Omurgasızlar

Omurgasızlar, bir omurgası olmayan hayvanlara verilen genel bir addır. Omurgasız olarak adlandırılan canlıların yapılarında bir iç iskelet bulunmaz. Omurgasız hayvanların vücudunun dış kısmını örten ve destekleyen bir dış yapı bulunur.

Omurgasızlar (yada Omurgasız hayvanlar), bir omurgası olmayan hayvanlara verilen genel bir addır. Omurgasız olarak adlandırılan canlıların yapılarında hiçbir iskelet bulunmaz. Omurgasız hayvanların vücudunun dış kısmını örten ve destekleyen bir dış yapı bulunur.

Omurgasız canlılar, en basit çok hücreli canlı olan
Omurga, yani kolumna vertebralis, omurlardan oluşmuş, içinde omuriliği barındıran kemik yapıdır. Kolumna Vertebralis 70 cm uzunluğundadır, içindeki omurilik ise 43-45 cm arasında değişir; yani omurilik kolumna vertebralisten daha kısadır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Trichoplax adhaerens
den itibaren başlayan

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
metazoa aleminin altında incelenmektedir. Omurgasız hayvanlardan bazıları şunlardır;

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
çekirge,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
örümcek,
Örümcek Alm. Echtecpinne, Araneide, Fr. Araignée, İng. Spider. Familyası: Liphistidae, Agriopidae, Thomisidae vs. Yaşadığı yerler: Dünyanın hemen hemen her tarafında bulunan kara hayvanlarıdır. Ancak birkaç cinsi suda bulunur. Özellikleri: Başla göğüs kaynaşmış olup “sefalotoraks” adını alır. Karın dar bir bel ile göğüs kısmına bağlanmıştır. Göğüslerinde dört çift yürüme bacağı bulunur. Bir çift zehir çengeline (keliser) sahiptirler. Bunlarla avlarını so
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kelebek,
Kelebek, böceklerin, pulkanatlılar veya kelebekler (Lepidoptera) takımının kanatlı fertlerine verilen genel ad. 150.000 kadar türü bilinmektedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
sinek,
Sinek, iki kanatlı böcek. Hastalıkların bulaşmasında etkin rol oynar. Böceklerin Diptera familyasına aittir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
solucan,
Solucanlar Familyası: Topraksolucanıgiller (Lumbriculidae). Yaşadığı yerler: Az nemli topraklarda açtığı tünellerde. Özellikleri: Silindirik vücudu, birçok halkadan meydana gelir. Toprakta çürümüş maddelerle beslenir. Ömrü: 2-6 yıl kadar. Çeşitleri: İki bin kadar türü vardır.

Tarla ve bahçe topraklarında yaşayan, Kıllıayaklılar (Chaetopoda) sınıfının Topraksolucanıgiller familyasından halkalı bir kurt. Boyu 25-30 cm kadardır. Çoğunlukla rengi kırmızımtraktır. Baş tarafı sivri, kuyruk t
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ahtapot,
AHTAPOT (Octopus) familyası: Ahtapotgiller (Octopodidae) Özellikleri: 2-3 cm ile 10 m arasında değişik büyüklükte olanları vardır. Yaşadığı yerler: Bütün denizler. Çeşitleri: Elliden fazla türü mevcuttur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
yengeç,
Taksokutu
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ıstakoz,
Alm. Hummer (m), Fr. Homard (m), İng.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
midye ve
Midye Familyası: Midyegiller (Mytilidae). Yaşadığı yerler: Çoğu denizlerde, azı tatlı sularda koloni halinde yaşarlar. Özellikleri: Vücudu kireçli maddeden yapılmış iki eşit kabukla örtülüdür. Çoğu zemin hayvanıdır. Solungaç solunumu yaparlar. 4mm ile 60 cm arasında boyları vardır. Yumurta ile ürerler. Ömrü: Deniz midyeleri 12-14 yıl, dere midyesi 20-30 yıl kadar yaşar. Çeşitleri: Yaşayan 11.000 türü bilinmektedir.

Midyeler kabukları sayesinde kolayca tanınabilen, çoğu denizlerde kayal
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
denizanasıdır. Omurgasızlar,
Denizanası (Aurelia aurita);

Alm. Ohrenguale, Fr. Meduse, İng. Jelly-fish. Familyası: Ulmaridae, Yaşadığı yerler: Avrupa ve ülkemizdeki denizlerde. Özellikleri: Vücudu peltemsi yapılı olup, şemsiye görünümündedir. Vücudu yanlarından saçaklar halinde tentakül denen dokunaçlar, alt tarafından yakıcı kollar sarkar. Planktonlarla beslenir. Çeşitleri: Çok çeşitli türleri vardır.

Sölenterlerin knidliler (Cnidaria) şubesinin, gerçek medüzler (Scyphozoa) s
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Parazoa (Gerçek dokulara sahip olmayan canlılar) ve
Parazoa, hayvanlar aleminin Placozoa ve Porifera şubelerini kapsayan alt alemidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Eumetazoa (Gerçek dokulara sahip canlılar) olmak üzere iki alt sınıfta incelenirler.

Omurgasız hayvanların
Taksokutu
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kıkırdak doku ve
Kıkırdak veya kartilaj hayvansal bir doku|dokudur. Vücutta yarı taşıyıcı bir görev üstlenir. Kemik dokudan daha yumuşak ve esnek bir matrise sahip olan kıkırdak dokuda damar bulunmaz, kıkırdak hücreleri bu matristen difüzyon yoluyla madde alış verişi yaparlar.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kemik dokudan oluşan iskeletleri yoktur. Bazı omurgasız hayvanların vücutlarında iskelet görevi gören değişik yapılar vardır. Örneğin yengeçlerde bulunan sert kabuk ve böceklerdeki kitin adı verilen örtü iskelet görevi yapar. Omurgasız hayvanların bir bölümü karada bir bölümü suda yaşar. Karada yaşayan omurgasız hayvanların
Kemik, vücudu oluşturan dokular arasında en sert olanıdır. Organizmada gerçek anlamda destek görevi yapan dokudur. Ayrıca organizmanın kalsiyum depolarıdır. Kalsiyum bakımından doymuş olduklarından serttir. Sert olmalarına rağmen kıkırdak dokusundan farkları damar içermeleridir. Bu doku yapısında çeşitli tipte hücreler (osteosit, osteoblast, osteoklast) ve hücrelerarası madde (matrix) bulunmaktadır. Kemiğin enine kesiti incelendiğinde dış ve iç yüzeyleri bir zar
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
akciğerleri yoktur. Bu hayvanlar
Akciğer, hava soluyan omurgalılardaki temel solunum organıdır. Ana görevi atmosferdeki oksijeni kan dolaşımına nakletmek ve kan dolaşımındaki karbondioksiti atmosfere çıkartmaktır. Bu görev, gaz değişiminin vuku bulduğu milyonlarca küçük, müstesna biçimde çok ince duvarlı hava kesecikleri oluşturan özelleşmiş hücrelerin mozaiği sayesinde gerçekleşir. Akciğerlerin solunumla ilgili olmayan görevleri de vardır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
trake solunumu ya da deri solunumu yaparlar. Suda yaşayan omurgasız hayvanlar ise
Soluk borusu.diğer bir anlamı ise eklem bacaklılarda bulunan özel solunum kanalları.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
solungaçlarıyla solunum yapar.

Solungaç, su hayvanlarının solunum organı. Suda erimiş oksijenin kana alınmasını ve kandaki karbondioksitin atılmasını sağlıyacak yapıdadır. Solunum yüzeyinin kıvrılması ve dallanması ile meydana gelirler. Solungaç solunumu, sürekli suda yaşıyan omurgasız hayvanlarda, balıklar ve kurbağa larvalarında görülür. Amfiyoksüsta barsağın ön kısmı genişlemiş ve birçok yarıkla delinerek solungaç sepeti denilen kan damarlarıyla zengin özel bir organ halini almıştır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Çekirge,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
örümcek,
Örümcek Alm. Echtecpinne, Araneide, Fr. Araignée, İng. Spider. Familyası: Liphistidae, Agriopidae, Thomisidae vs. Yaşadığı yerler: Dünyanın hemen hemen her tarafında bulunan kara hayvanlarıdır. Ancak birkaç cinsi suda bulunur. Özellikleri: Başla göğüs kaynaşmış olup “sefalotoraks” adını alır. Karın dar bir bel ile göğüs kısmına bağlanmıştır. Göğüslerinde dört çift yürüme bacağı bulunur. Bir çift zehir çengeline (keliser) sahiptirler. Bunlarla avlarını so
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
kelebek,
Kelebek, böceklerin, pulkanatlılar veya kelebekler (Lepidoptera) takımının kanatlı fertlerine verilen genel ad. 150.000 kadar türü bilinmektedir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
hamam böceği,
Hamam böceği, Blattodea (bazen Blattaria ismi de kullanılır) takımını oluşturan böcek türlerine verilen ad. Takımın isimleri Yunanca blatta sözcüğünden türemiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
sivrisinek çevremizde gördüğümüz omurgasız hayvanlardır.
Sivrisinek, (Culicidae) familyasından dişileri kan emerek yavrularını besleyen böcek türlerine verilen ad.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Ahtapot,
AHTAPOT (Octopus) familyası: Ahtapotgiller (Octopodidae) Özellikleri: 2-3 cm ile 10 m arasında değişik büyüklükte olanları vardır. Yaşadığı yerler: Bütün denizler. Çeşitleri: Elliden fazla türü mevcuttur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
yengeç,
Taksokutu


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

ıstakoz,
Alm. Hummer (m), Fr. Homard (m), İng.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
midye,
Midye Familyası: Midyegiller (Mytilidae). Yaşadığı yerler: Çoğu denizlerde, azı tatlı sularda koloni halinde yaşarlar. Özellikleri: Vücudu kireçli maddeden yapılmış iki eşit kabukla örtülüdür. Çoğu zemin hayvanıdır. Solungaç solunumu yaparlar. 4mm ile 60 cm arasında boyları vardır. Yumurta ile ürerler. Ömrü: Deniz midyeleri 12-14 yıl, dere midyesi 20-30 yıl kadar yaşar. Çeşitleri: Yaşayan 11.000 türü bilinmektedir.

Midyeler kabukları sayesinde kolayca tanınabilen, çoğu denizlerde kayal
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
denizkestanesi,

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
denizyıldızı,
Denizyıldızı (Asteroidea) Alm. Seesterne, Fr. étoiles de mer, İng. Starfishes. Derisidikenlilerin “Asteroidea” sınıfından olan yassı vücutlu, yıldız şekilli hayvanlar. 1600 kadar türü bilinir. Deniz diplerinde kum, çamur ve özellikle taşlar üzerinde serbest yaşayan dip hayvanlarıdır. Kıyı diplerinden okyanus derinliklerine kadar rastlanırlar. Akdeniz sahillerinde bol miktarda bulunur.

Vücutları merkezi bir disk ve ondan çıkan ışınsal kollardan meyda
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
süngerler,
Süngerler, Latince, Porifera; su diplerinde, kayalar, hayvan kabukları veya zemin üzerine yapışarak yaşayan basit yapılı, omurgasız hayvanların bir şubesi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
denizanası ve
Denizanası (Aurelia aurita);

Alm. Ohrenguale, Fr. Meduse, İng. Jelly-fish. Familyası: Ulmaridae, Yaşadığı yerler: Avrupa ve ülkemizdeki denizlerde. Özellikleri: Vücudu peltemsi yapılı olup, şemsiye görünümündedir. Vücudu yanlarından saçaklar halinde tentakül denen dokunaçlar, alt tarafından yakıcı kollar sarkar. Planktonlarla beslenir. Çeşitleri: Çok çeşitli türleri vardır.

Sölenterlerin knidliler (Cnidaria) şubesinin, gerçek medüzler (Scyphozoa) s
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
mercanlar suda yaşayan omurgasız hayvanlara örnektir. İnsanların çevrelerinde sık karşılaştıkları omurgasız hayvanlar
Mercanlar Omurgasız hayvanların sölentereler (Coelenterata) şubesinin denizlerde yaşayan bir sınıfı. Yumuşak mercanlar, boynuzsu mercanlar, dikenli mercanlar, gerçek mercanlar gibi çeşitleri vardır. Deniz şakayıkları da bu sınıftandır. Polip vücutlu bu canlıların mineral maddelerinden karışmış boynuzsu iskeletlerine de mercan denir. Mercan iskeletlerinin binlerce yıl boyunca belli bir bölgede toplanması sonucunda da, mercan kayalıkları meydana gelir. Yalnız veya koloniler halinde yaşarlar
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
eklem bacaklılar ve solucanlardır. Sölenterler, yumuşakçalar, eklem bacaklılar, derisi dikenliler omurgasız hayvanlar grubunda incelenir.

Omurgasızların Yaşamı

Omurgasız hayvanlar bütün yaşamını toprak altında geçiren gruplar olmasına karşılık, özellikle böcekler içersinde gelişimlerinin bir döneminde toprak altında bulunan gruplar vardır. Örnek olarak Lepidoptera Coleoptera gibi tam başkalaşım geçirerek erginleşen böceklerin bazıları pupa (krizalit) dönemlerini toprak altında geçirirler. özellikle kış mevsimi şiddetli geçtiği bölgelerde türler bu suretle gelecek nesillerini korumuş olurlar.

Omurgasızlar genellikle yumurtlayarak çoğalırlar. Yumurtadan çıkan yavrular çoğu zaman yetişkinlere benzemezler ve ancak bir kaç aşamadan geçtikten sonra yetişkinlerine benzerler. Fakat bunun aksine, yani yumurtadan direk olarak yetişkinlerine benzeyerek çıkan türler de vardır. Bunlar; solucan, örümcek, kelebek, ve bazı böceklerdir.Yorumlar - Lütfen konu (Omurgasızlar) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.