Mithat Paşa

Mithat Paşa (1822 - 1884)18 Ekim 1822'de İstanbul'da doğdu. Çocukluğunu İstanbul'da ve babasının naip olarak bulunduğu Vidin ve Loveç'te (Lofça) geçirdi. Özel eğitim gördü. 1834'te Divan-ı Humayün kaleminde görev aldı. Burada kendisine Midhat mahlası verildi. Daha sonra Arapça ve Farsça öğrendi. Divan-ı Humayün'ün görevlerini üstlenen Meclis-i Vükela'nın katipleri arasında yer aldı. 1840'ta Sadaret Mektubi Kaleminde yer aldı. 1842-46 arasında tahrirat katibi yardı

Mithat PaşaMithat Paşa
M ithat Paşa (1822 - 1884)

18 Ekim
18 Ekim Gregorian Takvimine göre yılın 291. günüdür. Sonraki sene için 74 (Artık yıllarda 75) gün var.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

1822'de
Dünya'da Meydana Gelen Olaylar7 Eylül – Brezilya, Portekiz’den ayrılma kararı aldı ve bağımsızlığını ilan etii. Doğumlar
 • 6 Ocak - Heinrich Schliemann, Alman Arkeolog. (ö.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • İstanbul'da doğdu. Çocukluğunu İstanbul'da ve babasının naip olarak bulunduğu Vidin ve Loveç'te (Lofça) geçirdi. Özel eğitim gördü.
  İstanbul, Marmara Bölgesi'nde il ve Türkiye'nin en büyük kenti. Tarih boyunca çeşitli imparatorluklara başkentlik yapan şehir, 133 milyar dolarlık yıllık üretimiyle Dünyada 34. sırada yer alır. Türkiye'nin kültür ve finans merkezidir. İstanbul, 41° K, 29° D koordinatlarında yer alır. Marmara kıyısı ve İstanbul Boğazı (Boğaziçi) boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde Türkiye'nin kuzeybatısında kurulmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1834'te
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar İlk Biçerdöverin patenti alındı.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  kaleminde görev aldı. Burada kendisine Midhat mahlası verildi. Daha sonra Arapça ve Farsça öğrendi. Divan-ı Humayün'ün görevlerini üstlenen Meclis-i Vükela'nın katipleri arasında yer aldı. 1840'ta Sadaret Mektubi Kaleminde yer aldı.
  Dünya'da Meydana Gelen OlaylarTermokimya biliminin temeli Hess kanunu açıklandı. Doğumlar
 • 7 Mayıs - Pyotr Ilyich Tschaikovsky, Rus besteci (ö.1893)
 • 13 Mayıs - Alphonse Daudet, Fransız yazar (ö.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 1842-46 arasında tahrirat katibi yardımcısı olarak
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • Abdaliye Devleti'nin Afgan Devleti emiri Dost Muhammed Han tarafından ortadan kaldırılması.
 • Ses dalgalarındaki Doppler olayı açıklandı
 • 29 Ağustos – Nanking Antlaşması ile Hong Kong İngilizlere devredildi
 • 9 Ağustos – Webster Ashburton Antlaşması ile Kanada - ABD sınırı belirlendi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Şam ve Sayda'da,
  Şam Suriye'nin başşehri veya “Dımaşk” şehrinin merkez olarak kabul edildiği Suriye bölgesine verilen ad. Bu bölgenin merkezi olan Dımaşk şehrine “Şam” da denilmektedir. Şehir merkezi Suriye'nin güneybatı kesiminde yer almaktadır. Akdeniz'e uzaklığı 96 km, denizden yüksekliği ise 685 metredir. Şam şehrinin kuzeyinde Kasiyun Dağı, batısında Cebelü'ş-Şarki ve Lübnan Dağları vardır. Doğu ve güney tarafları ise çevredeki ovalara açılmaktadır. El-Gûte Vahasının ortasında yer alan şehre, ortasın
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1846'dan sonra divan katibi olarak
  Dünya'da Meydana Gelen Gelişmeler
 • 13 Mayıs – ABD ile Meksika arasında Meksika Savaşı patlak verdi
 • 28 Aralık – Iowa ABD birliğine 29. eyalet olarak katıldı. Doğumlar
 • 21 Ekim Edmondo De Amicis, İtalyan yazar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Konya ve
  Konya Yüzölçümü bakımından Türkiye�nin en büyük ili. Konya, büyük kısmı İç Anadolu bölgesinde, küçük bir kısmı Akdeniz bölgesinde olup; Orta Anadolu Yaylası üzerinde Ankara, Niğde, Aksaray, İçel, Antalya, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Karaman ile çevrilidir. 36°22' ve 39°08' kuzey paralelleri ile 31°14' ve 34°05' doğu meridyenleri arasında yer alır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kastamonu'da görev yaptı.
  Kastamonu Karadeniz Bölgesi'inde yer alan il. Batı Karadeniz bölümünde Karadeniz, Sinop, Çorum, Çankırı ve Zonguldak illeri ile çevrilidir. 35°45’ ve 42°00’ kuzey enlemleri ile 32°43’ ve 34°37’ doğu boylamları arasında yer alır. Trafik numarası 37’dir. Kastamonu akarsu, dağ, orman ve deniz ilidir. Kuzey Anadolu’nun orta kısmındadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1849'da İstanbul'a dönerek Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye'de Mazbata Kalemi katibi, ertesi yıl serhalife oldu.

  Doğumlar14 Eylül - Rus fizyolog ve Nobel Tıp ve Fizyoloji Ödülü sahibi Ivan Pavlov (ö. 1936) Ölümler15 Mart - Giuseppe Caspar Mezzofanti, İtalyan Katolik kardinali, ünlü dilbilimci ve hiperpoliglot (d. 1774).
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1852'de Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye'nin Anadolu Kalemi'nin ikinci katipliğine atandı.
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • Gazlardaki Joule Thomson Etkisi açıklandı
 • Amerikalı mucit Elisha Graves Otis (1811-1861) yeterli koruyucu tertibata sahip ilk mekanik asansörü yaptı
 • Franklin Pierce ABD’nin 14. başkanı oldu.
 • 2 Aralık – Louis Napolyon kendisine III.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • 1854'te sadrazam olan Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa tarafından
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • 28 Mart – Kırım Savaşı başladı
 • 31 Mart – Japonya Kanagawa Antlaşması’nı imzalayarak iki limanını Amerikan ticaretine açtı
 • 30 Mayıs – ABD’de Kansas-Nebraska Kanunu kabul edildi ve 1820 Uzlaşması’na son verildi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Rumeli'de yaygınlaşan isyan ve eşkiyalık olaylarını bastırmak gibi, yerine getirilmesi güç bir işle görevlendirildi.
  1. Osmanlı İmparatorluğu'nun Güneydoğu Avrupa'daki topraklarının tümü.

  2. Osmanlıların Balkanlar'da kurdukları eyâletin adı. 16.yüzyıla gelindiğinde Rumeli eyâletinin kapsadığı saha günümüz Bulgaristan'ı, güney Sırbistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, ve Tesalya (orta Yunanistan) bölgelerini içermekteydi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Bulgaristan'da düzeni sağladıktan (1857) sonra,
  Bulgaristan (Bulgarca: България, Bılgariya), Güneydoğu Avrupa'da, Balkan Yarımadası'nda ülke. Batıda Sırbistan ve Makedonya Cumhuriyeti, doğuda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan ve Türkiye ile çevrilidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Avrupa'nın başlıca kentlerini kapsayan altı aylık bir inceleme gezisine çıktı.

  İstanbul'a dönüşünde Serasker Rıza paşa ile birlikte
  Avrasya olarak bilinen eski dünya kıtasının batısındaki büyük yarımada olan Avrupa, Sami dillerde Erep (yahut Irib) Güneşin Battığı taraf anlamına gelir. Fenikelilerden Yunanlılara geçen bu ad, Yunanca'da Europa olmuş ve Ege Denizi'ne göre batıda bulunan ülkelere bu ad verilmiştir. Avrupa, Afrika'nın kuzeyinde, Asya'nın batısında ve Atlas Okyanusu'nun doğusundadır ve bir yarımadadır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Kuleli Olayı(
  Kuleli Olayı ya da Kuleli Vakası, Osmanlı İmparatorluğu'nda 14 Eylül 1859 günü üyelerinden birinin ihbarı üzerine ortaya çıkarılan, amacı Abdülmecid'i devirip Abdülaziz'i yerine tahta geçirmek olduğu tahmin edilen darbe girişimidir. Olay Kuleli'de geçmemiştir, davası burada görüldüğünden bu adla anılmıştır. Gizli örgütün üyelerinin yüksek rütbeli subaylar, ulema ve gençler gibi farklı toplumsal kesimlerden olması ve yargılamaların kapalı yapılması nedeniyle örgütün ideolojisi hakkında kesin bir
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1859) olarak bilinen ve
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • Charles Dickens'ın ünlü romanı "İki Şehrin Hikayesi" yayımlandı.
 • Charles Robert Darwin, doğal seçilim yoluyla evrim kuramını açıkladığı "Türlerin Kökeni" isimli kitabını yayımladı.
 • Oregon 33.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Sultan Abdülmecid'i devirmeyi amaçlayan suikast girişiminin soruşturmasını yürütmekle görevlendirildi.
  Sultan Birinci Abdülmecid 25 Nisan 1823 günü doğdu. Babası Sultan İkinci Mahmud, annesi Gürcü Bezm-i Alem Valide Sultan'dır. Annesi Gürcüdür. Sultan Birinci Abdülmecid, babasının arzusu yönünde bir eğitim ve terbiye gördüğü için ıslahatçı fikirlere sahipti. Batı alemine karşı hayranlık besliyordu. Babasının vefatı üzerine, henüz 17 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Kıbrıslı Mehmed Emin Paşa'nın ikinci sadrazamlığı sırasında,
  Kıbrıslı Mehmet Emin Paşa Abdülmecit saltanatında 29 Mayıs 1854 - 23 Kasım 1854, 18 Kasım 1859 - 24 Aralık 1859 ve 28 Mayıs 1860 - 6 Ağustos 1861 tarihleri arasında 3 dönemde toplam bir yıl on ay onbir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1861'de vezir rütbesiyle Niş Valiliğine atandı. Başarılı reformlarından dolayı,
  Dünya'da Meydana Gelen Olaylar
 • Kuş olma sürecine girmiş yarı sürüngen yarı kuş dinozor fosili Arkeopiteriks fosili bulundu
 • Talyum elementi keşfedildi
 • 29 Ocak – Kansas, ABD birliğine 34. eyalet olarak katıldı
 • 4 Şubat – ABD birliğinden ayrılan köleci eyaletler Montgomery, Alabama’da toplanarak Amerika Konfedere Devletleri birliğini kurdular.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
 • Abdülaziz tarafından uygulamaları doğrultusunda genel bir reform programı hazırlamakla görevlendirildi.
  Abdülaziz (d. 8 Şubat 1830 – ö. 4 Haziran 1876). 32.Osmanlı padişahıdır. II. Mahmut ve Pertevniyal Sultan'ın çocuğu, Abdülmecid'in kardeşidir. Abdülaziz 25 Haziran 1861 tarihinde kardeşinin ölümü üzerine, 31 yaşında iken tahta geçmiştir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  1864'te Silistre, Vidin ve Niş'in birleştirilmesiyle oluşturulan Tuna Vilayeti'nin başına getirildi ve Osmanlı idari düzenini yeniden belirleyen Vilayet Nizamnamesi'nin uygulanmasına (
  1864 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1864-67) öncülük etti. Vilayet merkezinden köylere kadar yeni meclisler, bayındırlık, fen ve eğitim işlerine bakacak daire müdürlükleri oluşturdu.
  1864 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ziraat Bankası'nın çekirdeğini oluşturan
  Türkiye’nin en eski en büyük bankalarından. Yurdumuzdaki tarımla ilgili kredi düzeninin temeli; tarımla ilgili kredi meselesinin ayrı bir teşkilât kurulması sûretiyle çözümlenmesine inanan Midhat Paşanın 1863 yılında Niş Vâlisiyken, Pirot kasabasında kurduğu ilk ikraz sandığıyla atılmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  'nı kurdu. Vergi türlerini ve yükümlülüğünü azaltan düzenlemeler yaptı. Niş valisiyken açtığı ıslahhane adlı sivil teknik okulları yaygınlaştırdı.

  1868'de İstanbul'a çağrılarak Meclis-i Vala-yı Ahkam-ı Adliye'yi yeniden düzenlemekle görevlendirildi. Meclisin idari ve yargısal işlevlerini birbirinden ayırarak Şüra-yı Devlet ve Divan-ı Ahkam-Adliye'yi kurdu. Şüra-yı Devlet başkanı olarak eğitim ve maliye gibi alanlarda yeni nizamnameler hazırladı. İstanbul Emniyet Sandığının ve ilk sanayi mektebinin kurulmasına öncülük etti.
  1868 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1869'da vali olarak bulunduğu
  1869 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Bağdat'ta da başarılı reformlar yaptı.

  Temmuz
  Bağdat Irak'ın başşehri. Nüfusu 4,5 milyon civarındadır. Mezopotamya çanağının ortasında, Dicle Irmağının iki yakası üzerinde ve Dicle'nin Fırat'a en çok (40 km) yaklaştığı noktada, geniş bir alüvyon ovası üzerinde yer alır. Bağdat'ta yazlar kuru ve çok sıcak, kışlar yumuşak ve serin geçer. Ortalama yağış yılda 130 mm dolayındadır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1872'de Abdülaziz tarafından
  1872 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Mahmud Nedim Paşa'nın yerine sadrazamlığa getirildi. Fakat saraydan bağımsız, bir tutum izlediğinden, bu makamda yalnızca üç ay kalabildi.
  Mahmut Nedim Paşa Abdülaziz saltanatında 7 Eylül 1871 - 31 Temmuz 1872 ile 26 Ağustos 1875 - 12 Mayıs 1876 tarihleri arasında 2 dönemde toplam bir yıl yedi ay onbir gün sadrazamlık yapmış Osmanlı devlet adamıdır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1873 başlarında adliye nazırlığına getirildi. Temsili meclisin gerekliliğine ilişkin layiha hazırlaması üzerine Eylül 1873'te
  1873 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Selanik valiliğine atanarak merkezden uzaklaştırıldı.
  Selanik Yunanistan'ın ikinci büyük şehridir. Selanik'in nüfusu 800.764 yakındır ve coğrafî koordinatları 40°38′kuzey enlemi ve 22°58′doğu boylamındadır. Önemli turistik ziyaret yerleri Beyaz Kule ve Arkeoloji Müzesi'dir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  1875'te yeniden adliye nazırı olduysa da Sadrazam Mehmed Nedim Paşa'yla görüş ayrılığı nedeniyle üç ay sonra istifa etti.

  II. Abdülhamid tarafından 17 Aralık 1876'da sadrazamlığa atanan Midhat Paşa, uzun süreden beri üzerinde çalıştığı ve Ziya Paşa ile Namık Kemal'in katkılarıyla tamamladığı anayasa taslağını Padişaha sundu. "Kanun-ı Cedid" adlı bu taslağı geri çeviren II. Abdülhamid, Fransız Anayasasını çevirterek yeni bir taslak hazırlattı ve Padişaha "tehlikeli kişileri" sürgüne gönderme yetkisi veren, ünlü 113. maddeyi de ekletti. Kanun-i Esasi olarak bilinen anayasa, kesin biçimini aldıktan sonra, padişahın hatt-ı hümayunuyla kabul ve ilan edildi. ( 23 Aralık 1876)

  Midhat Paşa'nın saraya karşı tutumundan rahatsız olan II. Abdülhamid, Midhat Paşa'yı 5 Şubat 1877'de sadrazamlıktan alarak ülkeyi terk etmesini emretti. Bir süre Avrupa'da kalan ve ertesi yıl Girit'e dönmesine izin verilen Midhat Paşa, Aralık 1878'de Suriye valiliğine atandı. Abdülaziz'in öldürülmesi ile suçlanarak, Mütercim Mehmed Rüşdi Paşa ile birlikte sorguya çekilmesi kararı alınınca İzmir'de Fransız Konsolosluğuna sığındı ( 1881). Ama kısa bir süre sonra hükümetin güvence vermesi üzerine teslim oldu. Yıldız Mahkemesi olarak bilinen yargılamada, Abdülaziz'in ölümüne neden olmaktan suçlu bulundu ve ölüme mahkum edildi. İngiltere'nin müdahalesiyle cezası ömür boyu hapse çevrildi ve Taif'e gönderildi. II. Abdülhamid'in emriyle 8 Mayıs 1884 gecesi öldürüldü.

  Mithat Paşa Resimleri


  • Mithat Paşa  Yorumlar - Lütfen konu (Mithat Paşa) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.