Mısır Piramitleri

Mısır'da yer alan piramitler Dünyanın 7 Harikasından biri olarak bilinir. Ehramlar olarak da bilinen Mısır piramitleri, çoğu eski ve orta krallık döneminde Mısır krallarının (Firavun) mezarları üstüne yapılmış büyük anıtsal yapılardır. Orta ve Güney Amerika’da Mayalar, Aztekler ve İnkalar tarafından benzer yapılar yapılmıştır, ama gerçek piramitler Mısır’dadır.

Mısır PiramitleriMısır'daki en önemli piramitler sayılan: Gize Piramitleri.
Piramitler
<p>Giza'daki Büyük Piramit
Piramitler

Giza'daki Büyük Piramit

Mısır'da yer alan piramitler
Mısır< (Arapça: Mısr/Masr, مصر) adıyla bilinen Mısır Arap Cumhuriyeti (Arapça: Gumhûriyet Masr'al Arabiye, جمهورية مصر العربية) Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Mısır, Kuzeydoğu Afrika'da yer alan, Kuzeyden Akdeniz ve doğudan Kızıldeniz'le kuşatılmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Dünyanın 7 Harikasından biri olarak bilinir. Ehramlar olarak da bilinen
M.Ö. 4. yüzyılda Sidon'lu Antipatros'un, kendi çağında yeryüzünde mevcut olan yedi büyük ve güzel anıt için kullanılan isimdir.

İnsanların çağlar boyunca hayran kaldıkları büyük eserler, asırlar boyu sanatçılara ilham, onlara yaklaşma ve onları geçme, daha iyisini ve daha güzelini yapma arzusu vermiştir. Tarihi açıklayan, insan gücünün ve kabiliyetinin tanıkları olan bu şaheserlere ilgi duymayan nesiller, yaratıcılıklarını kaybetmişler, içinde bulundukları nesillerin medeniyet yarışında g
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mısır piramitleri, çoğu eski ve orta krallık döneminde Mısır krallarının (
Mısır< (Arapça: Mısr/Masr, مصر) adıyla bilinen Mısır Arap Cumhuriyeti (Arapça: Gumhûriyet Masr'al Arabiye, جمهورية مصر العربية) Kuzey Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. Nüfusun büyük bir bölümü Nil Nehri boyunca yerleşmiştir. Mısır, Kuzeydoğu Afrika'da yer alan, Kuzeyden Akdeniz ve doğudan Kızıldeniz'le kuşatılmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Firavun) mezarları üstüne yapılmış büyük anıtsal yapılardır. Orta ve Güney Amerika’da
Firavun Eski Mısır krallarına (aynı zamanda tanrı konumundadırlar) verilen isim. 'Büyük Ev' anlamını taşıyan firavun kelimesi daha sonra hükümdardan bahsetmek şeklini almıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mayalar,
Orta Amerika Yerlileri olan Mayalar’ın kurduğu büyük uygarlık 16. yüzyılda yıkılmıştır. Bugünkü Meksika’nın güneyi, Guatemala ve Belize’nin kuzeyinde kalan yerlerde gelişen bu uygarlıktan kalma büyük taş yapılardan oluşan kent kalıntıları günümüze kadar ulaşmıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Aztekler ve
Aztekler bugünkü orta Meksika bölgesinde 14. ve 16. yüzyıllar arasında yaşamış bir Orta Amerika halkıdır. Zengin bir mitoloji ve kültürel mirasa sahip Azteklerin başkenti, günümüzde Ciudad de Mexico'nun bulunduğu Texcoco Gölü'nün ortasında yeralan Tenochtitlan kentiydi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İnkalar tarafından benzer yapılar yapılmıştır, ama gerçek piramitler Mısır’dadır.Yunanca pyramis sözcüğünden türemiş olan piramitlerde genellikle taş ya da tuğla kullanılmıştır. Dörtgen bir taban üzerinde yükselen piramitlerin üçgen biçimli dört kenar yüzeyi tepede bir noktada birleşir. Mezar odası çoğunlukla piramidin üzerine oturduğu kayanın içine oyulmuştur.

Eski Krallık’ta 2. hanedan döneminin sonuna kadar (yaklaşık İ.Ö.1650) krallar ve soylular mastaba denen mezarlara gömülürlerdi. Mastabalar, dikdörtgen biçimli, yan duvarları içeriye doğru eğimli ve üst yüzeyi düz olan; daha çok üstü kesik bir piramide benzeyen anıtmezarlardı. 3. hanedan döneminde (İ.Ö.2650-2575) kral mezarlarında taş kullanılmaya başlandı. İlk piramit, bu dönemde, Kahire'nin yakınındaki Sakkara’da ünlü mimar İmotep tarafından yapıldı. Kral Zoser için tasarlanan ve üst üste konmuş altı mastabadan oluşan bu anıtmezara Basamaklı Piramit denmiştir.

</p><p>Piramitlerin tepeden görünümü
Resmi büyült

Piramitlerin tepeden görünümü

Kutsal sayılan ölmüş krala armağanların sunulduğu bir tapınağı da içeren Basamaklı Piramit ve ek yapıları geniş bir duvarla çevrelenmiştir. 60 metre yüksekliğinde olan ve kireç taşından yapılan bu piramit
And Dağları’nın yüksek kesimlerindeki vadilerde yaşamış ve 12.-16. yüzyıllarda büyük bir imparatorluk kurmuş olan Güney Amerika yerli halkıdır. 16. yüzyıldaki İspanyol istilasından önce, ortalama 5-10 milyon nüfuslu çok iyi örgütlü bu imparatorluk, 14. ve 15. yüzyıllarda güçlenerek topraklarını bu günkü Bolivya, Peru, Ekvador ile Arjantin ve Şili’nin bazı bölimlerini içine alacak kadar genişletti.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Eski Mısır’ın en güzel anıtlarından biridir. Yapının altından toprağın içine uzanan 11 geçitte kral ve bazı soyluların pembe granit ve albatrdan (kaymak taşı) yapılma lahitleri bulunur.Ne var ki, bu lahitler, daha önce soyulduğu için bu kişilerin mumyalanmış cesetleri bulunamamıştır.Bölgede daha birçok piramidin yapıldığı sanılmaktadır. 1953’te Sakkara’da 3.hanedan döneminden kalma tamamlanmamış bir başka basamaklı piramidin kalıntılarına rastlanmıştır.

En tanınmış piramitler,

Mısırın ilk devirleri(4 binyıl-M.Ö.16. yy)

Mısır, eski dünyanın ilk siyasi birliğidir. Bu erken doğuşta raslantı dan çok olağanüstü şartların oluşturduğu bir yazgı vardır. Bu ülkenin siyasi, etnik manevi dayanıklılığı, sürekliliği bu oluşumu belgeler. Mısır imparatorlğuu, Asyanın büyük imparatorluklarından da, Roma İmparatorluğu’ndan da uzun ömürlü olmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kahire’nin güneyinde
Kahire Mısır'ın başkenti. Kahire (Arapça:al-Qāhira - "galip"), Mısır'ın başkenti ve Arap dünyasının en büyük şehridir. Şehirin ismi Mısırlılar tarafından çoğu kez ülkenin ismi olan Arapça Misru, Mısır arapçası Masr olarak adlandırılır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Gize’de bulunan üç piramittir. Bu piramitler 4. hanedan döneminden (İ.Ö.2575-2468) kalmıştır. En büyüğünü Yunanca adıyla Firavun

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Keops yaptırmıştır. Keops Mısırlılar’ca Khufu olarak adlandırılır.
Keops Piramidi ya da diğer adıyla Büyük Piramit, Giza Platosu'ndaki diğer sekiz piramidin arasında yaklaşık 30'uncu enlemde Nil Nehri'nin deltası üzerinde bulunmaktadır. Mısırlılar'ın mimari başarısında yüksek bir noktayı göstermektedir. Ancak nasıl inşa edildiği ya da hangi firavunun inşa ettirdiği hakkında fazla bilgi yoktur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Keops Piramidi’nin taban kenarları yaklaşık 230 metre ve yüksekliği 146 metredir.Ama dış kaplaması aşındığı için bugün yüksekliği 9 metre daha düşüktür.Kayalık bir zemine oturan piramidin dış bölümü kireç taşı ve granitten yapılmıştır. Tüm yapıda her biri ortalama 2,75 ton ağırlığında toplam 2,3 milyon taş blok kullanılmıştır.

</p><p>Piramitler
Resmi büyült

Piramitler

Piramidin yapımında kullanılan kayalar
Keops Piramidi veya Büyük Piramit, Mısır'ın başkenti Kahire yakınındaki Nil Nehrinin batısında bulunan Gizze Yaylasında bulunmaktadır. Dünyanın yedi harikasından günümüze kadar ulaşan tek eserdir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Nil ırmağının karşı kıyısından getirilmiş, kireç taşı Kahire yakınlarından,granit ise Assuan’dan taşınmıştı. Kabaca yontulan granit bloklar, silindirler üzerinde çekilerek ırmağa getirilir ve buradan mavnalarla piramide en yakın yük iskelesine taşınırdı. Bloklar, iskele ile piramit arasında döşenmiş granit geçitten, tahta silindirler üzerinde çekilerek yerine ulaştırılırdı.Taş blokları çıkaran ve taşıyan kişiler kendi adlarını kırmızı bir boya ile taşın üzerine yazarlardı. Bu yazılar bugün de okunabilmektedir.Taşlar çok düzgün bir biçimde bakır aletlerle işlenirdi.

</p><p>Keops Piramidi
Resmi büyült

Keops Piramidi

Keops’un ardından Kefren ve Mikerinos tarafından yaptırılan öbür ünlü iki piramit, ilkine göre daha küçüktür.Her üç piramit de yağmalanmış oldukları için içlerindeki eşyaların çoğu kaybolmuştur.5. ve 6. hanedan kralları da (İ.Ö.2465-2150) Gize ve Abu Şir’de birçok piramit yaptırmışlardı. 11. ve 12. hanedan krallarının (İ.Ö.2130-1756) piramitleri daha çok Dahşur, Havara ve el-Lahun’da bulunmuştur.Bu dönemden sonra, soylulara mezar olarak kullanılan piramitlerin yapımına son verildi.Mısırlılar krallarını, 18. hanedan döneminde (İ.Ö.1540-1292) başkent olan Teb yakınlarındaki Krallar Vadisi’nde kayalara oyulmuş mezar odalarına gömmeye başladılar.

</p><p>Sfenks
Resmi büyült

Sfenks

Bir zamanlar Nil ırmağının batı kıyısı boyunca birçok piramit yer alırdı. Bunların Eski ve Orta Krallık döneminde yapılmış olmaları ile Mısırlılar’ın Güneş tanrısı Ra’ya tapınmaya ve ölülerini mumyalamaya başlamaları arasında bir ilişki olduğu sanılmaktadır. Eski Mısırlılar, ölen bir kişinin bedenini koruyarak, ona yiyecek ve içecek sunarak ölümden sonra yaşamasını sağlayabileceklerine inanırlardı.Bu nedenle ölülerini, öbür dünyada gereksinecekleri eşyalarla birlikte gömerler, mezar duvarlarına çizdikleri resimler ve yazdıkları yazılarla ölülere karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunma yollarını gösterirlerdi.

Mısır Piramitleri

 • Kuzeydoğu Afrika’da büyük bir nehir. 6640 kilometrelik uzunluğu ile dünyânın en uzun, 3.200.000 km2 su alma alanı ile dünyânın üçüncü büyük nehridir. Nil’in su alma havzasında bir grup göl bulunur. Bunlardan biri olan Victoria, dünyânın ikinci büyük gölüdür. Nil, başlangıçta Beyaz Nil (esas kol) ve Mavi Nil olarak iki ana kol hâlinde doğar ve bu kollar Hartum’da birleşir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Keops Piramiti ( 145,75 metre , M.Ö. 2550 )


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Gize Piramitleri

 • Gizede yer alan Keops Piramidi, Kefren Piramidi, Mikerinos Piramidine verilen isim.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Sakkara Piramidi ( 63,17 metre M.Ö. 2650 )

 • Sakkara piramidi, Kahire'nin 24 kilometre güneybatısında yer alan, Mısır'ın en eski başkenti Memphis'te yaşayanların defnedildiği bölge olarak kullanılmış Sakkara'da bulunmaktadır. M.Ö.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ( 93,26 metre M.Ö.2000)

 • ( 104,85 metre M.Ö. 2600)

 • ( 103,95 metre M.Ö. 2600)

 • Gize Kefren Piramidi ( 143,56 metre M.Ö. 2520 )


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ( 52,555 metre M.Ö. 2250 )

 • Mikerinos Piramidi - Gize Piramitleri

 • Düzenle|Mayıs 2007


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Kefren Piramidi - Gize Piramitleri

  Keops Piramidi artık dünyanın yedi harikası arasında değildir.

  Linkler

  Piramitlere uydudan bakın
  Kefren Piramidi, grubun ortasında yer alan piramittir ve birçok yönden komşularından geri kalmaktadır. Büyük Piramit'in güneybatısında bulunur ve orijinal yüksekliği 143.51 metredir. Temeldeki kenar uzunlukları ortalama olarak 215.26 metredir. Büyük Piramit gibi, pusulanın temel yönlerine oturtulmuştur ama aynı tutarlılığı göstermemekte ve maksimum 6 dakikalık bir sapma yapmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Mısır Piramitleri Resimleri


  • Mısır'daki en önemli piramitler sayılan: Gize Piramitleri.  Yorumlar - Lütfen konu (Mısır Piramitleri) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  xxx: ilk piramit türklere aitmiş.ama çin o bölgeyi yasak bölge ilan ettiği için arkeologlar bile giremiyormus - 3 yıl, 2 ay önce yazıldı.
  ahmet şen: mısır pramitlerin içine yılda iki defa güneş ışığı giriyor bu iki günde firavunun doğduğu ve öldüğü zamana denk geliyor - 3 yıl, 4 ay önce yazıldı.
  Tamer: mayis ayinda gezdim buralari,her sey guzelde cok bakimsiz heryer.Ustelik suluk gibi yapisan saticilarda cabasi.2010 haziran. - 3 yıl, 4 ay önce yazıldı.
  sevgi zengin: yha burayı gördüm gezdim ama bi piramitlerin içine giremedim çünkü elli derece sıcaklık wardı - 3 yıl, 6 ay önce yazıldı.
  Tubiş: 2012 filmini izlediniz mi bilemiyorum.. O filmde dünya yerle bir oluyor ve yeniden oluşuyor..Teknoloji devi ülkelerin amaçları insan ırkını bu yok oluşta korumak, bu nedenle bir grup insanı korumak için yüksek teknolojiden yararlanılıyor. Belki de M.Ö 3000 de Mısır'da böyle bir teknoloji vardı :)))) Yoksa akılın ve mantığın tükendiği bir olay var ortada.. Neyse şaka bir yana bu piramitler sırlarıyla geldiler sırlarıyla gidecekler..Gezilip görülesi bir tarih hazinesi... - 3 yıl, 7 ay önce yazıldı.
  cCcFeTTeHcCc: mısırlılar ancak herkesi degil sadece zengin olanları mumyalanır ve ölümden sonra belki ileri de yani yüzlerce yada binlerce yıl sonraki teknoloji ile onları hayata döndürebilecek doktorların geleceklerine inanırlardı - 3 yıl, 8 ay önce yazıldı.
  iltoen: firavunların mezarları. Piramitlerin yapımına firavunlar doğunca başlanır.Ölümüne kadar bitirilir. - 8 yıl, 0 ay önce yazıldı.
  fatosgs: Bilsem burda işim ne? :) - 8 yıl, 0 ay önce yazıldı.