Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'ki Kıbrıs adasının kuzeyinde kurulu devlet. KKTC 1983 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan devletin başkenti Lefkoşa'dır.

Kuzey Kıbrıs Türk CumhuriyetiKıbrıs Krallığı'nın son hükümdarı olan Caterina Cornaro 1474–1489 seneleri arasında yönetti. Adayı Venedik Cumhuriyeti'ne satması ile krallık sona erdi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti BayrağıKKTC Arması
KKTC Bayrağı Arma
Resmi Dil
Resmî dil bir ülkede anayasa veya kanun ile kabul edilen dili tanımlamak için kullanılan terimdir. Örneğin Türkiye'de resmî dil anayasa ile Türkçe olarak belirlenmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkçe
Türkçe, diğer Türk dilleriyle birlikte Altay dil ailesinin bir kolunu oluşturur. Bu ailenin diğer üyeleri Moğolca, Mançu-Tunguzca ve Korecedir. Japoncanın Altay dil ailesinin bir üyesi olup olmadığı konusu tartışılmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Başkent
Başkent ülkelerin yönetim merkezlerinin olduğu şehirleri ifade eder. Politika'da başkent (ya da başşehir), bir devletin yönetim merkezi olan şehiri ; devletin merkezini temsil eder.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Lefkoşa)
Çok eski bir kuruluş tarihi vardır.Esas şehir Lüzinyan devrinde gelişmiştir. Yeşil hat diye bilinen ve Türk ile Rum kesimlerini ayıran bir hatla ikiye ayrılan Lefkoşa'nın kuzey bölümünde Türkler oturmaktadır. Lefkoşa etrafında 1570'de Venedikliler tarafından Türklere karşı savunma maksadı ile yapılmış kalın ve yüksek surlar vardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Cumhurbaşkanı
Cumhurbaşkanı (ya da reisicumhur) Cumhuriyet ile yönetilen ülkelerdeki devletin başkanını temsil eder.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mehmet Ali Talat
Mehmet Ali Talat 1952 yılında Girne'de doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Girne ve Lefkoşa'da tamamladı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliğinden M. Sc. derecesi ile 1977 yılında mezun oldu.

Türkiye'de yüksek öğrenim gördüğü sürece Kıbrıslı Türk öğrencilerin oluşturduğu derneklerde yönetici ve başkanlık görevlerinde bulundu. Kıbrıslılar Öğrenim ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) Kurucu Başkanlığını yaptı.

1 Ocak 1994 tarihinde kurulan 1. Demo
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Başbakan
Başbakan, kelime anlamı olarak hükümetin ve bakanlar kurulunun başı, kabinenin başı, başvekili ifade eder. Özellikle cumhuriyet ile yönetilen toplumlarda yürütmenin başı olan ve devletin atacağı adımlara karar veren kişidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ferdi Sabit Soyer
Ferdi Sabit Soyer (d. 1951), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başbakanı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Fatma Ekenoğlu
Fatma Ekenoğlu (d. 1956, Baf), Kıbrıslı politikacı ve şu anki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi başkanıdır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Yüzölçüm

- Toplam

- % water

3,355 km²

2.7%

Nüfus

- Toplam (


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
2003)

- Yoğunluk

210,047

Kuruluş

- İlan

- Tanınma

15 Kasım,

2003 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1983

1983 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Türkiye
Türkiye Cumhuriyeti, Kuzey yarımkürede, Avrupa ve Asya kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke. Ülke topraklarının büyük bir bölümü Anadolu yarımadasında, kalanı ise Balkan Yarımadası'nın uzantısı olan Trakya'da bulunur. Ülkenin üç yanı Akdeniz, Karadeniz ve bu iki denizi birbirine bağlayan Boğazlar ile Marmara Denizi ve Ege Denizi ile çevrilidir. Komşuları Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Nahçıvan (Azerbaycan), KKTC, İran, Irak ve Suriye'dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Döviz Birimi

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yeni Türk Lirası
Türk Lirasından 6 sıfır atıldıktan sonraki geçiş dönemindeki (3 yıl) para biriminin adı. 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni para biriminin ismi “Yeni Türk Lirası” (YTL) olarak değişecektir.Yeni Türk Lirası’nın alt birimi ise “Yeni Kuruş”tur (YKr).
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yerel Saat

- in
Yerel saat, herhangi bir yerde, Güneş'in en tepede olduğu ana ya da gölge boyunun en kısa olduğu ana öğle vakti denir. Öğle vakti gün ortasıdır ve saat 12.00 olarak kabul edilir. Buna göre ayarlanan saat dilimine yerel saat denir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
summer
GMT +2

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Milli Marş
yok (

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İstiklal Marşı kullanılır)
İstiklal Marşı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin millî marşıdır. Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınan bu eser, 12 Mart 1921'de Birinci TBMM tarafından İstiklal Marşı olarak kabul edilmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İnternet Alan Adı
İnternet Alan Adı Sistemi (Domain Name System - DNS) İnternet uzayını bölümlemeye ve bölümleri adlandırmaya yarayan bir sistemdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
.nc.tr
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz'ki Kıbrıs adasının kuzeyinde kurulu devlet. KKTC 1983 yılında bağımsızlığını ilan etmiştir. Türkiye dışında hiçbir ülke tarafından tanınmayan devletin başkenti Lefkoşa'dır. Resmi dili Türkçe olan ülkenin nüfusu yaklaşık 210.000 kişidir. Para birimi Yeni Türk Lirası'dır.

Tarih

Eski çağlar

İlk insan izlerine Lefkoşa - Limasol yolu üzerinde Sirokitya(Chirokitia) da ve Yeşilırmak civarında rastlanmıştır.Bunlar cilalı taş (neolotik 5800-2600) çağını yaşayan insanlardı. Kıbrıs'ın ilk otokton halkının Asyadan geldiği yapılan kazılardan anlaşılmaktadır.Ortaya çıkarılan evlerin de kuzey mezopotamyadaki evlere benzemesi
.nc.tr, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kullandığı ve Türkiye|Türkiye Cumhuriyeti'ne ait olan .tr uzantısı altında oluşturulmuş olan ikinci seviye alt alan adıdır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Kıbrıs'ın bir taraftan
Sicilya ve Sardunya'dan sonra Akdeniz'in üçüncü büyük adası olan Kıbrıs; Toroslar'ın çevrelediği Çukurova bölgesi ile Amanoslar'ın kuşattığı bugünkü Hatay bölgesi arasında bir ada olması dolayısıyla bu kara parçaları ile bir bütünlük arz eder. Aynı zamanda Hatay ile Anadolu kıyılarının teşkil ettiği İskenderun Körfezi'ne hakim bir noktada bulunduğundan bu toprakları kontrol eder durumdadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Anadolu diğer taraftan
Anadolu kelimesi Yunanca güneşin doğduğu yer anlamına gelen “Anatoli”dan doğmuştur. Romalılar, kendi topraklarına göre doğuda kaldığından buraya doğu toprağı anlamında Thema Anadolia demişlerdir. Anadolu isminin bir bölge adı olması ise Selçukluların Anadoluya gelmesiyle başladı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
mezopotamya ile temasta bulunduğunu ayni uygarlık çağını yaşadıklarını göstermektedir. (M.Ö. 5500) Adada bol bakır bulunması nedeni ile Kalkolitik devir 9500'den itibaren başlamıştır. Madenin işletilmesi adanın
Mezopotamya, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden Basra Körfezine kadar uzanan Fırat Nehri ve Dicle Nehri arasında kalan bölgenin ilk çağdaki adıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Suriye ve Mısır ile Doğu Akdenizin ticaret yolları üzerinde bulunması sık ormanlarla kaplı ve mutedil bir iklime sahip olması komşu ülkelerde bulunan kuvettli devletlerin daima dikkatini çekmiştir.

Osmanlılar dönemi

16. yüzyıl başlarında
Suriye Arap Cumhuriyeti ortadoğu ülkelerinden. Başkenti Şam'dır. Yüzölçümü 185.180 km2, nüfusu 20,910,000, dili Arapça, dini İslam olan ülke Güneybatı Asya’da, Ortadoğu’nun kalbi durumunda bir mevkiye sahiptir. 32° 19’ - 37° 20’ kuzey enlemleriyle 35° 37’ - 42° 22’ doğu boylamları arasındadır. Kuzey ve kuzeybatıdan Türkiye, doğudan Irak, güneyden Ürdün, batıdan İsrail, Lübnan ve Akdeniz ile çevrilidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Yavuz Sultan Selim Venediklilerle yaptığı anlaşmada
Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya'da doğdu. Şehzadeliğinde, devrin alimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi. Askeri sevk ve idare ile devlet yöneticiliğini öğrenmesi için, şehzadeliğinde Trabzon Valiliğine gönderildi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mısır'a ödediği vergiyi Osmanlıya ödemeye başladı. Daha sonra tahta çıkan
Mısır< (Arapça: Mısr/Masr, مصر) adıyla bilinen Mısır Arap Cumhuriyeti (Arapça: Gumhûriyet Masr'al Arabiye, جمهورية مصر العربية) Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Mısır, Kuzeydoğu Afrika'da yer alan, Kuzeyden Akdeniz ve doğudan Kızıldeniz'le kuşatılmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kanuni Sultan Süleyman Kıbrıs'ı da içine alan bir plan ile
Kanunî Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'nin onuncu sultanı ve İslam halifelerinin yetmiş beşincisi. Babası Yavuz Sultan Selim Han, annesi Aişe Hafsa Sultan olup, Kanûnî lakabıyla meşhur oldu. Avrupalılar Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lakaplarını verdiler. Sultan Süleyman Osmanlı hanedanı içinde en uzun süre tahtta kalan padişahtır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Akdeniz'e hakim olmak istiyordu. Böylece
Akdeniz dünyanın en büyük iç denizidir. Kuzeyinde Avrupa, güneyinde Afrika, doğusunda Asya'nın yer alır. Çanakkale Boğazı ile Marmara Denizine buradan İstanbul Boğazı ile Karadeniz'e, Cebelitarık Boğazı ile Atlas Okyanusuna, Süveyş Kanalı ile Kızıldeniz'e, dolayısıyla Hind Okyanusuna bağlanır. Yüzölçümü 2.971.000 kilometrekaredir. Batıdan doğuya uzunluğu 3755 km, kuzeyden güneye genişliği 741 kilometredir. Düzgün bir derinliğe sahip olup, ortalama derinliği 1400 metredir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1 Temmuz
1 Temmuz Gregorian Takvimine göre yılın 182. günüdür. Sonraki sene için 183 (Artık yıllarda 184) gün var
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1570'de Limasol'a çıkartma yapıldı ve 1 Ağustos 1571'de Magosa'nın teslim olmasıyla ada
1570 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Osmanlılar tarafından fethedildi. Fetih sırasında sefer seraskeri
Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Lala Mustafa Paşa donanma komutanı
Lala Mustafa Paşa, III. Murat saltanatında 28 Nisan 1580 - 7 Ağustos 1580 tarihleri arasında üç ay dokuz gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamı. Sırp asıllıdır ve Sokollu Mehmed Paşa'yla aynı köydendir. Yavuz Sultan Selim devrinde saraya girmiştir. II. Selim tahta çıktığında Şam beylerbeyliğine tayin edilmiştir. Bir süre sonra altıncı vezir olarak Divân'a girmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Piyale Paşa tayin edildi 1878 na kadar 307 yıl ada Türk hakimiyetinde kaldı

İngiliz İdaresi

Ada 1878 ile geçici olarak İngilizlerin idaresine geçtive Osmanlıların Birinci Dünya Savaşına Almanya yanında girip yenilmesiyle İngiltere Kıbrıs'ı fiilen ilhak etti. Bu dönemde Yunanistan'ın desteği ile Kıbrıs Rumları isyan ederek Kıbrıs'ı Yunanistan'a ilhak etmek istediler. İlk önce İngilizlere karşı gerçekleşen isyan Türklere karsı da yönlenmeye başladı.ve birçok insanın ölümüne sebeb oldu.

KKTC'nin Kuruluşu

Londra ve Zürih'de yapılan anlaşma ile 16 Ağustos 1960 da cumhuriyet kuruldu Makarios cumhurbaşkanı Dr. Fazıl Küçük'de cumhurbaşkan yardımcısı seçildi.Fakat 1967'deMakarios Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasını 13. maddesini tek taraflı olarak değiştirme kararı aldı ve Türkleri terketme planı hazırlamaya başladı. 1964'de Barış Gücü adaya elattı. 15 Temmuz 1974'de EOKA'cı Nikos Sampson darbe yaptı. 20 Temmuz 1974'de Türkiye Cumhuriyeti Garanti anlaşmasının 4. maddesine dayalı olarak adaya müdahalede bulundu ve 1975'de Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edildi.

Coğrafya

Kıbrıs Adası Sicilya ve Sardunya'dan sonra Akdeniz'in üçüncü büyük adasıdır.Adanın toplam yüzölçümü 9282 km2'dir. 30 .20' ve 34 . 55' doğu boylam daireleri arasındadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yüzölçümü 3355 km 2'dir.

İklim

Adada, Akdeniz iklimi hakimdir. Yazlar uzun ve kurak kışlar kısa ve yağışlıdır. Tipik Akdeniz iklimlerinde görülen yağış ortalamasının altındadır. Nadiren Girne sıra dağlarına kısa sürede eriyen kar düşmektedir.

Ulaşım

Havayolu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine hava yoluyla ulaşım Türk Hava Yolları(THY), Kıbrıs Türk Hava Yolları (KTHY), İstanbul Hava Yolları(İHY) uçakları ile yapılmaktadır. Ayrıca Avrupa'nın çok sayıda kentlerinden uçak seferleri de Türkiye üzerinden bağlantılı olarak yapılmaktadır. Büyük tur operatörleri tarafından KKTC turizmine katkıda bulunmak amacıyla charter seferler de düzenlenmektedir. KKTC'nin Ercan ve Geçitkale isminde iki devlet havaalanı vardır. Yıl boyunca ,yolcu ve uçaklara Ercan Havaalanı hizmet vermektedir. Bu havaalanı bakım ve onarıma alındığında Geçitkale Havaaalanı yolculara hizmet vermek üzere devreye girmektedir.Ercan Devlet Havaalanının Başkent Lefkoşa'ya mesafesi 24 km'dir. Uçak seferi yaz- kış olmak üzere iki defa değişiklik göstermektedir.

Denizyolu

Deniz yolu Türkiye ile KKTC arasında Mersin, Taşucu ve Alanya ile Gazimağusa ile Girne şehirleri arasında yapılmaktadır. Ulşım, süratli feribotlar ve deniz otobüsleri hizmet vermektedir.

İç ulaşım

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları içerisinde ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır. Hava ve deniz limanlarında devamlı ilgili şirketlerin servis araçları ve taksi seferleri mevcuttur. Ayrıca şehirlerarası düzenli otobüs ve taksi, dolmuş seferleri yapılmaktadır. Yine büyük şehirlerde kiralık araç (rent a car) acentaları ile taksi yazahaneleri turistlerin hizmetindedir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Resimleri


 • KKTC-Kıbrıs Cumhuriyeti'i Sınırı (Kapalı Maraş'tan açılan yaklaşık 60-70 mt'lik bir koridor yol)

 • Bayraklar Yan Yana

 • (Tampon Bölge)

 • Kapalı Maraş(Binalar'a savaştan beri hiç dokunulmamış.)

 • İlk Ticaret Gemisi 2.Parça

 • İlk Ticaret Gemisi

 • Han

 • Kaleden Şehrin Genel Görünümü

 • Fazıl Küçük Heykeli

 • Cam Süslemeleri

 • Cami Resim

 • Cami ResimYorumlar - Lütfen konu (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

Misafir: Kuzey Kibrıs Türk Cumhuriyeti kuruulduğu tarihten beri 27senedir Güney Rum Yönetimi ile yapmış olduğu Birleştirici görüşmeler netice vermemektedir.Hernedar BATILI Güçler bu duruma destek çıksalar da gerçek siyasetleri kısa ve orta vadede şimdiki statükonun devamıdır.Fakat bu statükonun devamı K.K.T.C.ninsiyasi ve hukuki olarak aleyhine olduğu mevcut gelişmelerden artık anlaşılmıştır.Artık Kıbrıs konusunda siyasi sorumluluk taşıyan siyasiler K.K.T.C nin tanıtılması için gereğini yapmak durumundadırlar.tanıtabiliriz veya başaramayız.Başarabilirlerse ne mutlu o siyasilere.Tarih onları gerçek bir Devlet adamı olarak anımsatacaktır.Güçlükler biliniyor ama bukadar haklı olduğumuz bir meselede netice alamazsak o zamanda gerçek barışa ulaşmanın yoluna Yani savaşa var gücümüzle hazırlanmalıyız.Tanrı yardımcımız olsun.NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE. Dr. E.İ. - 3 yıl, 9 ay önce yazıldı.