Kalın bağırsak

Sindirim sisteminin anatomisinde kalın bağırsak ince bağırsak ile anus arasındaki kısımdır. Toplam uzunluğu 1.5 metre olup, sindirim sisteminin beşte birini oluşturur. Başlangıcında yer alan çekumda çapı en geniştir, sonra kolon boyunca gittikçe daralır, anal kanaldan hem önce yer alan rektumda epeyce bir genişler.

Kalın bağırsakGrey Anatomi atlasında karaciğer, mide ve kalın bağırsak çizimi
Sindirim sisteminin anatomisinde kalın bağırsak
Sindirim sistemi veya gastrointestinal sistem, sindirim borusu (sindirim kanalı veya gastrointestinal kanal) ile sindirim bezlerini içeren, çok hücreli hayvanlarda yiyeceğin vücuda alınımı, sindirilmesi, gerekli besin ve enerjinin absorbe edilmesi ve atık maddelerin vücuttan atılması ile ilgilenen organ sistemidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ince bağırsak ile
İnce bağırsak sindirim kanalının mide ile kalın bağırsak arasındaki kısmıdır. 5 yaşından büyük insanlarda boyu 5-6 m arasındadır. Üç kısma ayrılır: duodenum, jejunum ve ileum. Mideden gıdalar duodenuma pilor veya pilorik sfinkter dye adlandırılan bir kas ile girerler. Daha sonra ince bağırsak boyunca peristaltizm olarak adlandırılan kas kasılmaları ile hareket eder.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

anus arasındaki kısımdır. Toplam uzunluğu 1.5 metre olup, sindirim sisteminin beşte birini oluşturur. Başlangıcında yer alan

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
çekumda çapı en geniştir, sonra
Çekum veya kör bağırsak, kalın bağırsağın ilk bölümüdür. İleum ile kalın bağırsağı birleştiren bir kesedir. Alt ucunda apandiks bulunur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kolon boyunca gittikçe daralır,
Kolon, herhangi bir yapı türünde, düşey yükleri yerçekimine direnerek zemine ileten düşey yapı elemanıdır. Kolonlar birbirlerine kirişler vasıtasıyla bağlanarak yapıyı ayakta tutan temel elemanlardan biridir.Yapı tarihinin en başından beri yapıları ayakta tutmak için kullanılagelmiştir. Başlangıça taş, ağaç gibi doğal malzemeler kolon yapımında kullanılmışsa da modern teknolojinin gelişmesi ile birlikte bir tür yapay bağlayıcı olan çimento ve iskeleti oluşturan çelikten imal edilmiş be
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
dan hem önce yer alan rektumda epeyce bir genişler.

Kalın bağırsağın ince bağırsaktan farkı, çapının büyüklüğü, nispeten sabit konumu, keseli görünümü ve dışında yer alan peritonla örtülü yağ parçacıkları dır (appendices epiploicae). Uzunlamasına kas lifleri bağırsağı devamlı bir tabaka olarak kaplamak yerine üç uzunlmasına bant seklinde düzenlenmişlerdir.

Kalın bağırsak, ince bağırsağı çevreleyerek etrafında bir kemer oluşturur.
Rektum memelilerde kalın bağırsağın son bölümüdür. Anüse açılır. Dışkının atılımdan önce tutulduğu yerdir. Rektumun son birkaç santimetresi deriye benzer bir doku ile kaplıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İleumun sağ tarafında çekumdan başlar, sağ lumbar ve dan
İleum İnce barsağın son bölümü. İleum, sindirim sistemi anatomisinde ince bağırsağın son bölümüdür. İnsanlarda yaklaşık 4 m uzunluğundadır ve kalın bağırsağın ilk kısmı olan çekumdan ileoçekal valv ile ayrılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
karaciğerin altına kadar yukarı doğru çıkıp oradan sola kıvrılır,
Karaciğer Karın boşluğunun sağ üst köşesine yerleşmiş, önemli fonksiyonları olan vücudun en büyük iç organı.

Hayati bir organdır. 1200-1600 gr ağırlığındadır. Bir erişkinin toplam vücut ağırlığının % 2,3’ünü teşkil eder. Rengi, kahverengiye kaçan kırmızıdır. Lastik kıvamındadır. Şekli üç yüzlü bir piramide benzetilebilir. Kaburgalar tarafından örtülür. Safra depolayan safra kesesi, karaciğerin tabanında, arkaya kısmen gömülü vaziyettedir.

Normal, sağlıklı insanlarda göğüs boşluğunun
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
abdomenin karşı tarafına uzanır, tekrar kıvrılıp
Karın, batın.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
pelvise doğru aşağıya iner; orada gene kıvrılıp pelvisin arka duvarı boyunca uzanır ve anusta sona erer.

Kalın bağırsak
Leğen kemiği.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
çekum,
Çekum veya kör bağırsak, kalın bağırsağın ilk bölümüdür. İleum ile kalın bağırsağı birleştiren bir kesedir. Alt ucunda apandiks bulunur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kolon,
Kolon, herhangi bir yapı türünde, düşey yükleri yerçekimine direnerek zemine ileten düşey yapı elemanıdır. Kolonlar birbirlerine kirişler vasıtasıyla bağlanarak yapıyı ayakta tutan temel elemanlardan biridir.Yapı tarihinin en başından beri yapıları ayakta tutmak için kullanılagelmiştir. Başlangıça taş, ağaç gibi doğal malzemeler kolon yapımında kullanılmışsa da modern teknolojinin gelişmesi ile birlikte bir tür yapay bağlayıcı olan çimento ve iskeleti oluşturan çelikten imal edilmiş be
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
rektum ve
Rektum memelilerde kalın bağırsağın son bölümüdür. Anüse açılır. Dışkının atılımdan önce tutulduğu yerdir. Rektumun son birkaç santimetresi deriye benzer bir doku ile kaplıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
olarak bölümlere ayrılır.

Dışkı

Kalın bağırsakta, veya kolonda, ta bulunan su emilir. Kalın bağırsakta tuzlar aktif taşıma ile emilir, su da

Yarı geçirgen bir zarda maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcayarak geçmesi olayıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
osmoz yoluyla onları takip eder. Sindirilmemiş posa ve kalın bağırsakta yaşayan bakterilerden oluşan
Osmoz, çözücü maddelerin az yoğun ortamdan çok yoğun ortama, seçici geçirgen bir zardan enerji harcanmadan geçişidir. Canlı sistemlerde çözücü madde su olduğu için, biyoloji biliminde osmoz terimi ile kastedilen, suyun az yoğun ortamdan çok yoğun ortama enerji harcanmadan geçişidir. Bu tanımda, seçici geçirgen zardan kasıt, çözünenleri geçirmeyen fakat çözücüleri geçiren bir zardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
dışkı rektuma gider, anustan atılana kadar orada depolanır.


Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
Image:Łajno koÅ„skie 400.jpg|thumb|240px|At dışkısı
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Kalın bağırsak Resimleri


  • Grey Anatomi atlasında karaciğer, mide ve kalın bağırsak çizimiYorumlar - Lütfen konu (Kalın bağırsak) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.