Pire

Bu sayfada Yunanistan'da yer alan Pire şehri hakkında bilgi verilmektedir. Kan emici bir böcek takımı olan Pireler hakkında bilgi almak için bkz. PirelerPire, Yunanca Peiraieus veya Pireas, Yunanistan’da (Attike ili) şehir, Atina’nın lima­nı, başkentin merkezine 10 km kadar uzak­lıkta; yaklaşık 500.

Pire hakkında ansiklopedik bilgi

Bu sayfada Yunanistan'da yer alan Pire şehri hakkında bilgi verilmektedir. Kan emici bir böcek takımı olan Pireler hakkında bilgi almak için bkz. Pireler

Pire, Yunanca Peiraieus veya Pireas, Yunanistan’da (Attike ili) şehir, Atina’nın lima­nı, başkentin merkezine 10 km kadar uzak­lıkta; yaklaşık 500.000 nüf. Şehir, kısa süre içinde, yolları birbirini dik açılarla kesen bir plana göre gelişti: 1870′te nüfusu ancak 11 000 kişiydi. Pire Yunanistan’ın başlıca ti­caret limanı ve büyük bir sanayi merkezidir: tersaneler, kimya, makine ve dokuma sana­yii.

Pire, Med savaşları sırasında Phaleron limanı donanmaya küçük gelince Ati­na’nın limanı oldu. Pire yarımadasında Kephisos’un ağzında kurulmuştu; Kimon, Perikles ve Themistokles’in yaptırdığı «uzun sur­lar» ile Atina’ya bağlıydı. Askerî bir liman olan Kantharos’u, komşu ticaret limanı Zea’yı (tahıl limanı) ve güneyde Munikhia’ yı içine alıyordu. Gece başlıca giriş kanalı zincirlerle kapanırdı. Düzgün bir plana göre kurulan Pire, ticaretle uğraşılan kozmopo­lit bir şehirdi. M. ö. 404′te Lysandros tara­fından yıkıldı, Konon tarafından yeniden in­şa ettirildi (394); M. ö. 86′da Sulla tarafın­dan tekrar yıkıldı. Basit bir kasaba haline gelen Pire, adını bile kaybetti ve 1835′e ka­dar Porto Leone diye anıldı. O tarihten sonra şehir ve liman eski önemini yeniden kazandı.Yorumlar - Lütfen konu (Pire) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.