Metre

Temel uzunluk ölçü birimi. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyâda bütün metrelerin eşit olması istendiğinden bunu temin için bir örnek metre kabul edilir. Metre, ekvatordaki dünyânın çevresinin kırk milyonda biri olarak târif edilmiştir.

Metre uluslararası ölçü sistemindedeki temel uzunluk ölçü birimidir. Metrenin sembolü m. dir. 1 Metre 10000/254 inç'e eşittir yaklaşık 39.37 inç.

Metre değeri ışığın, vakumu alınmış boşlukta 1/299,792,458 saniye aralığında aldığı yol ölçülerek bulunmuştur.

Temel uzunluk ölçü birimi. Bir ölçü birimi olup, genellikle desimetre, santimetre ve milimetrelere bölünmüştür. Üst katları onar onar büyür, alt katları onar onar küçülür. Dünyâda bütün metrelerin eşit olması istendiğinden bunu temin için bir örnek metre kabul edilir. Metre, ekvatordaki dünyânın çevresinin kırk milyonda biri olarak târif edilmiştir. Örnek kabul edilen bu metreye “etalon” denir. Platinden yapılan standart bu metre Fransa’da Sevres’de Milletlerarası Ağırlık ve Ölçüler Bürosunun yeraltındaki mahzeninde saklanır.

Ekim 1960 yılında Paris’te toplanan on birinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansında, kripton 86 atomunun 2P10 ve 5d5 seviyeleri arasındaki geçişine tekabül eden ışımanın boşluktaki dalga boyunun 1.650.763,72 katına eşit uzunluk, metre için esas alınmıştır.

Metrenin as katları;
İnç (İngilizce tekil: Inch, çoğul: Inches), 2.54 Santimetre|cm uzunluğundaki uzunluk ölçüsü birimidir. İngiliz birimleri, Emperyal birimler, Birleşik Devletler geleneksel birimleri gibi farklı sistemlerin bir parçasıdır. Uzunluk değeri sistemdem sisteme değişebilir. Alan hesaplamalarında "inç kare", hacim hesaplamalarında ise "inç küp" adını alır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

desimetre (dm),
Desimetre, metrik sistemde metrenin 10'da biri olan ölçü birimi. Bilimsel gösterimde 100×10-3 m ya da 1 E-1 m olarak gösterilir. 1 kübik desimetre, 1 litre'ye eşittir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
santimetre (cm),
Santimetre SI'nın verilerine göre, metrenin yüzde biri değerindeki bir uzunluk ölçüsü birimidir. Metrik sistem içinde yer alır. Santimetre-gram-saniye (cgs) birim sistemindeki temel birimi oluşturur. Alan hesaplamalarında santimetrekare, hacim hesaplamalarında ise santimetreküp adını alır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
milimetre (mm)dir. Üst katları ise
Milimetre Uluslararası Birim Sistemi'nin (International System of Units) tarifine göre, metrenin binde biri değerindeki bir uzunluk birimidir. Milimetre metrik sistem'in bir parçasıdır. Alan hesaplamalarında milimetrekare, hacim hesaplamalarında ise milimetreküp adını alır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
dekametre (dam),
Dekametre, metrik sistemde Metre|metrenin 10 katı olan ölçü birimi. 10 metre|m, 10 í— 1 m ya da 1 E+1 m şeklinde gösterilir. Sembolü, dam'dır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
hektometre (hm),
Hektometre, metrik sistemde Metre|metrenin 100 katı olan ölçü birimi. Hekto kelimesi Yunan dili|yunancada "yüz" anlamına gelen "ekato"dan türemiştir.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

kilometre (km)dir. (Bkz.
Kilometre, kısaca km ile gösterilir. Uluslararası ölçü sisteminde (International System of Units) (SI)1000 metre'ye denk gelen uzunluk birimi. Metrik sistemin bir parçasıdır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Birimler)

Dönüşümler

1 metre aşağıdaki büyüklüklere eşittir

 • kesin olarak 1/0.9144
  Birimler Alm. Einheit (f), Fr.Unitè (f), İng. Unit. Bir büyüklüğü ölçmek için o büyüklüğün cinsinden olan ve onunla kıyaslamaya yarıyan temel büyüklük. Bunlar uzunluk, kütle, zaman vs. birimleri olup, başlıca iki gruba ayırmak mümkündür. Birincisi temel birimler, ikincisi ise bu temel birimlerin çarpımı ve bölümleriyle ortaya çıkan türev birimleridir. Gerek temel, gerekse türev birimler olarak birçok sistem vardır. Bu sistemleri şu şekilde sıralamak mümkü
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  yarda (yaklaşık 1.0936 yarda)

 • kesin olarak 1/0.3048
  Yarda; İngiliz birimleri, Emperyal birimler ve Birleşik Devletler geleneksel birimleri sistemleri içinde yer alan bir uzunluk ölçüsü birimidir. Uzunluk değeri sistemdem sisteme değişebilir. 1 yarda 3 ayak (ölçü birimi)|ayak ya da 36 inçtir. Genelde mesafeleri ifade etmek için kullanılır. Alan hesaplarında "yarda kare", hacim hesaplamalarında ise "yarda küp" adını alır. Bugün en büyük sıklıkta kullanılan yarda, uzunluk değeri 0,9144 m'ye eşit olan "uluslararası yard
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  foot (yaklaşık 3.2808 ayak)

 • kesin olarak 10000/254

  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  inç (yaklaşık 39.370 inç)

  Tarihçe

 • İnç (İngilizce tekil: Inch, çoğul: Inches), 2.54 Santimetre|cm uzunluğundaki uzunluk ölçüsü birimidir. İngiliz birimleri, Emperyal birimler, Birleşik Devletler geleneksel birimleri gibi farklı sistemlerin bir parçasıdır. Uzunluk değeri sistemdem sisteme değişebilir. Alan hesaplamalarında "inç kare", hacim hesaplamalarında ise "inç küp" adını alır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  8 Mayıs
  8 Mayıs Gregorian Takvimine göre yılın 128. günüdür. Sonraki sene için 237 (Artık yıllarda 238) gün var.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1790 -
  1790 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  yeni metrenin, yarım-periyodu 1 saniye olan bir sarkaçın uzunluğuna eşit olmasına karar vermiştir.

 • 30 Mayıs
  30 Mayıs Gregorian Takvimine göre yılın 150. günüdür. Sonraki sene için 215 (Artık yıllarda 216) gün var
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1791 -
  1791 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  metrenin yeni tanımı olarak Fransız Bilimler Akademisi'nin önerisini kabul etmiştir. Bu öneriye göre 1 metre Paris'ten geçen meridyenin dörtte bir uzunluğunun 10 milyonda biridir.

 • Fransız Bilimler Akademisi veya özgün Fransızca ismiyle Acadíémie des sciences, XIV. Louis tarafından 1666 yılında kurulan Fransız bilim topluluğudur. Fransa'daki bilimsel araştırmaları teşvik etmesi amacıyla Jean-Baptiste Colbert'in önerisiyle kurulmuştur. 17. yüzyıl|17. ve 18. yüzyıl|18. yüzyıllardaki bilimsel gelişmelerde önemli bir payı ve öncü statüsü vardır. Ayrıca ilk bilim(ler) akademilerindendir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1795 -
  1795 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Pirinç geçici metre çubuk yapılmıştır.

 • Pirinç, bakıra çinko katılarak elde edilen sarı renkteki alaşımların genel ismi. Pirinçte bulunabilen diğer bazı elementler, kalay, kurşun, nikel, mangan, demir, alüminyum, arsenik, antimon ve fosfordur. Mangan ihtiva eden bazı pirinçlere tunç da denilmektedir. Aslında tunç (veya bronz) bakır-kalay alaşımıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  10 Aralık
  10 Aralık Gregorian Takvimine göre yılın 344. günüdür. Sonraki sene için 21 (Artık yıllarda 22) gün var
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1799 -
  1799 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  , 23 Haziran 1899'da yapılan ve 'de saklanan platin metre çubuğu en son standard olarak belirtmiştir.

 • Platin yumuşak, işlenebilir, gümüş renkli (gümüş beyazı) metalik bir element. Platin, 1735’te Kolombiya’daki altın madeni yataklarında İspanyol ilim adamı Antonio de Ulloa tarafından keşfedildi. On sekizinci asrın ortalarında Avrupalı ilim adamlarının dikkatini çekti ve 1803’te İngiliz kimyacı William Wollaston tarafından ilk olarak saf platin elde edildi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  28 Eylül
  28 Eylül Gregorian Takvimine göre yılın 271. günüdür. Sonraki sene için 94 (Artık yıllarda 95) gün var.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1889 - İlk
  1889 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  , metreyi %10'u iridyum'dan oluşan platin alaşımı standard bir çubuğun üzerindeki iki çizgi arasındaki mesafenin buzun erime noktasında ölçülen değeri olarak tanımlamıştır.


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  6 Ekim
  6 Ekim Gregorian Takvimine göre yılın 279. günüdür. Sonraki sene için 86 (Artık yıllarda 87) gün var.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1927 - Yedinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, platin-iridyum alaşımı standard çubuğun üzerindeki iki merkezî çizginin eksenleri arasındaki 0°C'deki uzaklığın, bu çubuk 1 atmosfer standard basınç altındayken ve birbirinden 571 milimetre mesafedeki iki silindirin üzerinde yatay duruyorken yapılan ölçümünü metrenin tanımı olarak düzeltmiştir.

 • 1927 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  20 Ekim
  20 Ekim Gregorian Takvimine göre yılın 293. günüdür. Sonraki sene için 72 (Artık yıllarda 73) gün var.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1960 - Onbirinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metreyi
  1960 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kripton-86 atomunun 2p10 ve 5d5 kuantum seviyeleri arasındaki geçişteki ışımanın boşluktaki dalgaboyunun 1.650.763,73'de biri olarak tanımlamıştır.

 • Kripton periyodik cetvelin 0 grubunda yeralan soygaz, simgesi Kr olan kimyasal element. Kr Kimyasal sembolüyle gösterilir. Atmosferin hacimce milyonda birini teşkil eder. İlk olarak 1898 yılında W.Ramsay ve arkadaşları tarafından helyum, neon, argon ve ksenon ile birlikte, oksijen elde etmek maksadıyla, havanın sıvılaştırılıp damıtılması ameliyesi (işlemi) sırasında elde edildi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  21 Ekim 1983 - Onyedinci Ağırlıklar ve Ölçüler Genel Konferansı, metrenin tanımını ışığın boşlukta 1/299.792.458 saniyede aldığı mesafe olarak yapmıştır.  Yorumlar - Lütfen konu (Metre) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.