Karahitaylar

Bilgi kutusu tarihi ülke

Kara Hıtay ( Çince: 西遼
Çince (Çince: 汉语 / 漢語, pinyin: hàn yǔ, diğer adları: 中文, 國文, 华文, 华语), Çin'de ve çevresinde yaşayan 1 milyardan fazla kişi tarafından konuşulan binlerce ufak dilin tümüne birden verilen addır ve bunlar tek bir dil sayılırsa, dünyada en çok kullanıcısı olan dildir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
pinyin: xÄ« lií¡o; anlamı: Batı Liao, 黑契丹 hÄ“i qí¬dān; anlamı Kara Kitan,
Pinyin, ya da Hanyu Pinyin (漢語拼音; Hànyǔ Pīnyīn) Mandarin için Çince yazısınında kullanılan romanizasyon sistemidir. Yani her biri ayrı bir ideogram olan Çince karakterlerin Latin alfabesi olarak yazılıp okunabilmesini sağlarlar. Bu sistem 1979 yılından itibaren Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tarafından resmen benimsenmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Moğolca: Хар Хятад; Kara Kitad,
Moğolca Moğolistan resmi dili. Asya kıtasında konuşulan Ural-Altay dil ailesinden bir dil. Köken bakımından Türkçe ile aynı kökten gelmektedir. Hunlar devrinde Türkçe ile birbirinden ayrıldıkları bilinmektedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Farsça: قرا ختاى Qarā Khitā'Ä«; 1125 - 1211),
Kökü itibarıyla dünyanın en eski dilleri arasında yer alan Farsça, milattan yediyüz yıl öncesine ait açık tarihi ve bin yıllık yazılı eserleriyle İran’ın köklü ve sağlam kültürünü komşu ülkelere kadar tanıtmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Orta Asya'da Hıtay (Kitan)lar tarafından kurulan
Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan, Afganistan, Çin'in bir kısmı (Doğu Türkistan), Rusya ve Pakistan'ın bir kısmından oluşan bölge ve bölgeyi tanımlamak için kullanılan coğrafi terim.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Moğol devleti. Başkenti
Moğollar, günümüzde Moğolistan'ın yerli halkıdır. Doğu Asya kavimlerindendir. Asıl yurtları Moğolistan’dır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Balasagun (Çince: 八剌沙衮 Farsça: بلاساغون BalāsāghÅ«n, غزباليغ Ghuzz-Balí¯ğ, başka isimleri; Karabalsagun, Koz Ordu, Koz Uluş) idi. 1125'te
Balasagun, Orta Asya'da, Aral Gölü'nün doğusunda yer alan ve Türgiş, Karahanlı, Karahitay ve Türk-Moğol devletlerinin başkentliğini yapmış şehir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'lerin kurduğu Jin Hanedanı tarafından yıkılan
Çin tarihi
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Liao Hanedanı'nın imparator ailesi mensuplarından
Liao (Çince: 遼 pinyin: liáo, 916 - 1125), bugünkü İç Moğolistan ve Çin’in kuzey kesminde hakimiyetini kuran Karahitayların (Kidan 契丹 qìdān) kurduğu hanedan.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
(Çince: 耶律大石 yíélÇœ dí shí­) batıya kayarak 1132'de Karahoca Uygur Krallığı'nı ilhak edip
Karahoca (Gaochang) Uygur Krallığı (Çince: 高昌回鶻; Gaochang Huihu), 9.-13. yüzyılda bugünkü Doğu Türkistan'da Uygurlar tarafından kurulan devlet.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Doğu Karahanlı'yı egemenliği altına alarak Kara Hıtay Hanlığı'nı kurmuştur.Kara Hıtay Hanları Gur Han (كور خان KÅ«r khān, anlamı: Bütün dünya'nın Han'ı) lâkabını kullanmışlardır. Kara Hitaylar
Tarihteki Türk Devletleri
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İpek yollarından hem "
İpek Yolu, en ünlü ticaret yollarından biridir. Çin'den başlayarak Anadolu ve Akdeniz aracılığıyla Avrupa'ya kadar uzanan ve dünyaca ünlü ticaret yoludur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tanrı Dağ kuzey yolu"'nu hem de "Tanrı Dağ güney yolu"'nu kontrol atlına alarak Orta Asya'da ticarí hakimiyetini korumuştur.1337'de
Tanrı Dağları, (İngilizce 'Celestial Mountains'), Orta Asya'da bulunan büyük dağ sistemlerinden birini oluşturan sıradağlar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Batı Karahanlılar'ın hükümdarı II. Mahmut'u yenerek orayı da ilhak etmiş ve
Bilgi kutusu tarihi ülke
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Harezmşahlarının

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Atsız'ı yenerek 30.000

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
dinarlık altın'ı ödetmiştir.

Kara Hitaylar 1141'de

Dinar Alm. Dinar (r), Fr. Dinar (m). İng. Arabic gold coin. Çeşitli ülkelerde kullanılan para birimi. Irak, Kuveyt, Yugoslavya dinarı gibi.

Dinar, ilk defa M.Ö. 269 yılında Roma İmparatorluğunda “denarius” adıyla kullanılmıştır. Bu para birimi daha sonra Bizanslılara onlardan da Araplara geçerek dinar adını almıştır.

Emevi halifeleri ve Abbasilerin ilk zamanlarında İslam memleketlerinde basılan altın paraya da “dinar” de
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Selçuklu sultanı
1. Selçuklular : Türklerin Orta Asyadan Anadolu'ya göçleri sırasında kurdukları iki ayrı devletin adı.

2. Selçuklu, Konya : Konya'nın merkez ilçelerinden biri.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ahmed Sencer ile yaptıkları
Müizzeddin Ahmed Sencer ya da sadece Sultan Sencer (d. 1086- ö. 1157), Büyük Selçuklu sultânı. Melikşah'ın oğludur. Babasının bir seferi sırasında, 1086 yılında Sincar'da doğdu. Babası öldüğünde henüz küçüktü. Daha sonra 3 kardeşi ile savaştı ancak ortanca kardeşi Mehmed Tapar hükümdar oldu. Daha sonra yeğeni II. Mahmud (Selçuklu)|II. Mahmud ile savaştı. 1118'de hükümdar oldu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Katvan Savaşı'nı kazandılar.Böylelikle bütün
Katvan Savaşı, 1141 yılında Karahitaylılar Devleti ile Büyük Selçuklu Devleti arasında yapılan savaştır. Savaşı kesin olarak Karahitaylılar Devleti kazanmıştır. Ahmed Sencer devletini yeniden toparlamıştı. Ancak Karahitaylılar Devleti'nin engelini gören Ahmed Sencer, devletin topraklarını ele geçirmeyi düşünmüş bunun sonucunda savaş ortaya çıkmıştır. Karahitaylılar Devleti, Ahmed Sencer'i ağır bir yenilgiye uğrattı. Bunun sonucunda Büyük Selçuklu Devleti yıkılış dönemine gi
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Maveraünnehir'i ele geçirdiler.1143'te Jin Hanedanı'na karşı intikam seferini düzenlediyse de yol ortasında Yelu Dashi ölmüştür. 1208'de
Maveraünehir, Amu Derya (Ceyhun), Sird Derya (Seyhun) nehirleri arasında kalan ünlü Türk ülkesi. Bu tarihi belde bugün, Özbekistan, Kalpakistan'ın bir bölümü ile; Tacikistan, Kırgızistan'ın güney kısmını; Kızılkum Çölü ile Kazakistan'ın bir kısmını içine almaktadır. 660.000 km2 yüzölçümü vardır. Bölgede, çoğunluğunu Türklerin teşkil ettiği 16 milyon insan yaşamaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Cengiz Han tarafından yenilerek Kara Hıtay'a sığınan
Cengiz Han (doğum. 1155/1162/1167 - 18 Ağustos, 1227), Moğol İmparatorluğu'nun büyük Han'ı, Ayrıca dünyanın en başarılı politik ve askeri liderlerinden biri olarak bilinir. Asıl adı Temuçin’dir. Temuçin, 13 yaşlarında iken, babasını kaybetti. Henüz küçü
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'ın Küçülüğ (Çince: 屈出律, Farsça: كوچلك خان KÅ«chuluk Khān)'ı prensisi ile evlendirmiştir. Fakat 1211'de Küçülüğ Kara Hıtay ülkesini benimseyerek yıkmıştır.

Kara Hıtay'ın hükümdarları

{| border="1" cellpadding="2" cellspacing="0" |- style="background:#efefef;" ! Türbe adı !! Sonradan
verilen ad !! Çince soyadı ve adı !! Taht süresi !! Dönemin adı ve süresi |- | colspan="5" style="text-align: center" | Kara Hıtay 1125 -
1125 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1211 |- | Dezong (å¾·å®— Díézōng) || Tianyouwuliedi (å¤é祐武烈帝 Tiānyí²uwÇ”lií¨dí¬) ||
1211 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
(耶律大石 YÄ“lÇœ Dí shí­ ya da 耶律達實 YÄ“lÇœ Dí¡shí­) || 1124-
1124 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1144 || Yanqing (延慶 Yí¡nqí¬ng)
1144 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1124 ve
1124 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1125-
1125 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1134
Kangguo (康國 Kāngguó)
1134 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1134-
1134 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1144
|- | Yoktu || (æ„Ÿå¤é后 Gǎntiānhí²u) || Tabuyan (塔不煙 Tǎbí¹yān) || 1144- 1150 || Xianqing (咸清 Xií¡nqÄ«ng) 1144- 1150 |- | (仁宗 Ríénzōng) || Kullanılmamıştır || Yelü Yilie (耶律夷列 YÄ“lÇœ Yí­lií¨) || 1150- 1164 || Shaoxing (紹興 Shí oxÄ«ng) 1150- 1164 |- | Yoktu || (承å¤é后 Chíéngtiānhí²u) || Yelü Pusuwan (耶律普速完 YÄ“lÇœ PÇ”sí¹wí¡n) || 1164- 1178 || Chongfu (崇福 Chóngfíº) 1164- 1178 |- | Yoktu || Mozhu (末主 Mí²zhÇ”) ya da Modi (末帝 Mí²dí¬) || Yelü Zhilugu (耶律直魯古 YÄ“lÇœ Zhí­lÇ”gÇ”) ||| 1178- 1211 || Tianxi (å¤é禧 TiānxÄ«) 1178- 1211 |- | Yoktu || Yoktu || (屈出律 QÅ«chÅ«lÇœ) || 1211- 1218 || Yoktu |}

Ayrıca bakınız

  • Keraitler
  • Naymanlar
  • Öngütler

    Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.    Yorumlar - Lütfen konu (Karahitaylar) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.