Karapapak

Karapapak Türkleri; (Kendi adlandırmaları; Karapapah, Karapapahlar, Qarapapaq, Terekeme) Borçalı-Kazak boyundan gelen, Kıpçak Kuman, Bulgar ve Hazar Türkleri'nin Ön-Asya'daki koludur.

Karapapak (Kendi adlandırmaları; Karapapah, Karapapahlar, Qarapapax, Terekeme) Türkleri; Borçalı-Kazak boyundan gelen, Kıpçak Kuman, Bulgar ve Hazar Türkleri'nin Ön-Asya'daki koludur. Borçalı ve
Borçalı, Gürcistan'ın güneydoğu kesiminde, bugünkü Kvemo Kartli bölgesinde tarihsel bir yerin adıdır. Borçalıda Türkler binyıllardır yaşıyorlar.Türkler Borçalının ilk ve yerli halkıdır.Bununla ilgili birçok eski gürcü tarih eserleri de bilgi vermektedir.Orta çağlarda yazılmış olan "Kartlinin tarihi" isimli eserde Borçalının ilk sakinlerinin BunTürkler olduğu belirtiliyor.BunTürklerin Makedonyalı iskenderden birkaç yüz yıl önce buralarda yaşadıkları da tarih eserinde belir
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kazak diye iki kola ayrılırlar.
Kazak kelimesi birden çok anlamda kullanılabilir. Kazak kelimesinin anlamları:
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kafkasya'da ve yakın bölgelerde dağınık bir vaziyette yaşayan Karapapak Türkleri'ne, siyah
Kafkasya Karadeniz’in kuzeydoğusundaki Taman Yarımadasından, Hazar Denizinin batısındaki Apşeron Yarımadasına kadar uzanan dağlık bölgeye verilen ad. Yaklaşık 379.880 km2 alanı kaplayan bu bölge Kafkas dağlarıyla ikiye bölünmüştür. Kuzeyde kalan kısma Kuzey Kafkasya veya Sirkafkasiyen (Kafkasönü), güneyde kalan kısma ise Transkafkasya (Kafkasardı) adı verilmektedir. Kuzey kafkasya bölgesinde çoğu tahıl ekimi yapılan geniş düzlükler vardır. Transkafkasya ise benzer düzlükler ve Küçük Kafka
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
astragan kalpak giydikleri için komşuları bu adı vermişlerdir. Karapapaklar bazen
ASTRAGAN Alm. Astrachan, Fr. Astrakan, İng. Astrakhan. Dünya piyasasında en eski ve en çok aranılan bir kürk çeşidi. Adını, Hazar Denizi kıyısındaki önemli bir ticaret merkezi ve limanı olan, büyük çoğunluğunu Tatar ve Kazakların teşkil ettiği 300.000 nüfuslu Astrahan şehrinden alır. Dünya astragan üretiminin yarıdan fazlası burada yapılmaktadır. Astragan postları Afganistan, İran, Besarabya ve Güney Afrika’da yetiştirilen Buhara koçlarından elde edilmekt
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Karakalpaklarla
karıştırılır. Ama herhangi bir bağıntısı bulunmamaktadır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Terekeme terimi
#Terekeme (halk oyunu) bir halk oyununun adıdır,


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Arapça
Hami-Sami Dil Ailesi'nin Sami koluna mensup bir lisan. Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika'da halkın çoğunluğunca, Türkiye ve İran'da ise Arap azınlıklarca kullanılmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkmen kelimesinin çoğulu Terakime'den gelmektedir.

Tarihsel bilgi


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Çıldır ve
Kars iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.415 kilometrekare, nüfusu 29.595 tir. İlçe yüzeyi hafif meyilli...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ardahan'daki Karapapaklar (ve Terekemeler) önceden Güney
Ardahan Doğu Anadolu'da yer alan bir ilimiz. Kars iline bağlı ilçeyken 1992 senesinde il merkezi oldu. Artvin, Erzurum illeri ve Gürcistan sınırıyla çevrilidir. Trafik numarası 75'tir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'da, Kazak Şemsettin Hanlığı'nın Kazak ve
Kazak kelimesi birden çok anlamda kullanılabilir. Kazak kelimesinin anlamları:
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Borçalı bölgelerindeki
Borçalı, Gürcistan'ın güneydoğu kesiminde, bugünkü Kvemo Kartli bölgesinde tarihsel bir yerin adıdır. Borçalıda Türkler binyıllardır yaşıyorlar.Türkler Borçalının ilk ve yerli halkıdır.Bununla ilgili birçok eski gürcü tarih eserleri de bilgi vermektedir.Orta çağlarda yazılmış olan "Kartlinin tarihi" isimli eserde Borçalının ilk sakinlerinin BunTürkler olduğu belirtiliyor.BunTürklerin Makedonyalı iskenderden birkaç yüz yıl önce buralarda yaşadıkları da tarih eserinde belir
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Debed ve
Nehir
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Borçalı nehirleri boyunca yaşarlardı. 1828 yılında imzalanan
Borçalı, Gürcistan'ın güneydoğu kesiminde, bugünkü Kvemo Kartli bölgesinde tarihsel bir yerin adıdır. Borçalıda Türkler binyıllardır yaşıyorlar.Türkler Borçalının ilk ve yerli halkıdır.Bununla ilgili birçok eski gürcü tarih eserleri de bilgi vermektedir.Orta çağlarda yazılmış olan "Kartlinin tarihi" isimli eserde Borçalının ilk sakinlerinin BunTürkler olduğu belirtiliyor.BunTürklerin Makedonyalı iskenderden birkaç yüz yıl önce buralarda yaşadıkları da tarih eserinde belir
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'ndan sonra bir bölümü Kars'a ve bir bölümü de
KarsTürkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan il. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır illeri ve Ermenistan sınırı ile çevrilidir. Trafik numarası 36’dır. Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir.

İsminin kökeni

Kars’ı İskitlerin “Karasak” boyları kurmuş ve kendi isimlerini bu şehre vermişlerdir. Zamanla, “Karsak” ismi halk diline “Kars” olarak yerleşmiştir. Diğer bir rivâyete göre ise Gürcü dilinde “kapı” mânâsına gelen “karis, kari, kalaki” kelimelerinden “Kapı Şehir”den
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'nın Sulduz bölgesine,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'nun doğusuna göç etti. Karapapaklar ayrıca Hazar Denizi kıyısında, Gamri Uzun'dan
Hazar Denizi Avrupa ve Asya Kıt’aları arasında dünyanın en büyük iç denizi. Eski adı Casprum veya Hyracnıum Mare’dir.

Hazar Denizinin güney kıyılarının bir kısmı İran’a aittir. Geri kalan kısmı Rusya Federasyonu, Türkistan, Kazakistan, azerbaycan toprakları içerisindedir. Uzunluğu 1200, genişliği 300 kilometredir. Açık denizlerle irtibatı yoktur. Bu yüzden de su seviyesi devamlı değişir. 1930 ile 1957 seneleri arasında denizin seviyesi normalden 26 m alçaldı. Bunun sonucu kapladığı ala
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Derbent'e uzanan ovada yaşardı.

90-100 hanelik bir Terekeme grubu, 1904 yılında
 • Derbent,_Konya
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Türkiye'ye yerleşmek için başvuruda bulundu. Bir kısmı o zaman
  Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Rusların elinde bulundurduğu
  Rus, genellikle Rusya Federasyonu'nda yaşayan Doğu Slav halkı veya bu halkın soyundan olan kimselere denir. Dünya çapında yaklaşık 136 milyon kişi civarında bir nufüsa sahiptirler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kars'a, bir kısmı
  KarsTürkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan il. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır illeri ve Ermenistan sınırı ile çevrilidir. Trafik numarası 36’dır. Anadolu’nun en eski yerleşim merkezlerinden biridir.

  İsminin kökeni

  Kars’ı İskitlerin “Karasak” boyları kurmuş ve kendi isimlerini bu şehre vermişlerdir. Zamanla, “Karsak” ismi halk diline “Kars” olarak yerleşmiştir. Diğer bir rivâyete göre ise Gürcü dilinde “kapı” mânâsına gelen “karis, kari, kalaki” kelimelerinden “Kapı Şehir”den
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ardahan geldi; diğerleri
  Ardahan Doğu Anadolu'da yer alan bir ilimiz. Kars iline bağlı ilçeyken 1992 senesinde il merkezi oldu. Artvin, Erzurum illeri ve Gürcistan sınırıyla çevrilidir. Trafik numarası 75'tir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Adana'ya, geri kalanlar ise 1914 yılında
  Adana Türkiye'nin güney bölgesinde 'Beyaz Altın' (Pamuk) ambarı ve en bereketli toprakları bağrında bulunduran bir il. Türkiye'nin yüzölçümü bakımından dokuzuncu, nüfus bakımından dördüncü büyük şehridir. Doğu Akdeniz bölgesinde; Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Niğde, İçel (Mersin), Osmaniye ve Hatay illeri ile çevrilidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Malazgirt'ten
  Muş iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 1.514 kilometrekare, nüfusu 20.391 dir. Yüzeyi, genel olarak çıplak...
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sivas'ın
  Sivas Kurtuluş Savaşının temellerinin atıldığı, Selçuklu devrinin dev eserleriyle süslü, yüzölçümü bakımından Konya'dan sonra ikinci sırada yer alan bir il. Sivas ili topraklarının büyük kısmı İç Anadolu Bölgesi'nin yukarı Kızılırmak bölümünde diğer kısımları ise Karadeniz Bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinde olup, 35° 50' ve 38° 14' doğu boylamları ile 38° 32' ve 40° 16° kuzey enlemleri arasında yer alır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Tutmaç,

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Büyükköy ve
 • Büyükköy, Korkuteli|Büyükköy - Antalya ili Korkuteli, Antalya|Korkuteli ilçesinin köyü


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • , Kızıldikme köylerine göç ettiler. Fakat, daha önce, 1877'de, Sivas'ta (Yıldızeli´nde) en 20 Terekeme köyü bulunmaktaydı. Aynı zamanda Tokat,
  Tokat Karadeniz bölgesinin orta Karadeniz bölümünde yer alan il. İl toprakları 35° 27’ ve 37° 39’ doğu boylamları ile 39° 52’ ve 40° 55’ kuzey enlemleri arasında kalır. Kuzeyden Samsun, doğudan Ordu, güneyden Sivas ve Yozgat, batıdan Amasya illeriyle çevrilidir. Trafik kod numarası 60’tır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Amasya'da Terekeme Köyleri Köy bulunmaktadır.

  Diğerleri ise 1921'de Rusların çekilmesiyle Kars'a geldiler; bunlar

  Amasya, Yeşilırmak’ın açtığı dar boğaz üzerinde, deniz seviyesinden 400 m yükseklikte, dağ, ova-su ve yeşilliğin kucaklaştığı bir ildir. Yeşilırmak, şehrin ortasından akar. Nehrin batısı eski şehirdir.

  Amasya; Yozgat, Tokat, Çorum ve Samsun illeri ile çevrilidir. 35° 03' ve 36° 02' doğu boylamları ile 39°50' ve 41° 02' kuzey enlemleri arasında yer alır. Tra
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gümrü Antlaşması'yla gerçekleşen nüfus mübadelesiyle Akbaba, Tiflis, Kazak ve Borçalıbölgelerinden göç ettiler.

  Von Hellwald'ın (1878-99) kaydettiğine göre, Rus işgalinden önce Osmanlı topraklarında 105 köyde 29.000 Karapapak yaşıyordu.

  Din

  Karapapak Türkleri'nin büyük kısmi İslam dini Hanefi mezhebine mensuptur. Bunula birlikte küçük bir bölümü Caferi'dirler.

  Dil

  Türkçe'nin Azeri ağzının Karapapak şivesini kullanmaktalar. Türkiye'de bu şive hala güçlü konuşulmaktadır.

  Dağılım

  Özellikle Çıldır ve Arpaçay ilçelerinde yoğunlaşmaktadır. Ayrıca Kars merkez ve Selim, Kağızman, Ağrı,Tutak Sivas ( Yıldızeli ilçelerinde bulunurlar.

  Rusların 1877'de Kars'ı işgal etmelerinden sonra, içlere doğru çekilen Karapapaklar Sivas, Tokat ve Zile'de köyler oluşturmuşlardır. Bunlardan biri olan Acıyurt, 1877'de hali hazırda Karapapak nüfusuna sahiptir. Ayrıca Kayseri'de iki köyün (Pınarbaşı ve Sarız) Karapapak nüfusuna sahip olduğu kaydedilmiştir. bu arada Amasyada unutulmamalıdır.

  Gürcistan

  Samshe-Javakheti (Güneybati Gürcistanda) Akhalkalaki ( Ahılkelek) Bogdanovka ilçelerinde yaşarlar ama asıl büyük kısmı 1944 Ahıska Sürgününde Rusya'nın muhtelif yerlerine sürgün edilmişlerdir.

  Başka bir Karapapak Topluluğu da Doğu Gürcistan da Borcalo da ( Borçalı) da ikamet etmekdedirler.Halen Gürcistan sınırları içerisinde binlerce karapapak yaşamktadır. Azerbaycan sınırına yakın birçok köy bulunmaktadır.

  Güney Azerbaycan (İran)

  Bilhassa Sulduz Bölgesinde yaşarlar.

  Rusya Federasyonu

  Dağıstan da 15 Terekeme Köyü olduğu belirtilmektedir.

  Aynı zamanda Stavropol da 1944 Ahıska Vilayetinden sürgün edilen Karapapak Türkleri ikamet etmekdedirler. Bunların büyük kısmını ABD ye iskan için bekletilmektedir.

  Ermenistan

  Bilhassa Kuzeybatı Ermenistan Bölgesi ( Şirak Vilayeti) de 1944 öncesine kadar büyük bir Karapapak topluluğu yaşamaktaydı. Bugün ise Bölge tamamıyla Türklerden arındırılmıştır.

  Ukrayna

  'ki Türk Karapapak Topluluğu 1944 Ahıska ( Gürcistan) sürgünü insanlardır.

  Haalen Ukrayna Hükümeti bu insanlara Vatandaşlık vermemekte israr etmekdedir ve olayın Gürcistan'in sorumluluğu olduğunu iddia etmektedir.


  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.  Yorumlar - Lütfen konu (Karapapak) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.