Müseddes

Aynı ölçüde altışar dizelik bendlerden oluşan nazım biçimidir. İlk bendin bütün dizeleri birbirleriyle, sonraki bendlerin bir ya da iki dizesi ilk bend ile uyaklıdır. İlk bendin son ya da son iki dizesi her bendin sonunda yinelenirse mütekerrir müseddes, sonraki bendler ile ilk bend yalnızca uyak yönünden benziyorsa müzdeviç müseddes adını alır. Müseddeslerin uzunluğu 5-8 bend arasında değişir. Konuları tasavvuf ve felsefedir. Altıya çıkarılmış, altılı,

Müseddes hakkında ansiklopedik bilgi

Aynı ölçüde altışar dizelik bendlerden oluşan nazım biçimidir. İlk bendin bütün dizeleri birbirleriyle, sonraki bendlerin bir ya da iki dizesi ilk bend ile uyaklıdır. İlk bendin son ya da son iki dizesi her bendin sonunda yinelenirse "mütekerrir müseddes", sonraki bendler ile ilk bend yalnızca uyak yönünden benziyorsa "müzdeviç müseddes" adını alır. Müseddeslerin uzunluğu 5-8 bend arasında değişir. Konuları tasavvuf ve felsefedir.

Altıya çıkarılmış, altılı, altılama demektir. Edebiyatta altışar mısralık bölümlerden meydana gelen şiirlere denir. Genel manada musammat'ın bir çeşididir. Müseddesler Divan Edebiyatı nazım şekillerin-dendir. Kafiye şeması: aaaaaa / bbbbba / ccccca / ddddda / ... olarak gösterilebilir. Müseddesler, mütekerrir ve müzdeviç olmak üzere ikiye ayrılırlar:

Mütekerrir Müseddes; Eğer müseddesin altışar mısralık bölümlerinin sonunda yer alan altıncı mısralar, bütün bölümlerin sonunda aynen tekrarlanıyorsa, böyle meseddeslere mütekerrir müseddes adı verilir.

Müzdeviç Müseddes: Eğer müseddesin altışar mısralık bölümlerinin sonunda yer alan altıncı mısralar, aynen tekrarlanmaz, yalnız kafiye yönünden birinci bölümle benzeşirse böyle müseddeslere müzdeviç müseddes adı verilir.

Bazı müseddeslerde beşinci ve altıncı mısranın birlikte aynen tekrar edildiğini veya kafiye bakımından benzeştiğini görmek mümkündür.Yorumlar - Lütfen konu (Müseddes) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.