Mide öz suyu

Mide öz suyu'nun salgılanması Gastrin hormonu tarafından sağlanır. Mide öz suyu içerisinde hidroklorik asit (HCl), pepsinojen ve süt çocuklarıda lap enzimi bulunur.

Mide öz suyuGastrik asidin çalışma şeması

Mide öz suyu hakkında ansiklopedik bilgi

Mide öz suyu'nun salgılanması Gastrin hormonu tarafından sağlanır. Mide öz suyu, küçük borucuklar şeklinde olan milyonlarca mide bezi tarafından salgılanır. Mide öz suyu'nun içinde Hidroklorik asiti (Tuz ruhu), Pepsin enzimi'nin ön maddesi pepsinojen ve lipaz enzimi vardır. Süt çocuklarında sütün sindirilebilmesi için mide suyunda lap enzimi de bulunmaktadır. Midedeki tuz asitinin, besinlerle gi­ren bakteriler ve diğer birçok küçük canlılar üzerine öldürücü etkisi vardır. Başlangıçta aktif olmayan pepsinojen de tuz asi­ti aracılığıyla aktif görev yapan pepsin enzimine dönüşür. Pepsin enzimi, Hidroklorik asiti'nin hazırladığı asit ortamında protein­leri pepton haline getirir. Lipaz, yağlara ve karbonhidratlara (şeker, nişasta) etki yaparak onları yağ asitine ve gliserine çe­virir. Yemekler sindirilme yeteneğine göre midede 2-6 saat ka­labilir. Su, mide ağzı ve mide kapısı arasından en kısa yoldan doğrudan doğruya bağırsaklara geçer.

Mide öz suyu Resimleri


  • Gastrik asidin çalışma şemasıYorumlar - Lütfen konu (Mide öz suyu) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.