Lahey Adalet Divanı

Lahey Adalet Divanı Milletlerarası Adalet Divanı. Bu teşkilat, Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunduğu için, çoğunluk bu isimle tanınmaktadır. Birleşmiş Milletlerce kurulmuş olup, onun faaliyetleri ile ilgili olarak görev yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi, bir listeden görev yapacak çeşitli uyruklu 15 hakimi seçerler. Divanda bir ülkeden ancak bir hakim bulunur. Seçilen hakimler dokuz yıl görev yapıp, bu süre içinde diplomatik haklardan is

Lahey Adalet DivanıPeace Palace, Hollanda

Lahey Adalet Divanı hakkında ansiklopedik bilgi

Lahey Adalet Divanı Milletlerarası Adalet Divanı. Bu teşkilat, Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunduğu için, çoğunluk bu isimle tanınmaktadır. Birleşmiş Milletlerce kurulmuş olup, onun faaliyetleri ile ilgili olarak görev yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Güvenlik Konseyi, bir listeden görev yapacak çeşitli uyruklu 15 hakimi seçerler. Divanda bir ülkeden ancak bir hakim bulunur. Seçilen hakimler dokuz yıl görev yapıp, bu süre içinde diplomatik haklardan istifade ederler.

Divanda alınan kararlar, kendisinin yetkisini tanıyan devletlerce geçerlidir. Divan toplantılarında bir antlaşmanın tefsiri, devletler hukukunu ilgilendiren her konu, milletlerarası bir taahhüdün çiğnenmesi ile ilgili konular, taahhüdün bozulmasından dolayı doğacak olan tazminatın şekil ve miktarının tesbit edilmesi gibi ihtilaflı hususlara bakılır ve karar alınır. Lahey Divanına anlaşmaya varılamayan konularla ilgili, devletler müracaat edebildiği gibi, Birleşmiş Milletler Anayasası’nın Divana başvurabilmesi için müsaade ettiği kuruluşlar da istekte bulunabilirler.

Birleşmiş Milletlerin bir kuruluşu olan Lahey Divanı, bütün anlaşmazlıkların barışcı yollarla halledilmesini sağlamaya çalışır ve çarelerini ilgili devletlere bildirir.

Lahey Adalet Divanı Resimleri


  • Peace Palace, HollandaYorumlar - Lütfen konu (Lahey Adalet Divanı) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.