Nazilli

Aydın iline bağlı bir ilçe. Yüzölçümü 792 kilometrekare, nüfusu 64.675 dir. İlçenin yüzeyi Menderes nehrinin meydana getirdiği, çok verimli ovamsı alüvyal vadilerden ve yer yer ormanla kaplı...

N azilli, Ege Bölgesi'nde bulunan,
85.000km2 dolayındaki yüzölçümüyle Türkiye topraklarının yaklaşık %11’ini kaplayan, kuzeyde Marmara Bölgesi’ne, doğuda İç Anadolu Bölgesi’ne, güneydoğuda Akdeniz Bölgesi’ne komşu olan bölgemiz batıda da Ege Denizi’yle çevrilidir (adını komşu olduğu denizden alır). Marmara Bölgesi’yle olan sınırı batıda Baba Burnu’ndan başlayarak Edremit Körfezi’nin kuzeyinde yükselen Kaz Dağı’na uzanır. İç Anadolu Bölgesi’yle olan sı
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Aydın iline bağlı bir


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

ilçedir. Nüfusu 145.000, yüzölçümü ise 664 km²'dir.

3 adet belediye ve 58 adet köy Nazilli'ye bağlıdır.

Konumu

Konum olarak Nazilli,

İlçe, idari bakımından mülki taksimatta ilden sonra gelen birimin adıdır,
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Aydın-
Aydın Ege bölgesinde "Efeler Diyarı" olarak tanınan ve dünyanın en iyi incirinin yetiştiği il. Ege denizi, Muğla, Denizli, Manisa ve İzmir ile çevrilidir. Türkiye'nin en dağlık illerinden biridir. 37°30' ve 38°03' kuzey enlemleri ile 27°00' ve 28°57' doğu boylamları arasında yer alır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Denizli Karayolu (E-87 Karayolu),
Denizli Pamukkalesi, horozu ve sularının bolluğu ile ünlü bir ildir. İl toprakları 28°30’ ve 29°30’ doğu boylamları ile 37°12’ ve 38°12’ kuzey enlemleri arasında kalır. Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi arasında bir geçit yeri durumundadır. İlin büyük kısmı Ege bölgesinde bulunur. Muğla, Aydın, Manisa, Uşak, Afyon ve Burdur illeri ile çevrilidir. Yüzölçümü 11.874 km2dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
İzmir-
İzmir, Türkiye'nin nüfus, sanayi, ticaret, turizm ve kültür yönlerinden üçüncü büyük şehridir.

Tarihi ve tabii güzellikleri ile de Türkiye'nin en güzel llerinden biridir.. 37° 45' ve 39° 15' kuzey enlemleri ile 26° 15' ve 28° 20' doğu boylamları arasında yer alır. Balıkesir, Manisa, Aydın ve Ege Denizi ile çevrilidir. İzmir, renkli bir tabiata, zengin bir tarihi mirasa ve bol ürün veren topraklara sahip bir ildir. Trafik plaka numarası 35'tir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
DENİZLİ demiryolu üzerinde,
Denizli Pamukkalesi, horozu ve sularının bolluğu ile ünlü bir ildir. İl toprakları 28°30’ ve 29°30’ doğu boylamları ile 37°12’ ve 38°12’ kuzey enlemleri arasında kalır. Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi arasında bir geçit yeri durumundadır. İlin büyük kısmı Ege bölgesinde bulunur. Muğla, Aydın, Manisa, Uşak, Afyon ve Burdur illeri ile çevrilidir. Yüzölçümü 11.874 km2dir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Aydın’a 47 km. uzaklıkta bulunmaktadır.

Eğitim58 ilköğretim okulu, 3 genel lise, 2 anadolu lisesi, 1 anadolu öğretmen lisesi, 1 anadolu kız meslek lisesi, 1 ticaret meslek lisesi, 1 anadolu teknik ve meslek lisesi, 1 sağlık meslek lisesi, 1 anadolu imamhatip lisesi, 1 halk eğitim merkezi, 1 çıraklık eğitim merkezi, toplam 71 okul bulunmaktadır. Bu okullarda toplam öğrenci sayısı 25.005'dir. Okullarda 1389 öğretmen görev yapmaktadır. Devlet ve vatandaş katkısı ile 6 okul yaptırılmıştır.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Adnan Menderes Üniversitesi'ne bağlı
Adnan Menderes Üniversitesi, 3 Mart 1992 tarihli 3837 sayılı “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında Kanun” ile kurulmuştur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,
Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Adnan Menderes Üniversitesi'nin bir fakültesi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
, ve Nazilli Anadolu Öğretmen Lisesihttp://nazilliaol.aydin-meb.gov.tr/ bulunmaktadır.

Ayrıca ilçede bulunan, eski adı olan da polis memurları yetiştirmektedir.

Nüfus

İlçenin nüfusu 2000 genel nüfus sayımına göre 145963'dir. Bunun 105665'si ilçe merkezinde, 40298'i ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır.

Sağlık hizmetleri'nde 300 yatak 336 personel; 130 yatak, 194 personel ; özel hastanede 19 yatak, 10 personel; verem savaş dispanserinde 22 personel, ana çocuk sağlığı baştabibliğinde 29 personel bulunmaktadır. 10 sağlık ocağı, 21 sağlık evi kadrosu, 14 sağlık evi sayısı ve 175 personel hizmet vermektedir.

Beldeleri

 • Arslanlı

 • Arslanlı, Kozan|Arslanlı - Adana ili Kozan, Adana|Kozan ilçesinin köyü


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • İsabeyli

  Mahalleleri

 • Zonguldak ili Devrek ilçesine bağlı bir köy. İsabeyli, Devrek


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız. • Tarihi  Nazilli, Ege Bölgesinin eski yerleşim merkezlerinden biridir. İlk yerleşim yeri Mastavra'dır. Burası Lidya'lılar tarafından kuruldu. Daha sonra buradan bugünkü Pınarbaşı Mahallesi ve Çapahasan mahallesine göçler oldu. Bu iki yerde de bölgenin pazarları kuruldu. Pınarbışı mahallesinin bulunduğu yere Yukarı Pazarköy, Çapahasan ve Dumlupınar mahallesinin bulunduğu yere ise Aşağı Pazarköy ismi verildi.

  Persler İ.Ö. 546'da Lidya'lıları yenerek, Lidya devletine son verdiler.

  Sonra Büyük İskender İ.Ö. 344 de Persleri yenerek bu toprakları Makedonya toprakları içerisine kattı. İskender'in ölümünden sonra kurulan Selovkoslar'ın eline geçen bölge daha sonra Roma İmparatorluğunun eline geçti. Bu dönemde ekonomik yönden kalkınmalar oldu.

  Romalılar döneminde bu bölgede gelişmemiş yerlerde; yerli halk ve köleler için üretim merkezleri kurularak, buraların gelişmesi sağlandı.

  Bu dönemde tahıl ekim alanları genişletildi. Üzüm, incir, zeytin, portakal ve pamuk üretimi yapıldı. Bunların verimlerinin artırılması ve yeni ürünlerin yetiştirilmesi için büyük çabalar gösterildi.

  Roma İmparatorluğu İ.S. 395'da Doğu Roma İmparatorluğu ve Batı Roma İmparatorluğu diye ikiye ayrılınca Nazilli Bizans İmparatorluğu sınırları içerisinde kaldı.

  Menderes Vadisi, Bizans yönetiminin siyasi, dini ve kültürel yapılaşmayı başkent İstanbul yönünde yoğunlaştırması bu bölgede ticari ve ekonomik yönden sıkıntılara neden oldu.

  Bizans döneminde burası Hıristiyanlık inancı yönünden önemli bir bölge haline geldi. Afrodisyas ve Harpasa ( Arpaz ) piskoposluk merkezi oldu.

  Selçuklular 1176 yılında Miryakefalon savaşını kazandı.

  Bu topraklar Selçukluların eline geçince Nazilli ve çevresinde yeni bir kültür ve uygarlık başladı.

  Selçuklular döneminde bu bölgeye Oğuz boylarına bağlı Gökhan, Dağhan, Gedüklü, Haydarlı, Hocabeyli, Toygar, Alanyuntlu, Kireges, Bayındır, Kızıllar gibi Türk oymakları yerleşti.

  Bu Türk oymakları dokumacılıkla uğraştıkları için pamuk üretimine önem verdiler. Pamukçuluğu geliştirdiler.

  Muğla çevresinde kurulan Menteşe Beyliği 1280 yılında Nazilli ve çevresini ele geçirdi. Daha sonra Aydınoğulları Nazilli'yi kendi topraklarına kattı.

  1390 yılında Yıldırım Beyazıt Nazilli ve yöresini Osmanlı topraklarına kattı.

  1402 yılında Timur, Yıldırım Beyazıt'ı Ankara savaşında yenince

  Nazilli ve çevresi Timur'un eline geçti. Daha sonra Timur bu bölgeyi Aydınoğullarına bıkaktı. Çok geçmeden ikinci Murat Anadolu da ki isyanları bastırdıktan sonra Nazilli ve çevresini tekrar Osmanlı egemenliği altına aldı.

  Nazilli'ye ismini veren Nazlı Kız Efsanesi

  Aydın Sancak Beyi Süleyman Beyin, Osman isminde yakışıklı, delikanlı bir oğlu vardı. Osman Bey vergi işlerine bakardı. Bir gün Osman Bey, vergi toplamak için Pazar Köye geldi. Bu köyün ileri gelenlerinden Ahmet Ağanın evine misafir olur. Ahmet Ağanın, Nazlı isminde çok da güzel bir kızı vardı. Osman Bey Nazlı 'yı görür ona aşık olur. Nazlı' da onu sever. Nazlı' yı Babasından istedir. Ahmet Ağa kızı vermez. Nazlı, Osman Beysiz yapamaz. Ona kaçar. Ahmet Ağa bu olaya dayanamaz zehir içer ölür. Nazlı Babasının ölüm haberini alır almaz Pazar köye gelir. Babasının ölümüne kendisinin sebep olduğunu düşünerek bu acıya dayanamaz kendisini Menderes ırmağına atar ölür. Ölüm haberini alan Osman Bey Pazar köye gelir. Nazlı' nın acısına dayanamaz o da kendisini Menderes ırmağına atarak ölür. İkisini aynı mezara korlar kimsenin bilmediği yere gömerler. Bundan sonra Pazar köyün ismi Nazlı Köy, Nazlı il, sonra da Nazilli olur.

  Dış bağlantılar

 • http://www.nazilli.bel.tr Nazilli Belediyesi

 • http://www.yerelnet.org.tr/belediyeler/index.php?belediyeid=128727 YerelNET - Nazilli Belediyesi

 • http://www.nazillim.com nazillim.com

 • http://www.nazillirehber.com Nazilli rehber

 • http://www.nazilliguide.com Nazilli guide


  Bu sayfa, online kullanıcı topluluğu tarafından oluşturulan ve düzenlenen özgür ansiklopedi projesi Wikipedia'nın Türkçe versiyonu Vikipedi'deki maddesinden faydalanılarak veya ilgili madde birebir kopyalanarak hazırlanmıştır. Bu makale, GNU Özgür Belgeleme Lisansı ilkeleri kapsamında, Vikipedi sitesindeki ilgili madde kaynak gösterilerek özgürce kullanılabilir.  Yorumlar - Lütfen konu (Nazilli) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.

  mustafa: nazilli aydın ilinin en büyük ilçesi olup nüfusu 105.000 üzerindedir.nazilli ile ilgili bilgilerin güncelleştirilmesini rica ederiz. - 6 yıl, 1 ay önce yazıldı.