Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri

Osmanlı sultanlarının ölüm tarihleri ve ölüm nedenleri.


<p>Osman Gazi

Osman Gazi

OSMAN GAZİ

Doğum: 1258

Ölüm: 1326

Tahta çıktığı tarih:1281

Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu olan Osman Gazi 1326'da kalp yetmezliğinden öldü.

</p><p>Orhan Gazi

Orhan Gazi

Osman Gazi (1258 - 1326) Osmanlı Devleti'nin kurucusu olan Osman Gazi, 1258'de, Söğüt'te doğdu. Babası Ertuğrul Gazi, annesi Hayme Hatun'dur.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ORHAN GAZİ

2. Osmanlı padişahı

Doğum: 1281

Ölüm: Mart 1362

Tahta çıktığı tarih: 1326

82 Yaşındayken felç yüzünden 1362'de öldü.

</p><p>İkinci Murat

İkinci Murat

Orhan Gazi (1281 - 1360) 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Kayı aşireti'nin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatundu. Orhan Gazi, sarı sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ulemaya hürmetli, dindar, adaletli, hesabını bilen ve hiçbir zaman telaşa kapılmayan, halka kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık halkın arasına karışır, onları ziyaret etmekten çok hoşlanırdı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
II. MURAD

6.Osmanlı padişahı

Doğum: Haziran 1404

Ölüm: 3 Şubat 1451

Tahta çıktığı tarih: 1423

Şiddetli bir baş ağrısı sebebiyle yatağa düştü e üç gün sonra 3 Şubat 1451'de öldü. Ölüm sebebi beyin kanaması veya beyindeki bir tümördür.

</p><p>Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim

İkinci Murad, yedinci Osmanlı padişahı, uzun boylu, beyaz tenli, doğan burunlu ve gayet güzel yüzlü bir padişahtı. Çok güzel konuşurdu. Sultan Murad süküneti ve huzurlu yaşamayı arzu eden fakat icap ettiği takdirde gayet hareketli, cesur ve hiçbir şeyden yılmayan bir kimse idi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
YAVUZ SULTAN SELİM

9. Osmanlı padişahı

Doğum: 10 Ekim 1470

Ölüm: 21-22 Eylül 1520

Tahta çıktığı tarih: 1512

21 Eylül 1520'yi 22 Eylül'e bağlayan gece kanserden vefat etti.

</p><p>Kanuni

Kanuni

Yavuz Sultan Selim Osmanlı sultanlarının dokuzuncusu, İslam halifelerinin yetmiş dördüncüsü. Sultan İkinci Bayezid'in oğlu olup, annesi Dulkadirli ailesinden Aişe Hatundur. 1470 yılında Amasya'da doğdu. Şehzadeliğinde, devrin alimlerinden mükemmel bir tahsil ve terbiye gördü. Arap, Fars dilleriyle yüksek din ve fen ilimlerini öğrendi. Askeri sevk ve idare ile devlet yöneticiliğini öğrenmesi için, şehzadeliğinde Trabzon Valiliğine gönderildi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

10. Osmanlı padişahı

Doğum: 27 Nisan 1495

Ölüm: 6 Eylül 1566

Tahta çıktığı tarih: 1520

1566'da Sigetvar Kuşatmasının son günü 6/7 Eylül gecesi beyin kanamasından öldü.

</p><p>İkinci Selim

İkinci Selim

HAMAMDA DÜŞTÜ:
Kanunî Sultan Süleyman Osmanlı Devleti'nin onuncu sultanı ve İslam halifelerinin yetmiş beşincisi. Babası Yavuz Sultan Selim Han, annesi Aişe Hafsa Sultan olup, Kanûnî lakabıyla meşhur oldu. Avrupalılar Büyük Türk ve Muhteşem Süleyman lakaplarını verdiler. Sultan Süleyman Osmanlı hanedanı içinde en uzun süre tahtta kalan padişahtır.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
II. SELİM

11. Osmanlı padişah

Doğum: 28 Mayıs 1524

Ölüm: 15 Aralık 1574

1574'te göğüs boşluğunda meydana gelen kanama yüzünden öldü. İddialara göre bir hamam alemi sırasında düşüp, yaralanmıştı.

</p><p>Üçüncü Murat

Üçüncü Murat

Sultan İkinci Selim (1524 - 1574) 28 Mayıs 1524'de İstanbul'da doğdu. Babası Kanuni Sultan Süleyman, annesi Hürrem Sultan'dır. Hürrem Sultan Slav kökenlidir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
III. MURAD

12. Osmanlı padişahı

Doğum: 4 Temmuz 1546

Ölüm: 16 Ocak 1595

Tahta çıktığı tarih: 1574

17 Ocak 1595'te prostat kanserinden öldü.

</p><p>Üçüncü Mehmet

Üçüncü Mehmet

Sultan Üçüncü Murad, (1546 - 1595) 4 Temmuz 1546 günü Manisa'nın Bozdağ yaylasında dünyaya geldi. Babası, Sultan İkinci Selim, annesi Afife Nur Banu Sultan'dır. Annesi Venediklidir. Sultan Üçüncü Murad orta boylu, değirmi yüzlü, kumral sakallı, ela gözlü ve beyaz tenli bir padişahtı. Çok cömertti ve insanlara yardım etmeyi çok severdi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
III. MEHMED

13. Osmanlı padişahı

Doğum: 26 Mayıs 1566

Ölüm: 21 Aralık 1603

Tahta çıktığı tarih: 1595

Bir gün saraya dönerken yolda karşılaştığı bir meczub, "56 gün sonra gelecek kazadan kurtulamazsın. Gafil olma padişahım" demişti. Bu olay Üçüncü Mehmed'i derinden etkilemişti. Padişah yemeden, içmeden kesildi ve 22 Aralık 1603'te kalp krizi geçirerek öldü.

</p><p>Birinci Mustafa

Birinci Mustafa

Sultan Üçüncü Mehmed (1566 - 1603) 26 Mayıs 1566'da Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Murad, annesi Safiye Sultan'dır. İsmini, Fatih Sultan Mehmed'e benzemesi için, büyük dedesi Kanuni Sultan Süleyman koydu. Orta boylu, kumral saçlı ve güzel yüzlüydü. Çok kuvvetli bir ilim tahsili yaptı ve Tacüt-Tevarih yazarı Hoca Sadeddin Efendi'den dersler aldı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
I. MUSTAFA

15. Osmanlı padişahı

Doğum: 1592

Ölüm: 20 Ocak 1639

Tahta çıktığı tarih: 1617

Osmanlı tarihinde tek "Deli" padişahı olan Sultan Mustafa 1623'te tahttan indirildikten sonra 20 Ocak 1639'da bir sara nöbeti sırasında öldü.

</p><p>Dördüncü Murat

Dördüncü Murat

Sultan Birinci Mustafa 1592 yılında Manisa'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Mehmed, annesi Handan Sultan'dır. Sultan Birinci Mustafa güzel yüzlü, seyrek sakallı, sarı benizli ve iri gözlü bir padişahtı. İki defa padişahlık yaptı. Sinirli bir yapıya sahipti.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
IV. MURAD

17. Osmanlı padişahı

Doğum: 27 Temmuz 1612

Ölüm: 8 Şubat 1640

Tahta çıktığı tarih: 1623

Osmanlı İmparatorluğu'nu eski parlak günlerine döndüren Dördüncü Murad, gençlik döneminde çektiği sıkıntılar ve çevresinin de etkisiyle aşırı derece de içkiye düşkündü. 8 Şubat 1640 gecesi sirozdan öldü.

</p><p>Dördüncü Mehmet

Dördüncü Mehmet

Sultan Dördüncü Murad, 27 Temmuz 1612 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Ahmed, annesi Mahpeyker Kösem Sultan'dır. Annesi Rumdur. Sultan Dördüncü Murad, uzun boylu, iri cüsseli, yuvarlak yüzlü ve heybetli bir padişahtı. Osmanlı Sultanlarının en kudretlilerinden biri olarak tarihe geçti. Son derece zeki, gözü pek, cesur, kuvvetli ve enerjik bir insandı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
IV. MEHMED

19. Osmanlı sultanı

Doğum: 2 Ocak 1642

Ölüm: 6 Ocak 1693

Tahta çıktığı tarih: 1648

1687'de tahttan indirildikten sonra dört yıl hapis hayatı yaşadı. Yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu 6 Ocak 1693'te öldü.

</p><p>İkinci Mustafa

İkinci Mustafa

Sultan Dördüncü Mehmed 2 Ocak 1642'de İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci İbrahim, annesi Turhan Hatice Sultan'dır. Annesi Rusdur. Sultan Dördüncü Mehmed orta boylu, beyaz tenli ve yanık çehreliydi. Ata çok bindiği için vücudu öne eğikti. Annesi onu çok iyi yetiştirdi. İyi bir ilim tahsili gördü. Babası Sultan İbrahim'in öldürülmesi üzerine 8 Ağustos 1648 günü, henüz yedi yaşında iken padişah oldu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
II. MUSTAFA

22. Osmanlı padişahı

Doğum: 6 Şubat 1664

Ölüm: 29 Aralık 1703

Tahta çıktığı tarih: 1965

1703'te bir isyan sonucu tahttan indirildi bu olayın üzüntüsünü üzerinden atamadan 29 Aralık 1703'te prostat kanserinden öldü.

</p><p>Üçüncü Ahmet

Üçüncü Ahmet

II. Mustafa (1664 - 1703), Osmanlı padişahlarının yirmi ikincisi ve İslam halifelerinin seksen yedincisi. Sultan Dördüncü Mehmed'in Rabia Gülnüş Sultandan oğlu olup 5 Haziran 1664'te İstanbul'da doğdu. Devrin alimlerinden iyi bir tahsil gördü. İkinci Ahmed'in 6 Şubat 1695'te vefatıyla tahta çıktı. Padişah olduğunda, Osmanlı Devleti on iki yıldan beri Avusturya, Lehistan, Rusya ve Venediklilerle savaşıyordu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
III. AHMED

23. Osmanlı padişahı

Doğum: 30 Aralık 1673

Ölüm: 1 Temmuz 1736

Tahta çıktığı tarih: 1703

Eğlenceleriyle meşhur


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
Lale Dönemi'nin padişahı olan Üçüncü Ahmed, 1730'da
LALE DEVRİ (1718-1730)

Osmanlı tarihinde batılaşma yönünde ilk adımların atıldığı Lale Devri adını dönemin yaşam biçimini simgeleyen lale çiçeğinden almıştır.

Lale Devri’ne damgasını vuran kişi Sadrazam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa olmuştur.İbrahim Paşa 1718’de sadrazam olur olmaz ağır koşullar altında imzaladığı Pasarofça antlaşması ile 1714’ten beri Avusturya ve Venedik’e karşı sürdürülen savaşa son vermişti.Avrupa ülkelerinin gittikçe güçlenmekte olduğunu
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

Patrona isyanı sonucu tahttan indirildi. Yıllarca Topkapı Sarayı'nda hapis hayatı yaşadıktan sonra, şeker hastalığının vücudunda meydana getirdiği tahribatın sonucunda 24 Haziran 1736'da öldü.

</p><p>Birinci Mahmut

Birinci Mahmut

Târihte Lâle devri olarak bilinen döneme son veren isyan hareketi. Patrona ihtilâlini hazirlayan çesitli; siyâsî, ekonomik, sosyal ve idâri sebepler vardir. Merkezde sadrâzam Nevsehirli Dâmâd ibrahim Pasa'ya karsi olan devlet adamlari, bilhassa devlet içerisinde yapilan idarî ve sosyal islâhatlarin askerî teskîlât içerisinde de yapilacagini öne sürerek, yeniçeri ocagini isyana tesvik ediyorlardi. Bu arada uzun süren ve Lâle devri denilen sulh devresinde istanbul'u güzellestirmek amaci ile girisi
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
I. MAHMUD

24.Osmanlı padişahı

Doğum: 2 Ağustos 1696

Ölüm: 13 Aralık 1754

Tahta çıktığı tarih: 1730

21 Yıl padişahlık yaptıktan sonra, 13 Aralık 1754'te bir cuma namazı dönüşünde saraya dönerken attan düşüp, beyin kanaması geçirip öldü.

</p><p>Birinci Abdülhamit

Birinci Abdülhamit


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
I. ABDÜLHAMİD

27. Osmanlı padişahı

Doğum: 20 Mart 1725

Ölüm: 7 Nisan 1789

Tahta çıktığı tarih: 1774

1787-1791 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında, Anapa Kalesi'nin Rusların eline geçtiği haberi üzerine beyin kanaması geçirdi ve bir süre sonra 7 Nisan 1789'da öldü.

</p><p>İkinci Mahmut

İkinci Mahmut

Sultan Birinci Abdülhamid, 20 Mart 1725 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Üçüncü Ahmed, annesi Rabia Şermi Sultandır. Annesi ona kuvvetli bir tahsil yaptırdı. Zamanındaki mevcut tarihlerin hepsini gözden geçirdi. Hat sanatı ile de meşgul oldu. Merhametli, dindar, nazik ve saf bir insan olarak tanınıyordu. Saltanatı süresince bir çok ıslahat ve imar hareketlerinde bulundu.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
II. MAHMUD

30. Osmanlı padişahı

Doğum: 20 Temmuz 1785

Ölüm: 2 Temmuz 1839

Tahta çıktığı tarih: 1808

Osmanlı modernleşmesinin başlatıcısı olan İkinci Mahmud aşırı derecede içki içerdi. 28 Haziran 1839'da veremden öldü.

</p><p>Sultan Abdülmecit

Sultan Abdülmecit

Sultan İkinci Mahmud (1785 - 1839), 20 Temmuz 1785 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülhamid, annesi Nakşidil Valide Sultan'dır. Orta boylu, geniş omuzlu, beyaz sakallı, zarif ve sevimli yüzlüydü. Diğer Osmanlı padişahları gibi kuvvetli bir tahsil gördü. Öğrenimi ile Sultan Üçüncü Selim padişahlığı sırasında bizzat meşgul olmuştu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
ABDÜLMECİD

31. Osmanlı padişahı

Doğum: 25 Nisan 1823

Ölüm: 25 Haziran 1861

Tahta çıktığı tarih: 1839

Tanzimat Dönemini başlatan sultan 25 Haziran 1861'de babası İkinci Mahmud gibi veremden öldü.

</p><p>Beşinci Murat

Beşinci Murat

Abdülmecid, Osmanlı Padişahı 25 Nisan 1823 günü doğdu. Babası Sultan İkinci Mahmud, annesi Gürcü Bezm-i Alem Valide Sultan'dır. Annesi Gürcüdür. Sultan Birinci Abdülmecid, babasının arzusu yönünde bir eğitim ve terbiye gördüğü için ıslahatçı fikirlere sahipti. Batı alemine karşı hayranlık besliyordu. Babasının vefatı üzerine, henüz 17 yaşında iken Osmanlı tahtına oturdu. Devletin ilerleyişi için Avrupayi hayat tarzının ülke çapında yaygınlaştırılmasını istedi.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
V. MURAD

33. Osmanlı padişahı

Doğum: 21 Eylül 1840

Ölüm: 29 Ağustos 1904

Tahta çıktığı tarih: 1876

Tahtta en kısa süre duran Osmanlı padişahıdır. Müzmin şeker hastası idi. Bu hastalığın vücudunda meydana getirdiği tahribatın neticesinde 29 Ağustos 1904'te öldü.

</p><p>İkinci Abdülhamit

İkinci Abdülhamit


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
II. ABDÜLHAMİD

34. Osmanlı padişahı

Doğum: 21 Eylül 1842

Ölüm: 10 Şubat 1918

Tahta çıktığı: 1876

"Kızıl Sultan mı, Ulu Hakan mı" diye Osmanlı tarihinin en çok tartışılan padişahı olan İkinci Abdülhamid, 10 Şubat 1918'de Beylerbeyi Sarayı'nda 76 yaşındayken yakalandığı zatürrenin ilerlemesi sonucu veremden öldü.

</p><p>Mehmet Reşad

Mehmet Reşad

Sultan İkinci Abdülhamid, 21 Eylül 1842 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Sultan Birinci Abdülmecid, annesi Tir-i Müjgan Kadın Efendi'dir. Annesi Çerkezdir. Sultan İkinci Abdülhamid çok küçük yaşta iken annesini kaybettiği için öksüz büyüdü ve onu üvey annesi Piristu Kadın yetiştirdi. Çocukluğunda çok zayıf bir bünyeye sahip olan Sultan İkinci Abdülhamid sık sık hasta olurdu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
V. MEHMED REŞAD

35. Osmanlı padişahı

Doğum: 2 Kasım 1844

Ölüm: 3 Temmuz 1918

Tahta çıktığı tarih: 1909

Müzmin şeker hastası idi şekerin vücudunda yaptığı tahribat sonucunda 3 Temmuz 1918'de öldü.

</p><p>Sultan Vahdettin

Sultan Vahdettin


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
VI. MEHMED VAHİDEDDİN

36. ve son Osmanlı padişahı

Doğum: 2 Şubat 1861

Ölüm: 15 Mayıs 1926

Thta çıktığı tarih: 1918

Son Osmanlı padişahı olan Vahdettin San-Remo'da 16 Mayıs 1926'da kalp krizinden öldü.

</p><p>Fatih Sultan Mehmet

Fatih Sultan Mehmet

EN ESRARENGİZ ÖLÜM:

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
FATİH SULTAN MEHMET

7. Osmanlı padişahı

Doğum: 30 Mart 1432

Ölüm: 3 Mayıs 1481

Tahta çıktığı tarih: 1444 ve 1446

Osmanlı tarihinin en gizemli ölümü Fatih Sultan Mehmed'inkidir. Fatih Sultan Mehmed, Mayıs 1481'de Mısır Memlük Devleti üzerine sefere çıktı. Gebze yakınlarında hastalanınca Başhekimi Lari müdahale etti, ancak sultanı tedavi edemeyince eski Başhekim Yakup Paşa, sultanı iyileştirmekle görevlendirildi. Yakup Paşa, bazı ilaçlar vererek padişahın sancısını azaltmak istedi fakat ilaçların bir faydası olmadı. Fatih kısa bir komadan sonra 31 Mayıs 1481'de Gebze'de Hünkar Çayırı (Tekfur Çayırı)'nda öldü. Fatih Dönemi uzmanı Franz Babinger, sultanın zehirlenerek öldürüldüğünü iddia etti. Bu görüş ilim çevrelerinde günümüze kadar süren tartışmalara sebep oldu. Şehabedin Tekindağ ve başka bilim adamları da sultanın ölümünün eceliyle olduğu, zehirlenmediğini savundular. Bütün araştırmalara rağmen Fatih'in ölümündeki sır çözülemedi.

</p><p>Sultan Abdülaziz

Sultan Abdülaziz

İNTİHAR MI ETTİ? ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?:
Fatih Sultan Mehmed (1432 - 1481) 29 Mart 1432'de Edirne'de doğdu. Babası Sultan İkinci Murad, annesi Huma Hatun'dur. Fatih Sultan Mehmed, uzun boylu, dolgun yanaklı, kıvrık burunlu, adaletli ve kuvvetli bir padişahtı.


...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

SULTAN ABDÜLAZİZ

32. Osmanlı padişahı

Doğum: 8 Şubat 1830

Ölüm: 4 Haziran 1876

Tahta çıktığı tarih: 1861

1861 ile 1876 yılları arasında Osmanlı tahtında bulunan Sultan Abdülaziz de Fatih'ten sonra ölümü en fazla tartışılan padişahtır. Tahttan indirildikten birkaç gün sonra 4 Haziran 1876'da Feriye Sarayı'nda bilekleri kesilmiş bir halde bulunan padişahın tahttan indrilmenin üzüntüsü ile intihar ettiği söylenir. Ancak öldürülmüş olma ihtimali daha kuvvetlidir.

</p><p>Yıldırım Beyazıt

Yıldırım Beyazıt

ZEHİRLE İNTİHAR ETTİ:
Abdülaziz (d. 8 Şubat 1830 – ö. 4 Haziran 1876). 32. Osmanlı padişahıdır. II. Mahmut ve Pertevniyal Sultan'ın çocuğu, Abdülmecid'in kardeşidir. Abdülaziz 25 Haziran 1861 tarihinde kardeşinin ölümü üzerine, 31 yaşında iken tahta geçmiştir.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
YILDIRIM BAYEZİD

4. Osmanlı padişahı

Doğum: 1360

Ölüm: 8 Mart 1403

Tahta çıktığı tarih: 1389

En büyük Osmanlı komutanlarından olan Yıldırım Bayezid 1402'de Ankara Muharebesi'nde Timur'a esir düşmüştü. İçine düştüğü durumu hazmedemeyen padişah, yüzüğündeki zehiri içerek 8 Mart 1403'te Akşehir'de intihar etti. Zehirle ölen bir diğer Osmanlı padişahı da aynı ismi taşır. Fatih'in oğlu İkinci Bayezid, Nisan 1512'de askerin isyanı sonucunda oğlu Yavuz Sultan Selim lehine tahttan çekildikten sonra ömrünün kalanının geçireceği Dimetoka'ya doğru yola çıktı, ancak buraya varamadan 21 Mayıs 1512'de yolda öldü. Muhtemelen Yavuz, ileride bir taht kavgasını çıkmasını önlemek için babasını zehirlemişti.

</p><p>Birinci Murat

Birinci Murat

ŞEHİD OLAN TEK PADİŞAH:
Yıldırım Bayezid 1360 yılında Edirne'de doğdu. Babası Murad Hüdavendigar, annesi Gülçiçek Hatundur. Gülçiçek Hatun Rum'dur. Yıldırım Bayezid yuvarlak yüzlü, beyaz tenli, koç burunlu, ela gözlü, kumral saçlı, sık sakallı ve geniş omuzluydu. Girdiği savaşlarda gösterdiği cesaretten dolayı ona 'Yıldırım' lakabı takılmıştı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
I. MURAD

3. Osmanlı padişahı

Doğum: 29 Haziran 1326

Ölüm: 28 Haziran 1389

Tahta çıktığı tarih: 1362

Harp sahrasında şehit olan tek Osmanlı padihıdır. 15 Haziran 1389'da Sırplar'ın büyük bir bozguna uğratıldığı Birinci Kosova Savaşı'nın sonunda, Sırp Kralı Lazar'ın damadı Miloş Obroneviç padişahın huzuruna çıkdığı sırada göğsünde sakladığı hançeri Birinci Murad'a saplayarak sultanı şehit etti.

</p><p>Genç Osman

Genç Osman

ÖLDÜRÜLEN PADİŞAHLAR:
Sultan Birinci Murad 1326'da Bursa'da doğdu. Babası Orhan Gazi, annesi Bizans tekfurlarından birinin kızı olan Nilüfer Hatun'dur (Holofira). Sultan Birinci Murad uzun boylu, değirmi yüzlü ve iri burunluydu. Kalın ve adaleli bir vücuda sahipti. Başına mevlevi sikkesi üzerine testar sarılı bir başlık giyerdi. Çok sade giyinir ve kırmızı zeminli beyaz elbiseden hoşlanırdı.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
II. OSMAN

16. Osmanlı padişahı

Doğum: 3 Kasım 1604

Ölüm: 20 Mayıs 1622

Tahta çıktığı tarih: 1618

Osmanlı tarihinde bir isyan sonucu öldürtülen ilk padişah İkinci Osman'dır. İkinci Osman, çevresindekilerin yanlış yönlendirmesi ve kendisinin de gençliğin verdiği tecrübesizlikle askerin isyanına sebap oldu. Sadrazam Davud Paşa ve yanındakiler Yedikule'de genç padişahın bir kementle yakalayıp, boğdular.

</p><p>İkinci Süleyman

İkinci Süleyman

Sultan İkinci Osman (Genç Osman - (1604 - 1622) Osmanlı sultanlarının on altıncısı ve İslâm halîfelerinin seksen birincisidir. Babası Sultan Birinci Ahmed, annesi Mahfiruz Hadîce Sultandır. 1604 senesinde İstanbul'da doğdu. İyi bir eğitimle yetiştirildi. Arapça, Farsça, Latince, Yunanca, İtalyanca gibi doğu ve batı dillerini öğrendi. 26 Şubat 1618 günü babasının yerine tahta geçen amcası birinci Mustafa'nın rahatsızlığı yüzünden tahtı bırakmaya mecbur olması üzerine Osmanlı sultanı oldu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
II. SÜLEYMAN

20. Osmanlı padişahı

Doğum: 15 Nisan 1642

Ölüm: 22 Haziran 1691

Tahta çıktığı tarih: 1687

40 yıl sarayda hapis hayatı yaşadıktan sonra 1691'de tahta çıktı. Viyana bozgun yıllarında sıkıntılı geçen dört yıllık bir padişahlığın ardından 6 Şubat 1695'te böbrek yetmezliğinden öldü.

</p><p>Sultan İbrahim

Sultan İbrahim

ÖLDÜRÜLEN PADİŞAHLAR:
II. Süleyman (1642 - 1691) Osmanlı sultanlarının yirmincisi, İslam halifelerinin seksen beşincisidir. Sultan İbrahim'ın oğludur, 15 Nisan 1624 tarihinde İstanbul'da, Saliha Dilaşub Sultandan doğdu. Kardeşi Sultan Dördüncü Mehmed (1648-1687) zamanında sarayda özel hocalardan ders aldı. Hattat Tokatlı Ahmed Efendiden, sülüs ve nesîh hattını öğrendi. Sultan Dördüncü Mehmed'den sonra, 8 Kasım 1687'de Osmanlı sultanı oldu.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
SULTAN İBRAHİM

18. Osmanlı padişahı

Doğum: 5 Kasım 1616

Ölüm: 18 Ağustos 1648

Tahta çıktığı tarih: 8 Şubat 1640

Öldürülen bir diğer osmanlı padişahı Sultan İbrahim'dir. Sultan İbrahim, 7 Ağustos 1648'de tahtan indirilip, yerine küçük yaştaki oğlu mehmet geçirilmiştir. Ancak tahtan indirilen padişah kapatıldığı yerde 10 gün kalabildi. Feryatları bütün saray halkını etkiliyordu. Sultan İbrahim'i yeniden tahta çıkarmak isteyenlerin sayısı artınca, Kösem Sultan ve devlet ileri gelenleri sultanı 18 Ağustos 1648'te boğdurttular.

</p><p>Üçüncü Selim

Üçüncü Selim

ÖLDÜRÜLEN PADİŞAHLAR:
Sultan Birinci İbrahim (5 Kasım 1616 - 18 Ağustos 1648) 18. Osmanlı padişahı ve 83. İslam halifesidir. Sultan İbrahim, 8 Şubat 1640’da kardeşi IV. Murat’ın ölümü üzerine 25 yaşında ve 18. padişah olarak Osmanlı tahtına çıktı. Şehzadeliğinde çok sıkı bir saray hayatı yaşamış, kardeşleri öldürüldüğünden korku içinde büyümüştü.
...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
III. SELİM

28. Osmanlı padişahı

Doğum: 24 Aralık 1761

Ölüm: 28 Temmuz 1808

Tahta çıktığı tarih: 7 Nisan 1789

Osmanlı tarihinde adı yeniliklerle anılan Sultan Üçüncü Selim, Kabakçı İsyanı'yla Mayıs 1807'de tahtan indirilip, yerine Dördüncü Mustafa geçirilmişti. Saray'da hapsedilen padişahı tekrar tahta çıkarmak için Nizam-ı Cedit taraftarları Rusçuk'ta örgütlendiler. Alemdar Mustafa Paşa, bir orduyla İstanbul'a gelerek, Sultan Selim'i tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etti. Ancak tedbirli davranmadığı için Dördüncü Mustafa taraftarları 28 Temmuz 1808'de Üçüncü Selim'i öldürdüler.

</p><p>Dördüncü Mustafa

Dördüncü Mustafa

ÖLDÜRÜLEN PADİŞAHLAR:

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
IV. MUSTAFA

29. Osmanlı padişahı

Doğum: 8 Eylül 1779

Ölüm: 17 Kasım 1808

Tahta çıktığı tarih: 29 Mayıs 1807

Üçüncü Selim'i öldürten Dördüncü Mustafa'da aynı akıbete uğradı. Askerlerin Dördüncü Mustafa'yı tekrar tahta çıkarmaya teşebbüs etmesi üzerine tahtını emniyete almak isteyen İkinci Mahmud onu 17 Kasım 1808'de boğdurttu.

Kaynak

Sabah Gazetesi İnternet Sitesi

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.Yorumlar - Lütfen konu (Osmanlı padişahlarının ölüm nedenleri) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.