkçe)

  İngilizce & Fransızca

 • Mehmet Abuy ( İngilizce)
 • Gülşah Çardaktan ( İngilizce)
 • Deniz Rodoplu ( İngilizce)
 • Gözde Korulu ( İngilizce)
 • Hasan Güngör ( Fransızca - İngilizce - Türkçe)

  Fen Bilgisi

 • Muradiye Koçarslan ( Kimya)
 • Mukaddes Çokay ( Biyoloji)
 • Zafer Güngördü ( Kimya)
 • Hikmet Muslu (Fen Bilgisi)

  Sosyal Bilgiler

 • Ercan Hayri Onay
 • Nazangül İkizlerli

  Rehberlik

 • Ayça Altıntel

  Müzik

 • Olcay Murat

  Beden Eğitimi

 • Ertan Aydın
 • Sevda Özen

  Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi

 • Fikret Kutun
 • Lütfi Aktaş

  Bilgisayar

 • Arif Hikmet Yatıkçı

  Teknoloji ve Tasarım

 • Oğuz Rahmi Çelik
 • Metin Sergen
 • Havva Bektaş

  Resim-İş

 • Hatice Çambölmesi
 • Müd. Yrd. Oya Şevketoğlu

  Üniforma

  Okulun üniforması, baştan bordo ceketten oluşurken, 2005-2006 eğitim öğretim yılından itibaren erkek öğrenciler için lacivert ceket, gri pantolon, beyaz gömlek, bordo-lacivert çizgili kravattan, kız öğrenciler için de lacivert hırka, okulun kokartı, beyaz gömlek ve bordo-beyaz pileli etekten oluşmaktadır. 1., 2., 3., 4. ve 5. sınıflar ise klâsik mavi önlük ile beyaz yaka kullanmaktadırlar.

  Ünlü mezunlar

 • Birhan Keskin - Şair
 • - Neyzen
 • - Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucu üyesi, yabancı dillere de çevrilmiş pek çok kitabın yazarı

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.  Yorumlar - Lütfen konu (Kırklareli Atatürk İlköğretim Okulu) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.