Kureyş

Kureyş Peygamber efendimizin mensub olduğu kabile. Peygamberimizin (sallallahü aleyhi ve sellem) dedelerinden on birincisi olan Fihr’in adı. Kabilesi hac için Mekke’de toplandığından Kureyş denildi. Nuh aleyhisselamdan sonra Arabistan yarımadasında yerleşenlere “Arab-ı baide” denir. ad, Semud ve Amalika bunlardandır. Hud aleyhisselam ad kavmine, Salih aleyhisselam Semud kavmine gelmiştir. Bunlar Sam’ın soyundandır. Bunlardan sonra, gelip Yemen’e yerleşen Kahtan evladlarına “Arab-ı aribe”

Kureyş Peygamber efendimizin mensub olduğu kabile. Hz. Muhammed (SAV) dedelerinden on birincisi olan Fihr’in adı. Kabilesi hac için
Hz. Muhammed, Mekke’nin soylu Haşimoğulları ailesinden gelir. 571 yılında Mekke’de doğmuştur. Annesinin adı Amine, babasının adı Abdullah’ tır. Hz. Muhammed daha doğmadan babası öldü. Yetiştirilmesini dedesi Abdülmuttalip üzerine aldı ve torununa o zamana kadar kimseye verilmemiş olan Muhammed adını verdi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mekke’de toplandığından Kureyş denildi. Nuh aleyhisselamdan sonra Arabistan yarımadasında yerleşenlere “Arab-ı baide” denir. ad, Semud ve Amalika bunlardandır. Hud aleyhisselam ad kavmine, Salih aleyhisselam Semud kavmine gelmiştir. Bunlar Sam’ın soyundandır. Bunlardan sonra, gelip Yemen’e yerleşen Kahtan evladlarına “Arab-ı aribe” denir. Bunlar
Mekke (Arapça: مكة), Arap Yarımadası'nda Hicaz eyaletinin başkenti ve Suudi Arabistan'ın en büyük şehri. İslam dini bu şehri kutsal kabul etmektedir ve 'Şehirlerin Anası' diye nitelemektedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yemen’de
Yemen Arap Yarımadasının batı ucunda yer alan bir devlet. Batısında Kızıldeniz, kuzeyinde Suudi Arabistan, doğusunda Umman, güneyinde Aden Körfezi ile çevrilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ni kurdu. Bu devlet çökünce, önce Habeşler, sonra İranlılar, Yemen’e vali tayin ettiler. Etrafa
Yemen Arap Yarımadasının batı ucunda yer alan bir devlet. Batısında Kızıldeniz, kuzeyinde Suudi Arabistan, doğusunda Umman, güneyinde Aden Körfezi ile çevrilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Himyerilerden
Himyeriler Güney Arabistan'da hüküm sürmüş eski bir kavim. Bugünkü Suudi Arabistan toprakları üzerinde yaşamış olan Himyeriler, M.Ö. birinci yüzyıldan itibaren bölgede hakim bir güç durumuna gelmişlerdi. M.S. birinci yüzyıldan itibaren ise, Kızıldeniz'den Hint Okyanusu sahillerine kadar olan bölgeyi ele geçirdiler. Doğu Afrika kıyılarının büyük bir bölümü hakimiyetleri altına girdi. Ancak 4. yüzyıla kadar Himyeri kralları hakkında bir malumat yoktur.

Himyeri kralları Zafar'da otururlar
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Medine’de Evs ve Hazrec kabileleri meydana geldi.
Medine, Suudi Arabistan'ın Mekke kuzeyinde yer alan Mekke'den sonra ikinci büyük şehridir. Eski adı Yesrib'dir. Medine'ye, Medirra, Medirke, Meddiyne, Mezzine de denmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Şam tarafına gelenler, Gassan Devletini kurup, Hıristiyan oldular.
Şam Suriye'nin başşehri veya “Dımaşk” şehrinin merkez olarak kabul edildiği Suriye bölgesine verilen ad. Bu bölgenin merkezi olan Dımaşk şehrine “Şam” da denilmektedir. Şehir merkezi Suriye'nin güneybatı kesiminde yer almaktadır. Akdeniz'e uzaklığı 96 km, denizden yüksekliği ise 685 metredir. Şam şehrinin kuzeyinde Kasiyun Dağı, batısında Cebelü'ş-Şarki ve Lübnan Dağları vardır. Doğu ve güney tarafları ise çevredeki ovalara açılmaktadır. El-Gûte Vahasının ortasında yer alan şehre, ortasın
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Irak’a gelenler Hire Devletini kurdu. İsmail aleyhisselamın on iki evladının Arab-ı aribe ile karışmasından Arab-ı müsta’ribe meydana geldi.

Arab-ı müsta’ribeden Beni Adnan ve bunlar arasında da Mudar ve Rebia kabileleri Ünlü oldu. Beni Mudar’dan Kenane, Kureyş, Hevazin, Sakif, Temim ve Müzeyne kabileleri meydana geldi. Bunlardan Kureyş Mekke’de yerleşmekle ayrıca şeref kazandı. Kureyş bu sırada Mekke’de bulunan Huzaa kabilesine üstünlük sağladı ve
Irak Orta Doğu ülkelerinden biri. Kuzeyinde Türkiye, batısında Suriye ve Ürdün, doğusunda İran, güneyinde Kuveyt, Suudi Arabistan ve Basra Körfezi yer alır. Başkenti Bağdat olan ülkenin nüfusu 26 milyondur. (46. sırada) Osmanlı İmparatorluğunun çöküşünün ardından Ortadoğu’da kurulmuş olan devletlerden birisidir. Tarih içinde hiçbir zaman yaşamış olan bir Irak devleti ve Irak halkı olmamıştır. Irak adı da Osmanlı İmparatorluğu döneminde merkeze olan uzaklığından dolayı “Irak “ kelimesiyle
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mescid-i Haram’a ve
Mescid-i Haram Mekke'de, iç avlusunda başta Kabe olmak üzere Zemzem Kuyusu ve Makam-ı İbrahim gibi İslamın en kutsal yerlerinin yer aldığı cami.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kabe’nin hizmetlerine bakarak bu üstünlüklerini kuvvetlendirdi. Kureyş’in bu hizmetinden dolayı Kabe’yi büyük bilen bütün Arap yarımadası Kureyş’in üstünlüğünü kabul etti ve bu kabileye hürmet gösterdi.
Müslümanların kıblesidir. Mekke şehrinde Harem-i Şerif Camii'nin ortasında bulunur. Yapılış tarihi hakkında kesin bir bilgi yoktur. Hz. İbrahim tarafından yaptırıldığı bilinmektedir. İslamiyetten önce de Araplar tarafından kutsal sayılan Kabe'de birçok put bulunmaktaydı. Mekke'nin fethinden
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Arap yarımadasındaki kabile reisleri, mühim işlerde anlaşmak için, Mekke’deki Dar-ün-Nedve denilen yerde toplanıp meşveret ederlerdi.

Kureyş kabilesi de Haşimi, Emevi, Nevfel, Abdüddar, Esed, Teym, Mahzum, Adiy, Cumah, ve Sehm adında on kola ayrılmıştı. Peygamber efendimizin soyu Haşimoğulları kolundan devam etmiştir. Haşim, çok cömertti. Bir kıtlık yılında Şam’dan getirdiği buğday unundan ekmek yaptırdı. Birçok deve ve koyun kestirip tirit yaptırarak bütün Mekke ahalisini doyurdu.

Haşim, kabiliyyetli, dirayetli, cömert, faziletli ve herkes tarafından sevilen, sayılan bir zat olduğu için ismi ailesine ve soyuna ad oldu. Bu sebeble onun soyuna Haşimiler denilmiştir. (Bkz. Haşimiler). Kur’an-ı kerim’de Şu’ara suresi 219. ayetinde Peygamber efendimiz için mealen şöyle buyrulmaktadır: “Sen, yani senin nurun hep secde edenlerden dolaştırılıp sana ulaşmıştır.”

Resulullahın dedeleri, anne ve babası mü’min idiler. Hiçbiri kafir olmadılar. Peygamber efendimiz de; “Allahü teala, İsmail (aleyhisselam) evladından, Kinane ismindeki kimseyi ve onun sülalesinden, Kureyş ismindeki zatı beğendi, seçti. Kureyş evladından da Haşimoğullarını sevdi. Ondan da beni süzüp seçti.” buyurdular.

Kaynak: Rehber Ansiklopedisi
Arap yarımadası Asyanın güneybatısı ve Afrikanın Kuzeydoğusunda yer almaktadır. Bu yarımadanın çoğu çölden oluşmaktadır ve üç tarafı denizlerle çevrilidir. Bu alanda olan ülkeler: Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, Katar, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Yorumlar - Lütfen konu (Kureyş) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.