Mekteb-i Mülkiye

Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle Mülkiye Türkiye’de, maliye, iktisat, kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ve uluslararası ilişkiler alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.Mülkiye'nin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan ülkemizin modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir.

Siyasal Bilgiler Fakültesi, diğer bir deyişle Mülkiye Türkiye’de, maliye,
Maliye bölümü fakültenin en kapsamlı ders programlarından birine sahiptir. Öğrenciler maliye, iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyaset bilimi ve bilgisayar dersleri almaktadırlar. Programın temel hedefi öğrencileri karmaşık ve rekabetçi iş ortamına hazırlamaktır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
iktisat,
İktisat, EKONOMİ olarak da bilinir, servetin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini konu alan toplumsal bilim.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kamu yönetimi,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
işletme,
İşletme Alm. Betrieb (-sleitung f) (m), Verwaltung (f), Fr. Exploitation (f), İng. Undertaking; administration, management. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla üretim faktörlerini şuurlu ve sistemli bir şekilde bir araya toplayarak işleyen veya işleten her iktisadi birim.

İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin ortaya konulmasına üretim denir. Üretimi gerçekleştirebilmek için üretim faktörleri olan toprak, emek ve sermayeni
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri ve
Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, kuruluşu 1859'a kadar uzanan Siyasal Bilgiler Fakültesi içinde kurulmuş bir bölümdür. İlk kez 1960 yılında Prof. Dr.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
uluslararası ilişkiler alanında yüksek öğrenim sağlayan en köklü kurumdur.

Mülkiye'nin kuruluşu ve gelişmesi yüz yıldan uzun süredir devam etmekte olan ülkemizin modernleşme ve batılılaşma hareketiyle yakından ilgilidir.

Toplumsal reformların başlamasıyla birlikte, yönetim anlayışının, yapılmakta olan reformlara uyum sağlaması, siyasi ve idari kurumların etkinliğini arttırma ihtiyacları, çağdaş standartlarda idarecilerin yetiştirilmesini gerekli kılmıştır.

Mülkiye bu ihtiyacı karşılamak üzere,
Uluslararasındaki ilişkileri meydana getiren olaylar, anlaşmalar bütünü ve bunları inceleyen bilim dalına uluslararası ilişkiler denir.Bu disiplinin alt dalları şu şekilde sıralanabilir:- Diplomasi- Siyasi Tarih- Uluslararası İlişkiler- Uluslararası Hukuk- Uluslararası İktisat- Uluslararası Örgütler- Uluslararası Güvenlik (Savaş-Barış Çalışmaları)Tüm dünyada birçok üniversitede bu isim altında bölümler bulunmaktadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1859 yılında
Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • Charles Dickens'ın ünlü romanı "İki Şehrin Hikayesi" yayımlandı.
 • Charles Robert Darwin, doğal seçilim yoluyla evrim kuramını açıkladığı "Türlerin Kökeni" isimli kitabını yayımladı.
 • Oregon 33.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • İstanbul’da bir meslek okulu olarak kurulmuş ve kuruluşundan itibaren bir dizi değişikliğe uğramıştır. Kuruluşunda
  İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  adıyla İç İşleri Bakanlığına bağlı bir kurumken, 1918 yılında adı Mekteb-i Mülkiye olarak değiştirilmiş ve Eğitim Bakanlığına bağlanmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra,
  1918 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1936-
  1936 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1937 öğretim yılında,
  1937 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Atatürk’ün isteğiyle
  Atatürk, 1881 yılında Selânik'te doğmuş ve 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş, Türk asker ve devlet adamı. Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu'da başlayan Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi'nin askerî, fikrî ve siyasi önderliğini yapmış; modern Türkiye'yi oluşturan devrim ve reformları gerçekleştirmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ankara’ya taşınarak adı Siyasal Bilgiler Okulu olmuş ve öğretim süresi dört yıla çıkmıştır.
  Ankara, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti, dünyanın 40. büyük şehri. Nüfusu 2007 nüfus sayımına göre 4.466.756 kişidir. Topraklarının büyük bölümü İç Anadolu Bölgesi'nin Yukarı Sakarya bölümünde yer alan Ankara ilinin merkez kenti'dir. Rakımı ortalama 890 metredir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  23 Mart
  23 Mart Gregorian Takvimine göre yılın 82. günüdür. Sonraki sene için 283 gün var (Artık yıllarda 284).


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1950 tarihinde 562 sayılı yasa ile de
  1950 yılında meydana gelen olaylar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ankara Üniversitesinin çatısı altına girerek adı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur.

  Ankara Üniversitesi, Cumhuriyet tarihini ve misyonunu milletiyle özdeşleştirmiş, bütünleştirmiş bir üniversitedir. Nasıl Türkiye Cumhuriyetinin kurulması, salt bir yönetim biçimi değiştirmenin çok ötesinde, çağdaş bilime, çağdaş demokratik değerlere ve kurumlara dayalı büyük bir toplumsal dönüşüm sistemi ise; Ankara Üniversitesinin açılışı da bilinen üniversite amaçlarının çok ötesinde, farklı bir misyonun somutlaşmasını ifade eder. Ankara Üniversitesi, Atatürk ilke ve inkılaplarının daya
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kendi statüsünde değişikliğe giderek eğitim ve öğretiminin ilk iki yılını sosyal ve siyasal bilimlerde ortak derslere ayırmış, son iki yılını ise uzmanlaşmaya tahsis etmiştir. Buna bağlı olarak, üçüncü sınıfa gelen öğrencilerin,
  1955 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Diplomasi ve Dış İlişkiler,
  Diplomasi Alm. Diplomatie, Fr. Diplomatie, İng. Diplomacy. Devletler hukukuna göre milletlerarası ilişkilerin düzenlenmesi ve milletlerarası münasebetleri yürütme ve yönetme sanatı. Birinci niteliği müzakeredir. Diplomasi bütün dünyada, devletler umumi hukuku kurallarına göre yürütülür. Amacı, devletler arasındaki anlaşmazlıkları zora başvurmadan barışçı yollardan çözmektir. Bu iş için devletler, başka ülkelerde elçi, orta elçi ve maslahatgüzerler bulund
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İktisat ve
  İktisat, EKONOMİ olarak da bilinir, servetin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini konu alan toplumsal bilim.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Maliye ile
  Maliye bölümü fakültenin en kapsamlı ders programlarından birine sahiptir. Öğrenciler maliye, iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyaset bilimi ve bilgisayar dersleri almaktadırlar. Programın temel hedefi öğrencileri karmaşık ve rekabetçi iş ortamına hazırlamaktır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İdare bölümlerinden birini tercih etmeleri istenmiştir.

  Yüksek Lisans ve Doktora Programından oluşan lisansüstü öğretim, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1955-
  1955 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1956 akademik yılından bu yana yürütülmektedir.

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi,
  1956 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1982 yılında, Yüksek Öğrenim Kanunu'nca yeniden düzenlenen çerçeveyi kabul etmiştir. Buna bağlı olarak, fakültenin uzmanlık alanları altıya çıkmış ve bölümler birinci sınıftan itibaren bağımsız olacak şekilde örgütlenmiştir. Bu bölümler:

 • 1982 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Uluslararası ilişkiler

 • Uluslararasındaki ilişkileri meydana getiren olaylar, anlaşmalar bütünü ve bunları inceleyen bilim dalına uluslararası ilişkiler denir.Bu disiplinin alt dalları şu şekilde sıralanabilir:- Diplomasi- Siyasi Tarih- Uluslararası İlişkiler- Uluslararası Hukuk- Uluslararası İktisat- Uluslararası Örgütler- Uluslararası Güvenlik (Savaş-Barış Çalışmaları)Tüm dünyada birçok üniversitede bu isim altında bölümler bulunmaktadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kamu yönetimi


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İktisat

 • İktisat, EKONOMİ olarak da bilinir, servetin üretimini, bölüşümünü ve tüketimini konu alan toplumsal bilim.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Maliye

 • Maliye bölümü fakültenin en kapsamlı ders programlarından birine sahiptir. Öğrenciler maliye, iktisat ve işletme alanında teorik ve pratik dersler yanında hukuk, siyaset bilimi ve bilgisayar dersleri almaktadırlar. Programın temel hedefi öğrencileri karmaşık ve rekabetçi iş ortamına hazırlamaktır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  İşletme

 • İşletme Alm. Betrieb (-sleitung f) (m), Verwaltung (f), Fr. Exploitation (f), İng. Undertaking; administration, management. İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla üretim faktörlerini şuurlu ve sistemli bir şekilde bir araya toplayarak işleyen veya işleten her iktisadi birim.

  İnsanların ihtiyaçlarını karşılayacak mal ve hizmetlerin ortaya konulmasına üretim denir. Üretimi gerçekleştirebilmek için üretim faktörleri olan toprak, emek ve sermayeni
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri dir.

  Aynı düzenlemeyle lisansüstü öğrencilerin sorumluluğu da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne geçmiştir.

  Bugün için, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin altı bölümü ve dokuz araştırma merkezinde, 168 akademik personel (37
  Çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, kuruluşu 1859'a kadar uzanan Siyasal Bilgiler Fakültesi içinde kurulmuş bir bölümdür. İlk kez 1960 yılında Prof. Dr.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  profesör, 20
  Profesör , 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre en yüksek düzeydeki akademik unvana sahip kişilere verilen unvandır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  doçent, 23
  Doçent, üniversite derecesi, yardımcı doçent ile profesör arasında olan öğretim üyesi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  yardımcı doçent, 79
  Yardımcı Doçent, Üniversite|üniversitelerde görev yapan, Doktora|doktorasını tamamlamış araştırmacıların, bulundukları üniversitenin kendileri için YÖK'ten kadro isteyip bu kadronun açılması halinde atanacakları akademik derece. Üniversitelerin belirledikleri, belli sayıda yayın yapma, belli sayıda ders verme, vb. kriterleri yerine getiren yardımcı doçentler, bir üst konum olan Doçent|doçentlik derecesine atanmak için başvurabilirler.Ancak,normal devlet memuru birinci derec
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  araştırma görevlisi, 3 öğretim görevlisi, 6 uzman) ve 78 idari personel lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimi sürdürmektedir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları ki Mülkiyeliler olarak adlandırmaktadır, Dış İşleri, İç İşleri ve Maliye Bakanlığı gibi kamu kurumlarının yanında bankalar ve özel şirketlerde en üst makamlarda istihdam edilmektedir. Ayrıca, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu Mülkiyeliler arasında çok sayıda başbakan, bakan, milletvekili, büyükelçi, vali, gazeteci ve önde gelen iktisatçılar bulunmaktadır.

  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, tarihi boyunca Türk Halkının nezdinde değişim, reform ve akademik özgürlüğün sembolü olmuş, tarihsel misyonunun ve sorumluluğunun bilincinde Türkiye Cumhuriyeti’nin entellektüel ve siyasi evrimine katkıda bulunmaya devam etmiştir. Bu sorumluluğun yansıması olarak da sosyal ve siyasal sorunlar karşısında yapıcı eleştiri hakkını kullanmaya devam etmektedir.

  Mülkiye'nin Namlı Hocaları

  Elmalılı Hamdi Yazır; hukuk ve felsefe derslerine girdi.

  Mümtaz Soysal

  Turhan Feyzioğlu

  İlber Ortaylı

  Alparslan Işıklı

  Oral Sander

  Korkut Boratav

  Dış bağlantılar

 • http://www.politics.ankara.edu.tr Ankara Üniversitesi - Siyasal Bilgiler Fakültesi resmi internet sitesi

 • http://www.mulkiye.org.tr Mülkiyeliler Birliği resmi internet sitesi

  Kaynak: vikipedi  Yorumlar - Lütfen konu (Mekteb-i Mülkiye) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.