Mustafa Necati Uğural

Mustafa Necati UğuralMustafa Necati Uğural (1920)
Mustafa Necati Uğural Atatürk'ün yakın düşünce ve mesai arkadaşlarından,
Atatürk, 1881 yılında Selânik'te doğmuş ve 10 Kasım 1938 tarihinde İstanbul'da vefat etmiş, Türk asker ve devlet adamı. Türk Kurtuluş Savaşı'nın önderi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanıdır. Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu'da başlayan Ulusal Bağımsızlık Mücadelesi'nin askerî, fikrî ve siyasi önderliğini yapmış; modern Türkiye'yi oluşturan devrim ve reformları gerçekleştirmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Kuvayi Milliye hareketinden itibaren yararlıklar göstermiş,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
T.B.M.M.'nin ilk üç döneminde milletvekilliği,
TBMM Türkiye Cumhuriyeti parlementosu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Mübadele esnasında
1923 yılında, Lozan Antlaşması çerçevesinde Türk ve Yunan hükümetleri tarafından imzalanan nüfus değişim anlaşmasıdır. Anadolu'daki 1.200.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı,
Türkiye'de memleketin imarıyla ilgili işleri yürüten bütün kuruluşların bağlı olduğu en yüksek idare yeri...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1924 Anayasası'nın yürürlüğe konulduğu sırada
TBMM'nin 1921 tarihli ilk anayasası sadece 3 yıl yürürlükte kalabildi. Gelişmelerin gerisinde kalmış ve önemli eksiklikleri vardı, yetersizdi. Bütünüyle bir yeni anayasa hazırlıklarına girişildi. Cumhuriyet döneminin anayasası, 20 Nisan 1924'de TBMM'de büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Yeni anayasa, cumhuriyet rejimi içinde güçler birliği esasına dayandırıldı.105 maddeden oluşmuştu.1924 Anayasası, Türk siyasî yaşamının gelişmesinde önemli rol oynadı. Siyasî partilerin kurulmasına ve dolayısıyla
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Adalet Bakanlığı,
Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetine bağlı olarak çalışan ve yargı işlerinden sorumlu olan bakanlıktır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Tevhidi Tedrisat sürecinde ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Harf Devrimi esnasında
Cumhuriyetin ilânından sonra, milletçe Batılılaşmamız için Büyük Atatürk tarafından yapılan devrim hareketlerimizin en önemlilerinden biri...
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Milli Eğitim Bakanlığı yapmış siyasetçidir.
Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de eğitim-öğretimle (talim-terbiye) ilgilenen bakanlıktır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1894'de
1894 yılı olayları, ölümler, doğumlar ve diğer önemli gelişmeler
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İzmir'de doğdu. İzmir'in köklü ailelerinden birine mensuptur. Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra İzmir'de avukatlık, eğitimcilik, gazetecilik yapmıştır. İzmir'in işgali üzerine,
İzmir, Türkiye'nin nüfus, sanayi, ticaret, turizm ve kültür yönlerinden üçüncü büyük şehridir.

Tarihi ve tabii güzellikleri ile de Türkiye'nin en güzel llerinden biridir.. 37° 45' ve 39° 15' kuzey enlemleri ile 26° 15' ve 28° 20' doğu boylamları arasında yer alır. Balıkesir, Manisa, Aydın ve Ege Denizi ile çevrilidir. İzmir, renkli bir tabiata, zengin bir tarihi mirasa ve bol ürün veren topraklara sahip bir ildir. Trafik plaka numarası 35'tir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Balıkesir Cephesi'ne katıldı. Kuvayi Milliye kumandanı olarak Yunanlılar ve
Balıkesir Marmara Denizi ve Ege Denizi sahilinde bulunan, turizm bakımından gelişmiş, Türkiye'nin önemli illerinden biri. Kaplıcaları, yeraltı ve yer üstü suları bakımından zengin, üçte biri ormanlık, Türkiye'nin zeytin ambarı olan ili; Marmara Denizi, Bursa, Kütahya, Manisa, İzmir, Ege Denizi ve Çanakkale arasında yer almaktadır. 39°04' ile 40°40' kuzey enlemleri
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Anzavur kuvvetlerine karşı yürütülen mücadelede yararlılıklar gösterdi.
Ahmet Anzavur, 1834 yılında doğdu. Kafkas sürgününde (1864) göç ederek Marmara yöresine yerleşen Ançok ailesindendir.

Osmanlı zaptiye örgütüne katılarak binbaşı rütbesine kadar yükseldi. İstanbul, Kütahya, Konya gibi önemli şehirlerde jandarma tabur komutanı olarak görev yaptıktan sonra emekliye ayrılarak Biga'ya yerleşti.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Vasıf Çınar ile birlikte Balıkesir'de "

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
"ni çıkardı. Bu gazetede milli duyguları geliştirici yayınlar yaptı. Samsun
Samsun Türkiye'nin, Karadeniz bölgesinin Orta Karadeniz bölümünde yer alan il. İl toprakları 37° 08’ ve 34° 30’ doğu boylamları ile 40° 05’ ve 41° 45’ kuzey enlemleri arasında kalır. Doğudan Ordu; güneyden Tokat, Amasya ve Çorum; batıdan Sinop illeriyle çevrilidir. İlin kuzeyinde ise Karadeniz yer alır. İlin trafik plaka numarası 55’tir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İstiklal Mahkemesi üyesi oldu, Millet Meclisi

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Grubu katipliğinde görev üstlendi. Kastamonu ve yöresi İstiklal Mahkemesi Başkanlığı yaptı.
Kastamonu Karadeniz Bölgesi'inde yer alan il. Batı Karadeniz bölümünde Karadeniz, Sinop, Çorum, Çankırı ve Zonguldak illeri ile çevrilidir. 35°45’ ve 42°00’ kuzey enlemleri ile 32°43’ ve 34°37’ doğu boylamları arasında yer alır. Trafik numarası 37’dir. Kastamonu akarsu, dağ, orman ve deniz ilidir. Kuzey Anadolu’nun orta kısmındadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
T.B.M.M. 1. Dönem'de
Büyük Millet Meclisi Birinci Dönem milletvekillerinin seçiminde iki dereceli bir seçim sistemi uygulandı. Birinci aşamada; halk tarafından, milletvekili seçecek delegeler seçildi. Ayrıca belediye meclis üyeleri ile Müdafaa-i Hukuk örgütlerinin yerel yönetim üyeleri de delege kabul edildi. Bu delegeler de ikinci bir seçimle milletvekillerini seçtiler. Seçilen milletvekillerinin ve İstanbul'un işgali ile işgal güçlerinin baskısı ile kapatılan Meclis-i Mebusan üyelerinden 92'sinin
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Saruhan,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ve lerde İzmir milletvekili olarak Meclis'e girdi. ve 1. Hükümet'te Mübadele, İmar ve İskan Vekili,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
2. Hükümet'te Adliye Vekili,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
4. Hükümet ve

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
5. Hükümet'te Maarif Vekili oldu.

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
1929 yılında Bakanlık görevi esnasında vefat etti.
1929 yılında meydana gelen olaylar, doğumlar ve ölümler.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Başkanlığı'nda bulundu. Ayrıca, Altay spor takımının kurucularındandır. Ankara'daki tarihe tanıklık etmiş evinin kuru fasulyeci

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
'na devredilmesiyle ismi 2006 yılında yeniden gündeme gelmiştir.

Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.

Mustafa Necati Uğural Resimleri


  • Mustafa Necati Uğural (1920)Yorumlar - Lütfen konu (Mustafa Necati Uğural) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

Misafir: Mustafa Necati Uğural'ın ÖLÜMÜ

Rahmetli babam o zamanlar Konya'nin tek gazetesi olan "Babalık"

gazetesinin basyazari idi.

Ondan isittigim su olayi aynen naklediyorum:

"Devrin ilk Maarif Vekillerinden (Milli Egitim Bakani) Necati Konya'ya

gelmis ve Latin harflerinin üstünlügünü(!)

anlatmak üzere bir konferans düzenlemisti.

Sehrin her tarafina yapistirilan ilanlarda:

"Eski Harflerle Birlikte Kur'an'ı da Tarihe' Gömdük" yaziyor ve

konferansin ertesi gün saat 10'da verilecegi belirtiliyordu.

Aksam, mükellef bir ziyafet verildi.

Yemekten sonra bay Necati, ani bir apandist krizine yakalandı

ve hemen hastahaneye kaldirilarak ameliyat edildi.

Gösterilen itinayı anlatmaya lüzum yok, bütün hastahane hatta Konya ayakta idi.

Bay Necati kurtulmuş, fakat ne çare ki haddini asarak Kur'an'a dil uzatmisti.

Gece yarisi, imkansiz denebilecek bir sey oldu

ve

Bay Necati'nin yatagi yan demirinden kırıldı.

Hasta yere düsmüs ve ameliyat yeri patlamıştı.

Ertesi gün saat 10'da, yani konferansın yapılacağı

bildirilen saatte öldü."Onk. Dr. Haluk Nurbaki- 4 yıl, 1 ay önce yazıldı.