Karaisalı, Adana

Karaisalı, Adana'nın bir
Adana Türkiye'nin güney bölgesinde 'Beyaz Altın' (Pamuk) ambarı ve en bereketli toprakları bağrında bulunduran bir il. Türkiye'nin yüzölçümü bakımından dokuzuncu, nüfus bakımından dördüncü büyük şehridir. Doğu Akdeniz bölgesinde; Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Niğde, İçel (Mersin), Osmaniye ve Hatay illeri ile çevrilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ilçesidir.

Coğrafi ve nüfus bilgileri

Karaisalı ilçesi
İlçe, idari bakımından mülki taksimatta ilden sonra gelen birimin adıdır,
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Adana'nın kuzeyinde, 47 km uzaklıktadır. İlçenin büyük bir bölümü dağlık ve ormanlık araziden oluşmaktadır. Halk tarım, hayvancılık ve ormancılıkla uğraşmaktadır. İlçe sınırları içinde
Adana Türkiye'nin güney bölgesinde 'Beyaz Altın' (Pamuk) ambarı ve en bereketli toprakları bağrında bulunduran bir il. Türkiye'nin yüzölçümü bakımından dokuzuncu, nüfus bakımından dördüncü büyük şehridir. Doğu Akdeniz bölgesinde; Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Niğde, İçel (Mersin), Osmaniye ve Hatay illeri ile çevrilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Çatalan Barajı ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Nergizlik Barajı bulunmaktadır.İlçenin içersinde bulunan Mercimek Dağında petrol de çıkarılmaktadır. İlçenin Çatalan ve Salbaş olmak üzere iki beldesi, 70 köyü olup yüzölçümü 1517 km² ve denizden yüksekliği 250 metredir. İlçe 2006 yılında merkeze bağlanmıştır.

Tarihi

Tarihi
baraj |
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Roma dönemine kadar uzanan kentin o dönemdeki adı
Bugünkü İtalya’nın Latium bölgesinde, Tiber Irmağı’na bakan tepelerde kurulmuş birkaç köyden oluşan eski Roma, sonradan dünyanın en büyük imparatorluklarından birinin merkezi oldu. Romalılar tarihte pek çok ülkenin dilini, edebiyatını, yasalarını, yönetim biçimini ve mimarlığını etkiledi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Midilli'dir ve nüfusunun 60-70.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. Türkler Anadolu'ya geldikten sonra şehrin ismi bir dönem Çeceli olarak geçmiştir. Kentte yaşayanlar Yüreğir ve Menemencioğulları soyundandır. Kentin ismi de
Midilli Ege Denizinde, Türk kıyıları önünde, Yunanistan'a ait bir ada. Yunanca ismi Lesbos'dur. Ada ile Anadolu arasında kuzeyde 8,5 km'lik Müsellim Kanalı ve doğuda 12 km'lik Midilli Boğazı vardır. Tepesi Köreke, tabanı Sağrı Burnu açıklarında olan batı ve güneydoğusunda büyük birer girinti olan üçgen şeklinde bir adadır. Midilli'nin diğer Ege adaları gibi çöküntü ve deniz yükselmesi sonucu, kaybolan kara parçasının yüksek kısımlarından meydana geldiği sanılmaktadır. Nüfusu 141.000, yüzö
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ramazanoğulları'ndan
Ramazanoğulları 19. yüzyılda Adana bölgesinde kurulan beyliğe verilen isim. Ramazanoğulları Beyliği Moğol istilâsından kaçarak Çukurova'ya yerleşen, Üçok Türkmenlerinin Yüregir boyu beylerinden Ramazan Bey tarafından kuruldu. Beylik uzun süre Memlûklere bağlı yaşadı. Osmanlıların Mısır ve Suriye'yi almasından sonra Osmanlı ülkesine katıldı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'e atfen verilmiştir. 1481-
1481 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1496 yılları arasında bölgede
1496 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Memlük Sultanı Kayt hüküm sürmüş,
Memlük Devleti, kölelikten gelen Türk askerlerin oluşturduğu bir askeri aristokrasi devletidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yavuz Sultan Selim'in
Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya'da doğdu. Şehzadeliğinde, devrin alimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi. Askeri sevk ve idare ile devlet yöneticiliğini öğrenmesi için, şehzadeliğinde Trabzon Valiliğine gönderildi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Memlüklüler'i yenmesinden sonrada

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ramazanoğulları'na teslim edilmiştir.

Çeceli yani Karaisalı

Ramazanoğulları 19. yüzyılda Adana bölgesinde kurulan beyliğe verilen isim. Ramazanoğulları Beyliği Moğol istilâsından kaçarak Çukurova'ya yerleşen, Üçok Türkmenlerinin Yüregir boyu beylerinden Ramazan Bey tarafından kuruldu. Beylik uzun süre Memlûklere bağlı yaşadı. Osmanlıların Mısır ve Suriye'yi almasından sonra Osmanlı ülkesine katıldı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1835 yılında kaza olmuştur. Kesin olmamakla beraber ilk kaza merkezinin bugünkü Hacılı köyü olduğu söylenir. İlçe
Dünya'da Meydana Gelen Olayar
 • Güney Afrika’da Hollanda asıllı çiftçiler İngilizlerin köleleri serbet bırakması sonucu Orange ve Vaal nehirlerini geçerek Transvaal Boer Cumhuriyeti ve Orange Bağımsız Devleti’ni kurdular.
 • Avustralya’da Melbourne şehri kurudu. Ölümler2 Mart - Son Kutsal Roma İmparatorluğu ve Avusturya İmparatorluğu hükümdarı I.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Kurtuluş savaşı yıllarında işgale uğramamış ve işgalden kaçanların toplandığı stratejik bir merkez görevi üstlenmiştir. O yıllarda Jandarma Yüzbaşı Ali Ratıp Bey (Tekelioğlu Sinan takma adıyla bilinir) bizzat
  Kurtuluş savaşı diyince ilk akla gelen İstiklal Harbimizdir. Ancak pek çok millet kurtuluş savaşı yapmıştır. Aşağıda bu başlıkları bulabilirsiniz.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mustafa Kemal Paşa'nın özel emriyle Batı
  Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, 1881 - 1938 yılları arasında yaşamış ulusal önder. 1881 yılında Selanik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi 14-15. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleşti.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kilikya denilen bölgenin kurtarılması amacıyla görevlendirilmiş ve Üstteğmen Mustafa Besim ile birlikte kuzeyden bugünkü Aladağ ilçesi Büyüksofulu Köyü üzerinde önce Hacılı Köyü ve sonra da
  Roma İmparatorluğu döneminde Caesarea ad Anabarsum olarak anılan yer, Adana İli Kozan İlçesi'nin 28 km. güneyindedir. Antik şehir duvarlarının hemen dışına kurulmuş küçük köyün ismi Dilekkaya' dır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1 Nisan
  1 Nisan Gregorian Takvimine göre yılın 91. günüdür. Sonraki sene için 274 gün var (Artık yıllarda 275).


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1920'de Karaisalı'ya gelerek
  1920 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Milli Mücadeleyi
  Bu konu ile ilgili detaylı bilgi Türk Kurtuluş Savaşı başlığında.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çukurova'da başlatmıştır.

  Tarihi mekanlar

 • Karakılıç köyü yakınlarında geçmişi Roma dönemine ait olan Milvan Kalesi.
 • Altınova Köyü yakınlarındaki tarihi ipek yolu üzerinde bulunan Kesiri Han.
 • Karaisalı'nın 40 km kuzeydoğusundaki Etekli köyünde bulunan Keçi Kalesi adıyla anılan, Romalıların yapmış olduğu oldukça yüksek ve etrafında bulunan zindan, yanık kale ve tarihi kalıntılar.

  Doğal güzellikleri

 • İlçe sınırları içinde Yerköprü mesire yeri ve Kızıldağ yaylası.
 • Kalayçılar köyü. Köyün suyu ve yolu yoktur fakat Hacılı köyünden sonra 7 km stabilize yolla ulaşılabilir.
 • Adana'yı İç Anadolu'ya bağlayan ve Hacıkırı (Kıralan) köyünden geçen trenyolu üzerinde bulunan tarihi Alman Köprüsü. (Demiryolu köprüsü-Almanlar tarafından yapılmış olduğu için bu isimle anılır.) 210 m uzunluk, 99 m yüksekliktedir.

  Önemli günler

 • Çukurova Akdeniz bölgesinin doğusunda, İskenderun Körfezi ile Mersin Körfezi arasında verimli bir ova. Doğuda Misis Dağına, batıda Erdemli’ye, kuzeyde Toros Dağları ile Aladağların eteklerine kadar uzanır. Yüzölçümü 3150 km2 kadardır. Çukurova’nın doğusunda Ceyhan, batısında Seyhan nehirleri ve Tarsus Çayı bulunmaktadır. Ova, bu ırmaklarla beslenmektedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1 Nisan:
  1 Nisan Gregorian Takvimine göre yılın 91. günüdür. Sonraki sene için 274 gün var (Artık yıllarda 275).


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kuvva-i Milliye teşkilatının kuruluşu ve Çukurova'da İlk Milli Mücadele Hareketinin Başlatılması.
 • Kızıldağ Yayla Şenlikleri: genellikle

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ağustos'un son haftası içinde yapılır.
 • Her yıl
  Ağustos Gregorian Takviminde senenin sekizinci ayı, 31 günden oluşur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Nisan ayının son haftası veya
  Nisan Gregoryan Takviminde senenin dördüncü ayı, 30 günden oluşur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mayıs ayının ilk haftası Salbaş Güreş Turnuvası yapılmaktadır.

  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.
  Mayıs Gregoryan Takviminde senenin beşinci ayı, 31 günden oluşur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.  Yorumlar - Lütfen konu (Karaisalı, Adana) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.