Kartal

Kartal bilinen yırtıcı kuş. Kartallar tek eşlidir. Yaşamları boyunca eş değiştirmedikleri gibi her yıl aynı yuvayı kullanırlar. Yuvaları genellikle kolay ulaşılamayacak yerlerdedir. Yuvayı bıraktıkları bir ya da bir kaç yumurtanın kuluçka


<p>Kartal

Kartal

Kartal, yırtıcı bir kuş türü. Diğer anlamları:

 • Kartal, İstanbul'un bir ilçesi

 • Kartal, İstanbul'un 32 ilçesinden biri. Nüfusu 407.865 (2000) İstanbul'un Anadolu yakasında, Kartal ilçesi, Kocaeli yarımadasının güneybatı kesiminde yer alır. Doğusunda Pendik, batısında Maltepe, kuzeyinde Sultanbeyli ilçeleri ve şamandıra beldesi, güneyinde ise Marmara denizi ile çevrilidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kartal, bir otomobil modeli

  Kartal bilinen yırtıcı

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kuş. Kartallar tek eşlidir. Yaşamları boyunca eş değiştirmedikleri gibi her yıl aynı yuvayı kullanırlar. Yuvaları genellikle kolay ulaşılamayacak yerlerdedir. Yuvayı bıraktıkları bir ya da bir kaç yumurtanın kuluçka dönemi altı-sekiz hafta sürer. Yavruları yavaş gelişir ve ancak üç ya da dört yaşına giren kartalların erişkinlere özgü tüyleri çıkar.

  Kartallar (Falconiformes) takımından birçok türe verilen genel ad. Gündüz yırtıcı kuşlarının en irilerindendir. Kıvrık sivri gagalı, güçlü ve keskin pençeli, büyük yuvarlanmış kanatlı kuşlardır. Gagada burun delikleri etlidir. Genellikle kahverengi veya gri tüylüdür. Görme duyuları keskindir. Çok yüksek sarp kayalara veya ağaçlara yuva yapar. Memeli hayvanları, sürüngen ve kuşları avlayarak beslenirler. Balık ve leş yiyenleri de vardır. Az yumurtladıklarından çoğalmaları yavaştır. 1-2 yumurta yumurtlarlar. Kuluçka süreleri 43-49 gün kadardır. Çoğunlukla dişi, kuluçkaya yatar. Yavruları berâber beslerler. Bâzı türlerde yumurtadan ilk çıkan yavru, sonra çıkanı yuvadan atar.

  Yaşadığı yerler: Yeryüzünün hemen her yerinde bulunan, birçok türü vardır.

  Ömrü: 70-104 yıl. Esâret hayâtında 40 yıl kadar yaşar.

  Çeşitleri: Kara kartalı, kuzu kartalı, balık kartalı, kayzer kartalı (şah kartal), yılan kartalı, büyük bağırtgan kartal, küçük bağırtgan kartal meşhurlarıdır.

  Özellikleri

  Üst gagaları çengel gibi kıvrık, ayakları güçlü ve keskin pençeli kuşlar. Yükseklerde yuva yapar. Gündüz avlanırlar. Ağırlığı 7 kg, kanat açıklığı 2,5 m olanları vardır.

  Kuşların genel yapısı yürüme ve uçma hareketlerini rahatça yapmaya uygun bir şekilde oluşmuştur. Yürürken ve dururken gövdenin ağırlık merkezi ayakların üzerine düşer. Bu sırada kanatlar katlanmış durumda gövdenin iki yanına yapışık olarak durur. Kuşların iskeleti incelendiğinde kemiklerin ince, içlerinin boş ve birçok yerinde belirli delikler bulunduğu görülür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kanatları ve kuyrukları geniş, bacakları tüylü, iri yırtıcılardır. 2-3 yılda ergenliğe ulaşırlar. Uçuşta sıkça dönerek yükselirler, belirgin parmakları, yukarı kıvrılır.
  Hayvan ya da cansız bir objenin uçmasını sağlayan organ ya da parça. Özellikle kuşlarda görülür. Bazı hayvanlarda uçmasını sağlayamayacak kadar
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ormanlar ve dağlarda yaşarlar. Kaya girintilerinde ve
  Orman ağaç, flora ve hayvanî canlılar topluluğu. Orman; belirli yükseklikteki ve büyüklükteki ağaçlar, çalı, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve çeşitli hayvanlarla, toprağın birlikte meydana getirdiği, aynı zamanda topluma çeşitli faydalar sağlayan bir servettir. Kendisini meydana getiren bireylerin uzun yıllar karşılıklı etkileri sonucu yerleşmiş, biyolojik bir dengeye sahiptir. Bu denge ormanların sağlığı ve varlığı için şarttır. Bu denge olmadıkça, ormanların sağlığı ve var
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ağaçlarda yuva yaparlar. Kartallar tek eşlidir. Yaşamları boyunca eş değiştirmedikleri gibi her yıl aynı yuvayı kullanırlar. Yuvaları genellikle kolay ulaşılamayacak yerlerdedir. Yuvayı bıraktıkları bir ya da birkaç
  Ağaç, tek gövdesi bulunan, beslenmeyi ana ve yan köklerden alan 4-5 m boyundaki odunsu bitki.

  Toprağa düşen tohumdan en önce fide meydana gelir. Fide bir yıl sonra fidan halini alır. Hücrelerinin çoğalmasıyla dal ve yapraklar, gövde ve kök olarak üç parçadan ibaret bir ağacın küçük bir modeli olur. Her yıl ağacın dallarında ve köklerinde yeni sürgünler çıkarken, gövdede de bir tane yıllık halka meydana gelir. Bu halkalar, ağacın enine büyüyerek yaptığı odun tabakasıdır. Yağışı bol yıllarda, g
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  yumurtanın kuluçka dönemi altı-sekiz hafta sürer. Yavruları yavaş gelişir ve ancak üç ya da dört yaşına giren kartalların erişkinlere özgü tüyleri çıkar.

  </p><p>

  Kartallar yüksek ve hızlı uçan, cesur, atılgan hayvanlardır. İri olanları antilop, maymun, tilki, tavşan gibi hayvanları rahatça öldürebilirler. Kuzu yavrularını kaldırıp kaçıranları vardır. Birbirinin avını almak için döğüşenlerine rastlanır. Avlarının kemiklerini rahatça sindirirler; tüylerini, sindirimden sonra top hâlinde ağızlarından çıkarırlar. Çoğunun ayakları ayak parmaklarına kadar tüylüdür. Kemiricileri ve leşleri tükettiklerinden faydalı sayılabilirler. Bâzı bölgelerde evcilleştirilerek av için kullanılırlar. Sıkıştığında insana saldırmaktan çekinmezler. Kartallar dört ana grup altında toplanarak, incelenirler: 1) Deniz kartalları ve balık kartalları, 2) Yılan kartalları, 3) Arpia kartalları ve tepeli kartallar, 4) Gerçek kartallar veya paçalı kartallar.

  Birinci grupta bulunan kartalların hepsinin ayak bilekleri tüysüzdür ve ayak parmaklarında balıkların kaymasını önleyen iğne biçimli yapılar (spikula) mevcuttur. Baş ve kuyruklarında beyaz lekeler görülür .Yavruları da kahverengi tüylüdür. Büyük göl, ırmak ve deniz kıyıları ile bâzı adalarda yaygındırlar. Deniz kartalları, balıkların dışında, fok gibi deniz memelilerinin yavruları ile çeşitli deniz kuşlarını da avlarlar. Yılan kartalları, Asya ve Afrika’da yaşarlar. Çoğunlukla sürüngen ve yılanlarla beslendiklerinden bu adla anılırlar. Çeviklikleri, kısa ve güçlü bacaklarının pullu oluşu ve tüylerinin sıklığı sâyesinde en zehirli yılanları bile tehlikesizce yakalayıp avlarlar. Zaman zaman memeli hayvan, kuş ve leşleri de yedikleri olur. Arpia ve tepeli kartallar Güney Amerika’nın tropik ormanlarında yaygındır. Son derece yırtıcı ve iyi uçucu kuşlardır. Çoğunlukla maymun, aguti ve tembel hayvanları avlarlar. Arpia kartalının dişilerinin ağırlığı 6,5 kg, erkeklerinin ise, 4-5 kg kadardır. Başlarında bulunan bir çift sorguç bu türe ürkütücü bir görünüm kazandırır. Paçalı kartalların 30 kadar türü bilinmektedir. Çok yaygın olan kaya kartalı bu gruptandır.

  Kartal eski çağlardan beri bir çok milletin folkloruna cesâret ve kuvvet sembolü olarak geçmiştir. 70-104 yıl kadar yaşarlar. Esâret hayâtına fazla dayanamazlar.

  Kartalların sahip oldukları görme duyusu

  Binlerce metre yüksekte uçan kartallar, bu mesafeden yeryüzünü bütün detaylarıyla tarayacak gözlere sahiptirler. Gelişmiş savaş uçaklarının binlerce metreden hedeflerini tespit etmesi gibi, kartal yer üzerindeki en küçük hareketi, en küçük renk farkını algılayarak avını tespit eder. Bu yeteneğini gözünde bulunan çok özel yapılara borçludur.

  İnsan gözüne gelen ışığın mercekte kırıldıktan sonra, retina üzerine düştüğünü ve görüntünün burada oluştuğunu söylemiştik. Kartalların gözlerinde ise iki retina vardır. İki retinaya sahip olmak son derece keskin bir görüş kabiliyeti sağlar. Keskinliğin yanısıra hem ön hem de arka taraf aynı anda fark edilir.

  Kartal gözü aynı anda hem üç yüz derecelik geniş bir açıya sahiptir, hem de istediği görüntüyü 6 ila 8 misli oranında büyütebilir. 4.500 m yüksekte uçarken 30.000 hektarlık bir alanı gözleriyle tarayabilir. 1.500 metreden tarladaki otlar arasında kamufle olmuş bir tavşanı çok rahat ayırt edebilir.

  Türler

 • yok|right|300px|Tavuk yumurtası ve bıldırcın yumurtalarıYumurta dişi hayvanların ve özellikle kuşların embriyoyu korumak amacıyla yumurtladığı yuvarlak ve oval şekilli cisimlerdir. Bir çok hayvanın yumurtaları yiyecek olarak kullanılabildiği halde yumurta denince akla ilk gelen şey tavuk yumurtasıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kaya kartalı (Aquila chrysaetos)

 • Daha ziyade Anglo-Sakson hukuk dünyasına ait olan ve bu (İngilizce konuşulan) dünyadaki hukuk sistemini dünyanın geri kalan kısımlarında uygulanan "sivil hukuk" (civil law)tan ayırmak için kullanılan bir hukuk terimi. Sivil hukuk sisteminin tersine, common law hukuk sistemleri Roma hukukundan etkilenmiştir.

  İngiliz hukuku, adetlerden tedricen gelişmiş ve vakaların üst üste eklenmesiyle büyümüştür. Dolayısıyla, common law'un ağırlıklı kısmı yargıçlar tarafından, daha öncesinden benzer bir duru
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Şah kartal (Aquila heliaca)

 • Taksokutu


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  İspanyol şah kartalı (Aquila adalberti)

 • İspanyol şah kartalı (Aquila adalberti), atmacagiller (Accipitridae) familyasından bir kartal tür|türü. İspanya, Portekiz ve Fas ana yaşam alanlarıdır. 2002 yılına kadar şah kartalın bir alt türü olarak kabul edilmekteydi. Küçük bir kartaldır. Boyu 75-84 cm, ağırlığı ise 2,5 - 3,5 kg kadardır. Kızıl ayaklı keklik, kemiriciler, tavşanlar, güvercinler, kuzgunlar, ördekler ve hatta tilkiler ana besinleri arasındadır. Düny
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Bozkır kartalı (Aquila nipalensis)

 • Taksokuş


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Esmer kartal (Aquila rapax)

 • Esmer kartal (Aquila rapax), atmacagiller (Accipitridae) familyasından bir kartal türü. Boyu 62-72 cm kadardır. Kanat açıklığı 165 - 185 cm arasında değişir. Afrika'daki Sahra Çölü'nden, Güneybatı Asya'dan Hindistan'a kadar geniş bir coğrafyada yaşamını sürdürür. Tek seferde 1-3 yumurta bırakır. Başta leş olmak üzere, küçük memeliler, özellikle tavşan; sürüngenler, Gine tavuğu ve yakın boyuttaki diğer kuşlar ana besinleridir. Çıkardığ
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Büyük orman kartalı (Aquila clanga)

 • Taksokuş


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Küçük orman kartalı (Aquila pomarina)

 • Taksokutu


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Verreaux kartalı (Aquila verreauxii)


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gurney kartalı (Aquila gurneyi)

 • Gurney kartalı (Aquila gurneyi), atmacagiller (Accipitridae) familyasından bir kartal türü. Ana yaşam alanları Papua Yeni Gine, Torres Boğazı ve ve Maluku Adaları'dır. Boyu 74-86 cm kadardır. Kanat açıklığı 1,7 - 1,9 m arasında değişir. Turbalık alanlar ve yağmur ormanları ilk tercih ettikleri yerleşim alanlarıdır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Wahlberg kartalı (Aquila wahlbergi)

 • Wahlberg kartalı (Aquila wahlbergi), atmacagiller (Accipitridae) familyasından bir kartal türü. Boyu 55 - 60 cm kadardır. Kanat açıklığı 130 - 160 cm arasında değişir. Ortalama ağırlıkları erkeklerde 1,04 kg, dişilerde ise 1,3 kg'dir. Afrika'da, Sahra'nın güney bölgelerinde yaşarlar. Küçük memelileri, sürüngenleri ve kuşları avlarlar.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  (Aquila audax)

 • Tavşancıl (Aquila fasciatus)

 • Tavşancıl (Aquila fasciatus), atmacagiller (Accipitridae) familyasından bir kartal türü.

  Özellikleri

  Uçuşta uzun kanatları, kuyruğu ve boynuyla büyük bir arı şahinine benzer. Kaya kartalından küçüktür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  (Aquila pennata yada Hieraaetus pennatus)

 • Küçük kartal (Aquila morphnoides)

 • Küçük kartal (Aquila pennatus yada Hieraaetus pennatus - önceden), atmacagiller (Accipitridae) familyasından orta büyüklükte
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  (Aquila kienerii)

 • (Harpia harpyja)

 • (Pithecophaga jefferyi)  Bakınız

 • Tavşancıl

 • Tavşancıl (Aquila fasciatus), atmacagiller (Accipitridae) familyasından bir kartal türü.

  Özellikleri

  Uçuşta uzun kanatları, kuyruğu ve boynuyla büyük bir arı şahinine benzer. Kaya kartalından küçüktür.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Yılan kartalı

 • Taksokutu


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Yorumlar - Lütfen konu (Kartal) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  furkan dolaş 4.sınıf: kartalların görüş mesafesi insanlarınkinden 8 kez daha fazla olup, 3000 m yükseklikten bir tavşanı görebilir.. - 4 yıl, 0 ay önce yazıldı.
  Misafir: kartal kaç metre yükseklikten bir tavşanı görebilir - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
  bilgin: Kartal sorunun cevabı: 1000 metreden yani bir kilometre yukarıdan bile bir tavşanı rahatlıkla görebilirler. - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
  Misafir: 70 yıla kadar yaşayan kartallar vardır.

  Ancak bu yaşa ulaşmak için, 40 yaşlarındayken çok ciddi ve zor bir kararı vermek zorundadır. Kartalın yaşı 40'a dayandığında pençeleri sertleşir, esnekliğini yitirir ve bu nedenle de beslenmesini sağladığı avlarını kavrayıp tutamaz duruma gelir.

  Gagası uzunlaşır ve göğsüne dogru kıvrılır. Kanatları yaşlanır ve ağırlaşır. Tüyleri kartlaşır ve kalınlaşır. Artık kartalın uçması iyice zorlaşmıştır.

  Dolayısıyla kartalın burada iki seçimden birisini yapması gerekir.

  Ya ölümü seçecektir ya da yeniden doğuşun acılı ve zorlu sürecini göğüsleyecektir.

  Bu yeniden doğuş süreci 150 gün kadar sürecektir.

  Bu yönde karar verirse kartal bir dağın tepesine uçar ve orada bir kaya duvarda, artık uçmasına gerek olmayan bir yerde yuvasında kalır.

  Bu uygun yeri bulduktan sonra kartal gagasını sert bir şekilde kayaya vurmaya başlar.

  En sonunda kartalın gagası yerinden sökülür ve düşer.

  Kartal bir süre yeni gagasının çıkmasını bekler. Gagası çıktıktan sonra bu yeni gaga ile pençelerini yerinden söker çıkarır.

  Yeni pençeleri çıkınca kartal bu kez eski kartlaşmış tüylerini yolmaya başlar.

  5 ay sonra kartal, kendisine 20 veya daha uzun süreli bir yaşam bağışlayan meşhur yeniden doğuş uçuşunu yapmaya hazır duruma gelir. - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
  Misafir: kartallar kaç metreden aşağıyı görebilirler - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
  memet emin şeker: kartal kaç metre yükseklikte bir tavşanı görebilir

  - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.
  KARTAL: bu sitede araştırmak istediğim bir soru var.O da şu Kartallar kaç metre yükseklikten yerdeki tavşanı görebilir. - 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.