Lökosit

Lökosit veya akyuvarlar olarak da adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. Vücudu bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı koruyan lökositler, bağışıklık sisteminin önemli bir bölümünü oluştururlar. Sağlıklı bir yetişkin insanın bir litre kanında 4x109-11x109 adet, bir başka tanımla, bir damla kanda takriben 7.000 ila 25.000 arası beyaz kan hücresi bulunur.

LökositMalarya (sıtma) parazitini yutmuş, hazmeden bir monosit
Lökosit veya akyuvarlar olarak da adlandırılan beyaz kan hücresi, kemik iliğinde üretilir. Vücudu bulaşıcı hastalıklara ve yabancı maddelere karşı koruyan lökositler, bağışıklık sisteminin önemli bir bölümünü oluştururlar. Sağlıklı bir yetişkin insanın bir litre kanında 4x109-11x109 adet, bir başka tanımla, bir damla kanda takriben 7.000 ila 25.000 arası beyaz kan hücresi bulunur. Bu miktar Lösemi hastalarında 50.000'e kadar çıkar. Lökositler kanın dışında
Bağışıklık sistemi, vücudu dışarıdan gelen biyolojik etkilere karşı koruyan, özelleşmiş hücreler ve organlardan oluşmuş bir sistemdir. Normal şartlar altında, bağışıklık sistemi vücudu bakterilere ve viral enfeksiyonlara karşı korur, kanser hücreleri ve yabancı maddeleri yok eder.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
lenf sistemi,
Lenf Hücreler arası sıvının, lenfatik kılcal damarlara geçmesi ile ortaya çıkan mayi. Vücudun her bölgesinde lenf kılcal damarları, yaygın olarak bulunur. Bir bölgenin lenf mayiinde, o bölgenin hücreler arası mayiinin vasıfları vardır. Sol kol, başın sol tarafı gövde ve bacaklardan gelen lenf damarları birleşerek ductus thoracicus adı altında göğüs kafesi içinde solven köşesine (angulus venosus sinister) açılır. Göğsün sağ tarafı, sağ kol ve başın sağ tarafından gelen lenfatik damarlar is
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
dalak ve diğer vücut
Alm. Milz (f), Honigwabe (f), Fr. Rate (f), İng. Spleen. Diyaframın altında, karın boşluğunda, yaklaşık bir yumruk büyüklüğünde yumuşak bir organ. Dalak, dolaşım sistemine bağlı bir çıkmaz sokağa benzetilebilir. Kan, dalak içerisindeki geniş kanallar ve damarlar sisteminde yol alırken, dalak hücreleri ile muhatap olur. Dalak, kan fizyolojisi ile yakından alâkalıdır. Dalağın vücut savunmasında aldığı rol büyüktür.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
dokularında da bulunur.

Lökosit tanımı tüm beyaz hücre tiplerini kapsayan kaba bir tanımdır. Bu şekilde kan hücrelerini gruplamak sıklıkla bu tanımın yanlış kullanımına yol açmaktadir. Bu yüzden farklı kaynaklar hücreleri kökenlerine göre ayırmaya yoluna gitmektedir.

Lökosit Tipleri

Birden fazla lökosit tipi vardır. Bu çeşitler yapılarına ve bazı boyalara karşı olan afinitelerine göre sınıflandırılırlar. Lökositleri üç ana gruba ayırabiliriz:

 • Doku, bitki, hayvan ve insan organlarını meydana getiren, şekil ve yapı bakımından benzer olup, aynı vazifeyi gören, birbirleriyle sıkı alâkaları olan aynı kökten gelen hücrelerin topluluğu. İlkel canlılar bütün hayatları boyunca bir tek hücre olarak kaldıkları halde yüksek organizmalar
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Granülositler,


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Lenfositler,

 • Lenfosit Kanda veya bağışıklık sisteminin doku ve organlarında (lenf bezi, dalak, timus gibi) bulunan, iltihabi hadiselerin olduğu bölgelere göç etme kabiliyetindeki hücre. Lenfoit dokular (lenfosit yerleşim bölgeleri) birincil (primer) ve ikincil (sekonder) lenfoit dokular olmak üzere ikiye ayrılır.

  1. Primer lenfoit dokular: Kemik iliği (kuşlarda kursak kesesi) ve timustur.

  2. Sekonder lenfoit dokular ise; dalak, lenf düğümleri ve sindirim kanalındaki epitel örtüsü altında bulunan
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Monositler.

  Granülositler

  3 tip
  Monosit lökosit (akyuvar) türü.

  Monositler vücuttaki lökositlerin (akyuvarların) yaklaşık %7'sini oluştururlar. 12-20 μm çapındadırlar. Kemik iliğinde yapıldıktan sonra kan dolaşımına geçerler. Yaklaşık 1-3 gün içinde kan dolaşımından çıkıp dokulara girerler. Dokularda bu monositler farklı makrofaj tiplerine olgunlaşırlar. Makrofaj dokularda bulunan monositlere verilen addır; her tür dokunun kendine özgü makrofajları vardır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  granülosit vardır:

  :


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Nötrofiller,

  :


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Bazofiller,

  :

 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Eozinofiller.

  Lenfositler

  Bağışıklık yanıtının
  Eozinofil, eozinofil granülosit veya asidofil olarak da adlandırılan lökosit hücresi. Granülosittir. Parazitlerce oluşturulan enfeksiyonlarla savaşırlar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  bölümünü oluşturan lenfositler,
  Lenfosit Kanda veya bağışıklık sisteminin doku ve organlarında (lenf bezi, dalak, timus gibi) bulunan, iltihabi hadiselerin olduğu bölgelere göç etme kabiliyetindeki hücre. Lenfoit dokular (lenfosit yerleşim bölgeleri) birincil (primer) ve ikincil (sekonder) lenfoit dokular olmak üzere ikiye ayrılır.

  1. Primer lenfoit dokular: Kemik iliği (kuşlarda kursak kesesi) ve timustur.

  2. Sekonder lenfoit dokular ise; dalak, lenf düğümleri ve sindirim kanalındaki epitel örtüsü altında bulunan
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kandan çok lenf sisteminde bulunurlar. Kanda 3 lenfosit tipi bulunur:
  Kan, atardamar ve toplardamardan oluşan damar ağının içinde dolaşan; akıcı plazma ve hücrelerden (alyuvar,akyuvar ve plaket) meydana gelmiş kırmızı renkli bir sıvıdır. Kan ile ilgili tıbbi terimler genellikle hemo- ve hemoto- sözcükleri ile başlar. Bu sözcükler eski Yunanca'da kan sözcüğünü karşılayan "haima" dan türetilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  T hücreleri,
  B hücresi, humoral bağışıklık yanıtında büyük bir rol oynayan lenfositlerdir. Bu hücreler ilk defa 1960'larda kuşlarda tespit edilmişlerdir. 'B' kısaltması, kuşlarda bu hücrelerin olgunlaştığı organ olan Bursa Fabricius'dan gelmektedir. Öte yandan Bursa Fabricus kuşlara ait bir organdır ve memelilerde bulunmaz.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  T hücreleri ve
  T hücreleri, lenfositlerin bir alt kümesini oluşturur ve bağışıklık yanıtında önemli bir yere sahiptir. 'T' kısaltması timüsden gelmektedir ki timüs bu hücrelerin son olgunlaşma evrelerinin geçtiği organdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  doğal öldürücü (katil) hücreler.
  Doğal öldürücü hücre veya doğal katil hücre diye adlandırılan bir çeşit lenfosit hücresi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  B hücreleri her
  B hücresi, humoral bağışıklık yanıtında büyük bir rol oynayan lenfositlerdir. Bu hücreler ilk defa 1960'larda kuşlarda tespit edilmişlerdir. 'B' kısaltması, kuşlarda bu hücrelerin olgunlaştığı organ olan Bursa Fabricius'dan gelmektedir. Öte yandan Bursa Fabricus kuşlara ait bir organdır ve memelilerde bulunmaz.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  antijene özel
  Canlı vücuduna dışarıdan giren ve antikor oluşmasını sağlayan yabancı madde.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  antikor üretirken,
  ANTİKOR Alm. Antikörper, Fr. Anticorps, İng. Antibody. Vücuda giren herhangi bir yabancı maddeye karşı vücudun meydana getirdiği savunma maddeleri. Mikrop, toksin (mikropların salgıladığı zehirler) veya herhangi bir yabancı madde vücuda girdiğinde, vücut otomatik olarak bu maddeleri yok etmek için koruyucu maddeler imal eder. İşte bunlara “Antikor” denir. Vücut için yabancı olan ve antikor yapımına sebeb olan maddelere de “Antijen” denir.

  Antikorla ol
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ( yardımcı) T hücreleri ise bağışıklık yanıtını düzenlerler.
  Yardımcı T hücresi, T hücreleri arasında en büyük gruptur. C4 yüzey molekülü taşırlar. Lenfokin salgılarlar IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, GM-CSF, IF-γ).
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  + ( ) T hücreleri (öldürücü T hücreleri olarak da adlandırılırlar) ve doğal öldürücü hücreler ise
  Doğal öldürücü hücre veya doğal katil hücre diye adlandırılan bir çeşit lenfosit hücresi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  bakterileri ve
  Tek hücreli mikroorganizmalardır. Bunlar, mantarlardan küçük, fakat virüslerden büyüktürler. Bazıları hastalık yapıcı, bazıları zararsızdır; bazı bakteriler ise, faydalıdırlar: Örneğin, toprağın nitrojen yapıcı bakterileri. Bakteriler, şekillerine göre sınıflandırılabilirler: Coccus'lar yuvarlak, bacillus'lar çubuksu, vibrio'lar virgül şeklinde, spirillum'lar dalgalıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  virüslerle enfekte olmuş vücut hücrelerini yok edebilirler.

  Monositler

  Virüsler çok küçük mikroorganizmalardır. Uzun süre bilim adamlarının dikkatini çekmemiştir. Meydana getirdiği hastalıklar hep bakterilerden bilinmiştir. Elektron mikroskobunun bulunmasıyla ancak virüslerin farkına varılmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Monositler
  Monosit lökosit (akyuvar) türü.

  Monositler vücuttaki lökositlerin (akyuvarların) yaklaşık %7'sini oluştururlar. 12-20 μm çapındadırlar. Kemik iliğinde yapıldıktan sonra kan dolaşımına geçerler. Yaklaşık 1-3 gün içinde kan dolaşımından çıkıp dokulara girerler. Dokularda bu monositler farklı makrofaj tiplerine olgunlaşırlar. Makrofaj dokularda bulunan monositlere verilen addır; her tür dokunun kendine özgü makrofajları vardır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  fagositoz yapma özelliğine sahiptirler. Ayrıca
  Yabancı bir partikülün nötrofil tarafından etkisi hale getirilmesindeki en öönemli aşamadır. Sırasıyla partikülün nötrofile tutunması, hücre içine alınması, fagositik vakuol (fagozom) oluşması ve degranülasyon kademelerinden oluşur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  T hücrelerini uyararak onların çoğalmasını sağlarlar.
  T hücreleri, lenfositlerin bir alt kümesini oluşturur ve bağışıklık yanıtında önemli bir yere sahiptir. 'T' kısaltması timüsden gelmektedir ki timüs bu hücrelerin son olgunlaşma evrelerinin geçtiği organdır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Kan dolaşımından ayrılıp dokulara giren
  Kan, atardamar ve toplardamardan oluşan damar ağının içinde dolaşan; akıcı plazma ve hücrelerden (alyuvar,akyuvar ve plaket) meydana gelmiş kırmızı renkli bir sıvıdır. Kan ile ilgili tıbbi terimler genellikle hemo- ve hemoto- sözcükleri ile başlar. Bu sözcükler eski Yunanca'da kan sözcüğünü karşılayan "haima" dan türetilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  monositler
  Monosit lökosit (akyuvar) türü.

  Monositler vücuttaki lökositlerin (akyuvarların) yaklaşık %7'sini oluştururlar. 12-20 μm çapındadırlar. Kemik iliğinde yapıldıktan sonra kan dolaşımına geçerler. Yaklaşık 1-3 gün içinde kan dolaşımından çıkıp dokulara girerler. Dokularda bu monositler farklı makrofaj tiplerine olgunlaşırlar. Makrofaj dokularda bulunan monositlere verilen addır; her tür dokunun kendine özgü makrofajları vardır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  makrofaj diye adlandırılırlar.

  Lökositlerle İlgili Hastalıklar

  Lökositlerle ilgili başlıca hastalıklar:

 • Makrofajlar (Yunanca: "büyük-yiyiciler") dokularda bulunan patojenlerin, ölü hücrelerin ve hücresel debrisin fagosite edilmesinden sorumlu hücrelerdir. Makrofajlar doğuştan bağışıklık sisteminin bir bölümüdürler.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Lökopeni, kandaki lökosit saysının azalması

 • Lökopeni veya Lökositopeni dolaşımdaki kanda bulunan lökosit (akyuvar veya beyaz kan hücresi) sayısının azalması durumuna verilen isimdir. Lökositlerin ana görevi enfeksiyonlarla savaşmak olduğu için, lökosit sayısındaki düşüş enfeksiyon oluşumu riskini yükseltmektedir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  , kandaki lökosit sayısının çoğalması

 • Lösemi ve kanser türlerinde lökositler kontrolsüz biçimde çoğalırlar.

  Diğer Doku Hücreleri

 • Histiositler, kan dolaşımında bulunmayıp, lenf sisteminde ve diğer vücut dokularında bulunan hücreler:

  :

 • Makrofajlar

  :

 • Dendritik hücreler

 • Mast hücreleri ( mastositler)

  Lökosit Resimleri


  • Malarya (sıtma) parazitini yutmuş, hazmeden bir monosit  Yorumlar - Lütfen konu (Lökosit) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.