Osmanlı

Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz.

Osmanlılar ile ilgili olarak aşağıdaki başlıkları kullanarak bilgi alabilirsiniz.

 • Osmanlı Beyliği
 • Kösedağ Savaşı'ndan sonra (1243) Anadolu, giderek artan ölçülerle Moğol egemenliğine girmeye başladı. 13.yy. sonlarında Anadolu Selçuklu Devleti tümüyle tarih sahnesinden silindi; Anadolu'nun doğu ve orta kesimleri doğrudan İlhanlı İmparatorluğu'na bağlanırken, Anadolu Selçuklu Devleti'nin, uç beyi olarak Bizans sınırına yerleştirdikleri Türkmenler de yer yer, biçim bakımından İlhanlılar'a bağlı, ama gerçekte bağımsız beylikler kurmaya başladılar.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlı İmparatorluğu
 • Osmanlı Devleti, 13. yüzyıl sonlarından 20. yüzyılın ilk çeyreğine değin varlığını sürdüren Türk devleti. Anadolu'da kurulmuş, sınırları tarihi boyunca çok değişmekle birlikte en geniş döneminde bugünkü Arnavutluk, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslavya, Romanya ye Akdeniz'in doğusundaki adaları, Macaristan ve Rusya'nın bazı kesimlerini, Kafkasya, Irak, Suriye, Filistin ve Mısır'ı, Cezayir'e kadar tüm Kuzey Afrika'yı ve Arabistan'ın bir bölümünü kapsamıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlı padişahları
 • Osmanlı padişahlarının sıralı listesi. Osmanlı padişahları, Osmanlı hanedanınıdan 36 padişah toplam 623 sene hüküm sürmüştür. İlk önce Bey diye adlandırılan padişahlar, 1383'den itibaren Sultan, 1517 tarihinden sonra da Sultan unvanına ek olarak Halife unvanını da taşımaya başlamışlardır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlı bayrakları
 • Osmanlı Devletinde kullanılan bayraklar
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlı Müziği
 • Adına bugün çoğu kez “Klâsik Türk Müziği” ya da “Türk Sanat Müziği” de denilen bu müzik türü, Osmanlı Devleti'nin kurulması, büyümesi ve güçlenmesine paralel olarak zenginleşmiş, olgunlaşmış, biçim / estetiğini geliştirmiş ve bir sanat müziği kimliği kazanmıştır. Bu müzik, din, aşk, ordu-savaş gibi bir çok konuda ürünler vermiş ve her biri kendi türlerini, biçimlerini, topluluklarını oluşturmuştur. Osmanlı Müziği, imparatorluğa katılan yeni ülkelerin değişik müzik kül
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlı Bankası
 • Bank-ı Osmanî-i Şahane, uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu'nun resmi bankası ve hazinedarı olarak görev yaptı. İmparatorluk genelinde birçok altyapı yatırımını destekleyen Banka, yaygın şube ağı sayesinde piyasa ile ilişkilerini artırarak ticari bankacılıkta kendisine önemli bir yer edindi. Aynı zamanda banknot emisyonu imtiyazına da sahip olan Bank-ı Osmanî-iŞahane; mevduat, emanet, kredi ve iskonto gibi hizmetleriyle günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlı'larda ordu
 • Osmanlı ordusu başlangıçta aşiretlerden gelen atlı birlikler ile gönüllü yaya askerlerden oluşurken 14. yüzyılın ortalarından itibaren büyük bir gelişme gösterdi. En gelişkin dönem sayılan 16. yüzyılda Osmanlı ordusu, büyük çoğunluğu İstanbul’da bulunan kapıkulu askerleriyle
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Liste - Osmanlı Vezirleri
 • I. Osman

  Orhan Gazi

  Alaüddin Paşa (İlk sadrazam)

  Gündüz Alp (İnönü Beyi)

  Hasan Alp (Yarhisar Beyi)

  Turgut Alp (İnegöl Beyi)

  Konur Alp

  Abdurrahman Gazi

  Samsa Çavuş

  Köse Mihal Gazi

  Yutulmuş Birader

  Ak Temür (Osman Gazi'nin torunudur)

  Karamürsel

  Akçakoca

  Saltuk Alp

  Taz Ali

  Akbaş

  Mahmut Alp

  Karaoğlan

  Kara Tekin

  Candarlı Mevlana Kara Halil

  Aydoğdu

  Orhan Gazi

  Alaüddin Paşa

  Süleyman Paşa

  Mahmutoğlu Nizamüddin Paşa

  Hacı Paşa

  Sinanüddin Yusuf Paşa

  I. Mu
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Osmanlı başkentleri
 • Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti Bursa'dır. Orhan Gazi tarafından 1326 yılında fethedilmiştir. Bursa'dan sonra başkent Edirne'ye taşınmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Osmanlı Devleti Kurumları

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Yorumlar - Lütfen konu (Osmanlı) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.