Kosova

Kosova, Güneydoğu Avrupa'da, Sırbistan devleti sınırları içinde kalan ve denize çıkışı olmayan ve Arnavutluk ve Makedonya Cumhuriyetiyle komşu olan, 1999 yılından bu yana fiilen Birleşmiş Milletler idaresinde olan bir bölgedir. 17 Şubat 2008 de tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir.

KosovaBalkanlar’da Kosova’nın konumu
Kosova, Güneydoğu Avrupa'da,
Avrasya olarak bilinen eski dünya kıtasının batısındaki büyük yarımada olan Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib) Güneşin Battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlılara geçen bu ad, Yunanca'da Europa olmuş ve Ege Denizi'ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir. Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusundadır ve bir yarımadadır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Sırbistan devleti sınırları içinde kalan ve denize çıkışı olmayan ve
Güneydoğu Avrupa'da yer alan eski Yugoslavya'nın bir arada kalan iki parçası olan Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Sırbistan-Karadağ Devlet Birliği, 21 Mayıs günü Karadağ'da düzenlenen referandum sonucu "De Facto" şekilde ortadan kalktı. Birliğin "De Jure" yani hukuki anlamda son bulması ise 3 Haziran 2006 tarihinde her iki ülke parlamentosunun birliğin sona ermesini onaylaması ile gerçekleşmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Arnavutluk ve
Arnavutluk, Güneydoğu Avrupa'da bir ülkedir. Balkan yarımadasının batı bölgesinde uzanan Arnavutluk, kuzeybatıdan Karadağ, kuzeydoğudan Sırbistan ve doğudan Makedonya, güneyden Yunanistan, batıdan Adriyatik Denizi'yle çevrilidir. Doğusunda ve kuzeyinde Yugoslavya, güneydoğusunda Yunanistan, batısında İon ve Adriya denizi bulunur. 42°39'-39°38' kuzey enlemleri ile 19°16'-21°04' doğu boylamları arasında yer alır. Kuzeyden güneye 340 km, doğu-batı doğrultusunda en geniş yeri 155 kilometredir
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Makedonya Cumhuriyetiyle komşu olan,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1999 yılından bu yana fiilen
1999 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Birleşmiş Milletler idaresinde olan bir bölgedir. Kosova 17 Şubat 2008 tarihinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Bu ülkeyi ilk tanıyan
Birleşmiş Milletler, kısaca BM, 24 Ekim 1945'te kurulmuş uluslararası bir örgüttür. Birleşmiş Milletler kendini "adalet ve güvenliği, ekonomik kalkınma ve sosyal eşitliği uluslararasında tüm ülkelere sağlamayı amaç edinmiş global bir kuruluş" olarak tanımlamaktadır. Örgütün, kurulduğu yıllarda 51 olan üye sayısı şu an itibariyle üyeliği kaldırılan Vatikan ve değiştirilen Çin Halk Cumhuriyeti dahil 192'ye ulaşmıştır. Türkiye kurucu üyeler arasında yer alır
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Amerika Birleşik Devletleri ikinci tanıyan
Amerika Birleşik Devletleri; doğuda Atlas Okyanusundan batıda Büyük Okyanus a kadar 4.500 km genişliğindedir. Kuzey sınırını Kanada, güneyini ise Meksika körfezi çevirmektedir. ABD Amerika kıtasında yer alır. Dünyanın en büyük ülkelerinden biridir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Arnavutluk olmuştur.
Arnavutluk, Güneydoğu Avrupa'da bir ülkedir. Balkan yarımadasının batı bölgesinde uzanan Arnavutluk, kuzeybatıdan Karadağ, kuzeydoğudan Sırbistan ve doğudan Makedonya, güneyden Yunanistan, batıdan Adriyatik Denizi'yle çevrilidir. Doğusunda ve kuzeyinde Yugoslavya, güneydoğusunda Yunanistan, batısında İon ve Adriya denizi bulunur. 42°39'-39°38' kuzey enlemleri ile 19°16'-21°04' doğu boylamları arasında yer alır. Kuzeyden güneye 340 km, doğu-batı doğrultusunda en geniş yeri 155 kilometredir
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye,
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İngiltere ve
Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, İngiltere Avrupa’nın kuzeybatı kıyısında yer alan Britanya Adalar Topluluğu üzerinde, dört ülkeden müteşekkil bir devlet. Bu adalar topluluğu Büyük Britanya ve İrlanda Adalarıyla birlikte, 5000 küçük adadan meydana gelmiştir. Batısında İrlanda Denizi, doğusunda Kuzey Denizi, kuzeyi, güneybatısı ve kuzeybatısı Atlas Okyanusu ile çevrilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Afganistan'da Kosova'yı tanıyan ilk ülkelerdendir. Bu bağımsızlığı tanımayacağını ilan eden Sırbistan ve Rusya´ya göre burası hâlen Sırbistan´a bağlı özerk bir bölgedir. Kosova bayrağı mavi arka plan üzerine 6 yıldız ve onun altında bulunan Kosova haritasından oluşur. Altı yıldız ülkede Türkler de dahil olmak üzere yaşayan altı etnik grubu temsil eder. Nüfusunun çoğunluğu
Afganistan Demokratik Cumhuriyeti merkezi Asya’da dağlık bir kara devleti. Başkenti Kabil'dir. Yüzölçümü 657.500 km2 nüfusu Soyyet işgali öncesi nüfusu yaklaşık 15 milyon olan ülkenin nüfusu bugün 1.424.000 (1998)'dir. Ülkenin Resmi dili Peştuca ve Farsça'dır. Resmi para birimi Afgani dini İslam'dır. Doğu ve Batı Asya’yı birleştiren ana mihver üzerinde olup, Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, İran, Pakistan ve Çin ile çevrilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Arnavutlardan oluşur. Ayrıca
Arnavutlar (Arnavutça Shqiptaret, Arbereshet) güneydoğu Avrupa'da bulunan bir etnik grup.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sırplar,
Balkan kavimlerinden. Bir Slav boyu olan Sırplar, Slav dillerinin güney grubuna giren Sırp-Hırvat dili konuşurlar. Sırpçaya mahsus sesleri belirtmek için kabartılmış Kiril alfabesi kullanılır. Hıristiyan olup, Ortodoks mezhebine mensupturlar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkler,
Türk kelimesinin aslı "türümek" fiilinden gelmektedir. Bu fiilden türetilmiş, kişi ve insan anlamında "türük" ve nihayet hece düşmesiyle "Türk" kelimesi ortaya çıkmıştır. Nitekim Anadolu'da bir kısım göçebeler de yürümekten "yürük" adını almışlardır. Türk kelimesi, ayrıca, çeşitli kaynaklarda; "töre sahibi, olgun kimse, güçlü, terk edilmiş, usta demirci ve deniz kıyısında oturan adam" manalarında kullanılmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Boşnaklar gibi değişik etnik gruplar yaşar.

Kosova gerek Sırpların, gerekse
BOŞNAKLAR Bosna-Hersek Müslümanlarına verilen ad. Bosna-Hersek'in Türkler tarafından fethinden sonra (1463), Hıristiyanların zulüm ve adaletsizliklerinden bıkan Bosnalılar hızla Müslüman oldular. Müslüman olan bu Bosnalılara “Boşnak” denildi. Boşnaklar, Osmanlı İmparatorluğuna sadakatla hizmet ettiler. İçlerinden çok değerli devlet adamları yetişti. Sokullu Mehmed Paşa, Hadım Sinan Paşa, Damad İbrahim Paşa, Kara Davut Paşa, Mostarlı Mustafa Paşa, Tiryaki H
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Arnavutların kültürel kimlikleri açısından büyük önem verdikleri bir bölgedir. 1990’lı yıllarda etnik farklılıklar ve siyasi baskı sonucu alevlenen bir savaş yaşayan Kosova'dan halihazırda Birleşmiş Milletler sorumlu olsa da bölgenin nihai statüsü belirlenmiş değildir.

Genel bilgilerKosova,
Arnavutlar (Arnavutça Shqiptaret, Arbereshet) güneydoğu Avrupa'da bulunan bir etnik grup.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Avrupa’nın en yoksul bölgelerinden biridir. Halkının neredeyse yarısından fazlası yoksulluk sınırının altında yaşar. Her ne kadar bölge zengin yeraltı kaynaklarına sahip olsa da temel ekonomik gelir kaynağı hala tarımdır.

Bölgedeki Arnavut sayısı 2 milyondur.

Avrasya olarak bilinen eski dünya kıtasının batısındaki büyük yarımada olan Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib) Güneşin Battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlılara geçen bu ad, Yunanca'da Europa olmuş ve Ege Denizi'ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir. Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusundadır ve bir yarımadadır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1999 sonrası Sırpların bölgeden akın akın kaçması sonrasında ise sadece burada kalan 80 bin kişilik bir Sırp toplumu vardır. Ayrıca, bölgede 10.000 civarında Türk azınlık da yaşamaktadır. Ama Sırplarınki gibi sayıları hızla azalmaktadır. (Özellikle
1999 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Prizren,
Prizren (Arnavutça Prizren/Prizreni) Kosova'da tarihi bir şehir. Osmanlı devrinde Kosova vilâyetinde sancak merkezi. El sa­natları (halı) merkezi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mamuşa,
Mamuşa Kosova'daki Türk kasabasıdır. Anadolou'daki bir kasabadan farksızdır. Tarihi 18. yüzyılın ortalarına dayanır. 1750 yılında Padişah 2. Mahmut bu çevreye hanlar, saraylar, camiler inşa ettirmekteydi. Bunun için Kosova'ya Anadolu'dan gelen işçilerin kurduğu kasaba Mamuşa'da şu an Mehmetçik görev yapmaktadır. Kasabanın adının Mahmut Paşa isminin, zamanla değişmesiyle oluştuğu iddiası yaygındır. Hemen hemen her evde Türk bayrağı bulunan kasabada herkes Türkiye Türkçesi konuşu
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Priştine,
Kosova'nın başkenti ve en büyük kentidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Gilan ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mitroviça'da). Arnavutça Kosova'nın tek resmi dilidir. Türkçe, savaştan önce Arnavutça ve Sırpçayla birlikte Kosova'daki resmi diller arasında yer alırken, Sırpçayla birlikte artık "bölgesel dil" sayılmaktadır. Kosova Türkleri, Sırplarla Arnavutların aksine Kosova'daki diğer bütün etnik gruplarla barış ve huzur içinde yaşamakta olup, dernek, vakıf, müzik grubu, gazete ve dergiye sahiptirler. Ayrıca Yeni Dönem Kosova Türk Televizyonu da 16.12.2005 tarihi itibarıyla yayınına başlamıştır. Bir de Prizren Radyosu'yla, 24 saat kesintisiz olmak üzere Yeni Dönem (Prizren'de) ve Kent FM (Priştine'de) yayınlarını sürdürmektedir. Kosova Türkleri, şu anda parlamentoda 3 milletvekiliyle
Mitroviça (Arnavutça: Mitrovica veya Mitrovicí«; Sırpça: Косовска Митровица / Kosovska Mitrovica; Türkçe: Mitroviça) Kosova'nın kuzeyinde bir şehir ve belediyedir. Şehrin koordinatları 42,53° Kuzey ve 25,52° Doğu.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

KDTP (

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kosova Demokratik Türk Partisi) tarafından temsil edilmektedir.

İklimi ve CoğrafyasıKosova 10.912 km2lik alana, 2 milyonun üzerinde nüfusa sahiptir. Kuzeybatısında
Kosova Demokratik Türk Partisi ve kısaca KDTP Kosova’daki siyasi partilerden biridir. Parti, Kosova Türklerinin siyasi kuruluşudur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Karadağ, kuzey ve doğusunda
Karadağ (Sırpça: Crna Gora, Црна Гора), dünyanın en yeni bağımsız devletidir. Güneydoğu Avrupa'da yer almaktadır. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik denizi yer alır. Başkenti, Podgorica'dır (eskiden Titograd). Şimdiki anayasasına göre Karadağ "demokratik, refah ve çevreci bir ülke" olarak tanımlanmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Sırbistan, güneyinde
Güneydoğu Avrupa'da yer alan eski Yugoslavya'nın bir arada kalan iki parçası olan Sırbistan ve Karadağ'ın oluşturduğu Sırbistan-Karadağ Devlet Birliği, 21 Mayıs günü Karadağ'da düzenlenen referandum sonucu "De Facto" şekilde ortadan kalktı. Birliğin "De Jure" yani hukuki anlamda son bulması ise 3 Haziran 2006 tarihinde her iki ülke parlamentosunun birliğin sona ermesini onaylaması ile gerçekleşmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Makedonya ve güneybatısında
Makedonya Cumhuriyeti Balkan Yarımadasında yer alan bir devlet. Güneyinde Yunanistan, doğusunda Bulgaristan, batısında Arnavutluk, kuzeyinde ise Sırbistan-Karadağ'ın yer alır. Başkenti Üsküp olan ülkenin Yüzölçümü 25.713 km2, nüfusu 4.760.000, resmi dili Makedonca ve para birimi Makedonya Dinarı'dır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Arnavutluk bulunmaktadır.En büyük yerleşim merkezi başkent
Arnavutluk, Güneydoğu Avrupa'da bir ülkedir. Balkan yarımadasının batı bölgesinde uzanan Arnavutluk, kuzeybatıdan Karadağ, kuzeydoğudan Sırbistan ve doğudan Makedonya, güneyden Yunanistan, batıdan Adriyatik Denizi'yle çevrilidir. Doğusunda ve kuzeyinde Yugoslavya, güneydoğusunda Yunanistan, batısında İon ve Adriya denizi bulunur. 42°39'-39°38' kuzey enlemleri ile 19°16'-21°04' doğu boylamları arasında yer alır. Kuzeyden güneye 340 km, doğu-batı doğrultusunda en geniş yeri 155 kilometredir
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Priştine'dir. Koordinatlari 42,6394 (42°38'21.840"N) kuzey enlemi ve 21,0961 (21°5'45.960"E) doğu boylamıdır.

Kosova'nın iklimi
Kosova'nın başkenti ve en büyük kentidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
karasal iklimdir. Kışları soğuk ve kar yağışlıdır, yazları ise sıcak ve kurak.

Kosova'nın topraklarının büyük bir kısmı dağlık arazidir.Makedonya sınırı boyunca Şar Dağları uzanmaktadır. Burada kış turizimi faaliyetleri yapılmaktadır.
Karasal iklim, kıtaların orta kesimlerinde deniz etkisinden uzak yerlerde, ve Kuzey Yarım Küre'de etkili olan iklim çeşitidir, sürekli rüzgar vardır . Kışları genellikle sert soğuk, karlı geçer yazlar ise özellikle Orta Asya'da sıcak ve kurak geçer, Türkiye'nin büyük bir kısmında özellikle İç Anadolu Bölgesi'de, Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
en önemli kış turizmi kentlerinden birisidir.Kosova dağları çok yüksek ve dik yamaçlara sahiptir. 2656 m ile Djeravica zirvesi ülkenin en yüksek doruğudur. Drenica,Carraleva gibi kentleri bu bölgelerdeki yüksek yamaçlara kurulmuş yerleşim birimleridir.

Kosovanın güneybatısında Arnavutluk Alpleri uzanmaktadır. Kuzeyinde ise bulunmaktadır.

TarihSlav ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Arnavut halkları Kosova'da 8. yüzyıldan bu yana birlikte yaşadı. Bölge 14. yüzyılın ortalarına kadar o zamanki Sırp İmparatorluğu’nun merkeziydi ve Sırplar da Kosova’yı devletlerinin doğduğu yer olarak kabul ediyor. Sırplar Kosova'ya Methoia adını vermiştir

Kosova 1990'ların başında kanlı bir savaş yaşadı. Aradan geçen yüzyıllarda etnik denge Arnavutlardan yana değişirken, Kosova, özellikle destansı şiirlerde de örnekleri görüldüğü gibi Sırbistan’ın altın çağının simgesi haline geldi. Sırbistan’ın 1389 Kosova Savaşı’nda uğradığı yenilgi, Müslüman Osmanlı yönetimine geçişi beraberinde getirdi. Yüzyıllarca süren bu dönemin ardından Sırbistan ancak 1913’te Kosova’nın denetimini yeniden ele aldı ve bölge daha sonra Yugoslav Federasyonu’na bağlandı.

Özerklik süreci

Sırplar ve Arnavut kökenliler arasında bölgenin denetimi için yaşana rekabet 20 yüzyıl boyunca sürdü. 1960’larda bölgede Arnavut ulusal kimliğinin bastırılması, Belgrad’ın tutumunun da yumuşamasını sağladı. Arnavut kökenliler Kosova ve Yugoslav yönetimi içinde tutunabilmeye başladı.

Ancak Yugoslav Devlet Başkanı Tito’nun ölümü ardından bağımsızlık eğilimleri de güç kazandı. Kosova’nın Yugoslav yönetimi içindeki etkisinden duyulan rahatsızlığa onu takip eden Slobodan Miloşeviç döneminde iyice su yüzüne çıktı. 1989’da Yugoslavya devlet başkanı olan Miloşeviç bölgenin özerklik haklarını geri alma yönünde adımlar attı.

Bölgede gerginlikler bir anda alevlenebiliyor. 1991’de Arnavut liderlerin bağımsızlık ilanına rağmen 1990’lar boyunca süren pasif direniş hareketi bağımsızlık ya da özerkliğin iadesini sağlamayı başaramadı. 1990’lı yılların ortalarında Kosova Kurtuluş Ordusu ( UÇK) , Sırp hedeflerine saldırılarına hız verdi. Saldırıları büyük ve şiddetli bir Yugoslav askeri harekatı takip etti.

Türkiye Kosova İlişkileri

Türkiye, Kosova bağımsızlığını ilan ettikten 1 gün sonra(18/02/2008) tanımıştır.Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın yaptığı yazılı açıklama;

"Türkiye Cumhuriyeti, Kosova Meclisi'nin bağımsızlık bildirgesinin muhtevasını ve unsurlarını memnuniyetle karşılamış ve bu anlayıştan hareketle, Kosova Cumhuriyeti'ni tanıma kararı almıştır. Türkiye, Balkanlar'ın huzur ve istikrara kavuşmasını dış politika önceliklerinden biri olarak belirlemiştir. Türkiye, son yıllarda büyük acılar yaşamış, Balkanlar'da kalıcı barış anlayışının hakim olmasına önem vermekte, Kosova'nın bağımsızlığının, bölge ülkeleri arasındaki istikrar ve güven ortamının takviye edilmesi için de vesile teşkil etmesini temenni etmektedir."

Ayrıca, Tüm ülkelere Kosova Cumhuriyeti'nin tanınması için çağrıda bulunduğunu da ifade edilmiştir.

Şehirleri • 1 / Deçani

 • 2 Dragaš / Dragash

 • 3 / Gjakova

 • 4 Glogovac / Gllogovci

 • 5 Gnjilane / Gjilani

 • 6 /

 • 7 /

 • 8 Klina /

 • 9 Kosovo Polje / Fushë Kosova

 • 10 /

 • 11 Kosovska Mitrovica / Mitrovicë

 • 12 /

 • 13 /

 • 14 /

 • 15 /

 • 16 /

 • 17 /

 • 18 /

 • 19 /

 • 20 Priština / Prishtinë

 • 21 Prizren / Prizren

 • 22 Srbica / Skenderaj

 • 23 /

 • 24 /

 • 25 / Suharekë

 • 26 /

 • 27 /

 • 28 /

 • 29 Zubin Potok /

 • 30 /

  Şehir Nüfusları • Priştine : 571.532

 • Prizren : 165.229

 • : 197.741

 • : 127.156

 • : 195.190

 • Gnjilane : 191.595

 • Kosovska Mitrovica : 186.359

 • : 48.526

  Kaynaklar

 • Vikipedi

  Kosova Resimleri


  • Gilan şehrinin gece görünüşü

  • Gilan’da müzik okulu

  • Ferizovik’te cami ve Ortodoks kilisesi

  • İpek şehri

  • Mitroviça

  • Taşköprü - Prizren

  • Prizren Belediyesi

  • Prizren'de Gazi Mehmed Paşa Hamamı

  • Prizren’de bir eski ev

  • Alışveriş Merkezi - Priştine

  • Alışveriş Merkezi - Priştine (Boro Ramiz)

  • Priştine  Yorumlar - Lütfen konu (Kosova) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.