Kısaltmalar

Kısaltmalar Yazma kolaylığı sağlamak, yazıdan ve yerden tasarruf etmek gayesiyle kelime veya cümleler yerine kullanılan harfler veya kısa yazılışlar. Çok eski çağlara giden kısaltmalar, günümüze madeni paralardan ve yazılardan gelmiştir.

Kısaltmalar hakkında ansiklopedik bilgi

Kısaltmalar Yazma kolaylığı sağlamak, yazıdan ve yerden tasarruf etmek gayesiyle kelime veya cümleler yerine kullanılan harfler veya kısa yazılışlar. Çok eski çağlara giden kısaltmalar, günümüze madeni paralardan ve yazılardan gelmiştir.

Papirus ve parşömenin gelişmesiyle, yazı da ilerlemiş ve kısaltmalar elde kopya edilmede zamandan tasarruf için kullanılmıştır. Günümüzde bilim, teknoloji ve iş hayatının gelişmesi çok farklı kısaltmaların doğmasına yol açmıştır. Fizik ve matematik gibi bazı alanlarda haflerden farklı olarak çeşitli semboller kısaltmalar için kullanılmıştır.

Önemli bazı kısaltmalar ve anlamları • A. Alay (Askeri terim), Angstrom
 • AA Anadolu Ajansı
 • AAL American Air Lines (Amerikan Hava Yolları)
 • ABD Amerika Birleşik Devletleri (USA)
 • AGİK Avrupa Güvenliği ve İşbirliği Konferansı
 • Adr. Adres
 • Alb. Albay
 • AMAT American Mission for Aid to Turkey (Amerika’dan Türkiye’ye Yardım Kurulu)
 • Amp. Amper
 • ANAP Anavatan Partisi
 • a.s. Aleyhisselam (Allah’ın selamı onun üzerine olsun)
 • Ank. Ankara
 • AP Adalet Partisi, Associated Press (Amerikan Haberler Ajansı)
 • Apt. Apartman
 • Ar.Gör. AraştırmaGörevlisi
 • As. Asker, askeri, askerlik (Askeri terim) Asistan
 • Astsb. Astsubay
 • AŞ,A.Ş. Anonim Şirketi
 • Atğm. Asteğmen
 • Atm. Atmosfer
 • AÜ Ankara Üniversitesi
 • BAC, B. A.C. Birleşik Arap Cumhuriyeti
 • BBC, B. B.C. British Broadcasting Coorparation (İngiliz Radyosu)
 • Bçvş. Başçavuş
 • BEA British European Airways (İngiliz Avrupa Hova Yolları)
 • BJK, B.J.K. Beşiktaş Jimnastik Kulübü
 • Bkz. (bkz.) Bakınız
 • Bl. Bölük (Askeri terim)
 • BI.K., Bl.K.lığı Bölük Komutanı, Bölük Komutanlığı (Askeri terim)
 • Bn. Bayan
 • Bnb. Binbaşı
 • Bşk. Bşk.lık Başkan, Başkanlık
 • Bş. Öğ. Başöğretmen
 • Bştbp. Baştabip
 • Bul. Bulvar
 • BÜ Boğaziçi Üniversitesi
 • Cad. Caddesi
 • C.C. Celle Celalühü (Uludur, Yücedir.)
 • CHP, C.H.P. Cumhuriyet Halk Partisi
 • CIA, C.I. A. Central Intelligance Agency (ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı)
 • C.G.S. Santimetre, gram, saniye birim sistemi
 • CIF, c.i.f. Maliyet, sigorta, navlun (Cost. in surarance, freight)
 • cm. Santimetre
 • Cmh. Bşk. Cumhurbaşkanı
 • ÇEK, Ç. E.K. Çocuk Esirgeme Kurumu
 • Çev. Çeviri, çeviren
 • ÇNAEM Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi
 • Çvş. Çavuş
 • d. Dakika
 • DDT Dichlor-Diphenyl-Trichlor-aethan (Pire, sinek vb. yok etme ilacı)
 • DHMİ Devlet Hava Meydanları İşletmesi
 • Dipl. Diploma, Diplomalı
 • DM Deutsche Mark (Alman Markı)
 • DMO Devlet Malzeme Ofisi
 • DNA Deoksiribo Nükleik Asit
 • Doç. Doçent
 • DPT Devlet Planlama Teşkilatı
 • Dr. Doktor
 • DSİ Devlet Su İşleri
 • DTCF, D.T.C.F. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
 • Dz. Ataş. Deniz Ataşesi
 • Dz. HO Deniz Harp Okulu
 • Dz. K. Deniz Komutanı
 • Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri
 • E East, Est (Doğu)
 • EBK Et ve Balık Kurumu
 • Ecz. Eczane
 • Ed. F. Edebiyat Fakültesi
 • Ef. Efendi, Efrat (As.)
 • EFTA European Free Trade Association (Avrupa Serbest Ticaret Ortaklığı)
 • EGO, E.G.O. Elektrik Gaz Otobüs İşletmeleri (Ankara Belediyesi)
 • EKG Elektrokardiyografi
 • EOKA Ethnike Organosis Kypriotikes Apelentberoseos (Kıbrıs’ta Rum Çete Örgütü)
 • ESHOT Elektrik Su Havagazı Otobüs Tramvay İşletmeleri (İzmir Belediyesi)
 • FAO Food and Agriculture Organization (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) (Roma’da)
 • FB., F. B. Fenerbahçe Spor Kulübü
 • FBI Federal Bureau of Investigation (Amerikan Milli Emniyeti)
 • FIFA Federation Internationale de Football Association (Milletlerarası Futbol Federasyonu)
 • FIS Federation Internationale de Ski: (Milletlerarası Kayakçılar Federasyonu)
 • FKB Fizik, Kimya, Biyoloji
 • FOA Froeign Operations Administration (Amerika’nın yabancı devletlere yardım fonu)
 • Gal. Galon
 • Gmr. Gümrük
 • Gn. Kur. Genel Kurmay
 • Gön. Gönderen
 • g. Gram
 • Gram. Gramer Dilbilgisi
 • GS., G.S. Galatasaray Spor Kulübü
 • H. Hidrojen, Hicri
 • HO, H.O. Harp Okulu
 • HP Beygirgücü
 • Hrk. Bşk., Bşk.lığı Harekat Başkanı, Başkanlığı
 • Hrp. T. D. Bşk., Bşk.lığı Harp Tarihi Dairesi Başkanı, Başkanlığı
 • Hst. Hastane
 • Hst. Bş. Hek. Hastane Başhekimi, Başhekimliği
 • Hv. Hava
 • Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri
 • Hz. Hazret veya hazretleri
 • ICAO International Civil Avation Organization (Milletlerarası Sivil Havacılık Teşkilatı)
 • IMCO Inter-Governmental Maritime Consultavive Organization
 • (Milletlerarası Denizcilik Danışma Teşkilatı)
 • IMF International Monetary Fund (Milletlerarası Para Fonu)
 • INS International News Service (Milletlerarası Haber Servisi)
 • IRO International Refugee Organization (Milletlerarası Mülteci Teşkilatı)
 • İHA İhlas Haber Ajansı
 • İÜ İstanbul Üniversitesi
 • İTÜ İstanbul Teknik Üniversitesi
 • İmp. İmparator
 • Kd. Kıdemli
 • kg. Kilogram
 • Khz. Kilohertz
 • KİT Kamu İktisadi Teşekkülleri
 • KKK Kara Kuvvetleri Komutanı
 • K. Kuv. Kara Kuvvetleri
 • Kl. Kilolitre
 • KLM Koniklijke Luchtvaart Maatschappij (Hollanda Kraliyet Hava Yolları)
 • km. Kilometre
 • Koll.Şti. Kollektif Şirketi
 • Kom. Komisyon
 • Kom.Şti. Komandit Şirket
 • Kor. Kolordu
 • Kora. Koramiral
 • Korg. Korgeneral
 • krş Kuruş, Karşılaştırınız
 • KS, K.S. Kuddise Sirruh
 • Kur. Kurmay
 • Kur. Bşk. Kurmay Başkanı
 • Log. Logaritma
 • lt. Litre
 • Ltd. Limited
 • Ltd. Şti. Limited Şirketi
 • Lv. Levazım
 • Lv. Sa. Al. Kom. Levazım Satım Alma Komisyonu
 • M., MÖ, M.Ö. Milat, Miladi, Milattan önce
 • m., m Metre
 • mad. Madde
 • Md. Müdür
 • M. E. B. Milli Eğitim Bakanlığı
 • mg. Miligram
 • MİT Milli İstihbarat Teşkilatı
 • mm., Milimetre
 • MHP Milliyetçi Hareket Partisi
 • MSP Milli Selamet Partisi
 • Mrşl. Mareşal
 • MS, M.S. Milattan Sonra
 • MTA Maden Tetkik Arama (Enstitüsü)
 • MTTB Milli Türk Talebe Birliği
 • Mu. Muhabere
 • Müh. Mühendis
 • Mv. Hast. Mevki Hastanesi
 • N North (Kuzey)
 • NASA National Aeroautics And Space Administialion (ABD Milli Havacılık ve Feza Dairesi)
 • NATO North Atlantic Treaty Organization (Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı)
 • No. Numara
 • O.W. Ouest West: Batı
 • ODTÜ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
 • Onb. Onbaşı
 • Opr. Operatör
 • Or. Oramiral
 • Ora. Oramiral
 • Ord. Ordinaryüs
 • Ord. Prof. Ordinaryüs Profesör
 • Org. Orgeneral
 • Ort. Ortaklık
 • Oto. Otomobil
 • Öğ. Öğretmen
 • Öğr. Öğrenci
 • ölm. Ölüm, Ölümü
 • Ör. Örnek
 • P. Polis
 • PK, P.K. Posta Kutusu
 • Prof. Profesör
 • Pş. Paşa
 • PTT Posta Telgraf Telefon (İdaresi)
 • Rd. Radar
 • RNA Ribo Nükleik Asit
 • r. Yarıçap
 • r.anh, r.anha Radıyallahü anh, anha (Allah ondan razı olsun)
 • r.aleyh Rahmetullahi aleyh (Allahü tealanın rahmeti onun üzerine olsun)
 • S South (Güney)
 • s. Sayfa
 • sa. Saat
 • SABENA Société Anonyme Belge D’Expolitation da la Navigation Aérienne (Belçika Hava Yolları)
 • s.a.v Sallallahü aleyhi ve sellem (Ona hayır dualar olsun)
 • Sb. Subay
 • Sin. Sinüs
 • SSCB Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
 • SEATO Sout East Asia Treaty Organization (Güneydoğu Asya Antlaşması Teşkilatı)
 • sm., cm. Santimetre
 • s. Saniye
 • Sok. Sokak
 • SOS, S.S.S. Save Our Souls (Denizde milletlerarası acele yardım isteme imdat işareti)
 • Şb. Şube
 • Şrt. Şirket
 • TAO Türk Anonim Ortaklığı
 • TASS Telgrafneo Agenstsvo Soveteskovo Soyuza (Rus Haber Ajansı)
 • TAŞ, T. A.Ş. Ticaret Anonim Şirketi
 • Tb. Tabur
 • Tbp. Tabip
 • TBMM, T. B.M.M. Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • TC Türkiye Cumhuriyeti
 • TCDD, T.C. D. D. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
 • TCK Türk Ceza Kanunu
 • Tel. Telefon
 • Telg. Telgraf
 • TGRT Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu
 • Tğm. Teğmen
 • THA Türk Haberler Ajansı
 • THK Türk Hava Kurumu, Türk Hukuk Kurumu
 • THY Türk Hava Yolları
 • TKİ Türkiye Kömür İşletmeleri
 • TL Türk Lirası
 • TMMOB Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği
 • TMO Toprak Mahsülleri Ofisi
 • TNT Trinitrotoluen (Dinamit)
 • TRT Türkiye Radyo Televizyon Kurumu
 • TPAO Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
 • Tug. Tugay
 • Tuğg. Tuğgeneral
 • Tümg. Tümgeneral
 • TV Televizyon
 • UFO Unidentified Flying Obsect (Bilinmeyen Uçan Cisim)
 • UNESCO United Nations Educational Scientific and Cultüral Organization
 • (Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Teşkilatı)
 • UNİCEF United Nations International Children’s Emergency Fund
 • (Birleşmiş Milletler MilletlerarasıÇocuklara Acil Yardım Fonu)
 • UP United Press (Associations) (Amerikan Haberler Ajansı)
 • UPU Universal Postal Union, Union Postale Universelle (Milletlerarası Posta Birliği)
 • USA United States of America (Amerika Birleşik Devletleri)
 • Uzm. Uzman
 • Üçvş. Üsçavuş
 • Ütğm. Üsteğmen
 • V Volt
 • vb. ve benzeri, ve bunun gibi, ve başkaları
 • vd. Ve devamı
 • Vet. Veteriner
 • vs. ve saire
 • W West (batı), Watt
 • WB World Bank (Dünya Bankası)
 • WHO World Health Organization (Dünya Sağlık Birliği)
 • WHO Word Meteorological Organization (DünyaMeteoroloji Birliği)
 • Yd. Yedek
 • Yd. Sb. Yedek Subay
 • Y. Müh. Yüksek Mühendis
 • Yb. Yarbay
 • yy. Yüzyıl
 • Yzb. Yüzbaşı
 • Yrd. Doç. Yardımcı Doçent

  Açılımını merak ettiğiniz kısaltmaları http://sozluk.turkcebilgi.com da aratabilirsiniz.  Yorumlar - Lütfen konu (Kısaltmalar) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.