Liste - Sosyologlar

 • Jane Addams (1860-1935)
 • Theodor Adorno (1903-1969)
 • Hannah Arendt (1906-1975)
 • Raymond Aron
 • Gregory Bateson (1904-1980)
 • Jean Baudrillard (b. 1929)
 • Ulrich Beck
 • Daniel Bell
 • Walter Benjamin (1892-1940)
 • Peter L. Berger (b. 1929)
 • Henri Bergson (1859-1941)
 • Herbert Blumer
 • Pierre Bourdieu (1930-2002)
 • Ernest Burgess
 • Judith Butler (b. 1956)
 • Manuel Castells (b. 1942)
 • James S. Coleman
 • Auguste

 • Jane Addams (
  Jane Addams (1860, İllinois - 1935, Şikago), ABDli toplumsal reformcu, barış yanlısı ve kadın hakları savunucusudur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1860-
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • Türkiye'nin ilk Gazetesi olan Tercüman-ı Ahval basıldı
 • Sezyum elementi keşfedildi
 • Çalışan bir İçten yanmalı motor Jean Joseph Etienne Lenoir tarafından yapıldı
 • Fransa’da Ren Nehri üzerindeki Karlsruhe’de ilk uluslar arası bilimsel konferans kimyagerler tarafından düzenlendi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 1935)
 • 1935 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Theodor Adorno (
  Theodor Ludwig Wiesengrund-Adorno (d. 1903 - ö. 1969) Alman filozof, sosyolog, müzikolog ve kompozitör.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1903-
  1903 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1969)
 • Hannah Arendt (
  1969 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1906-
  1906 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1975)
 • Raymond Aron
 • Gregory Bateson (
  1975 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1904-
  1904 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1980)
 • 1980 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Jean Baudrillard (b. 1929)
 • Ulrich Beck
 • Daniel Bell
 • Walter Benjamin (1892-1940)
 • Jean Baudrillard, (1929 - ... ) ünlü Fransız düşünür. Postyapısalcı felsefe ve postmodernizm üzerine olan çalışmalarıyla ünlenmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  (b. 1929)
 • Henri Bergson (1859-1941)
 • Herbert Blumer
 • Pierre Bourdieu (1930-2002)
 • Ernest Burgess
 • Fransız filozof. Sezgiciliğin kurucusudur. İnsan yaşamının başlangıçta yönlendirici bir atılımla sürekli gelişme süreci içinde olduğu görüşünü savunmuştur. Paris'te doğdu, gene orada Öldü. Yahudi kökenli Polonyalı bir baba ile İrlandalı bir annenin oğludur. Dokuz yaşına dek Londra'da kaldıktan sonra Paris'e döndü. Ortaöğrenimini Condorcet Lisesi'nde, sonra 1878'de Ecole Normale Superieure'de, yükseköğrenimini Yüksek Öğretmen Okulu' nda gördü.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  r (b. 1956)
 • Manuel Castells (b. 1942)
 • James S. Coleman
 • Auguste Comte (1798-1857)
 • 1798 – 1857 yılları arasında yaşamış olan, pozitivizmin kurucusu Fransız filozofu. Temel eserleri: Course de Philosophie Positive Pozitif Felsefe Ders­leri, Systeme de politique positive Pozitif Politik Sistem.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  , American sosyolog
 • (1879-1937), Polonyalı sosyolog
 • D, E, F

 • , Alman sosyolog
 • W.E.B. Du Bois (1868-1963), Afro-Amerikan insan hakları savunucusu
 • Emile Durkheim (1858-1917), Sosyolojinin Fransız kurucusu
 • Nancy Denton
 • Emile Durkheim (15 Nisan 1958 - 15 Kasım 1917), Yahudi kökenli Fransız sosyolog. Modern sosyolojinin kurucusu olarak bilinir. 15 Nisan 1858 yılında Epinal-Loren'de dünyaya geldi. Felsefe öğretmenliği yaptı. 1885 de Almanya'da bulundu Fransa'ya dönüşte yayımladığı makaleler ilgi topladı. 1887 Bordeaux Üniversitesi'nde ders vermeye başladı. 1902 de Sorbonne Edeb
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  (1897-1990), Alman sosyolog
 • Friedrich Engels (1820-1895), Alman sosyolog - felsefeci
 • Heinz von Foerster (1911-2002)
 • Karl Marx’ın çalışma arkadaşı olmuş olan düşünür. Mark­sist öğretiye önemli ölçüde katkı yapmış ve ortak öğretilerinde, doğa bilimi, milletler sorunu, askerlik ve uluslararası ilişkileri uz­manlık konuları olarak üstlenmiş olan Engels’in temel eserleri, Marx’la birlikte yazmış olduğu Die Heilige Familie Kutsal Aile...
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Michel Foucault (1926-1984), Fransuz sosyolog
 • Charles Fourier (1772-1837)
 • Michel Foucault, 15 Ekim 1926’da Poitiers’de doğdu. Babası, oğlunun kendi kariyerini takip etmesini isteyen bir cerrahtı. Foucault, Saint-Stanislas Okulunu bitirdikten sonra, saygın bir okul olan Paris’teki 4. Henry Lisesi’ne girdi. 1946’da, daha önce sınavlarında başarısız olduğu École Normale Supérièure’e kabul edilen dördüncü öğrenciydi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Sigmund Freud (1856-1939)
 • Sigmund Freud, (6 Mayıs, 1856 - 23 Eylül, 1939) Avusturya'lı nörolog ve Psikolojinin psikanaliz dalının kurucusu. Temel eserleri: Zur Psychopat­hologie des Alltagslebens Gündelik Yaşa­mın Psikopatolojisi, Die Traumdeutung Rüyalar ve Yorumları, Uber Psychoanaly­se Psikanaliz Üzerine Beş Ders, Totem und Tabu Totem ve Tabu, Zur Einführung des Narzissmus Narsisizmin İncelenmesine Giriş, Unbehagen in der Kültür Uygarlı­ğın Huzursuzluğ, Jenseits des Lustprin­zips Haz İlkesinin Ötesinde, Der M
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  , Alman sosyolog
 • Erich Fromm (1900-1980)
 • /Fei Xiaotong, Çinli sosyolog
 • G, H, I

 • Francis Galton (1822-1911)
 • Anthony Giddens (b. 1938), İngiliz sosyolog
 • Corrado Gini (1884-1965)
 • Arnold Gehlen, Alman felsefeci ve antropolojist
 • Theodor Geiger, Alman sosyolog
 • Erving Goffman (1922-1982)
 • Antonio Gramsci (1891-1931), İtalyan Marksist
 • Mark Granovetter
 • Jürgen Habermas (b. 1929), Alman sosyal teorisyen
 • Maurice Halbwachs, Fransız sosyolog
 • Stuart Hall
 • Donna Haraway
 • (1904 - 1976) Felsefi antropolojiye yaptığı katkılarla tanınmış Alman düşünür. Çalışmalarıyla kişiyi ön plana çıkarmış, kültür olgusunu açıklarken dilin gelişiminden yola çıkmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  David Harvey, İngiliz coğrafyacı
 • David Harvey (d.1935, Gillingham, Kent, İngiltere) Graduate Center of the City University of New York (CUNY) 'de antropoloji profesörüdür. Dünyanın önde gelen sosyal kuramcılarından olan Harvey, doktora derecesini coğrafya alanında 1961 yılında Cambridge Üniversitesi'den almıştır. Beşeri Bilimler alanında en çok atıf yapılan 20 yazar arasında yer almaktadır. Dünyada en çok atıf yapılan coğrafyacı olmasının yanı sıra (Andrew Bodman'a göre, bakınız Transactions of the IBG, 1991, 1992) ve m
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831), Alman felsefeci
 • George C. Homans, Amerikan sosyolog
 • Max Horkheimer (1895-1973), Alman sosyal felsefecisi (Frankfurt Okulu)
 • George Wilhelm Friedrich Hegel Büyük bir sistem kurarak, Kant’ın imkansız oldu­ğunu söylediği şeyi gerçekleştirmiş, yani rasyonel bir metafizik kurmuş olan ünlü Alman filozofu. 1770-1831 yılları arasında yaşamış olan Hegel’in temel eserleri: Phanomenologie des Geistes Tinin Feno­menolojisi, Wissenschaft der Logik Mantık Bilimi, Enzyklopadie der Philosophischen Wissenschaften im Grundrisse Felsefi Bi­limler Ansiklopedis, Grundlinien der PhilIosophie des Rechts Hukuk Felsefesinin İlkele
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  J, K, L

 • Jane Jacobs
 • İbn Haldun, Ortaçağ Arap tarihçisi
 • Antonina Kloskowska (1919-2001), Polonyalı sosyolog
 • Jacques Lacan (1901-1981), Fransız psikianlist
 • Paul F. Lazarsfeld, Avusturyalı-Amerikalı sosyolog
 • İbn Haldun (1332 - 1406) 14. yüzyılın büyük Arap tarihçisi İbn Haldun Doğu'da ve Batı'da ilk tarih filozofu, hatta bazen sosyolojinin habercisi olarak tanınmıştır. Arapça'dan Latince'ye eserlerin çevrilmesi hareketi zayıfladığı için ibn Haldun'un düşünceleri Avrupa'ya oldukça geç, 19.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Claude Levi-Strauss (b. 1908), Fransız antropolog
 • Seymour Martin Lipset
 • Thomas Luckmann (b. 1927), Alman sosyolog
 • Niklas Luhmann (1927-1998), Alman sosyolog(sistem teorisi)
 • Rosa Luxemburg (1870-1919), Alman sosyoloji teorisyeni
 • Jean-François Lyotard (1924-1998), Fransız Felsefecisi
 • Karin Knorr Cetina, Alman sosyolog
 • Alfred L. Kroeber
 • Thomas S. Kuhn (1922-1996), Amerikalı bilim teorisyeni
 • M, N, O

 • Henry Maine (1822-1888)
 • Bronislaw Malinowski (1884-1942), Pololonyalı antropolog
 • Thomas Malthus (1766-1834), İngiliz nüfus bilimci
 • Claude Lévi-Strauss (d. 28 Kasım 1908), Fransız antropolog ve yapısalcı antropolojinin en önemli ismi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  (1893-1947), Alman sosyolog
 • Herbert Marcuse (1898-1979), Alman sosyolog (Frankfurt Okulu)
 • Douglas Massey
 • Humberto Maturana
 • Marcel Mauss, Fransız sosyolog
 • Karl Marx (1818-1883), Alman siyaset felsefecisi ve sosyal teorisyen
 • Dale McConkey
 • Robert McKenzie
 • George Herbert Mead (1863-1931) Amerikalı felsefeci ve sosyal psikolog
 • Margaret Mead (1901-1978), Amerikan kültürü antropoloğu
 • Henri Mendras (1927-2003), Fransız sosyolog
 • Robert K. Merton, Amerikalı sosyolog
 • Robert Michels
 • C. Wright Mills (1916-1962) Amerikalı sosyolog
 • Oswald von Nell-Breuning (1890-1991)
 • Otto Neurath (1882-1945), Avusturyalı sosyolog
 • William F. Ogburn
 • Stanislaw Ossowski (1897-1963), Polonyalı sosyolog
 • Robert Owen

  P, Q, R

 • Vilfredo Pareto (1848-1923), İtalyan ekonomist ve sosyolog
 • Robert E. Park, American sociologist
 • Vance Packard (1914-1996), American proto-pop-sociologist
 • Talcott Parsons (
  Karl Marx 1818-1883 yılları arasında ya­şamış ve düşünceleriyle oldukça etkili olmuş olan Alman düşünürü. La Misere de la Philosophie Felsefenin Sefaleti, Das Kapital Kapital, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilasophie Hegel‘in Hukuk Felsefesinin Eleştirisine Katkı, Die Heilige Familie Kutsal Aile, DIe Deutsch İdeoİogie Alman İdeolojisi, Manifest der Kommunjstischen Partei Komünist Parti Manifestosu, Die Klassenkampfe in Frank­reich Fransa’da Sınıf Mücadeleleri ve Grundrisse
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1902-
  1902 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1979), Amerikalı fonsiyonalist sosyolog
 • Karl Pearson (1857-1936), İngiliz istatistikçi
 • Robert Putnam
 • Aviad Raz
 • George Ritzer (b. 1940), Amerikalı sosyolog
 • S, Ş, T, U

 • Henri de Saint-Simon, Fransız felsefeci ve sosyoloji düşünürü
 • Saskia Sassen
 • Ferdinand de Saussure (1857-1913)
 • Helmut Schelsky (1912-1984), Alman sosyolog
 • A (1899-1959), Avusturyalı felsefeci ve sosyolog (fenomenoloji)
 • Richard Sennett
 • Ali Şeriati (1933-1977), İranlı sosyolog
 • Charles E. Silberman, kriminolog
 • Albion Woodbury Small (1854-1926), Amerikalı sosyolog, Chicago Üniversitesi Sosyoloji Bölümü kurucusu
 • Georg Simmel (1858-1918), Alman sosyolog
 • Adam Smith (1723-1790), İskoçyalı ekonomist ve felsefeci
 • Pitirim Sorokin (1889-1968), Rus sosyolog
 • Herbert Spencer (1820-1903), İngiliz felsefeci
 • Oswald Spengler (1880-1936), Alman felsefeci
 • M N Srinivas ( ), Hindistanlı sosyolog
 • Anselm L. Strauss, Amerikalı sosyolog
 • Gerald Suttles
 • Jan Szczepanski
 • W. I. Thomas, Amerikalı sosyal psikolog
 • Alexis de Tocqueville
 • Ferdinand Tönnies (1855-1936) Alman sosyolog
 • V, W, X, Y, Z

 • Francisco Varela (1946-2001), Şilili biyolog ve felsefeci
 • Thorstein Veblen (1857-1929), Amerikalı ekonomist ve sosyolog
 • Immanuel Wallerstein
 • Beatrice Webb (1858-1943), İngiliz sosyolog
 • Sidney Webb (1859-1947), İngiliz sosyolog
 • ( 1868- 1958), Alman sosyolog
 • Max Weber (1864-1920), Alman sosyolog
 • Edward Westermarck (1862-1939), Finlandiyalı sosyolog & felsefeci
 • William Julius Wilson
 • Louis Wirth
 • Edmund Wnuk-Lipinski(b. 1944), Polonyalı sosyolog
 • Mary Wollstonecraft (1759-1797)
 • Florian Znaniecki (1882-1958)
 • Slavoj Zizek (b. 1949), Slovenyalı sosyolog ve felsefeci
 • Ayrıca bakınız

  Sosyoloji
  Yorumlar - Lütfen konu (Liste - Sosyologlar) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.