Kahverengi algler

Kahverengi algler ya da Phaeophyta; çok hücreli alglerin büyük kısmını oluşturan Protista şubesidir.

Kahverengi algler ya da Phaeophyta; çok hücreli alglerin büyük kısmını oluşturan

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Protista

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
şubesidir.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Klorofil a, c ve fukoksantin
Klorofil Çeşitli dalga boylarındaki ışıkları emerek bitkide fotosentez (özümleme) olayının meydana gelmesine sebeb olan, yeşil renkli bir pigment (renk verici madde).

Bulunuşu: Bitkilerde bulunan klorofil, beş çeşit olup, bunlar a,b,c,d ve e şeklinde adlandırılır. Bunların molekülleri birbirine çok benzer. Damarlı yeşil bitkilerde klorofil a ve b 3/1 oranında bulunur. Diğer klorofiller bu bitkilerde bulunsa bile çok az veya eser miktardadır. Klorofil bitkide kloroplast adı verilen orga
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
pigmenti taşıyan, denizel çok hücrelilerdir.
Pigment, insan gözünde ve nesnelerin genellikle dış yüzeylerinde bulunarak renklerin oluşmasını sağlayan özel moleküldür.

Pigment moleküllerinin harekete geçmesi için belirli bir enerji gereklidir. Renklerin oluşmasındaki diğer tüm aşamalarda olduğu gibi, pigmentlerle ışık arasında da ilişki vardır. Zira dünyaya ulaşan güneş ışığı, canlılarda renk molekülü olarak bilinen söz konusu pigment molekülleri için önemli rol oynar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Fotosentez sonucu oluşan
Fotosentez, klorofil (kromozomlarda) taşıyan canlılarda ışık enerjisi kullanılarak organik bileşiklerin üretilmesi olayıdır. Bu yolla besin üreten canlıların tümüne fotosentetik organizmalar denir ve bunların büyük bır çoğunluğunu bitkiler oluştururlar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
karbonhidratlarını "laminarin" şeklinde depolarlar. büyük deniz alglerinde belirgin hücre farklılaşmaları görülür ancak,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
yaprak,
Yaprak, bitkilerde fotosentez, transprasyon ve solunumun gerçekleştiği temel organlardır. Gövde ve yan dalların üzerindeki boğumlardan çıkan ve büyümesi sınırlı olan yapılardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kök, gövde gibi oluşumlar taşımazlar. Hareketli
Kök Kara hayatına uymuş olan gelişmiş bitkilerde, genel olarak toprak içerisine doğru büyüyen bir toprak altı organı. Görevi, bitkiyi toprağa bağlamak, topraktan su ve su içerisinde erimiş halde bulunan tuzları (anorganik maddeleri) emerek gövdeye iletmektir. Kökler, besin maddeleri biriktirmek suretiyle depo organı vazifesini de görürler. Her ne kadar kök toprak içerisinde bulunuyorsa da, bazı bitkilerin kökleri hava veya su içinde de gelişebilir. Havada gelişen köklere hava kökleri, sud
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
hücreleri iki
Hücre, canlının canlılık özelliklerini taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır. Hücreye göze de denilebilir. Atomların molekülleri, moleküllerin makromolekülleri, makromoleküllerin makromoleküler yapıları oluşturmasıyla, dokuların en küçük yapı taşları olan ve yaşamın tüm özelliklerini sergileyen hücreler oluşmaktadır. Genel olarak tüm hücreler temelde aynı yapıya sahiptirler. Fakat bulundukları dokuya ve dolayısıyla fonksiyonlara bağlı olarak bazı farklılıklar gösterirler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kamçı taşır. Yaklaşık 1.500 kadar
Kamçı Hayvanları harekete getirmek, hızlandırmak, insanları cezalandırmak için kullanılan, bir sopaya bağlı ip örgü veya sırım. Zırhlı ve düşmanla göğüs göğüse savaşta kullanılan bir harp aletine de kamçı denmektedir. Bu kamçı, yarım metre uzunluğundaki demir çubuğun ucuna tutturulmuş bir zincire bağlı birçok dikenli gülleciklerden meydana gelir. Aynı zamanda “kamçı topuz” adı da verilen bu gülleciklerin ağaçtan bir sapı vardır.

Tesbihin ucuna püskül yerine takılan ince uzun süse de ka
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
türü bilinmektedir.

Ayrıca bakınız

 • Tür, ortak özellikler taşıyan ve kendi aralarında döllenerek üreyebilen akraba canlıları içeren biyolojik grup.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Öglenalar

 • Euglenida ya da Euglenonoidina; Kamçılılar sınıfının bir takımıdır. Tekhücreli, klorofil a ve b taşıyan fotosentetik canlıları kapsar. Vücutları genellikle yeşil ya da renksiz plastidli, uzun yapılıdır. Genellikle biri büyük, diğeri küçük iki kamçı bulundururlar. Kamçıların çıktığı yerde gözbeneği (stigma) denilen bir yapı bulunur. Genellikle tatlı su canlılarıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Altınsarısı algler

 • Altınsarısı algler ya da, Chryosophyta; diyatomları, sarı-kahve rengi, sarı-yeşil algleri kapsayan bir Protista alemi şubesidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ateşrengi algler

 • Ateşrengi algler, Pyrrophyta ya da Dinoflagellates Protista aleminin kamçılı, tek hücreli veya koloni halinde yaşayan şubesidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yeşil algler

 • Yeşil algler ya da Chlorophyta (Yunanca "Chloros" yeşil) , tek hücreli ya da koloni oluşturan, ya da çok hücreli türleri kapsayan bitkiler alemi şubesidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kırmızı algler
  Kırmızı algler ya da Rhodophyta, (Yunanca'da rhodos ve phytos = kırmızı bitki); deniz alglerinin büyük bir kısmını oluşturan bir Protista alemi şubesidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Kahverengi algler) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.