Programlama dilleri

Programlama dili, programcının bir bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının standartlaştırılmış bir yoludur. Programlama dilleri, programcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depolanıp iletileceğini, hangi koşullarda hangi işlemlerin yapılacağını tam olarak anlatmasını sağlar.

Programlama dilleriKod renklendirme yazılımcılara kaynak kodunun elemanlarını ayırt etmesi için sıklıkla kullanılır. Resimdeki kaynak kodu Python'a aittir.
Programlama dili, programcının bir

...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
bilgisayara ne yapmasını istediğini anlatmasının standartlaştırılmış bir yoludur. Programlama dilleri, programcının bilgisayara hangi veri üzerinde işlem yapacağını, verinin nasıl depolanıp iletileceğini, hangi koşullarda hangi işlemlerin yapılacağını tam olarak anlatmasını sağlar.

Bazı programlama dilleri

 • Bilgisayar çok sayıda aritmetiksel veya mantıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik araç, elektronik beyin. Kullanıcıdan aldığı verilerle mantıksal ve aritmetiksel işlemleri yapan; yaptığı işlemlerin sonucunu saklayabilen; sakladığı bilgilere istenildiğinde ulaşılabilen elektronik bir makinedir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ada programlama dili

 • Ada, İngiliz şairi Lord Byron'ın 1834'de ilk bilgisayar makinası sayılacak Charles Babbage'in analitik makinasını destekleyen kızı Lady Ada Lovelace'(1815-1852)in ismini taşır. Amerikan Savunma Bakanlığı tarafından 1975-1983 yılları arasında bir ekibe sipariş ettirilmiştir. Ordudaki çeşitli donanımları çalıştıracak ortak bir yazılım olarak düşünülmüştür. Temel alınan diller arasında ALGOL, Pascal programlama dili|Pascal ve PL/1 vardı ama C
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ALGOL

 • ALGOL, ileri düzey bir programlam dilidir. Adı ALGOritmic Language 'den gelmektedir.TarihçesiALGOL evrensel bir programla dili yaratmak için yapılan çalışmlar sonucu doğmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • ASP

 • ASP, ya da Active Server Pages (Etkin Sunucu Sayfaları), Microsoft tarafından geliştirilen internete yönelik sunucu taraflı (serverside) çalışan bir teknolojidir. Sunucunun sadece durağan sayfaları istemciye (ziyaretçi) göndermesi yerine, ziyaretçiden veri kabul edilmesi gerekliliğinin sonucunda ortaya çıkmıştır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  BASIC

 • BASIC İngilizce "Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code" sözcüklerinin baş harflerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş, 1960'larda icat edilmiş, günümüzde de çeşitli lehçeleri kullanılmakta olan yüksek düzey bir programlama dilinin adı. Farklı lehçeleri birçok işletim sisteminin parçası olarak sunulmuştur.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  COBOL


 • ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  B programlama dili

 • B programlama dili UNIX yapılırken kullanılan bir dildir. Programcılar tarafından sadece UNIX'te kullanılmıştır. B dili geliştirilerek C programlama dili ve o da geliştirilerek C artı artı|C++ olmuştur.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  C programlama dili

 • C programlama dili (C), 1970'lerin başında Ken Thompson ve Dennis Ritchie tarafından UNIX işletim sistemi için geliştirilmiş bir programlama dilidir. C, günümüzde neredeyse tüm işletim sistemlerinde kullanılan, dünyanın en çok kullanılan sistem programlama dilidir. Ancak, uygulama programları yazmak için de çok sık kullanılır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  C Plus Plus C++

 • C Plus Plus (C++) 1980'lerin başında Bjarne Stroustroup tarafından geliştirilen C'yi kapsayan ve nesne yönelimli programlamaya olanak sağlayan sınıf tanımlarıyla ilerleten yaygın olarak kullanılan programlama dili. C++ (si-plas-plas okunur) genel amaçlı bir programlama dilidir. Çoklu paradigma, nesne yönelimlidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  C#

 • ColdFusion

 • ColdFusion bir middleware programlama dilidir. Daha çok web tabanlı uygulamalar yazmakta kullanılır. JJ Allaire ve kardeşi Jeremy Allaire tarafından geliştirilen ColdFusion, sonradan Macromedia ile Allaire firmalarının birleşmesi sonucu Macromedia bünyesine katılmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Delphi programlama dili

 • Delphi programlama dili, temeli Pascal programlama dili|Pascal dilidir. Özellikle nesne yönelimli programlama anlayışıyla yapılandırılmış Turbo Pascal dilinin görsel sürümü denilebilir. Nesne, sınıf, kalıtım, fonksiyon aşırıyükleme(overloading) gibi temel nyp tekniklerini ve daha fazlasını içeren ve C artı artı|c++ den aşağı kalmayan güçlü ve esnek bir Programlama dilleri|programlama dilidir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • FORTRAN

 • Tarihçesi1954'de IBM tarafından üretilen IBM 704 için ilk sürümü John Backus ve ekibi tarafından geliştirilmiştir. Backus ve ekibi Kasım 1954'de "The IBM Mathematical FORmula TRANslating System: Fortran" isimli raporu yayınlamışlardır. Fortran ilk yüksek düzey programlama dili olmasa da 1950'deki yüksek programlama dilleri derlenmeden, bir çevirici(interpreter) yardımıyla çalıştırılıyordu.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Haskell

 • Haskell, isim babası matematikçi Haskell Curry olan arı işlevsel programlama dilidir. Haskell'i birçok programlama dilinden ayıran özellikleri tembel değerlendirme, monadlar ve tür sınıflarıdır.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Java programlama dili

 • Ön bilgiJava Sun Microsystems mühendislerinden James Gosling tarafından geliştirilmeye başlanmış gerçek nesneye yönelik, platformdan bağımsız, yüksek performanslı, çok işlevli, yüksek seviye, interpretedadım adım işletilen bir dildir (son ozellik, yani adım adım isletilen konusuna aciklik getirilecek).
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  JavaScript

 • JavaScript Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Aralık 1995 tarihinde, C dilinin tarayıcılara uyarlanmış hali diyebileceğimiz JavaScript piyasaya sürüldü.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Jython

 • Jython, yüksek seviyeli, dinamik ve nesne yönelimli bir dil olan Python Programlama Dili|Python'un tamamen Java programlama dili|Java ile yazılmış bir tercümanıdır. Python kütüphanesi yerine Java kütüphanesinin kullanımına imkân vermektedir. Jython eskiden JPython olarak bilinirdi. Ekim 2005 itibariyle, son versiyonu Jython 2.1'dir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Lisp

 • Kullanımda olan en eski ve en güçlü programlama dillerinden biri. Lisp, John McCarthy'in 1958'de icad ettiği dilden türetilmiş birçok dile verilen genel ad ise de, günümüzde çoğunlukla ANSI Common Lisp'in kısa adı olarak kullanılır. Diğer yaygın lehçeleri Emacs Lisp (elisp), Scheme, ve AutoCAD'in Autolisp'idir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  ML

 • ML (meta language), 1970'lerde Edinburgh Üniversitesi'nde geliştirilen fonksiyonel programlama dilidir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Pascal

 • Pascal (Paskal okunur) bilgisayar programlama dili pek çok öğrenciye bilgisayar programlamayı öğreten ve çeşitli versiyonları bugün hala yaygın olarak kullanılmaya devam eden en önemli programlama dillerinden biridir. İlk Macintosh işletim sisteminin çoğu ve TeX Pascal ile yazılmıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Objective-C

 • Objective-C C programlama dili|C'nin üzerine yazılmış, Yansımalı programlama dili|yansımalı, nesne yönelimli bir programlama dilidir. ObjC, Objective C ve Obj-C olarak da anılabilir.


  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

  Ocaml

 • Ocaml, Fransız ulusal bilişim ve uygulamaları araştırma kurumu (INRIA) tarafından geliştirilen, ücretsiz ve özgür bir lisans altında sunulan, ML programlama dilleri ailesine mensup gelişmiş bir işlevsel programlama dilidir.Özellikleri:İşlevsellik (işlevler birinci sınıf değerdir),Soyut (kapalı ve çokşekilli) cebirsel tipler,Doku tanımı (pattern-matching),Statik tip kontrolü (çalışma esnasında tip hatalasına yol açabilecek programları reddederek engeller),Özgüdümlü hafıza yönetimi,Özgüdümlü tip h
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Perl

 • Perl programlama dili aynı zamanda "Practical Extraction and Report Language" (Pratik Çıkarım ve Raporlama Dili) ve "Pathologically Eclectic Rubbish Lister" (Hastalıklı Derecede Eklektik ve Saçma Listeleyici) olarak da bilinir.1987 yılının 18 Aralık günü Larry Wall tarafından dünyaya armağan edilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  PHP

 • PHP, başta sunucu taraflı uygulamalar geliştirme amacıyla kullanılmakta olan bir programlama dilidir. PHP, "PHP: Hypertext Preprocessor" anlamına gelen özyineli bir tanımdır. Eski haliyle Personal Home Pages olan PHP, 1993 yılında Rasmus Lerdorf tarafından geliştirilmeye başlamıştır.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Postscript

 • PostScript daha çok masaüstü yayıncılığında kullanılan bir sayfa tanımlama dili ve bir programlama dilidir. Tasarlanmış bir sayfadaki metin, görsel unsurlar vb. öğelerin kenar çizgilerini belirtmek için Bí©ziger eğrileri olarak bilinen matematik formüller aracılığıyla komutlar biçiminde bir belge oluşturur. Bu belge PostScript komutlarını yorumlayabilen özel işlemcili tüm çıktı birimleriyle kullanılabildiği için PostScript'e "araç-bağımsız" da denir. <ref>Sayısal Tipo
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  POV-Ray

 • POV-Ray Nedir?POV-Ray (The Persistence of Vision Ray-Tracer), ışın izleme (ray tracing) yöntemi kullanarak üç boyutlu, foto gerçekçi görüntüler oluşturmanızı sağlayan bir yazılım ve programlama dilidir. Program, sahnedeki nesneler, ışıklar ve kamera ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir metin dosyasını okur ve bu bilgilere göre bir görüntü üretir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.

 • Prolog

 • Prolog Mantık programlama dilidir. Yapay zeka uygulamalarında kullanılan beşinci nesil bilgisayar dili ailesindendir.1970'li yılların başlarında Fransa'nın Marseille Aux Üniversitesi'nde Alain Colmerauer ve çalışma grubu tarafından icat edilmiştir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Python

 • Python nesnel (object oriented), yorumlanabilen (interpreted) ve etkileşimli (interactive) bir programlama dilidir. Çok temiz söz dizimi (syntax) vardır. Modüler yapıyı, sınıf sistemini ve her türlü veri alanı girişini destekler.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  QBASIC

 • Microsoft firması tarafından geliştirilmiş QuickBasic isimli programlama dilinin belli özellikleri (örneğin derleyicisi) çıkartılarak sadeleştirilmiş halidir. MSDOS işletim sisteminin belli sürümlerinin parçası olarak sunulmuştur. Adından da anlaşılacağı üzere bir BASIC türevidir.
  ...Tümünü okumak için linke tıklayınız.
  Ruby

 • Scala

 • Scheme - Lisp'in bir versiyonu.

 • Smalltalk

 • Tcl

 • Visual Basic

  Programlama dilleri Resimleri


  • Kod renklendirme yazılımcılara kaynak kodunun elemanlarını ayırt etmesi için sıklıkla kullanılır. Resimdeki kaynak kodu Python'a aittir.  Yorumlar - Lütfen konu (Programlama dilleri) ile ilgili faydalı olabilecek bilgilerinizi yazarak internette Türkçe bilginin gelişmesine katkıda bulunun. Teşekkür vb. yorumlar yayınlanmamaktadır. Hata bildirme ve diger mesajlariniz için bu linki kullaniniz.