Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Türk Kara Kuvvetleri (Komutanlığının adı: Kara Kuvvetleri Komutanlığı), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük kuvvetidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni içten veya dıştan korumakla görevli en büyük ordusudur. Komutanlığını şu an Orgeneral Işık Koşaner yapmaktadır.

Kara Kuvvetleri KomutanlığıTürk askerleri
K ara Kuvvetleri Komutanlığı (ya da Türk Kara Kuvvetleri), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük kuvvetidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni içten veya dıştan korumakla görevli en büyük ordusudur. Komutanlığını şu an
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Türkiye Cumhuriyeti devletini içten ve dıştan gelebilecek olan tehditlere karşı savunma vazifesini üstlenmiş olan silahlı Devlet kuvvetidir. Yaptırım gücünü, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndan alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Orgeneral
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en yüksek rütbesi. Deniz kuvvetlerinde oramiral.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Işık Koşaner yapmaktadır.

Kuruluşu ve amblemi

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti 7 cephede savaşa 2.850.000 kişiyi silah altına alarak girdi. Bu ordu 70 piyade, 2 süvari tümeninden oluşan 24 kolordulu 9 ordu birliğiydi. Çanakkale destanıyla tarihe geçen ordu Mondros'tan sonra zorunlu terhislerle 50.000 kişiye inmişti. Osmanlı'nın bu son ordusu ile Kurtuluş Savaşı milis ve gönüllülerinden oluşan Kuvayı Milliye KKK'nın temelidir. Kurtuluş sırasında kara kuvvetleri 8 kolordu halinde örgütlendi. 20 piyade tümeni, 1 süvari tümeni, 2 süvari grubu, 1 süvari tugayı. Ağustos 1922'de kuvvetler 200.000 kişiydi. Batı, Doğu, Güney cephelerinde savaştı. Zaferleri Batı cephesinde 1. İnönü Meydan Muharebesi ve 2. İnönü Meydan Muharebesi , Dumlupınar, Aslıhanlar, Kütahya, Eskişehir, Sakarya, Büyük Taarruz, Başkomutanlık Meydan Muharebesi. 1950'de Kore Savaşı'na gidecek birlik kara kuvvetlerinden Kore Türk Tugayı adıyla Kore'ye gitti. Savaş 3 yıl sürdü, 790 Türk askeri şehit oldu. 1952'de NATO'ya giren Türkiye, ordusunu modern silahlarla donattı. Kara Kuvvetleri son olarak 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'nı yaptı.

Orgeneral Sebahattin Işık Koşaner, 1945 yılında İzmir'de doğdu. 1965 yılında Kara Harp Okulu'ndan, 1966 yılında Piyade Okulu'ndan mezun olan Orgeneral Koşaner, 1976 yılına kadar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı çeşitli birliklerde takım ve bölük komutanlığı, Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda öğretmenlik ve Harekat Eğitim Subaylığı yaptı.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye Cumhuriyeti'nde
Türkiye (resmi adı Türkiye Cumhuriyeti) Güneybatı Asya ile küçük bir bölümü Avrupa kıtasında yer alan ülke.

Türkiye doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahcivan) ve İran ile; güneyde Irak ve Suriye; ve batıda Ege Denizi, Yunanistan ve Bulgaristan ile komşudur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yeniçeri Ocağının kurulduğu
Yeniçeri, Hıristiyan çocuklarından devşirme yöntemi ile yetiştirilen askerdir. I. Murat'ın veziri Çandar Hayrettin Paşa'nın yardımıyla kurduğu bu sistem de, devlet kendi Hırıstiyan tebasından ve bazen eline düşen harp esirlerinden bazı çocuklara el koyuyordu. Acemi Oğlanı denilen bu çocuklar, önce bir tür köylü ailesinin yanına veriliyordu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1363 yılı olarak kabul edilmekteydi.
1363 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Hüseyin Nihal Atsız 1963 ve 1973'de Kara ordusunun kuruluş tarihinin
Hüseyin Nihal Atsız (Atsız), 12 Ocak 1905'te İstanbul Kadıköy'de doğdu. Babası bahriye (deniz) subayı Nail Bey, annesi Fatma Zehra Hanımdır. İlköğrenimini Kadıköy'deki çeşitli okullarda, orta öğrenimini Kadıköy ve İstanbul sultanilerinde yaptı. Buradan mezun olunca Askeri Terbiye'ye yazıldı. Bu okulun 3.sınıfında iken, Arap asıllı bir subaya selam vermeyi reddettiği için okuldan çıkarıldı. Daha sonra İstanbul Darülfünunu (Üniversitesi) Edebiyat Fakültesi'ne yazıldı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mete'nin tahta geçtiği
Büyük Hun İmparatorluğu hâkanı. Orta Asya’da yaşayan Hunların bilinen ilk Yabgusu Tuman’ın (Teoman) oğludur. Mîlâddan önce üçüncü yüzyılın ortalarında doğdu. Çocukluğundan îtibâren iyi bir komutan ve muhârib olarak yetiştirildi. adı sonradan konuldu. Adı Çin kaynaklarında yazıldığı gibi olup, Çin dil bilimcileri (sinologlar), “Motun, Maoton, Modok, Mado, Mode, Mete” olarak okumuşlardır. Umûmî Türk târihi bilginleri; bu bakımdan adının; Çinlilerin Türkçe adları kaydetmek usûlünden, “Batur, Bağatu
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
M.Ö. 209 olması gerektiğini yazmıştır.

Atsız, M.Ö. 200 yıllarından beri tarihi belgelerde bahsi geçen bir milletin, 16 yüzyıl süresince ordusu olmadan yaşadığını söylemenin,
 • Mete, oğlu Teoman tarafından öldürüldü.Yerine Mete hükümdar oldu.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Doğu Roma İmparatorluğuna karşı galibiyet kazanılan
  Bizans İmparatorluğu'nun diğer adıdır. Bizans İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu'nun 395'te Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmasıyla ortaya çıktı. Başkenti Roma olan Batı Roma İmparatorluğu 5. yüzyılda Germen kabilelerince yıkıldı. Merkezi Konstantinopolis (bugünkü İstanbul) olan ve Doğu Roma İmparatorluğu da denen Bizans İmparatorluğu ise, bin yılı aşkın süre varlığını sürdürdü. Bizans'ın ortaya çıkışı, Roma İmparatoru I. Constantinus'un başkenti, Roma'dan bugünkü İstanbul'a taşımasıyla da yakında
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Malazgirt Savaşı gibi ve benzeri büyük savaşları düzenli Türk Ordularının değil gayri muntazam çetelerin yapmış olacağını kabul etmenin hatalı olduğunu yazdı. Atsız ayrıca, M.Ö. 209 yılında Mete tarafından orduların 10, 100, 1000 kişilk birimlere ayrıldığını bu birliklerin komutanlarının buyruklarının kayıtsız şartsız uygulandığını yazdı.

  Atsız'ın görüşlerini benimseyen
  Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan ile Bizans İmparatoru Romen Diyojen kuvvetleri arasında, 26 Ağustos 1071 tarihinde, Doğu Anadolu’da Malazgirt Ovasında meydana geldi. Bu muharebe, dinî, millî, siyasî, askerî neticeleri ve Türk-İslâm tarihinin en büyük zaferlerinden biri olması bakımından önemlidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yılmaz Öztuna da 1968'de dönemin
  Yılmaz Öztuna, eski milletvekili, yazar. 20 Eylül 1930 İstanbul doğumludur. İstanbul'da lise tahsilinin yanında İstanbul Konservatuarı'na devam etti. 1950 eylülünden 1957 temmuzuna kadar Paris'de kaldı. Paris'in büyük kütübhanelerinde çalıştı. Paris Üniversitesi Siyasî İlimler Enstitüsü'nde Sorbonne'da Fransız Medeniyeti kısmında, Alliance Française'nin yüksek kısmında okudu ve Paris Konservatuarı'na devam etti. 13 yaşında ilk makalesi ve 15 yaşında ilk kita
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Genelkurmay Başkanı

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Cemal Tural'a Türk Kara Kuvvetleri'nin kuruluş tarihinin M.Ö. 209 olması teklifini yaptı. Sonraları, K.K.K kuruluş tarihi M.Ö. 209 olarak değiştirildi.

  1.Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı Döneminde Türk Kara Kuvvetleri

  16 Mart 1966 - 16 Mart 1969

  Orgeneral A.Cemal TURAL; 1905 yılında Erzincan'da doğdu. 1923 yılında Kuleli Askeri Lisesi'nden, 1925 yılında Asteğmen rütbesi ile Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1930 yılına kadar Meclis Muhafız Takım Komutanlığı yaptı. 1930 yılında girdiği Harp Akademisi'ni 1933 yılında bitirerek Kurmay oldu. 1954 yılına kadar çeşitli Karargah ve Birliklerde görev yaptı. 1954 yılında Tuğgeneral, 1956 yılında Tümgeneral, 1959 yılında Korgeneral ve 1961 yılında Orgeneralliğe
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  I. Dünya Savaşı'nda
  Birinci Dünya Savaşı, 1914 yılında Avrupa'da başlamış, ancak dünyanın dört bir yanındaki ülkelerin katılması ve diğer kıtalardaki sömürgelere de yayılması nedeniyle "dünya savaşı" olarak adlandırılmıştır. 1914'te başlayan savaş 1918 yılında sona ermiştir. 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Mondros Mütarekesi'ni imzalayarak savaştan çekildi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlı Devleti 7 cephede savaşa 2.850.000 kişiyi silah altına alarak girdi. Bu ordu 70 piyade, 2 süvari tümeninden oluşan 24 kolordulu 9 ordu birliğiydi.
  Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çanakkale Savaşı'yla tarihe geçen ordu
  Çanakkale Savaşları, Şubat 1915-Ocak 1916 müttefik devletlerin 1915 Şubat'ında başlattıkları Çanakkale Boğazı ve İstanbul'u ele geçirmeye yönelik askeri harekat başarısızlıkla sonuçlanmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mondros Mütarekesi'nden sonra zorunlu terhislerle 50.000 kişiye inmişti.

  Osmanlı Ordusu'nun kalan iki kolordusundan biri
  Mondros Mütarekesi, 30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti'nin I. Dünya Savaşı'ndaki yenilgisini belgeleyen Mondros Mütarekesi aslında bir silah bırakılması, bir ateşkes sözleşmesi olarak hazırlanmakla birlikte içerdiği hükümler bakımından tam bir teslim antlaşmasıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Suriye cephesinden
  Suriye Arap Cumhuriyeti ortadoğu ülkelerinden. Başkenti Şam'dır. Yüzölçümü 185.180 km2, nüfusu 20,910,000, dili Arapça, dini İslam olan ülke Güneybatı Asya’da, Ortadoğu’nun kalbi durumunda bir mevkiye sahiptir. 32° 19’ - 37° 20’ kuzey enlemleriyle 35° 37’ - 42° 22’ doğu boylamları arasındadır. Kuzey ve kuzeybatıdan Türkiye, doğudan Irak, güneyden Ürdün, batıdan İsrail, Lübnan ve Akdeniz ile çevrilidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ankara'ya nakledilen
  Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alan Ankara ilinin merkez kenti'dir. Rakımı ortalama 890 metredir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ali Fuat Paşa komutasındaki
  Fuat Cebesoy, (d. 1882, İstanbul – ö. 10 Ocak 1968). Asker ve siyaset adamı. Babası İsmail Fazıl Paşa'nın gönülsüzlüğüne rağmen, girdiği Harp Okulu'nda Mustafa Kemal ile aynı sınıfa düşmesi bir bakıma gelecekteki kaderini çizmiş oldu. Cebesoy'un Beyrut'ta başlayan kıta hizmetleri, 1908'deki Roma Askeri Ateşeliği dışında, çok hareketli geçti.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  20. Kolordu, diğeri ise Kafkas Cephesinde

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Erzurum'da konuşlandırılmış
  Erzurum Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan bir serhat şehridir. Kış turizmi ve üniversiteler arası kış oyunlarının adresi olup aynı zamanda 2011 universiad dünya kış olimpiyatlarına hazırlanmaktadır. Plakası 25 olan Erzurum ili sınırları içerisinde 2007 nüfus sayımına göre 784.941 kişi yaşamaktadır. Erzurum insanına dadaş denmektedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kazım Karabekir komutasındaki
  Musa Kâzım Karabekir, miladi 1882 - Rumi 1298 - yılında İstanbul'un Kocamustafapaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Aslen Karaman’ın Gafariyat (diğer adı Kasaba. Şimdi Kazımkarabekir ilçesi) kasabasındandır. Babası, Karamanlı Mehmet Emin Paşa, annesi ise Hacı Havva Hanım, kızı ise Hayat hanım'dır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  idi.

  Osmanlı'nın bu son ordusu ile Kurtuluş Savaşı milis ve gönüllülerinden oluşan Kuvayı Milliye Türk Kara Kuvvetleri'nin temelidir. Kurtuluş sırasında kara kuvvetleri 9 kolordu halinde örgütlendi; 20 piyade tümeni, 1 süvari tümeni, 2 süvari grubu, 1 süvari tugayı.

  Ağustos
  Kuvayi Milliye (ya da Kuvay-i Milliye), Kurtuluş Savaşı'nda düşmana karşı koyan Türk direniş örgütlenmelerine ve güçlerine verilen addır. Günümüz Türkçe'sindeki anlamı Ulusal Güçler'Miili Kuvvetler'dir. Osmanlı'nın bu son ordusu ile Kurtuluş Savaşı milis ve gönüllülerinden oluşan Kuvayı Milliye KKK'nın temelidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1922'de kuvvetler 200.000 kişiydi. Batı, Doğu, Güney cephelerinde savaştı. Çatışmalar Batı cephesinde
  1922 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1. İnönü Muharebesi ve

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  2. İnönü Muharebesi,


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Kütahya-Eskişehir Muharebeleri,
  Kütahya-Eskişehir Savaşları adı ile bilinen ve Sakarya'nın doğusuna çekilmemizle sonuçlanan bu çarpışmalarda ordumuz kendisinden sayıca 2 misli fazla düşman kuvvetleri karşısında oldukça ağır zayiat vermiş, gerek çarpışmalar gerekse geri çekiliş esnasında şehit, yaralı ve kayıp olmak üzere 40.000'e yakın silâhlı kuvvetimiz yok olmuştu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sakarya Savaşı,
  Kurtuluş savaşı sırasında Türklerle Yunanlılar arasında yapılan meydan muharebesi (23 ağustos-13 eylül 1921). İkinci İnönü muharebesini Yunanlılara ağır kayıplar verdirerek başarıyla sonuçlandıran Türk ordusu, İnönü-Kütahya-Döğer hattında yeniden savunma düzenine geçti. Yunanlılar, Anadolu'da kısa zamanda bir sonuç almak amacıyla üstün sayıdaki kuvvetlerini Türk ordusunun güney kanadına saldırıya geçirdiler (10 temmuz 1921).

  Türk ordusu bir hafta süren yorucu savaşlardan sonra üstün Yunan kuv
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Büyük Taarruz,
  Sevr Antlaşması'nı Türklere kabul ettirmeyi gaye edinen İngilizler, Sakarya'dan sonra başlattıkları diplomatik girişimleri bir süre daha devam ettirmişlerdir. Ancak TBMM Hükümeti Misak-ı Milli'den ödün vermek niyetinde değildirler. Sakarya yenilgisinden sonra müdafaa durumuna geçmek zorunda kalan Yunan ordusu, Eskişehir-Afyonkarahisar hattına geri çekilerek, gerekli korunma tedbirlerini alırken, Türk Genel Kurmayı Yunanlılar toparlanmadan taarruza geçilmesi düşüncesindedir.

  14-15 Eylül 19
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Başkomutanlık Meydan Muharebesi.

  Kore Savaşında Türk Kara Kuvvetleri

  1950'de


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Türkiye'nin Kore Savaşı'na katılmasıyla kara kuvvetlerinden 4.500 kişilik bir tugay Kore Türk Tugayı adıyla Kore'ye gitti. Savaş 3 yıl sürdü, 790 Türk askeri şehit oldu. Kore Savaşına giden Türk tugayı kahramanlıklarıyla en çok Amerikanlar olmak üzere BM'ler kuvvetlerinin hayatını kurtarmıştır.

  NATO ile Türk Kara Kuvvetleri

  1952'de NATO'ya giren Türkiye, ordusunu modern silahlarla donattı. Kara Kuvvetleri son olarak 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs Harekâtı'nı yaptı.

  Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türk Ordusu kendini dünyaya iyice kabul ettirdi.Kıbrıs'ın yarısının tekrar anavatana katılması Orduya çok büyük katkısı olmuştur.ABD ülkemize silah ambargosu koymuş ve Türk Ordusu'nda türk silahlar kullanılmaya başlamıştır.Bu Türk Ordusu'nun dünyanın en büyük 4. ordusu konumuna getirmiştir.

  Birimler

  Ordular

 • 1. Ordu ( Selimiye-İstanbul)

 • 2. Ordu ( Malatya)

 • 3. Ordu ( Erzincan)

 • ( İzmir)

  Kolordular

 • Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ( Girne)

 • 2. Kolordu ( Gelibolu)

 • 3. Kolordu ( Şişli)

 • 4. Kolordu ( Ankara)

 • 5. Kolordu ( Çorlu)

 • 6. Kolordu ( Adana)

 • 7. Kolordu ( Diyarbakır)

 • 8. Kolordu ( Elazığ)

 • 9. Kolordu ( Erzurum)

  Yardım Komutanlıkları

 • ( Ankara)

 • ( Ankara)

 • ( Ankara)

  Okullar ve Eğitim Merkezleri

 • Kara Harp Okulu ( Ankara)

 • ( Balıkesir)

 • ( Samsun)

 • ( Konya)

 • ( Etimesgut)

 • ( )

 • ( Gaziemir)

 • ( Eğirdir)

 • ( Polatlı)

 • ( Mamak)

 • ( )

 • ( Tuzla)

 • ( Narlıdere)

 • ( )

  Zırhlı Tümen

 • ( İstanbul)

  Taktik Piyade Tümeni

 • ( Yüksekova)

 • ( )

  Mekanize Piyade Tümenleri

 • ( Gazi Mağusa)

 • ( Güzelyurt)

  Mekanize Piyade Tugayları

 • ( Doğubeyazıt)

 • 4. Mekanize Piyade Tugayı ( Keşan)

 • ( Tekirdağ)

 • ( Ağrı)

 • ( Kars)

 • ( Diyarbakır)

 • ( Gelibolu)

 • ( Ardahan)

 • ( Mamak)

 • ( İskenderun)

 • ( Edirne)

 • ( Süloğlu)

 • ( Lüleburgaz)

 • ( İstanbul)

 • 70. Mekanize Piyade Tugayı ( Mardin)

  Zırhlı Tugaylar

 • ( Hadımköy)

 • ( Kartal)

 • ( Çerkezköy)

 • ( Palandöken)

 • ( Gaziantep)

 • ( Kıbrıs)

 • ( Şanlıurfa)

 • ( Malkara)

 • ( Silopi)

  Motorize Piyade Tugayları

 • ( Sakarya)

 • ( Lice)

 • ( Şırnak)

 • ( Sarıkamış)

 • ( Tatvan) (2009 yılında 6. mekanize tugay 10.motorize tugaya dönüştürüldü)

 • ( Denizli)

 • ( Edremit)

 • ( Patnos)

 • ( Trabzon)

 • ( Bingöl)

 • ( Hozat)

 • (Patnos, Trabzon, Bingöl ve Hozat'taki tugaylar; İç Güvenlik Tugayı adı ile bilinirler.)

  Komando Tugayları

 • 1. Komando Tugayı ( Kayseri)

 • 2. Komando Tugayı ( Bolu)

 • 3. Komando Tugayı ( Siirt)

 • 4. Komando Tugayı ( Tunceli)

 • Hakkari Dağ ve Komando Tugayı ( Hakkari)

  Eğitim Tugayları

 • ( Manisa)

 • ( Antalya)

 • ( Sivas)

 • ( Amasya)

 • ( Erzincan)

  Topçu Tugayları

 • 57. Topçu Tugayı ( Bornova)

 • ( Polatlı)

  İnsani Yardım Tugayları

 • ( Ankara)

  Kara Havacılık Alayları

 • ( Ankara)

 • ( Ankara)))

 • ( Malatya)

 • ( İzmir)

 • ( İstanbul)

  Topçu Alayları

 • ( Uzunköprü)

 • ( Çorlu)

 • ( İslahiye)

 • ( Siverek)

 • ( Erçiş)

 • ( Erzurum)

  Motorize Piyade Alayları

  (23.Motorize Piyade Tümeni'ne bağlı)

 • ( )

 • ( Kartal)

 • ( )

  Kara Kuvvetleri Komutanlığı Resimleri


  • T-155 Fırtına

  • T-155 Fırtına

  • Türk askerleri  Yorumlar - Lütfen konu (Kara Kuvvetleri Komutanlığı) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.